แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • air moisture   
  • atmospheric moisture   
  • relative humidity   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (41)

การเก็บรักษาโดยการดัดแปลงสภาพบรรยากาศ
ca storage; inert gas storage; modified atmosphere storage; controlled atmosphere storage; ulo storage
การเก็บรักษาโดยควบคุมสภาพบรรยากาศ
ulo storage; inert gas storage; controlled atmosphere storage; ca storage; modified atmosphere storage
การควบคุมความชื้น
environment dehumidification; humidity control
การลดความชื้นผลิตภัณฑ์
product dehumidification; drying; grain drying; curing; desiccation; parching; dehydration; artificial drying
ความกดดันบรรยากาศ
atmosphere; anticyclones; atmospheric pressure; barometric pressure
ความชื้น
damp; humidness; moistness; wet; humidity; dampness; moisture
ความชื้นในดิน
soil water content; soil moisture
ความชื้นอากาศ
air moisture; atmospheric moisture; relative humidity
ความดันบรรยากาศ
atmospheric pressure; pressure; air pressure
ชนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม
social class; socio-economic class; class; stratum
ชั้นเทนตาคูลาตา
class Tentaculata; Tentaculata

ตัวอย่างประโยคด้วย "ความชื้นชั้นบรรยากาศ", หน่วยความจำการแปล

add example
th ชั้นความลับBanner page
en Confidential
th เอ้อ ชั้นถูกยิงน่ะค่ะ
en Uh, I was shot
th กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายผิวมันชั้นยอด
en Premium Glossy Photo Paper
th เนื้อเยื่อชั้นผิวของพืช, สําหรับสัตว์ใช้
en Of plants; for the epidermis of animals use
th การร้องขอลําดับชั้นผิดพลาด
en Hierarchy request error
th การปรับปริมาณความชื้นของไม้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนํามาใช้ประโยชน์
en Adjustment of the moisture content of timber to the purposes for which it is to be used
th ตัวคูณค่าสีแดงตั้้งค่าองค์ประกอบการขยายของชั้นสีแดง
en Red multiplierSet here the magnification factor of the red layer
th ชั้นการเปลี่ยนแปลงระหว่างพื้นผิวน้ําและอากาศ และสมบัติการเปลี่ยนแปลงระหว่างพื้นผิวน้ําและอากาศ
en Transition strata between water surface and air, and their properties
th กลไกของสิ่งมีชีวิตชั้นสูง โดยเซลล์จะตอบสนองต่อสัญญาณที่เฉพาะเจาะจงในการทําให้เซลล์ตาย
en Highly organized mechanism by which cells undergo programmed cell death in response to a specific signal
th สภาพอุณหภูมิ, ความดัน, ความชื้น ฯลฯ ของบรรยากาศในพื้นที่หนึ่งๆ ณ เวลาหนึ่ง
en Conditions of temperature, pressure, humidity, etc. of the atmosphere in a given place and at a given time
th การเคลื่อนย้ายชั้นบนสุดของบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลง, สําหรับการเคลื่อนย้ายสารละลายในดินใช้
en Movement of the uppermost part of the zone of weathering; for solute transport in soil use
th มีหญิงสาว ถูกจับขังไว้ในในรถแท๊กซี่ที่ถูกแขวนไว้ ด้วยไยแมงมุมยักษ์ อยู่เหนือพื้นดิน เท่ากับความสูงของตึก ‧ ชั้น
en A young woman held hostage in a taxi suspended ‧ storeys above the ground in what appears to be a giant web
th ส่งหน้าต่างให้อยู่ใต้หน้าต่างอื่นหนึ่งชั้น
en Lower Window
th ชั้นอยู่คนเดียว, ช่วยส่งรถพยาบาลมาด้วย
en I' m all alone now, and I need an ambulance
th ชั้นหรือแผ่นบางๆ ที่สกัดจากเนื้อเยื่อของพืชใช้ในการทําสิ่งทอ
en Plant tissues extracted in layers or sheets and used as substitutes for textiles
th ชั้นบอกให้เค้าไปดูกวางให้หน่อย
en I sent him to look for the deer
th กระดาษพิมพ์ภาพถ่าย HP ชั้นยอด
en HP Premium Photo Paper
th จัดการระบบบลูทูธโดยใช้ชั้นข้อมูลของ BlueZName
en Bluetooth management using the BlueZ stack
th การเคลื่อนที่ของน้ําจากผิวหน้าดินลงสู่ดินชั้นล่าง
en Movement of water through the soil surface into the soil
th แล้วนั่นก็ปัญหาชั้น
en That' s my problem
th แค่วิเดียวลอยด์ก็รู้ว่าชั้นโกหกแล้ว
en Lloyd will know I' m lying in a second
th พี่น้อง ชาวนิยอร์คทุกท่าน ดิฉันมายืนอยู่ที่นี่ในวันนี้ได้หลังจากตกมาจากตึก ‧ ชั้น ก็เพราะมีใครบางคนช่วยเอาไว้
en People of the city of New York, I am here today because I fell ‧ storeys and someone caught me
th ชั้นไม่ได้ตั้งใจจริงๆ
en I didn' t mean it
th ชั้นว่า เขาคงไม่เป็นไรหรอก
en I think he' s gonna be fine
th พ่อชั้นอยู่ย่ะ
en My dad' s home
หน้าแสดง 1 พบ 57 ประโยควลีที่ตรงกัน ความชื้นชั้นบรรยากาศพบใน 0.276 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน