แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • Flag of Austria   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (70)

ธงชาติ
colors; ensign; colours; national flag; colour
ธงชาติอเมริกา
Star-Spangled Banner; Stars and Stripes; American flag; Old Glory
ประเทศออสเตรีย
austria; Oesterreich; Republic of Austria; Austria
สาธารณรัฐออสเตรีย
Lower Austria; republic of austria; Styria; Tyrol; Oesterreich; Upper Austria; austria; Burgenland; Salzburg; Republic of Austria; Carinthia; Austria; Vienna; Vorarlberg
ออสเตรีย
Austrian; Carinthia; Salzburg; republic of austria; austria; Burgenland; Austria

ตัวอย่างประโยคด้วย "ธงชาติออสเตรีย", หน่วยความจำการแปล

add example
th ธงชาติยังคงชักครึ่งเสาที่รัฐสภาเกิดสภาวะตกต่ําอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
en Flags continue to be flown at half- mast in the U. S. capital...... have significantly deteriorated...... developing global recession.... and sustained an ultimately disastrous war
หน้าแสดง 1 พบ 1 ประโยควลีที่ตรงกัน ธงชาติออสเตรียพบใน 0.334 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน