แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • atmospheric moisture   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (66)

การเก็บรักษาโดยการดัดแปลงสภาพบรรยากาศmodified atmosphere storage
การเก็บรักษาโดยควบคุมสภาพบรรยากาศcontrolled atmosphere storage
การเกิดชั้นบรรยากาศatmospheric formations
การเข้ารหัสชั้นเดียวone-pass encoding
การควบคุมความชื้นhumidity control
การเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นระเบียบของบรรยากาศatmospheric turbulence
การจัดลําดับชั้นตะกอนทางธรณีวิทยาgeological stratification
การต่อสู้ระหว่างชนชั้นclass struggle
การบรรจุภายใต้การควบคุมบรรยากาศcontrolled atmosphere packaging
การบรรจุภายใต้บรรยากาศของก๊าซgas packaging
การแบ่งระดับชั้นอากาศair classification
การลดความชื้นตามสภาพแวดล้อมenvironment dehumidification
การลดความชื้นผลิตภัณฑ์product dehumidification
การลําดับชั้นหินstratigraphy
การสูญเสียชั้นโอโซนozone layer depletion
การหมุนเวียนของชั้นบรรยากาศatmospheric circulation
คลาสชั้นนอกwrapper class
ความกดดันบรรยากาศatmospheric pressure; barometric pressure
ความจุความชื้นสนามfield capacity
ความชื้นhumidness; moistness; humidity; dampness; moisture
ความชื้นของเมล็ดพันธุ์seed moisture content
ความชื้นในดินsoil moisture
ความชื้นอากาศair moisture
ค่าคงตัวความชื้นของดินsoil water constants
คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศatmospheric co2
ชนชั้นกรรมาชีพทั่วโลก จงสามัคคีกันworkers of the world, unite
ชนชั้นกลางbourgeoisie; middle class; middle classes
ชนชั้นทางสังคมsocial classes
ชนชั้นปกครองruling classes
ชนิดดินแบ่งตามการจัดเรียงชั้นดินstratigraphic soil types
ช่องว่างของชั้นโอโซนozone hole
ชั้นเก็บสินค้าrack
ชั้นแกสโทรโพดาgastropoda
ชั้นของผิวหนังใต้หนังกําพร้าskin; dermis
ชั้นเครือข่ายnetwork layer
ชั้นต่อประสานเครือข่ายnetwork interface layer
ชั้นทรงพุ่มใบcanopy layer
ชั้นนอกสุดของเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังdura mater
ชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์troposphere
ชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์stratosphere
ชั้นไม้ยืนต้นtree classes
ชั้นลําต้นstem classes
ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมmammalia
ชั้นสิทธิpermission class
ชั้นหนังสือbookshelf; bookcase
ชั้นหนึ่งfirst class
ชั้นหินอุ้มน้ําaquifer; aquifers
ชุดชั้นในlingerie; underwear
บรรยากาศatmospheric; atmosphere
บรรยากาศของพื้นดินsoil atmosphere; soil air; earth atmosphere
บรรยากาศในดินearth atmosphere; soil air; soil atmosphere
บรรยากาศแปรปรวนatmospheric disturbances
ปริมาณความชื้นmoisture content; water content
ผู้ที่สนับสนุนการปกครองโยยคนชั้นสูงblue blood; gentleman; wellborn; nobleman; peer; patrician; aristocrat; noble
ผู้ให้ลําดับชั้นhierarchy provider
ฟิสิกส์บรรยากาศatmospheric physics
มลพิษในบรรยากาศatmospheric pollution; air pollution
ลําดับชั้นที่มีป้ายชื่อLabeled Hierarchy
ลําดับชั้นใบรับรองcertification hierarchy
ศาสตร์ของชั้นบรรยากาศatmospheric sciences
สถาบันชั้นสูงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกาหลีKAIST
สภาพดูดความชื้นhygroscopicity
สภาพบรรยากาศatmospheric conditions
สมาชิกของชนชั้นสูงpatrician; nobleman; wellborn; blue blood; noble; peer; aristocrat; gentleman
สารช่วยให้ความชื้นhumectants
สารดูดความชื้นdrier; desiccants

ตัวอย่างประโยคด้วย "ความชื้นชั้นบรรยากาศ", หน่วยความจำการแปล

add example
การเคลื่อนที่ของน้ําจากผิวหน้าดินลงสู่ดินชั้นล่างMovement of water through the soil surface into the soil
การปรับปริมาณความชื้นของไม้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนํามาใช้ประโยชน์Adjustment of the moisture content of timber to the purposes for which it is to be used
พืชรองที่ปลูกหลังจากพืชหลักหรือปลูกระหว่างพืชหลักในฤดูปลูกเดียวกันเพื่อรักษาความชื้นของดินMinor crops planted after a major one or between major crops in the same growing year in order to use remaining moisture
ชั้นก็เจ็บ, แล้วเค้าก็ถามอะไรไม่ได้I' m hurt, he can' t ask any questions
ชั้นการเปลี่ยนแปลงระหว่างพื้นผิวน้ําและอากาศ และสมบัติการเปลี่ยนแปลงระหว่างพื้นผิวน้ําและอากาศTransition strata between water surface and air, and their properties
การเคลื่อนย้ายชั้นบนสุดของบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลง, สําหรับการเคลื่อนย้ายสารละลายในดินใช้Movement of the uppermost part of the zone of weathering; for solute transport in soil use
ชั้นบางๆ ของคิวตินหรือไขบนผิวนอกของพืชThin layer of cutin or waxy material on the external surface of plants
ตัวคูณค่าสีน้ําเงินตั้้งค่าองค์ประกอบการขยายของชั้นสีน้ําเงินBlue multiplierSet here the magnification factor of the blue layer
น่า บัซซี่.. ก็แค่ให้เงินชั้นน่าPlease, Buzzy, just give me the money?
ตัวคูณค่าสีแดงตั้้งค่าองค์ประกอบการขยายของชั้นสีแดงRed multiplierSet here the magnification factor of the red layer
ชั้นขอร้องI want you to do it
ชั้นความลับConfidential
ชั้นบนของโลกซึ่งมีการเจริญเติบโตของพืช, สําหรับดินที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ประเทศ ฯลฯ ใช้Upper layer of the earth in which plants grow; for the different soils in a region, country, etc. use
เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา เกี่ยวกับปรากฎการณ์ในบรรยากาศMeteorological
ชั้นไม่ได้ตั้งใจจริงๆI didn' t mean it
ชั้นการเปลี่ยนแปลงระหว่างน้ําแข็งและน้ํา และสมบัติการเปลี่ยนแปลงระหว่างน้ําแข็งและน้ําTransition strata between ice and water, and their properties
เอ้อ ชั้นถูกยิงน่ะค่ะUh, I was shot
ชั้นหรือแผ่นบางๆ ที่สกัดจากเนื้อเยื่อของพืชใช้ในการทําสิ่งทอPlant tissues extracted in layers or sheets and used as substitutes for textiles
กระดาษพิมพ์ภาพถ่าย HP ชั้นยอดHP Premium Photo Paper
สภาวะที่ผิวโลกและชั้นบรรยากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณไอน้ําWarming of the earth surface and the layers of the atmosphere that tends to increase with the carbon dioxide and water vapour content
จัดการระบบบลูทูธโดยใช้ชั้นข้อมูลของ BlueZNameBluetooth management using the BlueZ stack
ส่งหน้าต่างให้อยู่เหนือหน้าต่างอื่นหนึ่งชั้นRaise Window
แล้วนั่นก็ปัญหาชั้นThat' s my problem
กระดาษอิงค์เจต HP แบบหนาชั้นยอดHP Premium Inkjet Heavyweight Paper
หน้าแสดง 1 พบ 57 ประโยควลีที่ตรงกัน ความชื้นชั้นบรรยากาศพบใน 0.485 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน