แปลเป็​​น ญี่ปุ่น:

  • 酸性雨   
    (noun   )

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย ญี่ปุ่น (89)

กรดไขมันไม่อิ่มตัวมาก
ポリアン脂肪酸、多価不飽和脂肪酸
กรดซินนามิค
シナモン酸、ケイ皮酸、肉桂酸
กรดไมโคฟีโนลิค
ミコフェノール酸、マイコフェノール酸
การจับคู่ของกรดนิวคลีอิก
核酸雑種形成、核酸ハイブリダイゼーション
ฝน
あまみず; 降雨; 雨; うすい; ame; 雨水; あめ
ฟ้าหลังฝน
楽あれば苦あり
รูปแบบของฝน
降雨パターン、降雨型

ตัวอย่างประโยคด้วย "ฝนกรด", หน่วยความจำการแปล

add example
No translation memories found.
หน้าแสดง 1 พบ 0 ประโยควลีที่ตรงกัน ฝนกรดพบใน 0.543 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน