แปลเป็​​น เกาหลี:

  • 국제 연합 환경 계획   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย เกาหลี (73)

การติดตามผลทางสิ่งแวดล้อม환경모니터링
การประเมินสิ่งแวดล้อม환경평가
การป้องกันสิ่งแวดล้อม환경보호
การแปลงพิกัดโลก월드 변환
การให้น้ําตามแรงดึงดูดของโลก자연유하관개
กีฬามหาวิทยาลัยโลก유니버시아드 대회
คนเก่งทะลุโลก유유백서
เคโรโระ ขบวนการอ๊บอ๊บป่วนโลก케로로 중사
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ국제연합환경계획
โครงการอาหารโลก세계식량계획
จิตพิฆาตโลก인셉션
จีพีเอส (ระบบหาพิกัดบนพื้นโลก)위성항법장치
เจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก세계 7대 불가사의
ชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม환경생물학
ซีกโลก半球; 반구
เซนเซอร์ตรวจจับสิ่งแวดล้อม환경 센서
ตลาดโลก세계시장
นโยบายสิ่งแวดล้อม환경정책
นาฬิกาเทียบเวลาโลก세계 시간
เนื้อโลก맨틀
ประเทศโลกที่สาม제3세계
พลังงานความร้อนจากผิวโลก지열에너지
พิกัดโลก월드 좌표
พื้นโลก지구
ฟุตบอลโลก축구 월드컵
ฟุตบอลโลก 20062006년 FIFA 월드컵
ฟุตบอลโลกเยาวชน ยู 20FIFA U-20 월드컵
มรดกโลก세계유산
มลพิษทางสิ่งแวดล้อม환경오염
เม่นโลกใหม่고슴도치
ระ-ทะ-ทู-อี่ พ่อครัวตัวจี๊ด หัวใจคับโลก라따뚜이
รายชื่อแหล่งมรดกโลกในทวีปแอฟริกา아프리카의 세계유산
โลก세계; 지구; 누리; 世界
โลกของโซฟี소피의 세계
โลกใหม่신세계
วันคุ้มครองโลก지구의 날
วิกฤติวันสิ้นโลก투모로우
สภามวยโลก세계복싱평의회
สภาวะโลกร้อน지구온난화
หนูโลกใหม่들쥐
องค์การ조직; 조직론
องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล세계 자연 보호 기금
องค์การกาแฟระหว่างประเทศ국제커피기구
องค์การการค้าโลก세계무역기구; 세계 무역 기구
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ국제 민간 항공 기구
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ국제연합교육과학문화기구
องค์การคอมมิวนิสต์สากล코민테른
องค์การค้าโลก세계무역기구
องค์การตํารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ국제 형사 경찰 기구
องค์การทางเศรษฐกิจสังคม사회경제조직
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ국제연합아동기금
องค์การนานารัฐอเมริกัน미주기구
องค์การพลังงานระหว่างประเทศ국제에너지기구
องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมสหประชาชาติ국제연합공업개발기구
องค์การพัฒนาเอกชน비정부 기구
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา경제 협력 개발 기구
องค์การระหว่างประเทศ국제기구; 국제 기구
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน국제 표준화 기구
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ국제노동기구(ilo)
องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ북대서양 조약 기구
องค์การสาธารณประโยชน์비정부 기구
องค์การอนามัยโลก세계 보건 기구; 세계보건기구
องค์การอเมริกากลาง중미기구
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ국제 연합 식량 농업 기구
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก세계기상기구
องค์การเอกภาพแอฟริกา아프리카통일기구
อาขีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลก세계에서 가장 오래된 직업
อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม환경온도
ไอซีโอ (องค์การกาแฟระหว่างประเทศ)국제커피기관
ไอดี 4 : สงครามวันดับโลก인디펜던스 데이
ไอ โรบอท พิฆาตแผนจักรกลเขมือบโลก아이, 로봇
ไออีเอ (องค์การพลังงานระหว่างประเทศ)국제에너지기구
ฮอโลกราฟี홀로그래피

ตัวอย่างประโยคด้วย "องค์การสิ่งแวดล้อมโลก", หน่วยความจำการแปล

add example
ทีมผู้พัฒนา KDE ขอต้อนรับคุณสู่โลกของการประมวลผลที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ระบบ UNIX사용자 중심의 UNIX 컴퓨팅에 오신 걸 환영합니다
สวัสดีชาวโลก안녕하세요세계
Comment=นาฬิกาทั่วโลกของ KDE โดย Matthias Hoelzer-KluepfelNameMatthias Hoelzer-Kluepfel이 만든 KDE 세계 시계Name
Name=ดูเวลาทั่วโลกName세계 시간 보기Comment
Comment=แอพเพล็ตดูเวลาทั่วโลกของ KDENameKDE 달 모양 애플릿Name
หน้าแสดง 1 พบ 5 ประโยควลีที่ตรงกัน องค์การสิ่งแวดล้อมโลกพบใน 0.87 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน