แปลเป็​​น อังกฤษ:

 • Mon   
  (Noun  ) (noun   )
   
  the language
   
  the language

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (57)

กลุ่มภาษา
language group; language collection
ภาษากรีก
greek language; Greek language; ; Greek
ภาษากลาง
lingua franca; common language
ภาษาคาตาลัน
Catalan language; Catalan
ภาษาจ้วง
Zhuang; Zhuang language
ภาษาจอร์เจีย
Georgian; Georgian language
ภาษาจีน
; Chinese language; Chinese; chinese language
ภาษาจีนกลาง
Mandarin; Chinese; ; Standard Mandarin
ภาษาชวา
Judeo-Arabic languages; ; Javanese language; Bulgarian language
ภาษาดิเวฮิ
Mahl; Divehi; Dhivehi language; Dhivehi
ภาษาถิ่น
vernacular; dialect; idiom
ภาษาทมิฬ
Tamil; Tamil language; tamil language;
ภาษาพื้นเมือง
vernacular; cant; dialect; argot
ภาษาฟินแลนด์
finnish language; Finnish; ; Fins
ภาษามอคชา
Moksha; Moksha language
ภาษามือ
sign language; Sign language
ภาษาลาว
; Lao language; Lao; Laotian
ภาษาสวีเดน
Swedish language; Swedish

ตัวอย่างประโยคด้วย "ภาษามอญ", หน่วยความจำการแปล

add example
th ภาษาคาลัทลิซุทName
en Kalaallisut
th ฟังก์ชัน CURRENTTIME () จะคืนค่ากลับมาเป็นค่าเวลาปัจจุบัน โดยมีรูปแบบตามภาษาท้องถิ่น
en The CURRENTTIME() function returns the current time formatted with local parameters
th ภาษาของโปรแกรมถูกเปลี่ยน
en Application Language Changed
th รูปแบบภาษาท้องถิ่น
en Document Settings
th รูปแบบภาษาท้องถิ่น
en Lambda parameter (the middle value
th ตั้งการเข้ารหัสภาษา
en Set & Encoding
th ภาษานอร์เวย์ (บ็อคมัล) Name
en Norwegian Bokmål
th ภาษาเวียตนามName
en Vietnamese
th การเปลี่ยนภาษาจะมีผลเฉพาะโปรแกรมที่เริ่มใช้งานใหม่เท่านั้น หากต้องการให้มีผลกับทุกโปรแกรม คุณจะต้องล็อกเอ้าต์ก่อน
en Changed language settings apply only to newly started applications. To change the language of all programs, you will have to logout first
th อักษรเสริมภาษาอารบิคKCharselect unicode block name
en Arabic Supplement
th คุณจะเลือกสาขาหลัก ภาษาอังกฤษ เหรอ?
en Are you going to major in English?
th ภาษาไอริชเกลิคName
en Irish Gaelic
th ภาษานอร์เวย์ (นูนอร์สคฺ) Name
en Norwegian Nynorsk
th ภาษาคินยาร์วันดาName
en Kinyarwanda
th บริการแปลภาษาของ LEOQuery
en LEO-Translate
th คุณสามารถเลือกผังแป้นพิมพ์แปรที่เลือกไว้ได้ที่นี่ โดยทั่วไปแล้วผังแป้นพิมพ์แปรก็คือ ผังแป้นพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ กัน สําหรับภาษาหนึ่ง ๆ ตัวอย่างเช่น ผังแป้นพิมพ์ภาษายูเครนอาจจะมีถึงสี่ผังแป้นพิมพ์แปร ได้แก่: แบบพื้นฐาน, แบบ winkeys (อย่างใน Windows), แบบพิมพ์ดีด (อย่างที่ใช้ในเครื่องพิมพ์ดีด) และ แบบตามการออกเสียง (อักษรยูเครนแต่ละตัว จะถูกวางไว้ตามการถอดเสียงภาษาละติน
en Here you can choose a variant of selected keyboard layout. Layout variants usually represent different key maps for the same language. For example, Ukrainian layout might have four variants: basic, winkeys (as in Windows), typewriter (as in typewriters) and phonetic (each Ukrainian letter is placed on a transliterated latin one
th ภาษาละตินเซอร์เบียName
en Serbian Latin
th ภาษาเดียวไม่เคยพอ
en One language is never enough.
th รวมแฟ้มภาษาเครื่องด้วย
en Include & binary files
th ภาษาปริยาย
en Default language
th เลือกประเทศหรือเขตพื้นที่อยู่ของคุณ เพื่อสลับไปใช้ค่าภาษาที่ใช้ รูปแบบตัวเลข ที่สัมพันธ์กับภาษาที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ
en Here you can choose your country or region. The settings for languages, numbers etc. will automatically switch to the corresponding values
th ฟังก์ชัน CURRENTDATE () จะคืนค่ากลับมาเป็นค่าตามรูปแบบวันที่ตามภาษาที่ตั้งไว้
en The NOW() function returns the current date and time. It is identical with CURRENTDATETIME and provided for compatibility with other applications
th ภาษาโปรตุเกสบราซิลName
en Brazilian Portuguese
th พจนานุกรมที่ยิ่งใหญ่ของภาษาคาตะลาน(GRan Enciclopèdia Catalana) Query
en Great Dictionary of the Catalan Language (GRan Enciclopèdia Catalana
th ภาษาเบลารุสName
en Belarusian
หน้าแสดง 1 พบ 201 ประโยควลีที่ตรงกัน ภาษามอญพบใน 0.824 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน