แปลเป็​​น จอร์เจีย:

  • ფეოდალიზმი 

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย จอร์เจีย (28)

การกู้คืนระบบ
სისტემის აღდგენა
การจัดอันดับระบบ
სისტემური შეფასება
การติดตั้งแบบผู้ดูแลระบบ
ადმინისტრაციული ინსტალაცია; ადმინისტრატორული ინსტალაცია
การป้องกันระบบ
სისტემური დაცვა
การเริ่มต้นระบบ
საწყისი ჩატვირთვა
บริการระบบโดเมนของ Active Directory
აქტიური დირექტორიის დომენის სერვისები
ผู้ดูแลระบบ
სისტემური ადმინისტრატორი
ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
კომპიუტერის ადმინისტრატორი
ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
ქსელის ადმინისტრატორი
ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์
სერვერის ადმინისტრატორი
ระบบ
სისტემა
ระบบนิเวศ
ეკოსისტემა
ระบบปฏิบัติการ
ოპერაციული სისტემა
ระบบประธานาธิบดี
საპრეზიდენტო რესპუბლიკა
ระบบพื้นที่สี
ფერთა სივრცე
ระบบแฟ้ม
ფაილური სისტემა
ระบบย่อยอาหาร
კუჭ-ნაწლავის ტრაქტი
ส่วนการควบคุมระบบ
სისტემური კონტროლის არე
เหตุการณ์ของระบบ
სისტემური მოვლენა
ออกจากระบบ
გამოსვლა
เอเจนต์ดูแลสถานภาพระบบ
სისტემის მდგომარეობის აგენტი

ตัวอย่างประโยคด้วย "ระบบเจ้าขุนมูลนาย", หน่วยความจำการแปล

add example
th ปุ่มล็อคหน้าจอ/ออกจากระบบComment
ka დაბლოკვის/გამოსვლის ღილაკებიComment
th UADescription (โอเปร่า ‧. ‧ บนระบบปัจจุบัน) Name
ka UADescription (Opera ‧. ‧ მიმდინარე სისტემაში) Name
th นี่เป็นรากของระบบแฟ้มName
ka ფაილური სისტემუს ძირეული საქაღალდეName
th แบบฟอร์มนี้จะถูกส่งไปยัง % ‧ บนระบบแฟ้มภายในเครื่องของคุณ คุณต้องการที่จะส่งข้อมูลของแบบฟอร์มนี้หรือไม่?
ka ფორმა გადაეცემა ლოკალური ფაილური სისტემის ვგზავნო ფორმა% ‧ფაილს. გ?
th UADescription (มอซิลล่า ‧. ‧. ‧ บนระบบปัจจุบัน) Name
ka UADescription (Mozilla ‧. ‧. ‧ მიმდინარე სისტემაში) Name
th เข้าสู่โหมดผู้ดูแลระบบ
ka ადმინისტრირების რეჟიმში შესვლა
th ระบบจัดการหน้าต่างของโมทิฟName
ka ფანჯრის მენეჯერი MotifName
th ตั้งค่าระบบเครือข่ายName
ka პარამეტრებიName
th ปูมบันทึกของระบบการพิมพ์
ka ჟურნალის საფეხურის ბეჭდვა
th ปรับแต่งการตั้งค่าระบบแคชName
ka ვებ კეშის პარამეტრების კონფიგურაციაName
th ระบบจัดการหน้าต่างที่สร้างบน Imlib‧Name
ka ფანჯრის მენეჯერი imlib‧ ის ბაზაზეName
th เกิดข้อผิดพลาดขณะเข้าใช้งาน ' % ‧ ', โดยระบบแจ้งว่า: %
ka ჩატვირთვის შეცდომა-%
th & ระบบการเขียนQShortcut
ka QPrintPreviewDialog
th ระบบจัดการหน้าต่างขนาดเบา มีความสามารถในการปะติดหลายๆหน้าต่างลงใน ‧ กรอบName
ka მსუბუქი ფანჯრის მენეჯერი, რომელსაც შეუძლია ბევრი ფანჯრის ერთ ჩარჩოში ჩასმაName
th ระบบจัดการหน้าต่าง OpenLook แบบดั้งเดิมName
ka OpenLook სისტემის ტრადიციული ფანჯრის მენეჯერიName
th เปลี่ยนระดับของแฟ้มปัจจุบัน โปรดดูเอกสารคู่มือของ ปูมบันทึกระบบ K เพื่อดูรายละเอียดของระดับปูมบันทึกแต่ละตัว
ka მიმდინარე ფაილის დონეს ცვლის. იხილეთ KSystemLog დოკუმენტაცია ჟურნალის ყოველი დონის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის
th ระบบจัดการหน้าต่างของอุปกรณ์มือถือName
ka ფანჯრების მენეჯერი მობილური მოწყობილობებისთვისName
th แบบอักษรทั้งระบบ
ka სისტემური მენიუ
th ออกจากโปรแกรมปูมบันทึกระบบ K
ka KSystemLog-დან გასვლა
th ระบบจัดการหน้าต่างที่สามารถเพิ่มขยายได้ และควบคุมด้วยการเขียนสคริปต์โดยใช้ภาษาแบบ Emacs LispName
ka Lisp სკრიპტებით გაფათოვებადი Emacs ის მაგვარი ფანჯრის მენეჯერიName
th ระบบจัดการหน้าต่างขนาดเบาที่ใช้ชุดตกแต่งได้Name
ka მსუბუქი ფანჯრის მენეჯერი თემების მხარდაჭერითName
th ระบบจัดการหน้าต่างที่เร็วและเบา สร้างบนพื้นฐานของ WM‧Name
ka სწრაფი და მსუბუქი ფანჯრების მენეჯერი WM‧-ის ბაზაზეName
th ระบบจัดการหน้าต่างที่ดูคล้ายวินโดวส์ ‧Name
ka ფანჯრის მენეჯერი Windows ‧-ს სტილშიName
th ในส่วนนี้ต้องการสิทธิ์พิเศษในการแก้ไข ซึ่งอาจจะเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกับทั้งระบบ ดังนั้นจึงต้องการรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ (root) เพื่อให้สามารถทําการแก้ไขค่าคุณสมบัติของมอดูลได้ หากคุณไม่ป้อนรหัสผ่าน จะไม่มีการบันทึกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับมอดูลArgument is application name
ka ამ სექციაში დასაშვებად სპეციალური უფლებაა საჭირო, შესაძლო სისტემური ცვლილებებისთვის. ამ მოდულის პარამეტრების შესაცვლელად აუცილებელია სისტემის ადმინისტრატორის (root) პაროლის მითითება. თუ ადმინისტრატორის პაროლს არ მიუთითებთ, მოდული ამოირთვება. Argument is application name
หน้าแสดง 1 พบ 113 ประโยควลีที่ตรงกัน ระบบเจ้าขุนมูลนายพบใน 0.937 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน