แปลเป็​​น ฮินดี:

  • संसाधन दोहन   

ตัวอย่างประโยคด้วย "การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ", หน่วยความจำการแปล

add example
No translation memories found.
หน้าแสดง 1 พบ 0 ประโยควลีที่ตรงกัน การทําลายทรัพยากรธรรมชาติพบใน 0.619 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน