แปลเป็​​น จอร์เจีย:

  • ფეოდალიზმი 

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย จอร์เจีย (28)

การกู้คืนระบบსისტემის აღდგენა
การจัดอันดับระบบსისტემური შეფასება
การติดตั้งแบบผู้ดูแลระบบადმინისტრაციული ინსტალაცია; ადმინისტრატორული ინსტალაცია
การป้องกันระบบსისტემური დაცვა
การเริ่มต้นระบบსაწყისი ჩატვირთვა
การเริ่มต้นระบบของเครื่องใหม่თბილი ჩატვირთვა
เข้าสู่ระบบშესვლა
ดาวเคราะห์นอกระบบეგზოპლანეტა
บริการระบบโดเมนของ Active Directoryაქტიური დირექტორიის დომენის სერვისები
ผู้ดูแลระบบსისტემური ადმინისტრატორი
ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์კომპიუტერის ადმინისტრატორი
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายქსელის ადმინისტრატორი
ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์სერვერის ადმინისტრატორი
ระบบსისტემა
ระบบการเรียกชื่อสิ่งมีชีวิตแบบทวินามბინომიალური ნომენკლატურა
ระบบใช้อํานาจเด็ดขาดდესპოტიზმი
ระบบนิเวศეკოსისტემა
ระบบปฏิบัติการოპერაციული სისტემა
ระบบประธานาธิบดีსაპრეზიდენტო რესპუბლიკა
ระบบพื้นที่สีფერთა სივრცე
ระบบแฟ้มფაილური სისტემა
ระบบย่อยอาหารკუჭ-ნაწლავის ტრაქტი
เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ხელახლა ჩატვირთვა
เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่โดยไม่ปิดเครื่องრბილი გადატვირთვა
ส่วนการควบคุมระบบსისტემური კონტროლის არე
เหตุการณ์ของระบบსისტემური მოვლენა
ออกจากระบบგამოსვლა
เอเจนต์ดูแลสถานภาพระบบსისტემის მდგომარეობის აგენტი

ตัวอย่างประโยคด้วย "ระบบเจ้าขุนมูลนาย", หน่วยความจำการแปล

add example
ระบบจัดการหน้าต่างขนาดเบาที่ใช้ GTK‧NameGTK‧-ს ბაზაზე მსუბუქი ფანჯრის მენეჯერიName
เพิ่มรายการปูมบันทึกไปยังปูมบันทึกของระบบჟურნალის ჩანაწერის დამატება სისტემურ ჟურნალში
ระบบจัดการหน้าต่างขนาดเล็ก แต่สามารถปรับแต่งได้Nameმინიმალური მაგრამ კონფიგურირებადი ფანჯრის მენეჯერიName
เริ่มแบบย่อเป็นไอคอนไปยังถาดระบบ (ย่อหายხატულებიან (შემცირებული) მოდულით დაწყება
ปูมบันทึกของระบบსისტემური ჟურნალი
ปรับแต่งการจัดการวาระงานและตั้งค่าการออกจากระบบNameსეანსების მენეჯერის და სისტემიდან გამოსვლის კონფიგურაციაName
เกิดข้อผิดพลาดขณะเข้าใช้งาน ' % ‧ ', โดยระบบแจ้งว่า: %ჩატვირთვის შეცდომა-%
จัดการแฟ้ม-โหมดผู้ดูแลระบบNameფაილური მენეჯერი (root-ის პრივილეგიებით) Name
ปรับแต่งออดระบบNameსისტემის ხმოვანი სიგნალის კონფიგურაციაName
ระบบจัดการหน้าต่างที่เร็วและเบาCommentსწრაფი და მსუბუქი ფანჯრის მენეჯერიComment
เปิดแฟ้มในปูมบันทึกระบบ Kფაილის KSystemLog-ში გახსნა
ระบบจัดการหน้าต่างที่ปรับแต่งได้อย่างละเอียด สร้างมาจาก BlackboxNameკონფიგურირებადი ფანჯრის მენეჯერი Blackbox-ს ბაზაზეName
UADescription (ไฟร์ฟอกซ์ ‧. ‧ บนระบบปัจจุบัน) NameUADescription (Firefox ‧. ‧ მიმდინარე სისტემაში) Name
โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณდაუკავშირდის თქვენი სისტემის ადმინისტრატორს
เฝ้าดูข้อความจากผู้ใช้ภายในระบบที่ถูกส่งมาด้วย write หรือ wall Nameბრძანება write ან wall-ით ლოკალური მომხმარებლებისგან გაგზავნილ შეტყობინებებს იღებსName
กลไกข้อมูลระบบจัดการพลังงานNameსაძიებო სისტემაComment
คุณเลือกระดับความรุนแรง วิกฤติ โปรดจําไว้ว่าระดับความรุนแรงนี้ มีจุดประสงค์ จะใช้กับข้อผิดพลาดเท่านั้น ซึ่ง ซึ่งอาจจะทําให้ซอฟต์แวร์ในระบบ (หรือระบบทั้งหมด) ที่ไม่เกี่ยวข้องหยุดทํางานได้ ส่งผลให้เกิดข้อมูลสูญหายอย่างหนัก อาจนํามาซึ่งช่องโหว่ของระบบความปลอดภัยของระบบ ข้อผิดพลาดที่คุณรายงานนี้ สร้างความเสียหายอย่างมากต่อคุณหรือไม่? ถ้าไม่ใช่ โปรดเลือกระดับความรุนแรงที่ต่ํากว่านี้ ขอบคุณ!თვენ მიუთითეთ მნიშვნელობა კრიტიკული. ეს დონე გულისხმობს, რომ თუ ეს პაკეტი ჩადგმულია შეცდომამ შესაძლოა გამოიწვის სხვა პროგრამების ან თავად სისტემის მუშაობის შეწყვეტა მონაცემთა დაზიანება ან დაკარგვა სისტემის უსაფრთხოების დარღვევა არის თუ არა შეცდომა, რომლის პატაკიც გსურთ ამდენად სერიოზული? თუ ასე არაა, აირჩიეთ უფრო შესაფერისი მნიშვნელობა. გმადლობთ!
เปิดแฟ้มในปูมบันทึกระบบ K และแสดงเนื้อหาในแท็บปัจจุบันფაილის KSystemLog-ში გახსნა და შიგთავსის მიმდინარე ჩანართში ასახვა
Lightweight Window Manager ระบบจัดการหน้าต่างเปล่าๆ ที่ไม่สามารถปรับแต่งได้เลยNameმსუბუქი არაკონფიგურირებადი ფანჯრების მენეჯერიName
UADescription (IE ‧. ‧ บนระบบปัจจุบัน) NameUADescription (IE ‧. ‧ მიმდინარე სისტემაში) Name
ปรับแต่งระบบเสียงNameაუდიო მიქსერიName
AfterStep Classic คือระบบจัดการหน้าต่างที่ใช้ฐานของอาฟเตอร์สเตปเวอร์ชั่น ‧. ‧NameAfterStep Classic, ფანჯრის მენეჯერი AfterStep v‧. ‧-ის ბაზაზეName
ที่อยู่ของแฟ้มในระบบDescriptionბმული ლოკალურ ფაილზეDescription
แบบอักษรทั้งระบบსისტემური მენიუ
แสดงปูมบันทึกของระบบในแท็บปัจจุบัน ปูมบันทึกนี้ โดยทั่วไปจะถูกใช้โดยโพรเซสที่ไม่มีอะไรพิเศษ (เช่นคําสั่ง " sudo " หรือ " fsck "სისტემური შეტყობინების მიმდინარე ჩანართში ჩვენება. ეს ჟურნალი გამოიყენება არასპეციალიზებული პროცესების მიერ (მაგ. " sudo " ან " fsck " ბრძანებები
หน้าแสดง 1 พบ 113 ประโยควลีที่ตรงกัน ระบบเจ้าขุนมูลนายพบใน 0.959 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน