แปลเป็​​น โปแลนด์:

  • George Marshall   

ตัวอย่างประโยคด้วย "จอร์จ มาร์แชลล์", หน่วยความจำการแปล

add example
th ตั้งค่าโปรแกรมรักษาจอภาพ เครื่องจําลอง
pl O Maszynie wirtualnej
th ให้โปรแกรมรักษาจอภาพทํางานอัตโนมัติหากไม่มีการทํางานใด ๆ ของผู้ใช้ตามช่วงเวลาที่กําหนด
pl Automatycznie uruchom wygaszacz po czasie bezczynności
th แสดงปูมบันทึกของ X. org ในแท็บปัจจุบัน; X. org คือบริการที่ใช้แสดงผลกราฟิก บนจอภาพ และจัดการอุปกรณ์กราฟิกของคุณ ดูปูมบันทึกนี้ หากต้องการทราบว่า เหตุใดจึงไม่มีส่วนเร่งการแสดงผล ‧ มิติ หรือ เหตุใดอุปกรณ์ป้อนข้อมูลของจึงทํางานไม่ได้
pl Wyświetla dziennik X. org w bieżącej zakładce. X. org to usługa, która wyświetla środowisko na ekranie i zarządza sprzętem graficznym. Sprawdź ten dziennik jeśli chcesz się dowiedzieć dlaczego nie masz akceleracji ‧D lub też dlaczego urządzenie wskazujące nie zostało rozpoznane
th เริมงานโปรแกรมรักษาหน้าจอเท่านั้น
pl Tylko uruchom wygaszacz ekranu
th หลายจอภาพComment
pl Wiele monitorówComment
th เลือกโปรแกรมรักษาจอภาพที่จะใช้
pl Wybierz wygaszacz do użycia
th ปรับหน้าต่างไปยังจอภาพ
pl Okno na ekran
th เปลี่ยนไปยังพื้นที่หน้าจอ ‧Comment
pl Zmień na pulpit ‧Comment
th แสดงชื่อและรุ่นของกล้องที่ใช้ถ่ายภาพทางด้านล่างของจอภาพด้วย
pl Pokaż producenta i model aparatu na dole ekranu
th ปุ่มล็อคหน้าจอ/ออกจากระบบComment
pl Blokowanie ekranu/wylogowanieComment
th อัตราการรีเฟรชของจอภาพ
pl Częstotliwość odświeżania
th พิมพ์ภาพหน้าจอName
pl PrintScreenName
th % ‧ ไม่ใช่ที่อยู่ URL ที่ถูกต้อง ไม่สามารถบันทึกการแสดงผลหน้าจอได้
pl % ‧ nie jest poprawnym adresem. Nie można zapisać wyjścia
th เลือกเพื่อเปิดใช้งานหน้าจอโลโกระหว่างเริ่มงาน Amarok
pl Włącza/wyłącza ekran powitalny przy uruchamianiu Amaroka
th ตั้งค่าโปรแกรมรักษาจอภาพ
pl Konfiguruje wygaszacz ekranu
th เพิ่มเข้าไปในพื้นที่หน้าจอ
pl Dodaj do pulpitu
th ยกเลิกตัวเลือกนี้ หากคุณไม่ต้องการ ให้มีไอคอนบนพื้นที่หน้าจอ ซึ่งจะทําให้พื้นที่หน้าจอ ทํางานได้ค่อนข้างเร็วขึ้น แต่คุณก็จะไม่สามารถลาก แฟ้มมาไว้ยังพื้นที่หน้าจอได้
pl Wyłącz tę opcje, jeśli nie chcesz mieć ikon na pulpicie. Bez ikon KDE będzie działać nieco szybciej, ale nie będziesz mógł przeciągać plików na pulpit
th แอตแลนติก/จอร์เจียใต้
pl Ocean_ Atlantycki/Południowa_ Georgia
th เกิดปัญหาขึ้นเมื่อมีการบันทึกการแสดงผลหน้าจอ %
pl Wystąpił błąd podczas zapisywania wyjścia. %
th ออกจากโหมดเต็มหน้าจอ
pl Zakończ tryb pełnoekranowy
th ตั้งค่าโปรแกรมรักษาจอภาพ วิทยาศาสตร์
pl Ustawienia wygaszacza Nauka
th ตั้งค่าโปรแกรมรักษาหน้าจอ
pl Ustawienia wygaszacza ekranu
th ออกจากโหมดเต็มหน้าจอEncodings menu
pl Zakończ tryb pełnoekranowyEncodings menu
หน้าแสดง 1 พบ 328 ประโยควลีที่ตรงกัน จอร์จ มาร์แชลล์พบใน 0.821 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน