การออกเสียง: IPA: /tuɑ.aɡ.sɔːn/

แปลเป็​​น ฟิลิปปินส์:

  • alpabeto 
    (Noun  )

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย ฟิลิปปินส์ (2)

    แสดงการผันคำนาม

ตัวอย่างประโยคด้วย "ตัวอักษร", หน่วยความจำการแปล

add example
No translation memories found.
หน้าแสดง 1 พบ 0 ประโยควลีที่ตรงกัน ตัวอักษรพบใน 0 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน