แปลเป็​​น จอร์เจีย:

  • ფეოდალიზმი 

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย จอร์เจีย (28)

การกู้คืนระบบ
სისტემის აღდგენა
การจัดอันดับระบบ
სისტემური შეფასება
การติดตั้งแบบผู้ดูแลระบบ
ადმინისტრაციული ინსტალაცია; ადმინისტრატორული ინსტალაცია
การป้องกันระบบ
სისტემური დაცვა
การเริ่มต้นระบบ
საწყისი ჩატვირთვა
บริการระบบโดเมนของ Active Directory
აქტიური დირექტორიის დომენის სერვისები
ผู้ดูแลระบบ
სისტემური ადმინისტრატორი
ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
კომპიუტერის ადმინისტრატორი
ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
ქსელის ადმინისტრატორი
ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์
სერვერის ადმინისტრატორი
ระบบ
სისტემა
ระบบนิเวศ
ეკოსისტემა
ระบบปฏิบัติการ
ოპერაციული სისტემა
ระบบประธานาธิบดี
საპრეზიდენტო რესპუბლიკა
ระบบพื้นที่สี
ფერთა სივრცე
ระบบแฟ้ม
ფაილური სისტემა
ระบบย่อยอาหาร
კუჭ-ნაწლავის ტრაქტი
ส่วนการควบคุมระบบ
სისტემური კონტროლის არე
เหตุการณ์ของระบบ
სისტემური მოვლენა
ออกจากระบบ
გამოსვლა
เอเจนต์ดูแลสถานภาพระบบ
სისტემის მდგომარეობის აგენტი

ตัวอย่างประโยคด้วย "ระบบเจ้าขุนมูลนาย", หน่วยความจำการแปล

add example
th ระบบจัดการหน้าต่างขนาดเบาที่ใช้ GTK‧Name
ka GTK‧-ს ბაზაზე მსუბუქი ფანჯრის მენეჯერიName
th เพิ่มรายการปูมบันทึกไปยังปูมบันทึกของระบบ
ka ჟურნალის ჩანაწერის დამატება სისტემურ ჟურნალში
th ระบบจัดการหน้าต่างขนาดเล็ก แต่สามารถปรับแต่งได้Name
ka მინიმალური მაგრამ კონფიგურირებადი ფანჯრის მენეჯერიName
th เริ่มแบบย่อเป็นไอคอนไปยังถาดระบบ (ย่อหาย
ka ხატულებიან (შემცირებული) მოდულით დაწყება
th ปูมบันทึกของระบบ
ka სისტემური ჟურნალი
th ปรับแต่งการจัดการวาระงานและตั้งค่าการออกจากระบบName
ka სეანსების მენეჯერის და სისტემიდან გამოსვლის კონფიგურაციაName
th เกิดข้อผิดพลาดขณะเข้าใช้งาน ' % ‧ ', โดยระบบแจ้งว่า: %
ka ჩატვირთვის შეცდომა-%
th จัดการแฟ้ม-โหมดผู้ดูแลระบบName
ka ფაილური მენეჯერი (root-ის პრივილეგიებით) Name
th ปรับแต่งออดระบบName
ka სისტემის ხმოვანი სიგნალის კონფიგურაციაName
th ระบบจัดการหน้าต่างที่เร็วและเบาComment
ka სწრაფი და მსუბუქი ფანჯრის მენეჯერიComment
th เปิดแฟ้มในปูมบันทึกระบบ K
ka ფაილის KSystemLog-ში გახსნა
th ระบบจัดการหน้าต่างที่ปรับแต่งได้อย่างละเอียด สร้างมาจาก BlackboxName
ka კონფიგურირებადი ფანჯრის მენეჯერი Blackbox-ს ბაზაზეName
th UADescription (ไฟร์ฟอกซ์ ‧. ‧ บนระบบปัจจุบัน) Name
ka UADescription (Firefox ‧. ‧ მიმდინარე სისტემაში) Name
th โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ
ka დაუკავშირდის თქვენი სისტემის ადმინისტრატორს
th เฝ้าดูข้อความจากผู้ใช้ภายในระบบที่ถูกส่งมาด้วย write หรือ wall Name
ka ბრძანება write ან wall-ით ლოკალური მომხმარებლებისგან გაგზავნილ შეტყობინებებს იღებსName
th กลไกข้อมูลระบบจัดการพลังงานName
ka საძიებო სისტემაComment
th คุณเลือกระดับความรุนแรง วิกฤติ โปรดจําไว้ว่าระดับความรุนแรงนี้ มีจุดประสงค์ จะใช้กับข้อผิดพลาดเท่านั้น ซึ่ง ซึ่งอาจจะทําให้ซอฟต์แวร์ในระบบ (หรือระบบทั้งหมด) ที่ไม่เกี่ยวข้องหยุดทํางานได้ ส่งผลให้เกิดข้อมูลสูญหายอย่างหนัก อาจนํามาซึ่งช่องโหว่ของระบบความปลอดภัยของระบบ ข้อผิดพลาดที่คุณรายงานนี้ สร้างความเสียหายอย่างมากต่อคุณหรือไม่? ถ้าไม่ใช่ โปรดเลือกระดับความรุนแรงที่ต่ํากว่านี้ ขอบคุณ!
ka თვენ მიუთითეთ მნიშვნელობა კრიტიკული. ეს დონე გულისხმობს, რომ თუ ეს პაკეტი ჩადგმულია შეცდომამ შესაძლოა გამოიწვის სხვა პროგრამების ან თავად სისტემის მუშაობის შეწყვეტა მონაცემთა დაზიანება ან დაკარგვა სისტემის უსაფრთხოების დარღვევა არის თუ არა შეცდომა, რომლის პატაკიც გსურთ ამდენად სერიოზული? თუ ასე არაა, აირჩიეთ უფრო შესაფერისი მნიშვნელობა. გმადლობთ!
th เปิดแฟ้มในปูมบันทึกระบบ K และแสดงเนื้อหาในแท็บปัจจุบัน
ka ფაილის KSystemLog-ში გახსნა და შიგთავსის მიმდინარე ჩანართში ასახვა
th Lightweight Window Manager ระบบจัดการหน้าต่างเปล่าๆ ที่ไม่สามารถปรับแต่งได้เลยName
ka მსუბუქი არაკონფიგურირებადი ფანჯრების მენეჯერიName
th UADescription (IE ‧. ‧ บนระบบปัจจุบัน) Name
ka UADescription (IE ‧. ‧ მიმდინარე სისტემაში) Name
th ปรับแต่งระบบเสียงName
ka აუდიო მიქსერიName
th AfterStep Classic คือระบบจัดการหน้าต่างที่ใช้ฐานของอาฟเตอร์สเตปเวอร์ชั่น ‧. ‧Name
ka AfterStep Classic, ფანჯრის მენეჯერი AfterStep v‧. ‧-ის ბაზაზეName
th ที่อยู่ของแฟ้มในระบบDescription
ka ბმული ლოკალურ ფაილზეDescription
th แบบอักษรทั้งระบบ
ka სისტემური მენიუ
th แสดงปูมบันทึกของระบบในแท็บปัจจุบัน ปูมบันทึกนี้ โดยทั่วไปจะถูกใช้โดยโพรเซสที่ไม่มีอะไรพิเศษ (เช่นคําสั่ง " sudo " หรือ " fsck "
ka სისტემური შეტყობინების მიმდინარე ჩანართში ჩვენება. ეს ჟურნალი გამოიყენება არასპეციალიზებული პროცესების მიერ (მაგ. " sudo " ან " fsck " ბრძანებები
หน้าแสดง 1 พบ 113 ประโยควลีที่ตรงกัน ระบบเจ้าขุนมูลนายพบใน 1.055 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน