แปลเป็​​น อังกฤษ:

 • dwarf planet   
  (Noun  )
   
  a type of celestial body
   
  a type of celestial body
   
  a type of celestial body

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (44)

กระถินแคระ
Mimosa virgata; Desmanthus virgatus; dwarf koa; Dwarf koa
กล้วยแคระ
Musa acuminata; dwarf banana
คนแคระ
peewee; tom thumb; pygmy; Dwarf; Lilliputian; runt; homunculus; midget; pigmy; dwarf; gnome; petite; manikin; little; mannikin; nanus; lilliputian
ควายแคระ
anoa; Anoa depressicornis; dwarf buffalo
ชิมแปนซีแคระ
bonobo; pygmy chimpanzee; Pan paniscus
ดาวเคราะห์
planet; major planet;
ดาวเคราะห์น้อย
minor planet; planetoid; asteroid
ดาวแคระขาว
white dwarf; white dwarf star
ดาวแคระแดง
flare star; red dwarf star; red dwarf
ต้นซูแมคแคระ
Rhus copallina; mountain sumac; dwarf sumac; shining sumac; black sumac
ต้นเดซี่แคระ
dwarf daisy; Eriophyllum wallacei; Antheropeas wallacei; woolly daisy
ต้นเบิร์ชแคระนิวฟาวด์แลนด์
American dwarf birch; Newfoundland dwarf birch; Betula glandulosa
ต้นสเปิร์จแคระ
Euphorbia exigua; dwarf spurge
ต้นไอริสแคระ
Iris cristata; dwarf iris
ตัวกินมดแคระ
silky anteater; two-toed anteater; Cyclopes didactylus
ตัวแคระ
runting; metaplasia; growth disorders; development disorders
ป่านศรนารายณ์แคระ
Agave angustifolia; dwarf sisal; agave angustifolia
วาฬหัวทุยแคระ
dwarf sperm whale; Kogia simus
สภาพแคระ
dwarfism; nanism

ตัวอย่างประโยคด้วย "ดาวเคราะห์แคระ", หน่วยความจำการแปล

add example
th ต้นไม้แคระ หรือไม้พุ่มที่มีการเจริญเติบโตต่ํา
en Inferior vegetation of small or stunted trees and/or shrubs
th โลกซึ่งเป็นดาวเคราะห์, สําหรับโลกที่ใช้ในการเจริญเติบโดของสิ่งมีชีวิตใช้
en The Earth as a planet; for earth as a growing medium use
หน้าแสดง 1 พบ 2 ประโยควลีที่ตรงกัน ดาวเคราะห์แคระพบใน 0.268 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน