แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • Roman       
    (name, noun, adjv   )
  • latin alphabet   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (78)

เจลาติน
gelatin; jelly; gelatine; isinglass
ตัวอักษร
alphabet; ABC; ; letter; grapheme; consonant
แบบอักษรบิตแมป
bit-mapped font; bitmapped font
ร้อยละ
percentage; per cent; percent
ละตินอเมริกา
latin america; Latin America
อักษรจีน
Chinese character
อักษร ไทย
Thai script; Thai alphabet
แอนติกาและบาร์บูดา
antigua and barbuda; Antigua and Barbuda
แอนติซีรั่ม
antiserum; immune serum

ตัวอย่างประโยคด้วย "อักษรละติน", หน่วยความจำการแปล

add example
th แอตาร์กติกา/เคซีย์
en Antarctica/Casey
th หากตั้งไว้ การจัดเรียงแฟ้มจะจับกลุ่มศิลปินที่ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษรเดียวกัน
en If set, Organize files will group artist starting in the same character
th ใช้แบบของวิโดวส์ (โดยไม่ใช้ปุ่ม Win) Name
en Windows Scheme (Without Win Key
th ปิดการใช้งานแบบอักษรทั้งหมดที่เลือกไว้
en Disable all selected fonts
th อินเดีย/มายอต
en Indian/Mayotte
th เพิ่มขนาดอักษร
en Increase Text Size
th อเมริกา/วินิเพก
en America/Winnipeg
th ภาษาละตินเซอร์เบียName
en Serbian Latin
th อักษรกรีกและคอปติกKCharselect unicode block name
en Greek and Coptic
th ตั้งขนาดอักษร
en Set font size
th ข้อความแสดงตัวอย่างแบบอักษร
en FONT PREVIEW TEXT
th แสดงแบบอักษรName
en Font Viewer
th ความยาว (เป็นตัวอักษร
en Line length (in characters
th อักษรละตินเพิ่มเติม BKCharselect unicode block name
en Latin Extended-B
th หากเปิดใช้ จะมีการใช้การพิจารณาตัวอักษรเล็ก-ใหญ่ในรูปแบบการค้นหาด้วย
en If enabled, the pattern matching will be case sensitive, otherwise not
th สีของอักษรสําหรับข้อความแสดงบนหน้าจอ (OSD
en Font Color for On-Screen Display
th อินเดีย/คอโมโรส
en Indian/Comoro
th หลังจากเริ่มการเชื่อมต่อแล้ว หน้าต่างนี้จะถูกย่อเป็นไอคอนเล็ก ๆ บนพาเนล KDE การคลิกบไอคอนนี้ จะเป็นการเรียก เป็นหน้าต่างเช่นเดียวกับก่อนถูกย่อ
en After a connection is established, the window is minimized and a small icon in the KDE panel represents this window. Clicking on this icon will restore the window to its original location and size
th ใช้สไตล์ชีตแบบปรับแต่งอย่างง่าย เลือกตัวเลือกนี้ คุณจะสามารถกําหนดแบบอักษรปริยาย, ขนาดของตัวอักษร และสีของตัวอักษรได้ง่าย ๆ ด้วยการคลิกเมาส์ที่ปุ่ม กําหนดเอง... และเลือกตัวเลือกต่าง ๆ ที่ต้องการ
en Use accessibility stylesheet Selecting this option will allow you to define a default font, font size, and font color with a few simple clicks of the mouse. Simply wander over to the Customize... dialog and pick out your desired options
th ต่อมกระเพาะของสัตว์ปีก, กล้ามเนื้อไคตินของกระเพาะแมลง สําหรับ proventriculus ของสัตว์เคี้ยวเอื้องใช้ <‧>, <‧> หรือ
en The glandular stomach of birds, the chitin armed muscle of the foregut of insects; for the proventriculus (forestomach) of ruminants use <‧>, <‧> or
th ไม่สามารถใช้ชื่อ " % ‧ " ได้ลองใช้ชื่ออื่นๆ ที่มีตัวอักษรน้อยกว่านี้ หรือที่ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนใดๆ ดู
en The name " %‧ " can not be used. Try using another name, with fewer characters or no punctuations marks
th & ลดขนาดอักษร
en & Decrease Font Sizes
th อเมริกา/แอนติกา
en America/Antigua
th เพลงโปรดของพวกเขาเลยละ
en Their favorite
th ปรับแต่งแบบอักษรที่จะใช้กับชุดตกแต่ง
en Customize the font theme
หน้าแสดง 1 พบ 524 ประโยควลีที่ตรงกัน อักษรละตินพบใน 0.542 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน