แปลเป็​​น อังกฤษ:

 • dwarf planet   
  (Noun  )
   
  a type of celestial body
   
  a type of celestial body

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (17)

คนแคระ
Dwarf; gnome; manikin; pigmy; runt
แคระ
dwarfs; dwarfed; scrubby; dwarf

ตัวอย่างประโยคด้วย "ดาวเคราะห์แคระ", หน่วยความจำการแปล

add example
th ต้นไม้แคระ หรือไม้พุ่มที่มีการเจริญเติบโตต่ํา
en Inferior vegetation of small or stunted trees and/or shrubs
th โลกซึ่งเป็นดาวเคราะห์, สําหรับโลกที่ใช้ในการเจริญเติบโดของสิ่งมีชีวิตใช้
en The Earth as a planet; for earth as a growing medium use
หน้าแสดง 1 พบ 2 ประโยควลีที่ตรงกัน ดาวเคราะห์แคระพบใน 0.295 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน