แปลเป็​​น ฝรั่งเศส:

  • code d'accès à l'international   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย ฝรั่งเศส (85)

กลุ่มการโทรแบบทีมgroupe d'appel d'équipe
การควบคุมการโทรระยะไกลcontrôle d'appel distant
การโทรกลับหาหมายเลขที่กําหนดไว้rappel automatique prédéfini
การโทรด้วยเสียงพูดappel vocal
การโทรถึงกลุ่มappel de groupe
การโทรถึงกลุ่มที่ถูกหน่วงเวลาappel de groupe différé
การโทรออกautomate d'appels
การรับรองความถูกต้องของรหัสผ่านauthentification par mot de passe
โกนาโดโทรปินรีลิสซิงฮอร์โมนgonadolibérine
คลิกเพื่อโทรcliquer pour appeler
คอนโซลควบคุมการโทรconsole opératrice
ชั้นแกสโทรโพดาgastropoda
ชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์troposphère
ซีโคโทรปีcoprophagie
เซนโทรโซมcentrosome
ตัวแจ้งโทรจันcheval de Troie avec fonction de notification d'intrusion
ตัวดาวน์โหลดโทรจันcheval de Troie téléchargeur
ตัวปล่อยโทรจันprogramme malveillant de diffusion de chevaux de Troie
ตัวระบุแบบแผนการโทรidentificateur pilote
ตัวส่งเมลจํานวนมากของโทรจันcheval de Troie et ver de publipostage; ver de publipostage
ท่าอากาศยานนานาชาติโทรอนโตเพียร์สันAéroport international Pearson de Toronto
ที-28 โทรจานNorth American T-28 Trojan
โทรappeler; téléphoner; sonnerie
โทรเข้าด้วยตนเองcomposer manuellement un numéro
โทรโข่งmégaphone
โทรคาtrocart
โทรจันtrojan
โทรจันการเข้าถึงระยะไกลcheval de Troie autorisant un accès à distance
โทรจันการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการcheval de Troie provoquant une attaque par déni de service
โทรจันโค้ดcheval de troie; code de Troie
โทรจันพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์cheval de Troie proxy
โทรจิตtélépathie
โทรต่อRécupérer
โทรต่อจากที่พักสายRécupérer l'appel en attente
โทรแบบทีมAppel d'équipe
โทรผ่าน Communicatorappel Communicator
โทรโพสเฟียร์troposphère
โทรหาฉันM'appeler
โทรหาบุคคล...Appeler quelqu'un...
โทรอนโตtoronto; Toronto
นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสspectroscopie rmn; spectroscopie résonance magnétique nucléaire
บริการควบคุมการโทรออกภายนอกcontrôle vocal extérieur
บันทึกการโทรjournaux des appels; journal téléphonique
ม้าโทรจันcheval de troie; cheval de Troie
เมทาโทรนิดาโซลmétronidazole
แม็สสเปกโทรเมทรีspectrométrie de masse; spectrographie de masse
แมสสเปกโทรสโกปีspectrométrie de masse; spectrographie de masse
เยื่อโทรโฟบลาสtrophoblaste
รหัสคลื่นความถี่วิทยุidentification par radiofréquence
รหัสจํานวนชิ้นงานcode pièces
รหัสชุดบริการเครือข่ายidentificateur SSID (Service Set Identifier)
รหัสทางภูมิศาสตร์Code géographique
รหัสทิศทางcode de direction
รหัสโทรออกcode d'accès à une ligne extérieure
รหัสบัตรจ่ายเงินล่วงหน้าcode de carte prépayée
รหัสผู้นําประชุมcode d'organisateur
รหัสภาษีขายcode taxe
รหัสรอบระยะเวลาวันที่code période par date
รหัสลับ เซเลอร์วีSailor V
รหัสลับเด็กข้างบ้านNom de code : Kids Next Door
รหัสสังหารPermis de tuer
รายการอาการในรหัส ICD-10Liste de codes CIM-10
รีโทรRétro
รูปแบบหมายเลขการโทรต่างประเทศformat de numéro de téléphone international
รูปแบบหมายเลขการโทรในประเทศformat de numéro de téléphone national
ลูทีโอโทรปิคฮอร์โมนhormone lutéotropique
สเปกโทรโฟโตมิเตอร์spectrophotomètre
สเปกโทรโฟโตเมตรีspectrophotométrie
สเปกโทรเมตรีspectrométrie
สเปกโทรสโกปีspectroscopie
สิ้นสุดการโทรTerminer l'appel; Fin de l'appel; mettre fin à un appel
หมายเลขที่โทรออกNuméro sortant
อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมทรีspectrométrie d'absorption atomique
อัลตราไวโอเลตสเปกโทรโฟโตเมทรีspectroscopie uv
อินฟราเรดสเปกโทรโฟโตเมทรีspectroscopie infrarouge
อีริโทรซินÉrythrosine
อีริโทรโพไอตินÉrythropoïétine
อีริโทรมัยซินÉrythromycine
อีเอสอาร์สเปกโทรสโกปีspectroscopie rpe
อุปกรณ์การโทรsystème d'appel
เอกซ์-เรย์ สเปกโทรสโกปีspectroscopie aux rayons x
เอนโทรปีentropie
เอ็นเอมอาร์สเปกโทรสโกปีspectroscopie rmn; spectroscopie résonance magnétique nucléaire
ฮอร์โมนโครริโอนิคโกนาโดโทรปินในม้าgonadotrophine sérique de jument; gonadotrophine chorionique équine
ฮอร์โมนโซมาโตโทรปินในวัวsomatotropine bovine

ตัวอย่างประโยคด้วย "รหัสโทรระหว่างประเทศ", หน่วยความจำการแปล

add example
รหัสผ่านและบัญชีผู้ใช้CommentCompte utilisateur et mot de passeComment
ประเทศต่าง ๆ ส่วนมากไม่ใช้ตัวอักขระสําหรับส่วนนี้La majorité des pays n' ont aucun caractère pour cela
การตรวจสอบสิทธิ์ล้มเหลว ดูเหมือนว่ารหัสผ่านจะไม่ถูกต้อง โดยเซิร์ฟเวอร์แจ้งมาว่า: %Échec de l' authentification. Le mot de passe est probablement faux. Le serveur a répondu & ‧‧;: %
หน้าเว็บนี้มีรหัสโค้ดที่ผิดพลาดอยู่Cette page web contient des erreurs de codage
ใช้ชุดรหัสภาษาของระบบUtiliser l' encodage de votre langue
รหัสผ่านปริยายMot de passe par défaut &
รหัสผ่านใหม่& Nouveau mot de passe &
เลือกกาที่ตัวเลือกนี้ หากว่าคุณต้องการที่จะสั่งให้โปรแกรมทํางานด้วยหมายเลข ผู้ใช้งานอื่น ทุกๆ โพรเซสจะมีหมายเลขผู้ใช้งานสําหรับโพรเซสต่างๆ กัน รหัสหมายเลข นี้จะบ่งชีเรื่องของการเข้าถึงและสิทธิอนุญาตอื่นๆ จําเป็นต้องใช้รหัสผ่านของผู้ใช้ เพื่อที่จะใช้งานตัวเลือกนี้Cochez cette option si vous voulez lancer cette application avec une id d' utilisateur différent. Chaque processus a un id d' utilisateur associé. Ce code d' id détermine l' accès au fichiers et d' autres permissions. Le mot de passe de l' utilisateur est exigé pour utiliser cette option
กาเลือกตัวเลือกนี้ เพื่อให้ KMail ทําการจัดเก็บรหัสผ่านเอาไว้ด้วย หาก KMail สามารถใช้งานกระเป๋าคุมข้อมูล K ได้ ก็จะจัดเก็บรหัสผ่านไว้ในกระเป๋าคุมข้อมูล แต่หากไม่มีกระเป๋าคุมข้อมูล K รหัสผ่านจะถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้มการปรับแต่งค่าของ KMail แทน โดยจะใช้รูปแบบที่อ่านได้ยากในการจัดเก็บ แต่นั่นก็ยังคงไม่ปลอดภัยนัก เนื่องจาก หากผู้ที่สามารถเข้าถึงแฟ้มนี้ได้ใช้ความพยายาม ก็อาจจะถอดรหัสผ่านนี้ได้Cochez cette option pour que KMail conserve le mot de passe. Si KWallet est disponible, le mot de passe conservé sera en sécurité. Cependant, s' il n' est pas disponible, le mot de passe sera conservé dans le fichier de configuration de KMail. Il y est stocké dans un format brouillé, mais ne devrait pas être considéré comme protégé d' une tentative de déchiffrement si l' accès au fichier de configuration est obtenu
ไม่สามารถตรวจสอบที่อยู่ URL ที่เลือกได้ เนื่องจากมันมีส่วนรหัสผ่าน กําลังส่งที่อยู่ URL นี้ไปยัง % ‧ และจะทําให้ความปลอดภัยของ % ‧ อยู่ในภาวะเสี่ยงImpossible de vérifier l' URL sélectionnée car elle contient un mot de passe. L' envoi de cette URL à %‧ mettrait en péril la sécurité de %
รหัสผ่านไม่ตรงกันLes mots de passe ne correspondent pas
สถานภาพทางเศรษฐกิจของประเทศหรือภูมิภาคใดๆ ที่ระยะเวลาหนึ่งๆÉtat de l'économie d'un pays ou d'une région à un moment donne
รหัสผ่านของเอกสารPDF v. < versionMot de passe du documentPDF v
วลีรหัสผ่านPhrase de passe &
ตั้งค่าชุดรหัสอักขระChoisir le & jeu de caractères
ในประเทศAddress is not in home countryDomestiqueAddress is not in home country
กล่องรหัสผ่านBoîte de dialogue de pour la saisie d' un mot de passe
เลือกชุดรหัสอักขระที่ต้องการใช้กับการเรียกค้นข้อมูลChoisissez le jeu de caractères qui sera utilisé pour encoder votre requête
รหัสผ่านมีความยาวมากกว่า ‧ ตัวอักษร ซึ่งอาจทําให้มีปัญหาในบางระบบได้ คุณสามารถจะลดรหัสผ่านให้เหลือเพียง ‧ ตัวอักษร หรืออาจจะปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้Le mot de passe fait plus de ‧ caractères. Sur certains systèmes, cela peut causer des problèmes. Vous pouvez tronquer le mot de passe à ‧ caractères, ou le laisser tel quel
เพื่อทําการล็อกอินไปยังผู้ให้บริการของคุณ kppp จะต้องใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับ จากผู้ให้บริการ โดยทําการพิมพ์ในช่องด้านล่างนี้ โปรดระวังการใช้งานตัวพิมพ์เล็กและใหญ่Pour vous connecter auprès de votre fournisseur d' accès internet, kppp a besoin du nom d' utilisateur et du mot de passe qu' il vous a donnés. Saisissez ces informations dans les champs ci-dessous. Attention & ‧‧;: la casse est importante
ความฝันแห่งรหัสกวีNameLe rêve du poête codeurName
รหัสผ่านที่คุณกรอกมีระดับความปลอดภัยต่ํา ควรกําหนดรหัสผ่านให้มีความปลอดภัยสูงด้วยการ:-ใช้รหัสผ่านที่มีความยาวมากขึ้น;-ใช้รหัสผ่านที่เป็นการผสมระหว่างอักษรตัวเล็กและอักษรตัวใหญ่;-ใช้ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ร่วมกับตัวอักษร ถึงอย่างไรคุณก็ต้องการจะใช้รหัสผ่านนี้ใช่หรือไม่?Le mot de passe que vous avez saisi possède une faible résistance. Pour améliorer la résistance du mot de passe, essayez & ‧‧;:-d' utiliser un mot de passe plus long & ‧‧;;-d' utiliser un mélange de lettres minuscules et majuscules & ‧‧;;-d' utiliser des nombres ou des symboles, tels que « & ‧‧; ‧ & ‧‧; », aussi bien que des lettres. Voulez-vous utiliser ce mot de passe malgré tout & ‧‧;?
รหัสผ่านของใบรับรองMot de passe du certificat
โปรดเติมรหัสผ่านสําหรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูลVeuillez saisir le mot de passe pour la connexion à la base de données
ไม่สามารถเรียกใช้แฟ้มใบรับรองได้ ลองด้วยรหัสผ่านอื่นหรือไม่?Le fichier du certificat n' a pas pu être chargé. Voulez-vous essayer un autre mot de passe & ‧‧;?
หน้าแสดง 1 พบ 369 ประโยควลีที่ตรงกัน รหัสโทรระหว่างประเทศพบใน 0.355 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน