แปลเป็​​น โปแลนด์:

  • George Marshall   

ตัวอย่างประโยคด้วย "จอร์จ มาร์แชลล์", หน่วยความจำการแปล

add example
th แสดงผลแบบจอสะท้อนกระจกทางแนวนอน
pl odbita poziomo
th ตัวเลือกนี้จะเปิดใช้งาน " การแจ้งให้ทราบแบบเห็นได้ ", คือ การแจ้งให้ทราบแบบให้เห็นที่หน้าจอ จะแสดงทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ที่ตามปกติแล้วจะเป็นเสียงออด สิ่งนี้มีประโยชน์สําหรับคนหูหนวกโดยเฉพาะ
pl Ta opcja włączy " widzialny dzwonek ", t. j. wzrokowe powiadomienie pokazywane w sytuacji, gdy normalnie odezwałby się dzwonek. Przydatne dla niesłyszących
th ข้อจํากัดตําแหน่งที่จะใช้เริ่มตัวเก็บบรรจุ (ปล่อยลอย, พื้นที่ทํางาน, เต็มจอภาพ, ด้านบน, ด้านล่าง, ด้านซ้าย, ด้านขวา
pl Ograniczenie położenia przy uruchamianiu Containment (ruchome, na pulpicie, pełny ekran, góra, dół, lewo, prawo
th ล้างหน้าจอเลื่อนกลับและเริ่มใหม่
pl Wyczyść przewijanie i przywróć
th สลับเป็นโหมดเต็มจอภาพ
pl Przełącz do trybu pełnoekranowego
th เปลี่ยนไปยังพื้นที่หน้าจอ ‧Comment
pl Zmień na pulpit ‧Comment
th โปรแกรมจับภาพหน้าจอName
pl Program do zrzutów ekranuName
th ข้อความบนหน้าจอ (OSD
pl Wyświetlanie-na-ekranie (OSD
th พลิกหน้าจอName
pl Flipscreen‧dName
th ไม้บรรทัดบนหน้าจอสําหรับ KDEName
pl Linijka ekranowaName
th เปิด/ปิด ระบบแสดงข้อความบนหน้าจอ
pl Włącza/wyłącza wyświetlanie-na-ekranie
th ปรับหน้าต่างไปยังจอภาพ
pl Okno na ekran
th Name=จอภาพName
pl Ptak w ciernistych krzewachName
th GenericName=แว่นขยายหน้าจอName
pl Menedżer zadań odczytywania tekstuName
th เครื่องมือปรับความเที่ยงตรงของจอภาพName
pl Narzędzie do kalibracji monitoraName
th โปรแกรมรักษาจอภาพแบบ OpenGLScreen saver category
pl Wygaszacze OpenGLScreen saver category
th จับภาพหน้าจอ
pl Zrzut ekranu
th จะให้แสดงหน้าจอโลโกตอนเริ่มโปรแกรมหรือไม่
pl Czy pokazywać ekran powitalny przy uruchamianiu
th ช่วงเวลาก่อนเริ่มโปรแกรมรักษาจอภาพ
pl Czas do uruchomienia wygaszacza ekranu
th ตั้งค่าโปรแกรมรักษาจอภาพ
pl Konfiguruje wygaszacz ekranu
th ตั้งค่าโปรแกรมรักษาหน้าจอ เส้นหลากหลาย
pl Ustawienia wygaszacza Linie
th ตัวอย่างของโปรแกรมรักษาจอภาพที่เลือกไว้
pl Podgląd wybranego wygaszacza ekranu
th แสดงภาพตัวอย่างหน้าต่างที่ขอบของจอภาพName
pl Pokazuje miniaturkę okna z boku ekranuName
หน้าแสดง 1 พบ 328 ประโยควลีที่ตรงกัน จอร์จ มาร์แชลล์พบใน 0.386 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน