แปลเป็​​น โปแลนด์:

  • George Marshall   

ตัวอย่างประโยคด้วย "จอร์จ มาร์แชลล์", หน่วยความจำการแปล

add example
th ทุกสีบนหน้าจอจะถูกกลับเป็นสีตรงข้ามชั่วระยะเวลาที่ระบุด้านล่างนี้
pl Wszystkie kolory ekranu zostaną odwrócone na podany poniżej czas
th หน้าจอเริ่มทํางาน
pl Ekran powitalny
th หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นสีที่กําหนดชั่วระยะเวลาที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
pl Ekran zmieni kolor na zadany na podany poniżej czasu
th ตามปกติแล้วโปรแกรมรักษาหน้าจอจะถูกหยุดชั่วคราว เมื่อมีการใช้ระบบประหยัดพลังงานหน้าจอ เนื่องจากจะไม่มีใครเห็นอะไรบนหน้าจออยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมรักษาหน้าจอบางตัว จะทําการคํานวณต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นจึงไม่น่าจะหยุดการทํางานของโปรแกรมเหล่านั้นNAME OF TRANSLATORS
pl Zazwyczaj wygaszacz ekranu jest wyłączany, kiedy włączy się oszczędzanie energii wyświetlacza, bo i tak nie będzie nic widać. Niektóre wygaszacze wykonują jednak przydatne obliczenia, więc nie powinno się ich wyłączać. NAME OF TRANSLATORS
th โปรแกรมรักษาจอภาพแบบเล่นสื่อ
pl Wygaszacz multimedialny
th สลับเป็นโหมดเต็มจอภาพ
pl Przełącz na pełny ekran
th ตั้งค่าโปรแกรมรักษาจอภาพหน้าจอว่าง
pl Konfiguracja wygaszacza Pusty ekran
th นี่คือปุ่มพิมพ์ลัดสําหรับสลับผังแป้นพิมพ์ซึ่งควบคุมโดย KDE ปุ่มพิมพ์ลัดนี้ไม่รองรับการใช้งานแบบ ' ใช้ปุ่มเปลี่ยนหน้าที่ (Modifier) เท่านั้น ' และอาจจะไม่ทํางานในบางสถานการณ์ (เช่น เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพทํางาน หรือจากโปรแกรมรักษาหน้าจอ
pl Skrót do przełączania układów obsługiwany przez KDE. Skróty złożone z samych modyfikatorów nie są obsługiwane. Przełączanie może nie działać w niektórych sytuacjach (aktywne okienko z powiadomieniem, wygaszacz ekranu
th ขีดเริ่มคือ ระยะที่น้อยที่สุดที่ตัวชี้ของเมาส์จะต้องเคลื่อนที่บนหน้าจอ ก่อนที่การเพิ่มความเร็วใด ๆ จะมีผล หากการเคลื่อนที่ของเมาส์น้อยกว่าขีดเริ่ม ตัวชี้ของเมาส์ก็จะเคลื่อนที่เหมือนกับตั้งการเร่งความเร็วไว้ที่ ‧ เท่า ดังนั้น เมื่อคุณเคลื่อนที่ตัวอุปกรณ์เพียงเล็กน้อย นั่นหมายถึงจะไม่มีการเร่งความเร็วเกิดขึ้นเลย ทําให้คุณสามารถควบคุม ตัวชี้ของเมาส์ได้มากขึ้น และด้วยการเคลื่อนที่อุปกรณ์ที่มากขึ้น คุณจะสามารถเลื่อนตัวชี้ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ บนหน้าจอได้อย่างรวดเร็ว
pl Czułość myszy to najmniejsza odległość, jaką musi pokonać kursor, aby zadziałało przyspieszenie. Jeżeli ruch jest mniejszy niż czułość myszy, kursor przesuwa się tak, jakby przyspieszenie było ustawione na ‧x. W związku z tym przy małych przemieszczeniach urządzenia wskazującego brak przyspieszenia, co daje dużą kontrolę nad kursorem myszy. Przy dużych przemieszczeniach urządzenia wskazującego można szybko przesunąć kursor z jednego końca ekranu na drugi
th มอดูลนี้จะใช้สําหรับปรับแต่งระบบในการใช้แสดงพื้นที่ทํางานเดี่ยว ๆ โดยใช้หลายจอภาพ และดูเหมือนว่าคุณจะยังไม่มีการปรับแต่งในส่วนนี้
pl Ten moduł przeznaczony jest jedynie do konfiguracji systemów z jednym pulpitem na wielu monitorach. Ten system nie jest tak skonfigurowany
th กระพริบหน้าจอเมื่อเกิดการระเบิด
pl Migaj ekranem podczas eksplozji
th โปรแกรมพื้นที่หน้าจอ, พาเนล และพื้นที่ทํางานสําหรับวิดเจ็ต
pl Program pulpitu KDE, paneli i przestrzeni roboczej elementów interfejsu
th วิธีใช้: % ‧ [-setup ] [ อากรูเมนต์ ] เพื่อเริ่มโปรแกรมรักษาจอภาพแบบสุ่ม บางอากรูเมนต์ (ยกเว้น-setup) จะถูกส่งต่อไปยังโปรแกรมรักษาจอภาพ
pl Użycie: % ‧ [-setup ] [ args ] Uruchamia losowy wygaszacz ekranu. Inne argumenty poza-setup są przekazywane do wygaszacza ekranu
th การแสดงผลทางหน้าจอถูก หยุดไว้ โดยการกด Ctrl+S ให้กด Ctrl+Q เพื่อทํางานต่อ
pl Wyjście zostało zatrzymane kombinacją Ctrl+S. Proszę ponownie wcisnąć Ctrl+Q, żeby wznowić
th อัตราการรีเฟรชของจอ
pl Częstotliwość odświeżania
th Name=จอภาพName
pl SVG DondorfName
th ปรับเทียบค่าจอภาพ
pl Synchronizuj ekrany
th นี่เป็นภาพตัวอย่างจอภาพสําหรับใช้แสดงการตั้งค่าของคุณว่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรหากปรับใช้
pl Na obrazku monitora można obejrzeć wygląd ustawień na pulpicie
th GenericName=แว่นขยายหน้าจอComment
pl Powiększanie fragmentów ekranuComment
th แสดงหน้าต่างแบบเต็มจอ
pl Pokaż okno w trybie pełnoekranowym
th ใช้โปรแกรมรักษาจอภาพที่เหมาะสมกับจอภาพ
pl Użyj wygaszaczy, które wykorzystują aktualny obraz ekranu
th แสดงหลายจอภาพ มอดูลนี้ให้คุณได้ปรับแต่ง KDE ในการแสดงผลกับระบบหลายจอภาพได้
pl Wiele monitorów Ten moduł pozwala skonfigurować obsługę wielu monitorów przez KDE
th ซ่อนหน้าจอโลโกเมื่อเริ่มงาน
pl Ukryj ekran powitalny przy uruchomianiu
th คุณทราบหรือไม่ว่า คุณสามารถจะจับภาพหน้าจอได้ง่าย ๆ ผ่านทางไลบรารี Kipi และบันทึกผลไปยังอัลบั้มพร้อมกับหมายเหตุบางอย่างได้?
pl Czy wiesz, że korzystając z biblioteki Kipi możesz zrobić zrzut ekranu, a następnie zapisać go do albumu wraz z własnym komentarzem?
th โปรแกรมรักษาจอภาพ
pl Wygaszacz ekranu
หน้าแสดง 1 พบ 328 ประโยควลีที่ตรงกัน จอร์จ มาร์แชลล์พบใน 0.848 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน