แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • unit conversion factor   
     
    The factor used to convert from one unit of measure to another unit of measure, such as from centimeters to meters.

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (76)

กลไกจัดการแปลงข้อความเป็นคําพูดtext-to-speech engine
กล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์set-top box
กลุ่มของหน่วยนับunit group
การเก็บรักษาในแปลงfarm storage
การเก็บหินออกจากแปลงstone clearing
การชลประทานที่ใช้น้ําสูญเสียท้ายแปลงrunoff irrigation
การตรวจนับเงินtender declaration
การตั้งค่าหน่วยธุรกิจBusiness Unit Settings
การเตรียมแปลงเพาะเมล็ดseedbed preparation
การทดลองในแปลงfield experimentation; field experiments; field trials
การทดสอบในแปลงfield experimentation
การทดสอบหน่วยฐานข้อมูลdatabase unit test
การทดสอบหน่วยย่อยunit test
การนับcounting; ; reckoning
การนับจํานวนโคโลนีcolony counting
การนับจํานวนเซลล์cell counting
การนับจํานวนแบคทีเรียbacterial counting
การนับจํานวนผู้ชมโฆษณาad-centric measurement
การนับเชื้อจุลินทรีย์microorganism counting
การนับเซลล์ร่างกายsomatic cell count
การนับถอยหลังcountdown
การแบ่งที่ดินเป็นแปลงย่อยland fragmentation
การแปลงข้อมูลtransformation
การแปลงค่าthunking
การแปลงชนิดunboxing
การแปลงทางเรขาคณิตtransformation
การแปลงเนื้อหาข้อความcontent conversion
การแปลงเป็นรูปร่างConvert to Shape
การแปลงพิกัดโลกworld transformation
การแปลงย้อนกลับเป็นวิดีโอinverse telecine
การแปลงยีนหรือแปลงพันธุ์transgenic organisms; transgenics
การแปลงสีcolor-space conversion
การแปลงให้เป็นแรสเตอร์rasterization
การแยกวิเคราะห์การแปลงข้อมูลTransform Parse
การล้มไม้แบบหมดแปลงclearcutting; clear felling
การหว่านทั่วแปลงbroadcasting; scattering
การหว่านเมล็ดทั่วแปลงbroadcast sowing
การให้น้ําแบบท่วมเป็นแปลงbasin irrigation
ขนาดแปลงfield size
ขนาดแปลงย่อยplot size; parcel size
ชะมดแปลงลายแถบBanded Linsang
ชุดตัวนับcounter set
ต้นทุนหน่วยท้ายสุดmarginal costs
ตัวแทนที่มีการแปลงฟังก์ชันcurried delegate
ตัวนับcounter
ตัวนับประสิทธิภาพperformance counter
ตัวนับประสิทธิภาพบนชิพon-chip performance counter
ตัวแปลงconverter
ตัวแปลงรหัสรูปimage codec
ตัวแปลงสัญญาณcodec
ตัวแปลงสัญญาณเสียงaudio codec
ตัวแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัลA-D converter; analog-to-digital converter
ตัวแปลงสัญญาณ Windows Media AudioWindows Media Audio codec
ตัวแปลงสัญญาณ Windows Media ScreenWindows Media Screen codec
ตัวแปลงสัญญาณ Windows Media VideoWindows Media Video codec
นักแปลงเสียงของตนเองventriloquist
นับevaluate; tell; count; ; respect; reckon; calculate; compute; regard; tally; esteem; to count; consider; assess; believe
ผีนับจานBanchō Sarayashiki
พืชที่ปลูกเป็นแปลงbedding plants
พืชแปลงพันธุกรรมtransgenic plants
ภาวะเชิงการนับcardinality
ส่วนโปรแกรมแปลงค่าthunk
สัตว์แปลงพันธุกรรมtransgenic animals
สิ่งมีชีวิตแปลงพันธุกรรมtransgenic organisms
สิ่งมีชีวิตแปลงพันธุ์โดยพันธุวิศวกรรมgenetically engineered organisms
หนทางไกลนับพันลี้เริ่มต้นจากก้าวแรกa journey of a thousand miles begins with a single step
หน่วยการจัดสรรallocation unit
หน่วยการเปลี่ยนแปลงchange unit
หน่วยความจํากราฟิกgraphics memory
หน่วยความจําการแสดงผลvideo memory
หน่วยความจําที่ไม่สามารถทําเพจได้nonpaged memory
หน่วยความตรงกันของข้อมูลconsistency unit
หน่วยงานจัดเก็บภาษีtax authority
หน่วยธุรกิจหลักparent business unit
หนุ่มหล่อเฟี้ยว แปลงโฉมสาวThe Wallflower
Add-in การแปลงภาษาจีนChinese Conversion add-in

ตัวอย่างประโยคด้วย "ตัวแปลงหน่วยนับ", หน่วยความจำการแปล

add example
ตัวเลือกทั่วไปGeneral Options
ความละเอียดการแสดงผลสูง และหน่วยประมวลผลความเร็วสูงมากHigh display resolution and Very High CPU
แสดงแถบตัวเลื่อนทางแนวนอนHorizontal Scrollbar
ตัวบ่งชี้ค่าแสงของภาพถ่ายExposure Indicators
ตัวอักษรกว้างคงที่Fixed width
กราฟนี้จะบอกถึงภาพรวมของ การใช้งานหน่วยความจําหลัก ในระบบของคุณ ระบบปฎิบัติการส่วนใหญ่ (รวมถึงลินุกซ์ด้วย) จะใช้หน่วยความจําหลักที่มีให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อทําเป็นที่พักข้อมูลจากดิสก์สําหรับใช้เพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วของระบบ นั่นหมายความว่าหากคุณมี หน่วยความจําที่ไม่ได้ใชงาน เหลืออยู่น้อย ในขณะที่มี หน่วยความจําพักข้อมูลจากดิสก์ ขนาดใหญ่ แสดงว่าระบบของคุณได้รับการปรับแต่งที่ดีแล้วThis graph gives you an overview of the usage of physical memory in your system. Most operating systems (including Linux) will use as much of the available physical memory as possible as disk cache, to speed up the system performance. This means that if you have a small amount of Free Physical Memory and a large amount of Disk Cache Memory, your system is well configured
ตัวติดตั้งแบบอักษรแบบง่ายๆSimple font installer
เปิดใช้ตัวเลือกนี้ หากต้องการให้ข้อความในแถบหัวเรื่องหน้าต่างมีเงาด้วยCheck this option if you want the titlebar text to have a ‧D look with a shadow behind it
ตัวแก้ไขอย่างง่ายSimple Editor
ตัวป้อนสื่อ UFUF-‧ Universal Feeder
แล้วตัวเองก็ไม่ชอบYou hate that
หากเปิดใช้ตัวเลือกนี้ ทะเบียนผู้ใช้ที่อยู่ในรายการด้านล่างนี้ จะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ โดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่าน ซึ่งมีผลเฉพาะกับการล็อกอินด้วย KDM เท่านั้น โปรดคิดให้ถ้วนถี่ ก่อนเปิดใช้งานมัน!!When this option is checked, the checked users from the list below will be allowed to log in without entering their password. This applies only to KDM 's graphical login. Think twice before enabling this!
ถอดถอนตัวจัดการInvoke Handler
ระยะเวลาในหน่วยมิลลิวินาทีที่จะแสดง OSD ค่าที่ป้อนจะต้องอยู่ระหว่าง ‧ มิลลิวินาที และ ‧ มิลลิวินาทีThe time in milliseconds to show the OSD. The value must be between ‧ ms and ‧ ms
การตั้งค่าหน่วยความจําMemory Configuration
เครื่องมือเปลี่ยนการแสดงตัวของเบราว์เซอร์CommentUserAgent Changer
พักเครื่องโดยใช้หน่วยความจําSuspend to & RAM
ความกว้างตัวกรองความถี่สูงHighpass filter width
จัดการการแสดงตัวNameManage Identities
เปิดใช้ตัวเลือกนี้เพื่อกําหนดชื่อแฟ้มเองเมื่อมีการดาวน์โหลดจากกล้องTurn on this option to customize the image filenames during download
ข้อมูลตัวประมวลผลสําหรับ KCM SolidKCM Solid Processor Information
ใช้การแสดงตัวเป็นเบราว์เซอร์ ' % ‧ ' อยู่แล้วThe fake user-agent '%‧ ' is in use
ตัวเลือกขั้นสูงAdvanced Options
ตัวเล่นของ KGameKGame Pointer
ตัวเลือกของวิดเจ็ตOptions Widget
หน้าแสดง 1 พบ 2036 ประโยควลีที่ตรงกัน ตัวแปลงหน่วยนับพบใน 1.692 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน