แปลเป็​​น อังกฤษ:

 • Mon   
  (ProperNoun, Noun  ) (noun   )
   
  the language
   
  the language
   
  the language

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (60)

กระเจี๊ยบมอญ
gombo; kidney vetch; lady’s fingers; Anthyllis vulneraria; okras; okra
กลุ่มภาษา
language group; language collection
ภาษาคอเคเซียน
Caucasian; Caucasian language
ภาษาคาตาลัน
Catalan language; Catalan
ภาษาจีนไต้หวัน
Amoy; Min dialect; min; Fukkianese; Fukien; Hokkianese; Min; Taiwanese
ภาษาทิเบโต-เบอร์มัน
Tibeto-Burman language; Tibeto-Burman
ภาษาบอสเนีย
Bosnian language; Bosnian
ภาษาพื้นเมือง
vernacular; cant; dialect; argot; indigenous language
ภาษามอคชา
Moksha; Moksha language
ภาษามอลตีส
Maltese language; Maltese; Malti
ภาษามัสโคเจียน
Muskogean language; Muskogean; Muskhogean language; Muskhogean
ภาษามายัน
Maya; Mayan language; Mayan

ตัวอย่างประโยคด้วย "ภาษามอญ", หน่วยความจำการแปล

add example
th การแปลของ WordReference. com: ภาษาอังกฤษเป็นฝรั่งเศสQuery
en WordReference. com Translation: English to French
th จะทําการเพิ่มภาษาเข้าไปยังรายการ หากภาษาอยู่ในรายการอยู่แล้ว ตัวเก่าจะถูกเอาออก
en This will add a language to the list. If the language is already in the list, the old one will be moved instead
th แปลภาษาหน้าเว็บ
en Translate Web & Page
th คุณสามารถเลือกภาษาที่ต้องการใช้ในการสร้างดัชนีได้ที่นี่
en Here you can select the language you want to create the index for
th การแปลจาก WordReference. com: แปลภาษาสเปนเป็นอังกฤษQuery
en WordReference. com Translation: Spanish to English
th ฟังก์ชัน DATE () จะคืนค่ากลับมาเป็นค่ารูปแบบวันที่ตามภาษาที่คุณตั้งไว้
en The DAY functions returns the day of a date. If no parameter is specified the current day gets returned
th รูปแบบภาษาท้องถิ่น
en Lambda parameter (the middle value
th ภาษาของโปรแกรมถูกเปลี่ยน
en Application Language Changed
th ตั้งค่าพื้นที่และภาษา
en Regional settings
th ภาษาเชิร์ชสลาฟName
en Church Slavic
th นี่คือภาษาหลักของโปรแกรมซึ่งจะถูกใช้ก่อนภาษาอื่น ๆ
en This is the main application language which will be used first, before any other languages
th จะใช้ภาษาใดในการแสดงข้อความ
en What language to use to display text
th การแปลภาษา
en Translation
th ภาษาลิทัวเนียName
en Lithuanian
th ภาษาที่ใช้
en Accept languages
th เขาก็พูดภาษาฝรั่งเศสได้
en He also speaks French.
th ภาษาอึนเดเบเล ตอนเหนือName
en Ndebele, North
th ภาษาอังกฤษ บริติชName
en British English
th ส่วนขยายของภาษาสคริปต์สําหรับ PlasmaName
en Scripting language extension for Plasma
th เขตพื้นที่และภาษาName
en Regional & Language
th แปลภาษาเดนมาร์ก
en Danish translations
th การแปล dict. cc: ภาษาอังกฤษเป็นเยอรมันName
en dict. cc Translation: English to German
th แปลภาษาฮังการี
en Hungarian translations
th ภาษาลักเซมเบอร์กName
en Luxembourgish
th ฟังก์ชัน DATE () จะคืนค่ากลับมาเป็นค่ารูปแบบวันที่ตามภาษาที่คุณตั้งไว้
en The DATE() function returns the date formatted with local parameters
หน้าแสดง 1 พบ 201 ประโยควลีที่ตรงกัน ภาษามอญพบใน 0.269 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน