แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • cluster sampling   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (87)

กลุ่มการแจกจ่ายdistribution group
กลุ่มการโทรแบบทีมteam-call group
กลุ่มเกาะarchipelago
กลุ่มของสิ่งมีชีวิตในน้ําaquatic communities
กลุ่มความปลอดภัยsecurity group
กลุ่มความร่วมมือลาตินอเมริกาlaia; latin american integration association
กลุ่มค่าจ้างpay group
กลุ่มค่าเผื่อราคาสินค้าitem price tolerance group
กลุ่มคุณสมบัติproperty group; property set
กลุ่มโครงการproject group
กลุ่มโครงแบบconfiguration group
กลุ่มชาวนาpeasantry
กลุ่มชุดงานbatch group
กลุ่มดาวกระต่ายป่าLepus
กลุ่มดาวกล้องจุลทรรศน์Microscopium
กลุ่มดาวกางเขนใตSouthern Cross
กลุ่มดาวกิ้งก่าLacerta
กลุ่มดาวเข็มทิศPyxis
กลุ่มดาวคนคู่Gemini; gemini
กลุ่มดาวคนแบกงูOphiuchus
กลุ่มดาวแคสซิโอเปียCassiopeia
กลุ่มดาวเซกซ์แทนต์Sextans
กลุ่มดาวตาข่ายReticulum
กลุ่มดาวเตาหลอมFornax
กลุ่มดาวถ้วยCrater
กลุ่มดาวนกกาCorvus
กลุ่มดาวนกทูแคนTucana
กลุ่มดาวนายพรานOrion
กลุ่มดาวปลากระโทงแทงDorado; dorado
กลุ่มดาวปลาใต้Piscis Austrinus
กลุ่มดาวปลาบินVolans
กลุ่มดาวผมเบเรนิซComa Berenices
กลุ่มดาวแมงป่องscorpio; Scorpius
กลุ่มดาวยูนิคอร์นMonoceros
กลุ่มดาวลูกธนูSagitta
กลุ่มดาวสามเหลี่ยมใต้Triangulum Australe
กลุ่มดาวหญิงสาวVirgo
กลุ่มดาวหมาจิ้งจอกVulpecula
กลุ่มดาวหมาป่าLupus; lupus
กลุ่มดาวออกแทนต์Octans
กลุ่มดาวแอนดรอเมดาAndromeda
กลุ่มดินหลักแคมบิซอลcambisols
กลุ่มดินหลักเอคริสซอลacrisols
กลุ่มที่เก็บstorage group
กลุ่มนอร์ดิกNordic countries
กลุ่มประเทศต่ําlow countries
กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปeuropean union countries
กลุ่มประเทศเอสเอดีซีsadc countries
กลุ่มประเทศแอฟริกาที่พูดภาษาฝรั่งเศสfrench speaking africa; francophone africa
กลุ่มประเทศโออีซีดีoecd countries
กลุ่มผลิตภัณฑ์product group; product groups
กลุ่มผู้ใช้ขั้นสูงPower Users group
กลุ่มแฟ้มfile group
กลุ่มภาษาโรมานซ์romance languages
กลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้าitem sales tax group
กลุ่มส่วนกลางglobal group
กลุ่มส่วนลดสําหรับสินค้าitem discount group
กลุ่มสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กว่ายน้ําได้micronekton
กลุ่มหน่วยวัดmeasure group
กลุ่มใหม่New Group
กลุ่มอายุหนี้aging bucket
กลุ่มแอนเดียนgrupo andino; andean group
กลุ่มโฮสต์โครงการของทีมteam project host group
การเข้ารหัสเป็นกลุ่มขนาดใหญ่bulk encryption
การจัดตั้งกลุ่มแรงงานlabour organization
การทดสอบการเกาะกลุ่มagglutination tests
การทดสอบปฏิกิริยาการเกาะกลุ่มกับเม็ดเลือดแดงhemagglutination tests; haemagglutination tests
การทดสอบปฏิกิริยาการเกาะกลุ่มของซีรั่มserum agglutination test
การโทรถึงกลุ่มgroup call
การโทรถึงกลุ่มที่ถูกหน่วงเวลาdelayed group call
การเพาะเลี้ยงสัตว์กลุ่มครัสตาเซียนcrustacean culture
การสุ่มตัวอย่างsampling
การเอาไคลเอ็นต์ออกจากกลุ่มหลายผู้รับโดยอัตโนมัติMulticast Client Auto Removal
คอนโซลการจัดการนโยบายกลุ่มGroup Policy Management Console
ช่วงเวลาการสุ่มตัวอย่างsampling interval
นโยบายกลุ่มGroup Policy
ปฏิกิริยาการรวมกลุ่มของแอนติเจนและแอนติบอดีimmunological agglutination
ปฏิกิริยาข้ามกลุ่ม (แอนติเจน-แอนติบอดี)cross reaction (antigen antibody)
ประเทศในกลุ่มเอสแคปescap countries
พฤติกรรมกลุ่มcollective behaviour; group behaviour
ภาษากลุ่มมอญ-เขมรMon-Khmer languages
รหัสกลุ่มกฎrule group code
ระดับกลุ่มgroup level
ลบกลุ่มDelete a Group; Delete Group
ล้างกลุ่มClear Group
สร้างกลุ่มใหม่Create New Group
อัตราการสุ่มตัวอย่างsampling rate

ตัวอย่างประโยคด้วย "การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม", หน่วยความจำการแปล

add example
คุณต้องการยกเลิกการบอกรับข่าว จากกลุ่มข่าวนี้ใช่หรือไม่?Do you really want to unsubscribe from these groups?
กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนวัตถุที่จมน้ําAssemblage of organisms living on submerged objects
กลุ่มงานที่ยังไม่มีชื่อจะไม่ถูกทําการบันทึกอัตโนมัติ คุณต้องการจะสร้างกลุ่มงานแบบนี้จริงหรือไม่?An unnamed session will not be saved automatically. Do you want to create such a session?
คุณสมบัติของกลุ่มGroup Properties
ไม่สามารถรับรายการของกลุ่มข่าวได้ โดยเกิดความผิดพลาดThe group list could not be retrieved. The following error occurred
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด โปรดใช้งาน FAQ นี้ให้เต็มที่ โปรดอ่าน FAQ (และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ให้ดีก่อนที่จะไปตั้งคําถามตามรายนามจดหมายเวียน หรือกลุ่มข่าวต่างๆ ของ & kdeLast but not least, please make full use of this FAQ. Read this FAQ (and other relevant documentation) well before asking questions on the various & kde; mailing lists or newsgroups
จัดการกลุ่มManage the groups
หลักการโภชนาการเพื่อการบริโภคของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลPrinciples of nutrition applied to feeding persons or groups of persons
ทําไมไม่มาร่วมกับ กลุ่ม Amarok บน last. fm และแบ่งปันรสนิยมทางดนตรีของคุณ กับผู้ใช้ Amarok คนอื่น ๆ ล่ะ?Why not join the Amarok last. fm group and share your musical tastes with other Amarok users?
หากแฟ้มเป็นแฟ้มที่ประมวลผลได้ และมีการตั้งค่าแฟล็กนี้ด้วย เมื่อประมวลผล มันจะถูกประมวลผลโดยใช้สิทธิ์ของกลุ่มของแฟ้มFile permissionIf this file is an executable and the flag is set, it will be executed with the permissions of the group
c) ‧, ‧ กลุ่มผู้พัฒนา KFM/Konquerorc) ‧,‧ The KFM/Konqueror Developers
เปลี่ยนกลุ่มChange Group
เพิ่มกลุ่มการค้นหาAdd Search Group
เริ่มการทํางานของ Kate ด้วยกลุ่มงานที่กําหนดStart Kate with a given session
c) ‧ กลุ่มผู้พัฒนาเครื่องมือดูการทํางานระบบของ KDEc) ‧ The KDE System Monitor Developers
แสดงผู้ใช้/กลุ่มของระบบShow System Users/Groups
เริ่มกลุ่มงานใหม่& Start new session
หมายเลขกลุ่มGroup number
คุณทราบหรือไม่ว่า คุณสามารถเปลี่ยนค่าเวลาของแฟ้มภาพเป้าหมายผ่านการใช้งานปลั๊กอิน ' เปลี่ยนชื่อกลุ่มภาพ ' ได้?Did you know that you can change the time stamp of the target images files in the batch-rename images plugin?
กลุ่มผู้เล่นPlayer Group
ไม่สามารถรับกลุ่มข่าวใหม่ได้ โดยเกิดความผิดพลาดNew groups could not be retrieved. The following error occurred
ตั้งค่ากลุ่มGroup-Settings
ตระกูลตัวอักษร ตระกูลตัวอักษร เป็นกลุ่มตัวอักษรที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งจะมีสามแบบ เช่น ตัวหนา, ตัวเอียง, หรือหมายเลขขนาดต่าง ๆFont family A font family is a group of fonts that resemble one another, with family members that are e. g. bold, italic, or any number of the above
จัดกลุ่มตามหน้าGroup by Page
ส่วนประกอบของกลุ่มงานElements of Sessions
หน้าแสดง 1 พบ 239 ประโยควลีที่ตรงกัน การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มพบใน 0.396 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน