แปลเป็​​น ญี่ปุ่น:

  • 酸性雨   
    (Noun  ) (noun   )
  • スモッグ   
    (noun   )
  • 酸性沈降物   
  • 酸性降水   
  • 酸性霧   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย ญี่ปุ่น (48)

กรดไขมันไม่อิ่มตัวมาก
ポリアン脂肪酸、多価不飽和脂肪酸; ポリエン脂肪酸; 多価不飽和脂肪酸
กรดคลอโรเมทิลฟีนอกซีอะซีติค
MCPA; メチルクロロフェノキシ酢酸; クロルメチルフェノキシ酢酸
กรดซิตริก
クエン酸; 枸櫞酸
กรดซินนามิค
ケイ皮酸誘導体; シナモン酸、ケイ皮酸、肉桂酸; ヒドロキシ桂皮酸; シナモン酸
กรดโดดีคาโนอิค
ドデカン酸; ラウリン酸
กรดเตตราดีคาโนอิค
テトラデカン酸; ミリスチン酸
กรดทาร์ทาริค
酒石酸エステル; ジヒドロキシコハク酸; 酒石酸
กรดนิวคลีอิคตัวตรวจ
DNAプローブ; 核酸プローブ; RNAプローブ; 遺伝子プローブ
กรดบาร์บิทูริก
バルビツル酸; バルビツール酸
กรดแพนโตเทนิค
ビタミンB5; パントテン酸
กรดไฟติค
イノシトール六リン酸; フィチン酸
กรดมะนาว
枸櫞酸; クエン酸
กรดมาลิค
ヒドロキシコハク酸; リンゴ酸
กรดไมโคฟีโนลิค
ニデュロ毒; ベルキュローゲン; トレモルチン; アマトキシン; ミコフェノール酸; フミトレモルジンB; マルフォルミン; ロセオトキシンB; ファロトキシン; モニリフォーミン; エモジン; スポリデスミン; ポアエフサリン; 菌類毒; スカイリン; オオスポレイン; テントキシン; フザリン; テニュアゾン酸; ミコフェノール酸、マイコフェノール酸; ルブラトキシン; マイコトキシン; ルテオスキリン; アスペルギリン酸; ビリジトキシン; ビソクラム酸; ルグロシン
กรดอินโดลอะซีติค
インドリル酢酸; インドール酢酸
กรดไอโซคาโพรอิค
イソカプロン酸; カプリン酸; ヘキサン酸
กรดไฮโดรไซยานิค
青酸; シアン化水素酸; シアン化水素

ตัวอย่างประโยคด้วย "ฝนกรด", หน่วยความจำการแปล

add example
No translation memories found.
หน้าแสดง 1 พบ 0 ประโยควลีที่ตรงกัน ฝนกรดพบใน 0.324 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน