แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • Flag of Brunei   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (89)

กาซาบลังกา
casablanca; Casablanca
บริสเบน
brisbane; Brisbane
บรูไน
brunei; brunei darussalam; Brunei
มหาวิทยาลัยฟลอริดาสเตต
Florida State University; florida state university
รูบาร์บ
rhubarb; garden rhubarb
ลาม
Lamedh

ตัวอย่างประโยคด้วย "ธงชาติบรูไนดารุสซาลาม", หน่วยความจำการแปล

add example
th แสดงพารามิเตอร์การแกน
en Show Scan Parameters
th ไม่พบอุปกรณ์แกนภาพ
en No scanner device has been found
th ผิดพลาดในการแกนข้อมูล: %
en Error scanning data: %
th ใช้คลาของหน้าต่างทั้งอัน (หน้าต่างเฉพาะ
en Use & whole window class (specific window
th ปรากฏว่า ไปเดอร์แมน ถูกท้า ให้ออกมาเผชิญหน้า
en Apparently, Spider- Man is being challenged to some sort of confrontation
th บอเนียและเฮอร์เซโกวินา
en Bosnia and Herzegovina
th โพรโทคอลเป็นโพรโทคอลแบตัวกรอง
en Protocol is a Filter Protocol
th ออเจ็กต์คําสั่งจําทําการแปลงจากส่วนนําเข้าไปเป็นส่วนส่งออกและถูกใช้เป็นพื้นฐานการสร้างทั้งตัวกรองการพิมพ์และเครื่องพิมพ์แบบพิเศษ ซึ่งมันอธิบายได้จากข้อความคําสั่ง ชุดของตัวเลือก ชุดของความต้องการ และ ประเภท mime ที่สนับสนุน โดยคุณสามารถสร้างออเจ็กต์คําสั่งใหม่ และแก้ไขคําสั่งที่มีอยู่แล้วได้ที่นี่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด จะมีผลเฉพาะกับคุณเท่านั้น
en Command objects perform a conversion from input to output. They are used as the basis to build both print filters and special printers. They are described by a command string, a set of options, a set of requirements and associated mime types. Here you can create new command objects and edit existing ones. All changes will only be effective for you
th Comment=ปลั๊กอินราวเซอร์ไพธอนสําหรับ KateName
en A Python browser plugin for Kate
th ยกเลิกเซชัน
en Abort Session
th ส่วนหัว (Heading) ‧ ส่วนหัว (Heading) ‧ ส่วนหัว (Heading) ‧ ไตล์ชีตที่กําหนดเองจะช่วยให้ผู้ใช้งาน ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น
en Heading ‧ Heading ‧ Heading ‧ User defined stylesheets allow increased accessibility for visually handicapped people
th วิ-ฝรั่งเศส (fr-ch
en Swiss French (fr-ch
th รูปแบบการจัดวางเมนูแบ XDG (แฟ้ม. menu
en XDG Menu layout (. menu files
th เวลาของเซชัน
en Session Times
th โปรแกรมจัดการวาระงานของ KDE จะติดต่อกับ โพรโทคอลจัดการเซชันของ X‧R‧ (XSMP
en The reliable KDE session manager that talks the standard X‧R‧ session management protocol (XSMP
th อเมริกา/วิฟท์เคอร์เรนท์
en America/Swift_Current
th ชื่อคลาของส่วนเสริมที่ต้องการสร้าง
en Name of the plugin class to generate
th ภาษาคินยาร์วันดาName
en Kinyarwanda
th รายการคลา
en Class Composition
th เบบี้ ลิซ่า นี่คือริกรของคุณ รอบบี้ กูด
en Baby, Lisa, this is your waiter, Robbie Gould
th ไตล์ชีตของ Konqueror มอดูลนี้ ให้คุณสามารถเลือกตั้งค่าสี และรูปแบบตัวอักษรของคุณเองได้ เพื่อใช้กับ Konqueror โดยใช้ไตล์ชีต (CSS) คุณสามารถกําหนดตัวเลือก หรือเลือกใช้ไตล์ชีตที่คุณเขียนขึ้นเอง โดยระบุตําแหน่ง ข้อควรจํา การตั้งค่านี้ จะถูกนํามาใช้ก่อนค่าที่ถูกตั้งไว้จากเว็บไซต์เสมอ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถอ่าน หรือเปลี่ยนค่าหน้าเว็บ ที่ไม่สามารถอ่านได้ หรือออกแบบมาไม่ดี
en Konqueror Stylesheets This module allows you to apply your own color and font settings to Konqueror by using stylesheets (CSS). You can either specify options or apply your own self-written stylesheet by pointing to its location. Note that these settings will always have precedence before all other settings made by the site author. This can be useful to visually impaired people or for web pages that are unreadable due to bad design
th คุณต้องเลือกโพรเซก่อน
en You must select a process first
th ยุโรป/ซามารา
en Europe/Samara
th ผู้การ เตซี่
en Captain Stacey
th Name=เครื่องมือจัดการเซชันName
en Unset question mark
หน้าแสดง 1 พบ 519 ประโยควลีที่ตรงกัน ธงชาติบรูไนดารุสซาลามพบใน 0.968 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน