แปลเป็​​น อังกฤษ:

 • Mon   
  (Noun  ) (noun   )
   
  the language
   
  the language

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (57)

กลุ่มภาษา
language group; language collection
ภาษากรีก
greek language; Greek language; ; Greek
ภาษากลาง
lingua franca; common language
ภาษาคาตาลัน
Catalan language; Catalan
ภาษาจ้วง
Zhuang; Zhuang language
ภาษาจอร์เจีย
Georgian; Georgian language
ภาษาจีน
; Chinese language; Chinese; chinese language
ภาษาจีนกลาง
Mandarin; Chinese; ; Standard Mandarin
ภาษาชวา
Judeo-Arabic languages; ; Javanese language; Bulgarian language
ภาษาดิเวฮิ
Mahl; Divehi; Dhivehi language; Dhivehi
ภาษาถิ่น
vernacular; dialect; idiom
ภาษาทมิฬ
Tamil; Tamil language; tamil language;
ภาษาพื้นเมือง
vernacular; cant; dialect; argot
ภาษาฟินแลนด์
finnish language; Finnish; ; Fins
ภาษามอคชา
Moksha; Moksha language
ภาษามือ
sign language; Sign language
ภาษาลาว
; Lao language; Lao; Laotian
ภาษาสวีเดน
Swedish language; Swedish

ตัวอย่างประโยคด้วย "ภาษามอญ", หน่วยความจำการแปล

add example
th บริการแปลภาษาจาก WordReference. com: แปลภาษาอิตาเลียนเป็นอังกฤษQuery
en WordReference. com Translation: Italian to English
th ระบุภาษาโดยเฉพาะ
en Specify a particular language
th ภาษาลิธัวเนียName
en Lithuanian
th ใช้ชุดรหัสภาษาของระบบ
en Use Language Encoding
th คลังโปรแกรมภาษารูบี้Query
en Ruby Application Archive
th คุณสามารถเลือกผังแป้นพิมพ์แปรที่เลือกไว้ได้ที่นี่ โดยทั่วไปแล้วผังแป้นพิมพ์แปรก็คือ ผังแป้นพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ กัน สําหรับภาษาหนึ่ง ๆ ตัวอย่างเช่น ผังแป้นพิมพ์ภาษายูเครนอาจจะมีถึงสี่ผังแป้นพิมพ์แปร ได้แก่: แบบพื้นฐาน, แบบ winkeys (อย่างใน Windows), แบบพิมพ์ดีด (อย่างที่ใช้ในเครื่องพิมพ์ดีด) และ แบบตามการออกเสียง (อักษรยูเครนแต่ละตัว จะถูกวางไว้ตามการถอดเสียงภาษาละติน
en Here you can choose a variant of selected keyboard layout. Layout variants usually represent different key maps for the same language. For example, Ukrainian layout might have four variants: basic, winkeys (as in Windows), typewriter (as in typewriters) and phonetic (each Ukrainian letter is placed on a transliterated latin one
th ภาษาจีน (ฮ่องกง) Name
en Chinese (Hong Kong
th ผมจะไม่พูดภาษาฝรั่งเศสกับคุณอีกที
en I'll stop speaking to you in French.
th โปรแกรม KDE จะแสดงผลเป็นภาษาแรกในรายการ ซึ่งหากไม่มีรายการภาษาอยู่ จะใช้ภาษาอังกฤษ-อเมริกา แทน
en KDE programs will be displayed in the first available language in this list. If none of the languages are available, US English will be used
th ฟังก์ชัน DATE () จะคืนค่ากลับมาเป็นค่ารูปแบบวันที่ตามภาษาที่คุณตั้งไว้
en The CHARTOASCII() function returns the ASCII code for the given character
th รูปแบบภาษาท้องถิ่น
en Lambda parameter
th ภาษาอึนเดเบเล ตอนเหนือName
en Ndebele, North
th แปลภาษาอิตาลี
en Italian translations
th คุณสามารถเลือกภาษาที่จะกับ KDE ได้ที่นี่ หากไม่มีภาษาของรายการแรกในช่องรายการอยู่ ระบบใช้ปรับไปใช้ภาษาในรายการถัดมาแทน ถ้ามีเพียงรายการ ' อังกฤษ-อเมริกัน ' รายการเดียว อาจจะเนื่องมาจากการที่คุณยังไม่ได้ทําการติดตั้งภาษาอื่น ๆ ไว้ หากคุณต้องการติดตั้งภาษาอื่น ๆ เพิ่ม คุณสามารถหาชุดของภาษาอื่น ๆ ได้จากที่เดียวกันกับที่ที่คุณไปนํา KDE มา โปรดสังเกตว่า บางโปรแกรมอาจจะยังไม่ถูกแปลมาเป็นภาษาของคุณ ในกรณีนี้ KDE จะไปใช้ค่าภาษาโดยปริยาย (เช่น ' อังกฤษ-อเมริกัน ') มาใช้กับโปรแกรมนั้นโดยอัตโนมัติ
en Here you can choose the languages that will be used by KDE. If the first language in the list is not available, the second will be used, etc. If only US English is available, no translations have been installed. You can get translation packages for many languages from the place you got KDE from. Note that some applications may not be translated to your languages; in this case, they will automatically fall back to US English
th แป้นพิมพ์แบบมองเห็นได้-เทคโนโลยีหลากภาษาและการช่วยเหลือ สําหรับปลายนิ้วของคุณ
en Visual Keyboard-Multilingual and assistive technology for your fingertips
th GenericName=เครื่องมือแปลภาษาComment
en Translation Tool Catalog Manager
th ภาษาละตินเซอร์เบียName
en Serbian Latin
th ป้อนข้อความ (เป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นไปได้) ที่คุณประสงค์จะรายงานข้อผิดพลาด ถ้าคุณกด ' ส่ง ' ข้อความแจ้งรายงานจะถูกส่งไปยังผู้ดูแลโปรแกรมนี้ทางอีเมล
en Enter the text (in English if possible) that you wish to submit for the bug report. If you press " Send ", a mail message will be sent to the maintainer of this program
th ฟังก์ชัน DATE () จะคืนค่ากลับมาเป็นค่ารูปแบบวันที่ตามภาษาที่คุณตั้งไว้
en The DATE() function returns the date formatted with local parameters
th ฟังก์ชัน CURRENTDATE () จะคืนค่ากลับมาเป็นค่าตามรูปแบบวันที่ตามภาษาที่ตั้งไว้
en The NOW() function returns the current date and time. It is identical with CURRENTDATETIME and provided for compatibility with other applications
th ฟังก์ชัน DATE () จะคืนค่ากลับมาเป็นค่ารูปแบบวันที่ตามภาษาที่คุณตั้งไว้
en The DAY functions returns the day of a date. If no parameter is specified the current day gets returned
th ผู้แปลภาษา
en Translators
th ตั้งค่าการเข้ารหัสภาษา
en Set Encoding
th รูปแบบภาษาท้องถิ่น
en Alpha parameter
th ภาษานอร์เวย์ (นูนอร์สคฺ) Name
en Norwegian Nynorsk
หน้าแสดง 1 พบ 201 ประโยควลีที่ตรงกัน ภาษามอญพบใน 0.344 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน