แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • atmospheric moisture   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (67)

การเก็บรักษาโดยการดัดแปลงสภาพบรรยากาศmodified atmosphere storage
การเก็บรักษาโดยควบคุมสภาพบรรยากาศcontrolled atmosphere storage
การเกิดชั้นบรรยากาศatmospheric formations
การเข้ารหัสสองชั้นtwo-pass encoding
การควบคุมความชื้นhumidity control
การเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นระเบียบของบรรยากาศatmospheric turbulence
การจัดลําดับชั้นตะกอนทางธรณีวิทยาgeological stratification
การต่อสู้ระหว่างชนชั้นclass struggle
การบรรจุภายใต้การควบคุมบรรยากาศcontrolled atmosphere packaging
การบรรจุภายใต้บรรยากาศของก๊าซgas packaging
การแบ่งระดับชั้นอากาศair classification
การปกคลุมของชั้นเรือนยอดcrown cover
การลดความชื้นตามสภาพแวดล้อมenvironment dehumidification
การลดความชื้นผลิตภัณฑ์product dehumidification
การลําดับชั้นหินstratigraphy
การวางซ้อนชั้นstacking
การสูญเสียชั้นโอโซนozone layer depletion
การหมุนเวียนของชั้นบรรยากาศatmospheric circulation
คลาสชั้นนอกwrapper class
ความกดดันบรรยากาศbarometric pressure; atmospheric pressure
ความจุความชื้นสนามfield capacity
ความชื้นhumidity; moisture; moistness; dampness; humidness
ความชื้นของเมล็ดพันธุ์seed moisture content
ความชื้นในดินsoil moisture
ความชื้นอากาศair moisture
ความไม่ต่อเนื่องของชั้นหินunconformity
ค่าคงตัวความชื้นของดินsoil water constants
คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศatmospheric co2
ชนชั้นทางสังคมsocial classes
ชนชั้นสูงupper class; upper classes
ชนิดดินแบ่งตามชั้นกําเนิดดินpolygenetic soil types
ชั้นการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสasynchronous communication layer
ชั้นแกสโทรโพดาgastropoda
ชั้นของผิวหนังใต้หนังกําพร้าskin; dermis
ชั้นของพืชplant storeys; plant strata
ชั้นความสูงของลําต้น (ในป่าไม้)height classes (in forestry)
ชั้นดินsoil horizons
ชั้นต่อประสานเครือข่ายnetwork interface layer
ชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์troposphere
ชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์stratosphere
ชั้นลําต้นstem classes
ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมmammalia
ชั้นสิทธิpermission class
ชั้นหนังสือbookshelf; bookcase
ชั้นหนึ่งfirst class
ชื่อเรื่องเคลื่อนไหว เป็นชั้นๆMoving Titles, Layered
ดินชั้นบนtop soil
บรรยากาศatmosphere; atmospheric
บรรยากาศของพื้นดินsoil atmosphere; soil air; earth atmosphere
บรรยากาศในดินsoil atmosphere; earth atmosphere; soil air
บรรยากาศแปรปรวนatmospheric disturbances
ปริมาณความชื้นwater content; moisture content
ผิวหนังชั้นนอกของสัตว์animal epidermis
ผู้ที่สนับสนุนการปกครองโยยคนชั้นสูงnobleman; blue blood; peer; wellborn; noble; gentleman; patrician; aristocrat
ฟิสิกส์บรรยากาศatmospheric physics
มลพิษในบรรยากาศatmospheric pollution; air pollution
รายการลําดับชั้นHierarchy List
ลําดับชั้นตารางTable Hierarchy
ลําดับชั้นที่มีป้ายชื่อแนวนอนHorizontal Labeled Hierarchy
ลําดับชั้นแนวนอนHorizontal Hierarchy
ลําดับชั้นหัวเรื่องsubject tree
ศาสตร์ของชั้นบรรยากาศatmospheric sciences
สภาพดูดความชื้นhygroscopicity
สภาพบรรยากาศatmospheric conditions
สมาชิกของชนชั้นสูงpeer; wellborn; noble; gentleman; nobleman; blue blood; patrician; aristocrat
สารช่วยให้ความชื้นhumectants
สารดูดความชื้นdrying agents; drier; desiccants

ตัวอย่างประโยคด้วย "ความชื้นชั้นบรรยากาศ", หน่วยความจำการแปล

add example
ชั้นขอร้องI want you to do it
ชั้นบางๆ ของคิวตินหรือไขบนผิวนอกของพืชThin layer of cutin or waxy material on the external surface of plants
ชั้นความลับBanner pageConfidential
แผ่นใส HP ชั้นยอดHP Premium Transparency
เอ้อ ชั้นถูกยิงน่ะค่ะUh, I was shot
กลไกของสิ่งมีชีวิตชั้นสูง โดยเซลล์จะตอบสนองต่อสัญญาณที่เฉพาะเจาะจงในการทําให้เซลล์ตายHighly organized mechanism by which cells undergo programmed cell death in response to a specific signal
องค์ประกอบของชั้นแรกแบบ ‧ บิตbit prime factor
การเคลื่อนที่ของน้ําจากผิวหน้าดินลงสู่ดินชั้นล่างMovement of water through the soil surface into the soil
เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา เกี่ยวกับปรากฎการณ์ในบรรยากาศMeteorological
กระดาษอิงค์เจต HP ชั้นยอดHP Premium Inkjet Paper
ชั้นไม่ได้ตั้งใจจริงๆI didn' t mean it
การปรับปริมาณความชื้นของไม้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนํามาใช้ประโยชน์Adjustment of the moisture content of timber to the purposes for which it is to be used
ตัวสลับหน้าต่างผ่านทางการกดแป้น Alt-tab โดยใช้การพลิกหน้าต่างผ่านชั้นหน้าต่างNameAlt-Tab window switcher flipping through windows on a stack
ห่วงโซ่ใบรับรองที่เชื่อถือได้มีความยาวมากกว่าระดับชั้นความลึกสูงสุดที่กําหนดไว้The certificate chain is longer than the maximum depth specified
ส่งหน้าต่างให้อยู่เหนือหน้าต่างอื่นหนึ่งชั้นRaise Window
แค่วิเดียวลอยด์ก็รู้ว่าชั้นโกหกแล้วLloyd will know I' m lying in a second
ชั้นหรือแผ่นบางๆ ที่สกัดจากเนื้อเยื่อของพืชใช้ในการทําสิ่งทอPlant tissues extracted in layers or sheets and used as substitutes for textiles
การไถชั้นดินดานหรือการไถในระดับความลึกมากกว่าปกติTillage of the subsoil or soil pan below the normal plough depth
ไม่เอาน่ายาหยี. เธอก็รู้ว่าเดี๋ยวชั้นก็จับเธอได้น่ะCome on, baby.You know I' m gonna get you
ชั้นการเปลี่ยนแปลงระหว่างพื้นผิวน้ําและอากาศ และสมบัติการเปลี่ยนแปลงระหว่างพื้นผิวน้ําและอากาศTransition strata between water surface and air, and their properties
การเคลื่อนย้ายชั้นบนสุดของบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลง, สําหรับการเคลื่อนย้ายสารละลายในดินใช้Movement of the uppermost part of the zone of weathering; for solute transport in soil use
ชั้นก็เจ็บ, แล้วเค้าก็ถามอะไรไม่ได้I' m hurt, he can' t ask any questions
ชั้นของซ็อคเก็ตแบบปลอดภัย (SSLSecure Sockets Layer
การร้องขอลําดับชั้นผิดพลาดHierarchy request error
จัดการระบบบลูทูธโดยใช้ชั้นข้อมูลของ BlueZNameBluetooth management using the BlueZ stack
หน้าแสดง 1 พบ 57 ประโยควลีที่ตรงกัน ความชื้นชั้นบรรยากาศพบใน 0.266 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน