แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • Flag of Austria   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (89)

ธงชาติ
national flag
ธงชาติไต้หวัน
Flag of the Republic of China
ประเทศออสเตรีย
Republic of Austria; austria; Austria
ออสเตรีย
austria; Austria; republic of austria; Austrian

ตัวอย่างประโยคด้วย "ธงชาติออสเตรีย", หน่วยความจำการแปล

add example
th ธงชาติยังคงชักครึ่งเสาที่รัฐสภาเกิดสภาวะตกต่ําอย่างรุนแรง ก่อให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
en Flags continue to be flown at half- mast in the U. S. capital...... have significantly deteriorated...... developing global recession.... and sustained an ultimately disastrous war
หน้าแสดง 1 พบ 1 ประโยควลีที่ตรงกัน ธงชาติออสเตรียพบใน 0.27 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน