แปลเป็​​น เกาหลี:

  • 국제 연합 환경 계획   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย เกาหลี (78)

ซีกโลก
半球; 반구
ฟุตบอลโลก 2006
2006년 FIFA 월드컵
โลก
세계; 지구; 누리; 世界; [[지구]] 地球
สภามวยโลก
세계복싱평의회
องค์การ
조직; 조직론
องค์การการค้าโลก
세계무역기구; 세계 무역 기구
องค์การอนามัยโลก
세계 보건 기구; 세계보건기구

ตัวอย่างประโยคด้วย "องค์การสิ่งแวดล้อมโลก", หน่วยความจำการแปล

add example
th สวัสดีชาวโลก
ko 안녕하세요세계
th Name=ดูเวลาทั่วโลกName
ko 세계 시간 보기Comment
th ทีมผู้พัฒนา KDE ขอต้อนรับคุณสู่โลกของการประมวลผลที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ระบบ UNIX
ko 사용자 중심의 UNIX 컴퓨팅에 오신 걸 환영합니다
th Comment=นาฬิกาทั่วโลกของ KDE โดย Matthias Hoelzer-KluepfelName
ko Matthias Hoelzer-Kluepfel이 만든 KDE 세계 시계Name
th Comment=แอพเพล็ตดูเวลาทั่วโลกของ KDEName
ko KDE 달 모양 애플릿Name
หน้าแสดง 1 พบ 5 ประโยควลีที่ตรงกัน องค์การสิ่งแวดล้อมโลกพบใน 0.41 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน