แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • unit conversion factor   
     
    The factor used to convert from one unit of measure to another unit of measure, such as from centimeters to meters.

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (76)

การทดลองในแปลง
field experimentation; field experiments; field trials
การนับ
counting; ; reckoning
การแปลงสี
color-space conversion
นับ
evaluate; tell; count; ; respect; reckon; calculate; compute; regard; tally; esteem; to count; consider; assess; believe
ผีนับจาน
Banchō Sarayashiki

ตัวอย่างประโยคด้วย "ตัวแปลงหน่วยนับ", หน่วยความจำการแปล

add example
th ตัวเลือกทั่วไป
en General Options
th ความละเอียดการแสดงผลสูง และหน่วยประมวลผลความเร็วสูงมาก
en High display resolution and Very High CPU
th แสดงแถบตัวเลื่อนทางแนวนอน
en Horizontal Scrollbar
th ตัวบ่งชี้ค่าแสงของภาพถ่าย
en Exposure Indicators
th ตัวอักษรกว้างคงที่
en Fixed width
th กราฟนี้จะบอกถึงภาพรวมของ การใช้งานหน่วยความจําหลัก ในระบบของคุณ ระบบปฎิบัติการส่วนใหญ่ (รวมถึงลินุกซ์ด้วย) จะใช้หน่วยความจําหลักที่มีให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อทําเป็นที่พักข้อมูลจากดิสก์สําหรับใช้เพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วของระบบ นั่นหมายความว่าหากคุณมี หน่วยความจําที่ไม่ได้ใชงาน เหลืออยู่น้อย ในขณะที่มี หน่วยความจําพักข้อมูลจากดิสก์ ขนาดใหญ่ แสดงว่าระบบของคุณได้รับการปรับแต่งที่ดีแล้ว
en This graph gives you an overview of the usage of physical memory in your system. Most operating systems (including Linux) will use as much of the available physical memory as possible as disk cache, to speed up the system performance. This means that if you have a small amount of Free Physical Memory and a large amount of Disk Cache Memory, your system is well configured
th ตัวติดตั้งแบบอักษรแบบง่ายๆ
en Simple font installer
th เปิดใช้ตัวเลือกนี้ หากต้องการให้ข้อความในแถบหัวเรื่องหน้าต่างมีเงาด้วย
en Check this option if you want the titlebar text to have a ‧D look with a shadow behind it
th ตัวแก้ไขอย่างง่าย
en Simple Editor
th ตัวป้อนสื่อ UF
en UF-‧ Universal Feeder
th แล้วตัวเองก็ไม่ชอบ
en You hate that
th หากเปิดใช้ตัวเลือกนี้ ทะเบียนผู้ใช้ที่อยู่ในรายการด้านล่างนี้ จะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ โดยไม่ต้องกรอกรหัสผ่าน ซึ่งมีผลเฉพาะกับการล็อกอินด้วย KDM เท่านั้น โปรดคิดให้ถ้วนถี่ ก่อนเปิดใช้งานมัน!!
en When this option is checked, the checked users from the list below will be allowed to log in without entering their password. This applies only to KDM 's graphical login. Think twice before enabling this!
th ถอดถอนตัวจัดการ
en Invoke Handler
th ระยะเวลาในหน่วยมิลลิวินาทีที่จะแสดง OSD ค่าที่ป้อนจะต้องอยู่ระหว่าง ‧ มิลลิวินาที และ ‧ มิลลิวินาที
en The time in milliseconds to show the OSD. The value must be between ‧ ms and ‧ ms
th การตั้งค่าหน่วยความจํา
en Memory Configuration
th เครื่องมือเปลี่ยนการแสดงตัวของเบราว์เซอร์Comment
en UserAgent Changer
th พักเครื่องโดยใช้หน่วยความจํา
en Suspend to & RAM
th ความกว้างตัวกรองความถี่สูง
en Highpass filter width
th จัดการการแสดงตัวName
en Manage Identities
th เปิดใช้ตัวเลือกนี้เพื่อกําหนดชื่อแฟ้มเองเมื่อมีการดาวน์โหลดจากกล้อง
en Turn on this option to customize the image filenames during download
th ข้อมูลตัวประมวลผลสําหรับ KCM Solid
en KCM Solid Processor Information
th ใช้การแสดงตัวเป็นเบราว์เซอร์ ' % ‧ ' อยู่แล้ว
en The fake user-agent '%‧ ' is in use
th ตัวเลือกขั้นสูง
en Advanced Options
th ตัวเล่นของ KGame
en KGame Pointer
th ตัวเลือกของวิดเจ็ต
en Options Widget
หน้าแสดง 1 พบ 2036 ประโยควลีที่ตรงกัน ตัวแปลงหน่วยนับพบใน 1.259 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน