แปลเป็​​น โปแลนด์:

  • George Marshall   

ตัวอย่างประโยคด้วย "จอร์จ มาร์แชลล์", หน่วยความจำการแปล

add example
th ตั้งค่าโปรแกรมรักษาหน้าจอแบบสีทึบ
pl Ustawienia pustego wygaszacza ekranu
th % ‧ ไม่ใช่ที่อยู่ URL ที่ถูกต้อง ไม่สามารถบันทึกการแสดงผลหน้าจอได้
pl % ‧ nie jest poprawnym adresem. Nie można zapisać wyjścia
th ตั้งค่าโปรแกรมรักษาจอภาพแบบสุ่ม
pl Konfiguracja Losowego wygaszacza ekranu
th แสดงรูปภาพในโหมดเต็มจอภาพ
pl Pokaż obrazek w trybie pełnoekranowym
th โปรแกรมรักษาหน้าจอแบบสีทึบ
pl Pusty wygaszacz ekranu
th แสดงชื่อแฟ้มภาพทางด้านล่างของจอภาพด้วย
pl Pokaż nazwę pliku na dole ekranu
th ตั้งค่าโปรแกรมรักษาจอภาพ แรงโน้มถ่วง
pl Wygaszacz Grawitacja cząsteczek
th Name=เลื่อนหน้าจอName
pl SlajdyName
th ใช้เมนูนี้ สําหรับเลือกโหมดในการจับภาพได้สี่โหมดดังต่อไปนี้: ทั้งจอภาพ-จับภาพทุกส่วนของจอภาพ หน้าต่างซึ่งอยู่ด้านล่างเคอร์เซอร์-จับภาพเฉพาะหน้าต่าง (หรือเมนู) ซึ่งอยู่ด้านล่างของเคอร์เซอร์เมาส์ขณะที่มีการเริ่มจับภาพ เลือกขอบเขต-จับภาพเฉพาะขอบเขตของพื้นที่ทํางานที่คุณกําหนด เมื่อเริ่มการจับจอภาพในโหมดนี้ โปรแกรมจะรอให้คุณเลือกขอบเขตพื้นที่ที่ต้องการ โดยการคลิกเมาส์ค้างไว้เพื่อเริ่มขอบเขตและลากครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ ส่วนของหน้าต่าง-จับภาพเฉพาะส่วนของหน้าต่าง เมื่อเริ่มการจับภาพในโหมดนี้โปรแกรมจะรอให้คุณเลือกหน้าต่างต่าง ๆ ได้ตามที่คุณต้องการ ซึ่งทําได้โดยการเคลื่อนเมาส์ไปอยู่เหนือหน้าต่างที่ต้องการ
pl Z tego menu można wybrać cztery tryby zrzutów: Pełny ekran-zapisuje całą zawartość ekranu. Okno pod kursorem-zapisuje jedynie okno (lub menu) zawierające kursor w momencie wykonywania zrzutu. Obszar-zapisuje jedynie podany obszar. Podczas wykonywania zrzutu będzie można określić wymagany obszar przez kliknięcie i przesuwanie myszy. Część okna-zapisuje tylko część okna. Podczas wykonywania zrzutu będzie można wybrać dowolny element okna przez przesunięcie myszy nad niego
th โปรแกรมรักษาหน้าจอComment
pl Wygaszacz ekranuComment
th เปิดการแสดงข้อความบนหน้าจอ
pl Wyświetlanie-na-ekranie (OSD
th โปรแกรมรักษาจอภาพ
pl Wygaszacz ekranu
th สลับไปยังจอภาพ
pl Przełącz na ekran
th แว่นขยายบางส่วนของหน้าจอที่อยู่ใต้เคอร์เซอร์เมาส์Name
pl Powiększa fragment ekranu znajdujący się pod kursoremName
th ช่วงเวลาก่อนเริ่มโปรแกรมรักษาจอภาพ
pl Czas do uruchomienia wygaszacza ekranu
th โปรแกรมล็อค/รักษาหน้าจอของ KDE
pl Wygaszacz/blokada ekranu KDE
th ปรับหน้าต่างไปยังจอภาพถัดไป
pl Okno na następny ekran
th ดูตัวอย่างของโปรแกรมรักษาจอภาพที่เลือกไว้แบบเต็มจอ
pl Pokaż pełnoekranowy podgląd wybranego wygaszacza ekranu
th เปลี่ยนไปยังพื้นที่หน้าจอ ‧Comment
pl Zmień na pulpit ‧Comment
th เรียกโปรแกรมจับภาพหน้าจอ K เมื่อมีการกดปุ่มพิมพ์ PrintScrnName
pl Uruchamia program Zrzut ekranu po naciśnięciu Print Scrn. Name
th ตั้งค่าโปรแกรมรักษาจอภาพ
pl Konfiguracja wygaszacza
th สลับจอภาพ% ‧ is the screen number
pl Przełącz ekran% ‧ is the screen number
th ตั้งค่าโปรแกรมรักษาจอภาพ วิทยาศาสตร์
pl Wygaszacz Nauka
th ไม่ทราบแนวการวางจอภาพ
pl nieznana orientacja
th เครื่องมือปรับความเที่ยงตรงของจอภาพName
pl Narzędzie do kalibracji monitoraName
หน้าแสดง 1 พบ 328 ประโยควลีที่ตรงกัน จอร์จ มาร์แชลล์พบใน 0.611 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน