แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • Allah Peliharakan Sultan   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (74)

นักแต่งเพลง
composer; songwriter;
น้ําตกไนแอการา
Niagara Falls; niagara falls
ไนจีเรีย
nigeria; federal republic of nigeria
บรูไน
brunei darussalam; brunei; Brunei
ปลาไน
carp; common carp
เพลง
lyrics; melody; ; music; song; ballad; tune
เพลงกล่อมเด็ก
cradlesong; nursery rhyme; berceuse; lullaby
เพลงชาติ
national anthem; anthem
เพลงชาติเติร์กเมนิสถาน
Independent, Neutral, Turkmenistan State Anthem
เพลงชาติอุซเบกิสถาน
National Anthem of the Republic of Uzbekistan
เพลงไทย
Music of Thailand; Norsez
เพลงร็อค
rock music; rock
รูบาร์บ
garden rhubarb; rhubarb

ตัวอย่างประโยคด้วย "เพลงชาติบรูไน", หน่วยความจำการแปล

add example
th บรูไนดารุสซาลามName
en Brunei Darussalam
th โพรโตคอลระบเซิร์ฟเวอร์แพร่สื่อของ Microsoft (mms) Comment
en Microsoft Media Server Protocol
th ตับ กระเพาะ และปอด ต้องขอบคุณคิวแฮบิท
en Liver, stomach and lungs, thanks to Q habit
th ออสเตรเลีย/ริสเบน
en Australia/Brisbane
th ที่แจ้งข้อมูลเพลงแบบผุดขึ้นมา
en Track announcement popups
th ผมเป็นแค่ชาวต่างชาติ.. ถูกพัดมาเกยฝั่ง
en Miss, I' m a foreigner on your shores
th คลังโปรแกรมภาษารูบี้Query
en Ruby Application Archive
th แปซิฟิก/นาอูรู
en Pacific/Nauru
th เบราว์เซอร์ระบแฟ้ม
en Filesystem Browser
th แปลงให้เป็นเอกสารขั้นพื้นฐาน (แนะนําให้ใช้สําหรับ นําเข้าไปยัง KWord ใหม่ หรือส่งออกไปยังราวเซอร์รุ่นเก่า
en Convert most of the document (Recommended for re-importing in KWord or for exporting to older browsers
th หมายเลขเพลง
en tracknumber
th ไม่สามารถดึงเพลงจากอุปกรณ์ Rio Karma ได้
en Could not get music from Rio Karma
th หยุดหลังจากจบเพลงนี้
en Stop Playing After Track
th Comment=ปลั๊กอินราวเซอร์ไพธอนสําหรับ KateName
en A Python browser plugin for Kate
th ชื่อเพลงของแทร็ก
en Track Title
th ศิลปินในดวงใจ-ตัวอย่างชื่อเพลง. wav
en Cool artist-example audio file. wav
th เพลงถูกเพิ่ม
en Tracks Added
th JuK สามารถบังคับให้ค่าหมายเลขเพลงที่ใช้ในชื่อแฟ้มมีหลักของตัวเลขน้อยที่สุดได้ คุณอาจต้องการที่จะทําแบบนี้ เพื่อการจัดเรียงที่ดีขึ้นในโปรแกรมจัดการแฟ้ม
en JuK can force the track used in a file name to have a minimum number of digits. You may want to do this for better sorting in file managers
th อเมริกา/ลองค์-ซาลอน
en America/Blanc-Sablon
th จากหนึ่งในงานเพลงที่ดีที่สุดของ Mike Oldfield, " Amarok " ได้สร้างแรงบันดาลใจอยู่เบื้องหลังให้กับชื่อของโปรแกรมเล่นเสียงที่คุณกําลังใช้งานอยู่ตอนนี้ ขอบคุณที่เลือก Amarok! Mark Kretschmann Max Howell Chris Muehlhaeuser และผู้คนอีกมากมายที่ได้ช่วยสร้างสรรค์ให้ Amarok เป็นอย่างที่เป็น track by artist on album
en One of Mike Oldfield 's best pieces of work, Amarok, inspired the name behind the audio-player you are currently using. Thanks for choosing Amarok! Mark Kretschmann Max Howell Chris Muehlhaeuser The many other people who have helped make Amarok what it is
th จะให้มีการดึงเพลงที่เหมือน ๆ กันจาก Audioscrobbler หรือไม่
en Whether similar songs are retrieved from Audioscrobbler
th เรียงคิวเพลง
en Queue Track
th เรียงคิวเพลง
en & Queue Tracks
th สืบค้นหาอุปกรณ์ลูทูธระยะไกล
en Scan for bluetooth remote devices
หน้าแสดง 1 พบ 269 ประโยควลีที่ตรงกัน เพลงชาติบรูไนพบใน 0.394 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน