แปลเป็​​น ญี่ปุ่น:

  • 酸性雨   
    (noun   )

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย ญี่ปุ่น (89)

กรดกัดแก้วフッ化水素酸
กรดกํามะถัน硫酸
กรดแกมมาอะมิโนบิวทิริคγ-アミノ酪酸
กรดไขมัน脂肪酸
กรดไขมันไม่อิ่มตัว不飽和脂肪酸
กรดไขมันไม่อิ่มตัวมากポリアン脂肪酸、多価不飽和脂肪酸
กรดไขมันอิสระ遊離脂肪酸
กรดคลอโรเมทิลฟีนอกซีอะซีติคクロルメチルフェノキシ酢酸
กรดคลอโรเอธิลฟอสโฟนิกクロルエチルホスホン酸
กรดคาไพรลิคカプリル酸
กรดคาร์บอนิก炭酸
กรดคาร์บอนิค炭酸
กรดซิตริคクエン酸
กรดซินนามิคシナモン酸、ケイ皮酸、肉桂酸
กรดดีคาโนอิคデカン酸
กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิคデオキシリボ核酸
กรดโดโคซาเฮกซาอีโนอิคドコサヘキサエン酸
กรดโดดีคาโนอิคドデカン酸
กรดเตตราดีคาโนอิคテトラデカン酸
กรดทาร์ทาริค酒石酸
กรดทีนูอะโซนิคテニュアゾン酸
กรดไทโอติคチオクト酸
กรดนิโคตินิคニコチン酸
กรดนิวคลีอิก核酸
กรดนิวคลีอิค核酸
กรดนิวคลีอิคตัวตรวจ核酸プローブ
กรดแนพทาลีนอะซีติคナフタレン酢酸
กรดแนฟเทนิคナフテン酸
กรดเพนนิซิลิคペニシリン酸
กรดแพนโตเทนิคパントテン酸
กรดไพรูวิคピルビン酸
กรดฟอร์มิก蟻酸; ギ酸
กรดฟอร์มิคギ酸
กรดฟูมาริคフマル酸
กรดโฟลิก葉酸
กรดโฟลิค葉酸
กรดไฟติคフィチン酸
กรดมาลิคリンゴ酸
กรดไมโคฟีโนลิคミコフェノール酸、マイコフェノール酸
กรดไมริสติคミリスチン酸
กรดยูริก尿酸
กรดยูริค尿酸
กรดไรโบนิวคลีอิคリボ核酸
กรดวานิลลิคバニリン酸
กรดออกซาลิกシュウ酸
กรดออกซาลิคシュウ酸
กรดอะซีโตอะซีติคアセト酢酸塩
กรดอะราชิโดนิคアラキドン酸
กรดอัลแลนโทอิคアラントイン酸
กรดอินโดลลิลบิวทีริคインドリル酪酸
กรดอินโดลอะซีติคインドール酢酸
กรดอีรูซิคエルカ酸
กรดแอสคอร์บิคアスコルビン酸
กรดแอสปาร์ติคアスパラギン酸
กรดแอสเพอจิลลิคアスペルギリン酸
กรดไอโคซาเตตระอีโนอิคエイコサテトラエン酸
กรดไอโซคาโพรอิคイソカプロン酸
กรดฮิวมิค腐植酸
กรดเฮกซาโนอิคヘキサン酸
กรดไฮดรอกซีซินนามิคヒドロキシ桂皮酸
กรดไฮโดรไซยานิค青酸; シアン化水素酸
การกระตุ้นให้ฝนตก模擬降雨
การจับคู่ของกรดนิวคลีอิก核酸雑種形成、核酸ハイブリダイゼーション
การหมักกรดซิทริคクエン酸発酵
เกลือของกรดอินทรีย์有機酸塩
ความสมดุลของกรด-เบส酸塩基平衡; 酸塩基収支
นกจาบฝนヒバリ
แบคทีเรียที่ผลิตกรดบิวทีริก酪酸菌
แบคทีเรียที่ผลิตกรดโพรไพโอนิคプロピオン酸発酵細菌群
แบคทีเรียที่ผลิตกรดมาโลแลกติก酪酸変化細菌
แบคทีเรียที่ผลิตกรดอะซีติก酢酸菌属細菌
ฝนあまみず; 降雨; 雨; うすい; ame; 雨水; あめ
ฝนดาวตก流星群
ฝนตก降雨
ฝนทิ้งช่วง降水不足
ฝนที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์人工降雨; 誘発降雨
ฝนลูกเห็บみぞれ
พายุฝนฟ้าคะนอง雷雨
ฟ้าหลังฝน楽あれば苦あり
ภาวะความเป็นกรด酸血症
รูปแบบของฝน降雨パターン、降雨型
ฤดูที่มีฝนตก雨季
ฤดูฝน雨季
วัฏจักรของกรดซิตริกクエン酸回路
วัฏจักรของกรดไตรคาร์บอกซิลิกトリカルボン酸回路
สภาพความเป็นกรด-เบส酸塩基状態
สารต้านกรดโฟลิค葉酸括抗剤
อนุพันธ์กรดคูมาริคクマル酸誘導体
อนุพันธ์กรดอะลิฟาติค脂肪酸誘導体

ตัวอย่างประโยคด้วย "ฝนกรด", หน่วยความจำการแปล

add example
No translation memories found.
หน้าแสดง 1 พบ 0 ประโยควลีที่ตรงกัน ฝนกรดพบใน 0.513 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน