แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • Roman       
    (name, noun, adjv   )
  • latin alphabet   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (78)

เจลาติน
gelatin; jelly; gelatine; isinglass
ตัวอักษร
alphabet; ABC; ; letter; grapheme; consonant
แบบอักษรบิตแมป
bit-mapped font; bitmapped font
ร้อยละ
percentage; per cent; percent
ละตินอเมริกา
latin america; Latin America
อักษรจีน
Chinese character
อักษร ไทย
Thai script; Thai alphabet
แอนติกาและบาร์บูดา
antigua and barbuda; Antigua and Barbuda
แอนติซีรั่ม
antiserum; immune serum

ตัวอย่างประโยคด้วย "อักษรละติน", หน่วยความจำการแปล

add example
th คําสั่งของ pppd + อาร์กิวเมนต์ยาวมากกว่า ‧ ตัวอักษรที่กําหนดไว้
en pppd command + command-line arguments exceed ‧ characters in length
th สารละละายจากการชะล้างของดิน เป็นต้น โดยเฉพาะสารละลายที่มีสารปนเปื้อน ซึ่งได้จากการชะล้างของดิน
en A solution formed by leaching of landfills etc., especially a solution containing contaminants picked up through the leaching of soil
th แสดงปูมบันทึกการเข้าใช้งานของ Samba ในแท็บปัจจุบัน; Samba คือ เซิร์ฟเวอร์บริการการใช้แฟ้มร่วมกันบนเครือข่าย ซึ่งสื่อสารกันในเครือข่ายของ ไมโครซอฟต์วิโดว์ส
en Displays the Samba log in the current tab. Samba is the file sharing server which interacts with Microsoft Windows network
th เลือกแบบอักษร
en Select Font
th ตัวอักษรกลุ่ม Sans Serif
en Sans serif font
th ถ้า คนที่เธอโทรหา เป็นผู้หญิงละก้อ
en If it' s a woman you' re calling, then you say
th ขนาดปานกลางของตัวอักษร
en & Medium font size
th สีของอักษรสําหรับข้อความแสดงบนหน้าจอ (OSD
en Font Color for On-Screen Display
th เปลี่ยนแบบอักษร
en Change font
th เอกสารนี้เป็นแบบฟอร์ม คลิกบปุ่มเพื่อใช้งานมัน หรือใช้เมนู มุมมอง-> แสดงแบบฟอร์มPrevious page
en This document has forms. Click on the button to interact with them, or use View-> Show Forms
th เป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเชียก่อ พ.ศ. ‧; ใช้ในข้อตกลงของภูมิภาคก่อนเปลี่ยนสถานภาพใช้
en Part of Indonesia before May ‧; for data dealing with that region before the change of status use
th นี่เป็นส่วนแสดงตัวอย่างแบบอักษรที่เลือกไว้ คุณสามารถเปลี่ยนมันได้ด้วยการคลิกที่ปุ่ม " เลือก... "
en This is a preview of the selected font. You can change it by clicking the " Choose... " button
th ลบแบบอักษร
en Delete Fonts
th คุณสามารถเลือกผังแป้นพิมพ์แปรที่เลือกไว้ได้ที่นี่ โดยทั่วไปแล้วผังแป้นพิมพ์แปรก็คือ ผังแป้นพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ กัน สําหรับภาษาหนึ่ง ๆ ตัวอย่างเช่น ผังแป้นพิมพ์ภาษายูเครนอาจจะมีถึงสี่ผังแป้นพิมพ์แปร ได้แก่: แบบพื้นฐาน, แบบ winkeys (อย่างใน Windows), แบบพิมพ์ดีด (อย่างที่ใช้ในเครื่องพิมพ์ดีด) และ แบบตามการออกเสียง (อักษรยูเครนแต่ละตัว จะถูกวางไว้ตามการถอดเสียงภาษาละติน
en Here you can choose a variant of selected keyboard layout. Layout variants usually represent different key maps for the same language. For example, Ukrainian layout might have four variants: basic, winkeys (as in Windows), typewriter (as in typewriters) and phonetic (each Ukrainian letter is placed on a transliterated latin one
th อินเดีย/มายอต
en Indian/Mayotte
th แอตาร์กติกา/เซียววะ
en Antarctica/Syowa
th ลดขนาดแบบอักษร
en Decrease font size
th พิจารณาตัวอักษรเล็ก-ใหญ่
en Case sensitive
th นายคิดว่าไม่ได้ยิง...ก็เจื๋อทิ้งเลยเหรอวะ?
en You think just because you didn' t shoot her... you can cart her off?
th อักษรไทยKCharselect unicode block name
en ThaiKCharselect unicode block name
th ส่วนติดตามสถานะของ Samba และ NFS เป็นโปรแกรมฟร้อนต์เอนด์ของ smbstatus และ showmount Smbstatus จะใช้รายงานถึงสถานะการเชื่อมต่อของ Samba ในปัจจุบัน โดยมันเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งของ Samba ที่ถูกประกาศใช้กับโพรโทคอล SMB (Session Message Block) ซึ่งบางทีก็เรียกว่าโพรโทคอล NetBIOS หรือ LanManager โพรโทคอลนี้ สามารถแบ่งปันการใช้เครื่องพิมพ์ หรือพื้นที่ดิสก์ร่วมกันได้ รวมไปถึงเครื่องที่ใช้งานไมโครซอฟต์วิโดว์สรุ่นต่าง ๆ อยู่อีกด้วย
en The Samba and NFS Status Monitor is a front end to the programs smbstatus and showmount. Smbstatus reports on current Samba connections, and is part of the suite of Samba tools, which implements the SMB (Session Message Block) protocol, also called the NetBIOS or LanManager protocol. This protocol can be used to provide printer sharing or drive sharing services on a network including machines running the various flavors of Microsoft Windows
th อักษรพยางค์ยี่KCharselect unicode block name
en Yi Syllables
th ตระกูลตัวอักษร
en Font Family
th อินเดีย/คริสต์มาส
en Indian/Christmas
th ฝังแฟ้มแบบอักษร
en Fonts Embedding
หน้าแสดง 1 พบ 524 ประโยควลีที่ตรงกัน อักษรละตินพบใน 0.422 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน