แปลเป็​​น ชวา:

  • basa jawa 

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย ชวา (45)

ชวา
Jawa; pulo Jawa
ภาษากรีก
Basa Yunani; basa yunani
ภาษาเตตุม
basa tetun; Basa Tetun; basa Tetun
ภาษาเนวารี
basa nepal; Basa Nepal
ภาษาบาลี
Basa Pali; basa pali
ภาษาฝรั่งเศส
basa prancis; basa Prancis
ภาษาละติน
Basa Latin; basa latin
ภาษาสันสกฤต
basa Sangskreta; basa sangskreta; Basa Sangskreta
ภาษาอังกฤษ
Basa Inggris; basa Inggris; basa inggris
ภาษาอินโดนีเซีย
basa indonésia; basa Indonesia

    แสดงการผันคำนาม

ตัวอย่างประโยคด้วย "ภาษาชวา", หน่วยความจำการแปล

add example
No translation memories found.
หน้าแสดง 1 พบ 0 ประโยควลีที่ตรงกัน ภาษาชวาพบใน 0 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน