แปลเป็​​น เวียดนาม:

 • bạc   
  (Noun  ) (noun   )
 • tiền   
  (Noun  ) (noun, adjv   )
 • ngân   
  (verb, noun   )
 • đồng   
  (noun   )

Picture dictionary

bạc
bạc
bạc
bạc

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย เวียดนาม (9)

กระเป๋าเงิน
ví tiền; bóp tiền; ví

ตัวอย่างประโยคด้วย "เงิน", หน่วยความจำการแปล

add example
th หากเลือกตัวเลือกนี้ จะมีการใช้สัญลักษณ์ของเงินตราอยู่ด้านหน้า (ด้านซ้ายของค่าเงิน) สําหรับค่าเงินที่เป็นลบ ไม่เช่นนั้นก็จะถูกใช้ตามหลังค่าเงิน (ด้านขวาของค่าเงิน
vi Nếu tùy chọn này được bật, dấu tiền tệ sẽ xuất hiện bên trái giá trị cho mọi giá trị tiền tệ âm. Nếu không thì nó sẽ xuất hiện bên phải
th หากเลือกตัวเลือกนี้ จะใช้สัญลักษณ์ของเงินตราอยู่ด้านหน้า (ด้านซ้ายของค่าเงิน) สําหรับค่าเงินที่เป็นบวก ไม่เช่นนั้นก็จะถูกใช้ตามหลังค่าเงิน (ด้านขวาของค่าเงิน
vi Nếu tùy chọn này được bật, dấu tiền tệ sẽ xuất hiện bên trái giá trị cho mọi giá trị tiền tệ dương. Nếu không thì nó sẽ xuất hiện bên phải
th สัญลักษณ์หน่วยเงิน
vi Biểu tượng tiền tệ
หน้าแสดง 1 พบ 3 ประโยควลีที่ตรงกัน เงินพบใน 0.327 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน