แปลเป็​​น ฝรั่งเศส:

  • code d'accès à l'international   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย ฝรั่งเศส (83)

กลุ่มการโทรแบบทีมgroupe d'appel d'équipe
การควบคุมการโทรระยะไกลcontrôle d'appel distant
การโทรกลับหาหมายเลขที่กําหนดไว้rappel automatique prédéfini
การโทรด้วยเสียงพูดappel vocal
การโทรถึงกลุ่มappel de groupe
การโทรถึงกลุ่มที่ถูกหน่วงเวลาappel de groupe différé
การโทรออกautomate d'appels
โกนาโดโทรปินรีลิสซิงฮอร์โมนgonadolibérine
คลิกเพื่อโทรcliquer pour appeler
คอนโซลควบคุมการโทรconsole opératrice
ชั้นแกสโทรโพดาgastropoda
ชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์troposphère
ซีโคโทรปีcoprophagie
เซนโทรโซมcentrosome
ตัวแจ้งโทรจันcheval de Troie avec fonction de notification d'intrusion
ตัวดาวน์โหลดโทรจันcheval de Troie téléchargeur
ตัวปล่อยโทรจันprogramme malveillant de diffusion de chevaux de Troie
ตัวระบุแบบแผนการโทรidentificateur pilote
ตัวส่งเมลจํานวนมากของโทรจันver de publipostage; cheval de Troie et ver de publipostage
ท่าอากาศยานนานาชาติโทรอนโตเพียร์สันAéroport international Pearson de Toronto
ที-28 โทรจานNorth American T-28 Trojan
โทรappeler; téléphoner; sonnerie
โทรเข้าด้วยตนเองcomposer manuellement un numéro
โทรคาtrocart
โทรจันtrojan
โทรจันการเข้าถึงระยะไกลcheval de Troie autorisant un accès à distance
โทรจันการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการcheval de Troie provoquant une attaque par déni de service
โทรจันโค้ดcode de Troie; cheval de troie
โทรจันพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์cheval de Troie proxy
โทรจิตtélépathie
โทรต่อRécupérer
โทรต่อจากที่พักสายRécupérer l'appel en attente
โทรแบบทีมAppel d'équipe
โทรผ่าน Communicatorappel Communicator
โทรหาฉันM'appeler
โทรหาบุคคล...Appeler quelqu'un...
โทรอนโตToronto; toronto
นโยบายรหัสผ่านstratégie de mot de passe
นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสspectroscopie rmn; spectroscopie résonance magnétique nucléaire
บริการควบคุมการโทรออกภายนอกcontrôle vocal extérieur
บันทึกการโทรjournal téléphonique; journaux des appels
ม้าโทรจันcheval de Troie; cheval de troie
เมทาโทรนิดาโซลmétronidazole
แม็สสเปกโทรเมทรีspectrographie de masse; spectrométrie de masse
แมสสเปกโทรสโกปีspectrométrie de masse; spectrographie de masse
เยื่อโทรโฟบลาสtrophoblaste
รหัสกลุ่มกฎcode groupement d'employés
รหัสกะงานcode quart
รหัสการคํานวณcode calcul
รหัสข้อมูลcode info
รหัสคอนเทนเนอร์ประจําสินค้าcode conteneur d'expédition en série
รหัสเฉพาะสากลidentificateur global unique
รหัสดิจิทัลประจําตัวDigitale Identiteit
รหัสที่ตั้งcode emplacement
รหัสโทรออกcode d'accès à une ligne extérieure
รหัสรายได้code revenu
รหัสสกุลเงินidentificateur LCID de devise; code devise
รายการอาการในรหัส ICD-10Liste de codes CIM-10
รีโทรRétro
รูปแบบหมายเลขการโทรต่างประเทศformat de numéro de téléphone international
รูปแบบหมายเลขการโทรในประเทศformat de numéro de téléphone national
ลูทีโอโทรปิคฮอร์โมนhormone lutéotropique
วลีรหัสผ่านmot de passe; phrase secrète
สเปกโทรโฟโตมิเตอร์spectrophotomètre
สเปกโทรโฟโตเมตรีspectrophotométrie
สเปกโทรเมตรีspectrométrie
สเปกโทรสโกปีspectroscopie
สิ้นสุดการโทรmettre fin à un appel; Terminer l'appel; Fin de l'appel
หมายเลขที่โทรออกNuméro sortant
หมายเลขรหัสสินค้าของยุโรปnumérotation européenne des articles
อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมทรีspectrométrie d'absorption atomique
อัลตราไวโอเลตสเปกโทรโฟโตเมทรีspectroscopie uv
อินฟราเรดสเปกโทรโฟโตเมทรีspectroscopie infrarouge
อีริโทรซินÉrythrosine
อีริโทรโพไอตินÉrythropoïétine
อีริโทรมัยซินÉrythromycine
อีเอสอาร์สเปกโทรสโกปีspectroscopie rpe
อุปกรณ์การโทรsystème d'appel
เอกซ์-เรย์ สเปกโทรสโกปีspectroscopie aux rayons x
เอนโทรปีentropie
เอ็นเอมอาร์สเปกโทรสโกปีspectroscopie rmn; spectroscopie résonance magnétique nucléaire
ฮอร์โมนโครริโอนิคโกนาโดโทรปินในม้าgonadotrophine sérique de jument; gonadotrophine chorionique équine
ฮอร์โมนโซมาโตโทรปินในวัวsomatotropine bovine

ตัวอย่างประโยคด้วย "รหัสโทรระหว่างประเทศ", หน่วยความจำการแปล

add example
หากเปิดใช้ตัวเลือกนี้ ทะเบียนผู้ใช้ที่อยู่ในรายการด้านล่างนี้ จะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ โดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่าน ซึ่งมีผลเฉพาะกับการล็อกอินด้วย KDM เท่านั้น โปรดคิดให้ถ้วนถี่ ก่อนเปิดใช้งานมัน!!Quand cette option est cochée, les utilisateurs cochés dans la liste ci-dessous seront autorisés à se connecter sans saisir de mot de passe. Ceci ne s' applique qu' à la connexion en mode graphique de KDM. Réfléchissez-y à deux fois avant de l' activer & ‧‧;!
รหัสผ่านไม่ตรงกันLes mots de passe ne correspondent pas
หากคุณไม่ได้เลือกรูปแบบรหัสอย่างใดเลย SSL จะไม่ทํางานSi vous ne sélectionnez pas au moins un algorithme de chiffrement, SSL ne fonctionnera pas
โทรหาเธอซะ เมียคุณต้องหาที่อยู่ใหม่แล้ว!Préviens de suite ton épouse qu' elle cherche une location
เติมรหัสผ่านของผู้ใช้ที่ระบุทางด้านบนSaisissez le mot de passe de l' utilisateur que vous avez spécifié ci-dessus
การรองรับการเก็บรหัสผ่านNamePrise en charge du masquage du mot de passeName
โปรดป้อนรหัสผ่านVeuillez saisir un mot de passe
ยืนยันรหัสผ่านConfirmez le mot de passe &
เลือกชื่อประเทศต้นกําเนิดของเนื้อหาได้ที่นี่Sélectionnez le nom du pays d' origine du contenu
ชุดรหัสอักขระJeu de caractères
ฟังก์ชัน CHAR () จะคืนค่าเป็นอักขระที่มีรหัสตัวเลขตรงกับที่กําหนดLa fonction ASC() renvoie les caractères demi-larges correspondant à l' argument extra-large
ยืนยันรหัสผ่านConfirmer le mot de passe &
เกิดข้อผิดพลาดของโปรแกรม: ไม่พบโปรแกรมภายในที่ชื่อ ' kdepasswd ' ดังนั้น คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณได้Une erreur s' est produite & ‧‧;: le programme « & ‧‧; kdepasswd & ‧‧; » est introuvable. Vous ne pourrez pas modifier votre mot de passe
ฟังก์ชัน CHAR () จะคืนค่าเป็นอักขระที่มีรหัสตัวเลขตรงกับที่กําหนดLa fonction SLOPE() calcule le slope d' une ligne de régression linéaire
ต่างประเทศAddress for delivering lettersInternationalAddress for delivering letters
ตั้งค่าชุดรหัสอักขระChoisir le jeu de caractères
การกระทําที่เรียกใช้ ต้องการ สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ กรุณาป้อนรหัสผ่านของ ผู้ดูแลระบบ ที่ด้านล่างหรือคลิกไม่สนใจ เพื่อทําการต่อไปโดยใช้สิทธิ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันL' action requise nécessite les droits du superutilisateur. Veuillez saisir ci-dessous le mot de passe du superutilisateur ou cliquez sur « & ‧‧; Ignorer & ‧‧; » pour continuer avec vos droits actuels
กําหนดรูปแบบการจัดวางแป้นพิมพ์ได้ที่นี่ โดยรูปแบบการจัดวางจะใช้ในการส่งรหัสปุ่มพิมพ์ที่ถูกต้องไปยังเซิร์ฟเวอร์Utilisez ceci pour spécifier votre disposition de clavier. Ce paramètre de disposition est utilisé pour envoyer les codes clavier corrects au serveur
คุณหวังมาจากประเทศจีนM. Wang vient de Chine.
ชุดรหัสอักขระ& Jeu de caractères &
ป้อนวลีรหัสผ่านสําหรับกุญแจ ‧x% ‧, ที่เป็นของ % ‧lt; % ‧gtSaisissez la phrase secrète pour la clé ‧x%‧, appartenant à %‧lt; %‧gt; &
รหัสผ่านปัจจุบันMot de & passe actuel &
ฟังก์ชัน CHAR () จะคืนค่าเป็นอักขระที่มีรหัสตัวเลขตรงกับที่กําหนดLa fonction COVAR() calcule la covariance de deux plages de cellules
รหัส PIN (สําหรับงานส่วนตัวPIN (pour une tâche privée
ป้อนรหัสผ่านของใบรับรองSaisissez le mot de passe du certificat &
หน้าแสดง 1 พบ 369 ประโยควลีที่ตรงกัน รหัสโทรระหว่างประเทศพบใน 0.99 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน