แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • cluster sampling   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (87)

กลุ่มการแจกจ่ายdistribution group
กลุ่มการโทรแบบทีมteam-call group
กลุ่มเกาะarchipelago
กลุ่มของสิ่งมีชีวิตในน้ําaquatic communities
กลุ่มความปลอดภัยsecurity group
กลุ่มความร่วมมือลาตินอเมริกาlaia; latin american integration association
กลุ่มค่าจ้างpay group
กลุ่มค่าเผื่อราคาสินค้าitem price tolerance group
กลุ่มคุณสมบัติproperty group; property set
กลุ่มโครงการproject group
กลุ่มโครงแบบconfiguration group
กลุ่มชาวนาpeasantry
กลุ่มชุดงานbatch group
กลุ่มดาวกระต่ายป่าLepus
กลุ่มดาวกล้องจุลทรรศน์Microscopium
กลุ่มดาวกางเขนใตSouthern Cross
กลุ่มดาวกิ้งก่าLacerta
กลุ่มดาวเข็มทิศPyxis
กลุ่มดาวคนคู่Gemini; gemini
กลุ่มดาวคนแบกงูOphiuchus
กลุ่มดาวแคสซิโอเปียCassiopeia
กลุ่มดาวเซกซ์แทนต์Sextans
กลุ่มดาวตาข่ายReticulum
กลุ่มดาวเตาหลอมFornax
กลุ่มดาวถ้วยCrater
กลุ่มดาวนกกาCorvus
กลุ่มดาวนกทูแคนTucana
กลุ่มดาวนายพรานOrion
กลุ่มดาวปลากระโทงแทงDorado; dorado
กลุ่มดาวปลาใต้Piscis Austrinus
กลุ่มดาวปลาบินVolans
กลุ่มดาวผมเบเรนิซComa Berenices
กลุ่มดาวแมงป่องscorpio; Scorpius
กลุ่มดาวยูนิคอร์นMonoceros
กลุ่มดาวลูกธนูSagitta
กลุ่มดาวสามเหลี่ยมใต้Triangulum Australe
กลุ่มดาวหญิงสาวVirgo
กลุ่มดาวหมาจิ้งจอกVulpecula
กลุ่มดาวหมาป่าLupus; lupus
กลุ่มดาวออกแทนต์Octans
กลุ่มดาวแอนดรอเมดาAndromeda
กลุ่มดินหลักแคมบิซอลcambisols
กลุ่มดินหลักเอคริสซอลacrisols
กลุ่มที่เก็บstorage group
กลุ่มนอร์ดิกNordic countries
กลุ่มประเทศต่ําlow countries
กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปeuropean union countries
กลุ่มประเทศเอสเอดีซีsadc countries
กลุ่มประเทศแอฟริกาที่พูดภาษาฝรั่งเศสfrench speaking africa; francophone africa
กลุ่มประเทศโออีซีดีoecd countries
กลุ่มผลิตภัณฑ์product group; product groups
กลุ่มผู้ใช้ขั้นสูงPower Users group
กลุ่มแฟ้มfile group
กลุ่มภาษาโรมานซ์romance languages
กลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้าitem sales tax group
กลุ่มส่วนกลางglobal group
กลุ่มส่วนลดสําหรับสินค้าitem discount group
กลุ่มสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กว่ายน้ําได้micronekton
กลุ่มหน่วยวัดmeasure group
กลุ่มใหม่New Group
กลุ่มอายุหนี้aging bucket
กลุ่มแอนเดียนgrupo andino; andean group
กลุ่มโฮสต์โครงการของทีมteam project host group
การเข้ารหัสเป็นกลุ่มขนาดใหญ่bulk encryption
การจัดตั้งกลุ่มแรงงานlabour organization
การทดสอบการเกาะกลุ่มagglutination tests
การทดสอบปฏิกิริยาการเกาะกลุ่มกับเม็ดเลือดแดงhemagglutination tests; haemagglutination tests
การทดสอบปฏิกิริยาการเกาะกลุ่มของซีรั่มserum agglutination test
การโทรถึงกลุ่มgroup call
การโทรถึงกลุ่มที่ถูกหน่วงเวลาdelayed group call
การเพาะเลี้ยงสัตว์กลุ่มครัสตาเซียนcrustacean culture
การสุ่มตัวอย่างsampling
การเอาไคลเอ็นต์ออกจากกลุ่มหลายผู้รับโดยอัตโนมัติMulticast Client Auto Removal
คอนโซลการจัดการนโยบายกลุ่มGroup Policy Management Console
ช่วงเวลาการสุ่มตัวอย่างsampling interval
นโยบายกลุ่มGroup Policy
ปฏิกิริยาการรวมกลุ่มของแอนติเจนและแอนติบอดีimmunological agglutination
ปฏิกิริยาข้ามกลุ่ม (แอนติเจน-แอนติบอดี)cross reaction (antigen antibody)
ประเทศในกลุ่มเอสแคปescap countries
พฤติกรรมกลุ่มcollective behaviour; group behaviour
ภาษากลุ่มมอญ-เขมรMon-Khmer languages
รหัสกลุ่มกฎrule group code
ระดับกลุ่มgroup level
ลบกลุ่มDelete a Group; Delete Group
ล้างกลุ่มClear Group
สร้างกลุ่มใหม่Create New Group
อัตราการสุ่มตัวอย่างsampling rate

ตัวอย่างประโยคด้วย "การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม", หน่วยความจำการแปล

add example
คุณกําลังใช้กลุ่มส่วนตัว คุณต้องการลบกลุ่มส่วนตัว ' % ‧ ' ของผู้ใช้หรือไม่?You are using private groups. Do you want to delete the user 's private group '%‧ '?
สงวนลิขสิทธิ์ (c) ‧ กลุ่มผู้พัฒนา KDEc) ‧ KDE developers
จัดกลุ่มตามผู้เขียนGroup by Author
ตัวอักษรกลุ่ม Sans SerifSans serif font
กลุ่มงานใหม่แบบไม่มีชื่อNew Anonymous Session
คุณสามารถจะพบปะสนทนากับผู้ใช้งานโปรแกรม digiKam คนอื่น ๆ ได้ง่าย ๆ โดยใช้งานผ่านกลุ่มจดหมายเวียน digiKam-users? ถ้าคุณสนใจ สามารถขอเป็นสมาชิกจดหมายเวียนได้ ที่เวบไซต์นี้that you can reach other users through the digiKam-users mailing list? Subscribe to it at this url
บันทึกกลุ่มงานหรือไม่?Save Session?
กลุ่มของเจ้าของOwning Group
คุณต้องการลบกลุ่มนี้ จริงหรือไม่?Do you really want to remove that group?
กลุ่มระบบแฟ้ม: % ‧Short description of a process. PID, name, userFile System Group: %
บันทึกกลุ่มงานตัวปัจจุบันหรือไม่?Save current session?
ตัวกรองกลุ่มผู้ใช้ LDAPลุ่มLDAP Group filter
เรียงลําดับกลุ่มเซลล์แบบน้อยไปหามาก (จากตัวแรกไปตัวสุดท้ายSort a group of cells in ascending(first to last) order
คุณทราบหรือไม่ว่า คุณสามารถเปลี่ยนค่าเวลาของแฟ้มภาพเป้าหมายผ่านการใช้งานปลั๊กอิน ' เปลี่ยนชื่อกลุ่มภาพ ' ได้?Did you know that you can change the time stamp of the target images files in the batch-rename images plugin?
การจัดกลุ่มพื้นที่โดยพิจารณาจากความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์Grouping of lands according to their suitability for a defined use
เปิดกลุ่มงานOpen Session
เลือกค่าสําเร็จรูปที่ตั้งไว้ใช้ในการซ่อมแซมภาพถ่ายได้ที่นี่: ไม่ใช้: ค่าปกติที่ใช้เป็นค่าปริยายลดจุดรบกวนภาพที่มีรูปแบบ: ปรับลดจุดรบกวนขนาดเล็กที่ปรากฎบนภาพ เช่น จุดรบกวนที่เกิดจากเซนเซอร์ของกล้องลดรอยหยักภาพ JPEG: ปรับลดรอยหยักขนาดใหญ่ เช่นตารางสีเหลี่ยม ๆ ที่ได้จากการบีบข้อมูลของภาพ JPEGลดพื้นผิว: ปรับลดกลุ่มรูปแบบจุดรบกวนที่มีพื้นผิวคล้ายกระดาษ หรือพื้นผิวผ้า ซึ่งอาจจะเกิดจากการสแกนภาพถ่ายSelect the filter preset to use for photograph restoration here: None: Most common values. Puts settings to default. Remove Small Artefact: inpaint small image artefact like image glitch. Remove Medium Artefact: inpaint medium image artefact. Remove Large Artefact: inpaint image artefact like unwanted object
มีกลุ่มงานที่มีชื่อเดียวกันกับชื่อที่คุณระบุมาอยู่แล้ว โปรดเลือกชื่ออื่น ที่ต่างจากชื่อกลุ่มงานThere is already an existing session with your chosen name. Please choose a different one Session name
กลุ่มที่กําหนดชื่อNamed group
ติดตามไปยังกลุ่มข่าว& Followup to Newsgroup
c) ‧, กลุ่มผู้พัฒนา เอกสารข้อความ Kc) ‧, The KWord Team
เลือกผู้ใช้และกลุ่มSelect users and groups
ผู้ใช้ในกลุ่มUsers in Group
จัดกลุ่มงานที่คล้ายกัน& Group similar tasks
กลุ่มของสิ่งมีชีวิตทีมีโครงสร้างทางพันธุกรรมเหมือนกันGroups of organisms of identical genetic constitution
หน้าแสดง 1 พบ 239 ประโยควลีที่ตรงกัน การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มพบใน 0.239 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน