แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • disaster prevention   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (74)

กลไกป้องกันตัว
defence mechanisms; defense mechanisms
การควบคุมป้องกันโรค
disease prophylaxis; disease prevention
การป้องกัน
preservation; retention; prevention; precaution; aegis; safekeeping; conservation; protection; prophylaxis; safeguarding
การป้องกันมลพิษ
pollution prevention; pollution control
การป้องกันสัตว์
animal protection; animal welfare
ผจญภัยโพ้นทะเล
The Voyage of the Dawn Treader
ผจญภัยล่าโจรสลัดสุดขอบโลก
Pirates of the Caribbean: At World’s End; Ahmad Shafaat
ภัย
jeopardy; hazard; ; peril; danger; risk; endangerment
ภัยแล้ง
drouth; drought
รป้องกัน
protection; auspices; aegis

ตัวอย่างประโยคด้วย "การป้องกันภัยพิบัติ", หน่วยความจำการแปล

add example
th ตัวช่วยการป้องกันสแปม
en Anti-Spam Wizard
th คุณจะได้รับการช่วยปรับตั้งค่ากฎการกรองจดหมายของ KMail โดยใช้เครื่องมือป้องกันไวรัสได้ที่นี่ ตัวช่วยตั้งค่านี้ จะทําการตรวจสอบหาเครื่องมือบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และจะทําการสร้างกฎการกรองเพื่อจําแนกจดหมาย โดยใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อแยกจดหมายที่ไม่ไวรัสอยู่ออกต่างหาก โดยตัวช่วยตั้งค่านี้ จะไม่เอากฎการกรองที่มีอยู่แล้วมาใช้ร่วมในการพิจารณา: นั่นคือ จะมีการสร้างกฎการกรองใหม่เสมอ คําเตือน: โปรแกรม KMail อาจจะดูเหมือนไม่สนองตอบการใช้งานในระหว่างที่มีการตรวจค้นไวรัสในจดหมาย ซึ่งอาจจะสร้างปัญหาให้คุณในการรอใช้งาน KMail ได้ เนื่องจากการตรวจค้นไวรัสนั้น อาจจะกินเวลามากพอสมควร หากคุณเห็นว่ามันทํางานนานเกินไป คุณอาจจะทําการลบกฎการกรอง ที่ถูกสร้างโดยตัวช่วยตั้งค่านี้ได้ เพื่อให้กลับมาทํางานแบบเดิมได้
en Here you can get some assistance in setting up KMail 's filter rules to use some commonly-known anti-virus tools. The wizard can detect those tools on your computer as well as create filter rules to classify messages using these tools and to separate messages containing viruses. The wizard will not take any existing filter rules into consideration: it will always append the new rules. Warning: As KMail appears to be frozen during the scan of the messages for viruses, you may encounter problems with the responsiveness of KMail because anti-virus tool operations are usually time consuming; please consider deleting the filter rules created by the wizard to get back to the former behavior
th ป้องกันผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ใช้งานมาใช้งานโดยให้ป้อนรหัสผ่านหากต้องการออกหยุดโปรแกรมรักษาจอภาพ
en Prevent potential unauthorized use by requiring a password to stop the screen saver
th มาตรการป้องกันสัตว์เลี้ยงจากการได้รับอากาศหนาว
en Measures taken to protect livestock from winter exposure
th พืชที่หว่านหรือปลูกพร้อมพืชปลูกเพื่อป้องกันวัชพืชในระยะแรกของการเจริญเติบโต
en Plants sown or planted with a crop to suppress weeds or protect the crop in its early stages of development
th ตรวจจดหมายโดยใช้เครื่องมือป้องกันไวรัส
en Check messages using the anti-virus tools
th KMFolderMaildir:: addMsg: จบการทํางานแบบไม่ปกติ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
en KMFolderMaildir::addMsg: abnormally terminating to prevent data loss
th โครงสร้างของสัตว์ที่ป้องกันอันตรายให้ผิวหนัง เช่น ปลา สัตว์เลื้อยคลาน ฯลฯ
en Integumental structures occurring on certain animals, such as fishes, reptiles, etc
th ป้องกันหน้า
en Page Protection
th กลไกการป้องกันของสิ่งมีชีวิต
en Of organisms
th จดหมายบางฉบับจะมีโฆษณาซึ่งมาในรูปแบบ HTML และจะมีส่วนอ้างอิงบางอย่างไปบนอินเทอร์เน็ต เช่น รูปภาพที่ถูกใช้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านโฆษณาแล้ว (quot; web bugsquot;) ทั้งที่จริงแล้ว มันไม่มีความจําเป็นใด ๆ เลยที่จะต้องเรียกรูปภาพจากอินเทอร์เน็ต เนื่องจากผู้ส่งสามารถรวมมันเข้าไปในเนื้อหาจดหมายได้โดยตรงอยู่แล้ว เพื่อป้องกันการแสดงผลส่วนข้อความแบบ HTML ที่อาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยในระบบ ให้เลือกใช้ตัวเลือกใน KMail ต่อไปนี้ คือ ปิดการใช้งาน โดยปริยาย อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการ เช่น แสดงภาพในจดหมายแบบ HTML ที่ไม่ได้ถูกรวมเข้ากับจดหมาย คุณก็สามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้ แต่คุณอาจจะได้รับคําเตือนเกี่ยวกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
en Some mail advertisements are in HTML and contain references to, for example, images that the advertisers employ to find out that you have read their message (quot; web bugsquot;). There is no valid reason to load images off the Internet like this, since the sender can always attach the required images directly to the message. To guard from such a misuse of the HTML displaying feature of KMail, this option is disabled by default. However, if you wish to, for example, view images in HTML messages that were not attached to it, you can enable this option, but you should be aware of the possible problem
th เว็บไซต์นี้พยายามจะแนบแฟ้มที่อยู่ภายในเครื่องของคุณไปกับการส่งแบบฟอร์ม ซึ่งแฟ้มที่แนบจะถูกเอาออกเนื่องจากการตั้งการป้องกันของคุณ
en This site attempted to attach a file from your computer in the form submission. The attachment was removed for your protection
th ป้องกันแผ่นงานจากการถูกแก้ไข
en Protect the sheet from being modified
th เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานโมเด็มจากโปรแกรมอื่น ขณะที่มีการเชื่อมต่ออยู่ ควรจะมีการสร้างแฟ้มชั่วคราว เพื่อแสดงว่ามีการใช้งานโมเดมอยู่แล้วขึ้นมา โดยบนระบบลินุกซ์นั้น แฟ้มนี้มักจะเป็น/var/lock/LCK.. ttyS‧ ซึ่งคุณสามารถเลือกที่จะให้มีการสร้างแฟ้มล็อคหรือไม่ ได้ที่นี่ ค่าปริยาย: เปิดใช้
en To prevent other programs from accessing the modem while a connection is established, a file can be created to indicate that the modem is in use. On Linux an example file would be/var/lock/LCK.. ttyS‧ Here you can select whether this locking will be done. Default: On
th เวลาป้องกัน (วินาที
en Guard time (sec
th ไม่ป้องกันFocus Stealing Prevention Level
en NoneFocus Stealing Prevention Level
th บางครั้งเนื้อจดหมายก็ถูกส่งมาเป็นรูปแบบทั้งคู่ ตัวเลือกนี้ จะทําให้คุณสามารถเลือกที่จะแสดงส่วนที่เป็น HTML หรือส่วนที่เป็นข้อความธรรมดาได้ การแสดงผลส่วนที่เป็น HTML นั้น จะทําให้อ่านได้ง่ายและดูดีกว่า แต่บางครั้งก็เพิ่มความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยของระบบเช่นกัน ส่วนการแสดงผลส่วนที่เป็นข้อความธรรมดานั้น อาจจะทําให้สูญเสียเนื้อความบางส่วนไป แต่มันก็ ไม่มีปัญหา ในเรื่องความปลอดภัยบนระบบของคุณ เหมือนกับการแสดงผลแบบ HTML (คอนเควอร์เรอร์) ตัวเลือกด้านล่างนี้ จะใช้ป้องกันการแสดงผลจดหมายในรูปแบบ HTML ที่อาจจะมีส่วนที่เป็นอันตราย แต่ว่าจะไม่สามารถป้องกันปัญหาความปลอดภัยที่ KMail รุ่นนี้ไม่รู้จักได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ก็ยังขอแนะนําให้แสดงเนื้อหาส่วนที่เป็น HTML ในแบบข้อความธรรมดา ข้อควรจํา: คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกนี้สําหรับแต่ละโฟลเดอร์ ได้จากเมนู โฟลเดอร์ ของหน้าต่างหลักจัดการจดหมาย K
en Messages sometimes come in both formats. This option controls whether you want the HTML part or the plain text part to be displayed. Displaying the HTML part makes the message look better, but at the same time increases the risk of security holes being exploited. Displaying the plain text part loses much of the message 's formatting, but makes it almost impossible to exploit security holes in the HTML renderer (Konqueror). The option below guards against one common misuse of HTML messages, but it cannot guard against security issues that were not known at the time this version of KMail was written. It is therefore advisable to not prefer HTML to plain text. Note: You can set this option on a per-folder basis from the Folder menu of KMail 's main window
th ป้องกันการขโมยโฟกัสการทํางาน
en & Focus stealing prevention
th ป้องกันแผ่นงาน
en Protect Sheet
th อุปกรณ์ % ‧ ถูกถอดออกก่อนที่จะมีการตัดการเชื่อมต่อ เพื่อป้องกัน การสูญเสียข้อมูลของคุณ กรุณากดที่ปุ่ม " ตัดการเชื่อมต่อ " ก่อนที่จะถอดอุปกรณ์ออก
en The device %‧ was removed before it was disconnected. In order to avoid possible data loss, press the " Disconnect " button before disconnecting the device
th ตัวช่วยตั้งค่าการป้องกันไวรัส
en & Anti-Virus Wizard
th ยินดีต้อนรับสู่ตัวช่วยปรับการป้องกันสแปมของ KMail
en Welcome to the KMail Anti-Spam Wizard
th เลิกป้องกันเอกสาร
en Unprotect Document
th การตรวจค้นของเครื่องมือป้องกันไวรัสเสร็จสิ้นแล้ว
en Scanning for anti-virus tools finished
th เทปในไดรฟ์ป้องกันการเขียนไว้ โปรดยกเลิกการป้องกันการเขียนแล้วลองใหม่อีกครั้ง
en The tape in the drive is write protected. Please disable write protection and try again
หน้าแสดง 1 พบ 65 ประโยควลีที่ตรงกัน การป้องกันภัยพิบัติพบใน 0.344 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน