แปลเป็​​น ฟิลิปปินส์:

  • kain 
    (Verb  )
  • kainin 
    (Verb  )
  • kumain 
    (Verb  )

    แสดงการผันคำนาม

ตัวอย่างประโยคด้วย "รับประทาน", หน่วยความจำการแปล

add example
No translation memories found.
หน้าแสดง 1 พบ 0 ประโยควลีที่ตรงกัน รับประทานพบใน 0 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน