แปลเป็​​น อังกฤษ:

 • dwarf planet   
  (Noun  )
   
  a type of celestial body
   
  a type of celestial body

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (17)

กระถินแคระdwarf koa
การเตี้ยแคระ (ความผิดปกติ)dwarfing (disorder)
คนแคระDwarf; gnome; manikin; pigmy; runt
แคระdwarfs; dwarfed; scrubby; dwarf
เชอร์รี่แคระground cherry; physalis
ดาวเคราะห์planet
ดาวเคราะห์นอกระบบexoplanet; extrasolar planet
ดาวเคราะห์น้อยasteroid
ดาวแคระขาวwhite dwarf
ตัวแคระrunting
ปฏิทินดาวเคราะห์ephemeris
ป่านศรนารายณ์แคระdwarf sisal; agave angustifolia
พันธุ์แคระdwarf varieties
พืชพันธุ์แคระdwarf cultivars
โรคเตี้ยแคระdwarfism
ลิงลมแคระPygmy Slow Loris
สายพันธุ์แคระ (สัตว์)dwarf breeds (animals)

ตัวอย่างประโยคด้วย "ดาวเคราะห์แคระ", หน่วยความจำการแปล

add example
ต้นไม้แคระ หรือไม้พุ่มที่มีการเจริญเติบโตต่ําInferior vegetation of small or stunted trees and/or shrubs
โลกซึ่งเป็นดาวเคราะห์, สําหรับโลกที่ใช้ในการเจริญเติบโดของสิ่งมีชีวิตใช้The Earth as a planet; for earth as a growing medium use
หน้าแสดง 1 พบ 2 ประโยควลีที่ตรงกัน ดาวเคราะห์แคระพบใน 0.216 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน