แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • disaster prevention   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (74)

กลไกการป้องกันdefence mechanisms
กลไกการป้องกันระดับเซลล์cellular defence mechanisms
กลไกป้องกันตัวdefence mechanisms; defense mechanisms
การควบคุมป้องกันโรคdisease prophylaxis; disease prevention
การเคลือบป้องกันprotective coatings
การตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติdisaster preparedness
การตัดป้องกันโรคและแมลงsanitation felling
การเตือนภัยไวรัสของ MicrosoftMicrosoft virus alert
การบรรจุถุง (การป้องกันกําจัดศัตรูพืช)bagging (pest control)
การประทับข้อมูลการป้องกันเมลที่ไม่พึงประสงค์anti-spam stamping
การประทับข้อมูลการป้องกันไวรัสantivirus stamping
การปลูกพืชโดยมีสิ่งป้องกันprotected cultivation
การป้องกันpreservation; retention; prevention; precaution; aegis; safekeeping; conservation; protection; prophylaxis; safeguarding
การป้องกันการข้ามโดเมนcross-domain barrier
การป้องกันการดําเนินการข้อมูลData Execution Prevention
การป้องกันการเสียของอาหารfood preservation
การป้องกันกําจัดศัตรูพืชpest control
การป้องกันกําจัดสัตว์ฟันแทะrodent control
การป้องกันกําจัดไส้เดือนฝอยnematode control
การป้องกันกําจัดหอยmollusc control
การป้องกันซอฟต์แวร์software protection
การป้องกันโดยวิธีผสมผสานintegrated control; integrated protection
การป้องกันตัวเองsafeguard
การป้องกันป่าไม้protection of forests
การป้องกันผลิตผล (การเก็บรักษา)product protection (stored)
การป้องกันฝุ่นdust protection
การป้องกันพืชโดยใช้ชีววิธีbiological plant protection
การป้องกันพื้นที่ป่าstand protection
การป้องกันแฟ้มของ WindowWindows File Protection
การป้องกันไฟfire prevention
การป้องกันมลพิษpollution prevention; pollution control
การป้องกันระบบSystem Protection
การป้องกันรักษาเนื้อไม้timber preservation; wood preservation
การป้องกันโรคด้วยสารเคมีchemoprophylaxis
การป้องกันลมwind protection
การป้องกันสัตว์animal protection; animal welfare
การป้องกันสิทธิของสัตว์animal rights protection
การป้องกันเสียงhearing protection
การป้องกันอุบัติเหตุaccident prevention
การผจญภัยของจูนิเปอร์ ลีThe Life and Times of Juniper Lee
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติUnited Nations High Commissioner for Refugees
จุดป้องกันprotection point
ตาข่ายป้องกันprotective screens
บริการเตือนภัยด้านเกษตรagricultural warning services
ปฏิกิริยาการป้องกันของพืชplant defense reactions
ปัจจัยป้องกันการสะสมไขมันในตับlipotropic factors
ผจญภัยโพ้นทะเลThe Voyage of the Dawn Treader
ผจญภัยล่าโจรสลัดสุดขอบโลกPirates of the Caribbean: At World’s End; Ahmad Shafaat
ผลตกค้างของสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชpesticide residues
ผู้ป้องกันไฟfire prevention guards
ฟิล์มสําหรับคลุม (โครงสร้างป้องกัน)film covers (protective structures)
ภัยjeopardy; hazard; ; peril; danger; risk; endangerment
ภัยพิบัติdisaster
ภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์manmade disasters
ภัยพิบัติในพระธรรมอพยพPlagues of Egypt
ภัยแล้งdrouth; drought
ภูมิคุ้มกันป้องกันโรคprotective immunity
รป้องกันprotection; auspices; aegis
ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าearly warning systems
ระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อความActive Messaging Protection
รายการการป้องกันโปรแกรมควบคุมdriver protection list
วัสดุป้องกันprotective materials
ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวmartial arts
สตาร์ วอร์ส เอพพิโซด 1 : ภัยซ่อนเร้นStar Wars Episode I: The Phantom Menace
สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อนanticaking agents
สารป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียbacteriostatic
สารป้องกันการระเหยevaporation suppressants
สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชpesticides
สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชจากจุลินทรีย์microbial pesticides
สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชจากพืชbotanical pesticides
สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชชีวภาพbiopesticides
สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชแบบควบคุมการออกฤทธิ์controlled release pesticides
สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชแบบออกฤทธิ์ช้าslow release pesticides
สารป้องกันกําจัดหอยทากsnail killers

ตัวอย่างประโยคด้วย "การป้องกันภัยพิบัติ", หน่วยความจำการแปล

add example
ป้องกันแผ่นงานProtect & Sheet
เทปในไดรฟ์ป้องกันการเขียนไว้ โปรดยกเลิกการป้องกันการเขียนแล้วลองใหม่อีกครั้งThe tape in the drive is write protected. Please disable write protection and try again
ระดับการป้องกันการขโมยโฟกัสการทํางาน: Focus Stealing Prevention LevelFocus stealing prevention level
ป้องกันคลิปบอร์ดว่างPrevent empty clipboard
ยินดีต้อนรับสู่ตัวช่วยปรับการป้องกันสแปมของ KMailWelcome to the KMail Anti-Spam Wizard
ป้องกันความผิดพลาดError protection
ไม่ป้องกันFocus Stealing Prevention LevelNoneFocus Stealing Prevention Level
ตัวเลือกนี้ จะป้องกันไม่ให้มีการบันทึกการเลือกเก็บไว้ในประวัติของคลิปบอร์ด โดยจะมีเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลงของคลิปบอร์ดเท่านั้นที่จะถูกบันทึกThis option prevents the selection being recorded in the clipboard history. Only explicit clipboard changes are recorded
คุณจะได้รับการช่วยปรับตั้งค่ากฎการกรองจดหมายของ KMail โดยใช้เครื่องมือป้องกันไวรัสได้ที่นี่ ตัวช่วยตั้งค่านี้ จะทําการตรวจสอบหาเครื่องมือบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และจะทําการสร้างกฎการกรองเพื่อจําแนกจดหมาย โดยใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อแยกจดหมายที่ไม่ไวรัสอยู่ออกต่างหาก โดยตัวช่วยตั้งค่านี้ จะไม่เอากฎการกรองที่มีอยู่แล้วมาใช้ร่วมในการพิจารณา: นั่นคือ จะมีการสร้างกฎการกรองใหม่เสมอ คําเตือน: โปรแกรม KMail อาจจะดูเหมือนไม่สนองตอบการใช้งานในระหว่างที่มีการตรวจค้นไวรัสในจดหมาย ซึ่งอาจจะสร้างปัญหาให้คุณในการรอใช้งาน KMail ได้ เนื่องจากการตรวจค้นไวรัสนั้น อาจจะกินเวลามากพอสมควร หากคุณเห็นว่ามันทํางานนานเกินไป คุณอาจจะทําการลบกฎการกรอง ที่ถูกสร้างโดยตัวช่วยตั้งค่านี้ได้ เพื่อให้กลับมาทํางานแบบเดิมได้Here you can get some assistance in setting up KMail 's filter rules to use some commonly-known anti-virus tools. The wizard can detect those tools on your computer as well as create filter rules to classify messages using these tools and to separate messages containing viruses. The wizard will not take any existing filter rules into consideration: it will always append the new rules. Warning: As KMail appears to be frozen during the scan of the messages for viruses, you may encounter problems with the responsiveness of KMail because anti-virus tool operations are usually time consuming; please consider deleting the filter rules created by the wizard to get back to the former behavior
ค่าปริยาย) ปิดการป้องกันการขโมยโฟกัสสําหรับ XVNameDefault) Disable focus stealing prevention for
ขออภัย ไม่พบเครื่องมือป้องกันสแปม โปรดติดตั้งโปรแกรมป้องกันสแปมก่อน แล้วเรียกตัวช่วยนี้อีกครั้งSorry, no spam detection tools have been found. Install your spam detection software and re-run this wizard
ป้องกันความผิดพลาด& Error protection
ถูกปฏิเสธการเรียกใช้งาน ไม่สามารถเขียนไปยัง % ‧ ได้ แผ่นฟลอปปีดิสก์ในไดรฟ์ % ‧ ดูเหมือนจะมีการป้องกันการเขียนไว้Access denied. Could not write to %‧. The disk in drive %‧ is probably write-protected
การป้องกันProtection
ส่วนผสมปุ๋ยกับน้ํายา เช่น สารกําจัดวัชพืช สารเร่งการเจริญเติบโตของพืช หรือสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชFertilizer mixtures with agents such as herbicides, plant growth substances or pesticides
ป้องกันหน้าPage Protection
การตรวจค้นของเครื่องมือป้องกันสแปมเสร็จสิ้นแล้วScanning for anti-spam tools finished
ตัวช่วยการป้องกันไวรัสAnti-Virus Wizard
เว็บไซต์นี้พยายามจะแนบแฟ้มที่อยู่ภายในเครื่องของคุณไปกับการส่งแบบฟอร์ม ซึ่งแฟ้มที่แนบจะถูกเอาออกเนื่องจากการตั้งการป้องกันของคุณThis site attempted to attach a file from your computer in the form submission. The attachment was removed for your protection
หน่วยบริการเตือนการแพร่ระบาดของโรคและแมลงเพื่อเตือนให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันพืชปลูกหรือสัตว์เลี้ยงของตนเองServices monitoring the outbreaks and spreading of pests and diseases, and warning farmers when to protect their crops or livestock
ตั้งค่าแอพเพล็ตการป้องกันระบบSystem Guard Applet Settings
บางครั้งเนื้อจดหมายก็ถูกส่งมาเป็นรูปแบบทั้งคู่ ตัวเลือกนี้ จะทําให้คุณสามารถเลือกที่จะแสดงส่วนที่เป็น HTML หรือส่วนที่เป็นข้อความธรรมดาได้ การแสดงผลส่วนที่เป็น HTML นั้น จะทําให้อ่านได้ง่ายและดูดีกว่า แต่บางครั้งก็เพิ่มความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยของระบบเช่นกัน ส่วนการแสดงผลส่วนที่เป็นข้อความธรรมดานั้น อาจจะทําให้สูญเสียเนื้อความบางส่วนไป แต่มันก็ ไม่มีปัญหา ในเรื่องความปลอดภัยบนระบบของคุณ เหมือนกับการแสดงผลแบบ HTML (คอนเควอร์เรอร์) ตัวเลือกด้านล่างนี้ จะใช้ป้องกันการแสดงผลจดหมายในรูปแบบ HTML ที่อาจจะมีส่วนที่เป็นอันตราย แต่ว่าจะไม่สามารถป้องกันปัญหาความปลอดภัยที่ KMail รุ่นนี้ไม่รู้จักได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ก็ยังขอแนะนําให้แสดงเนื้อหาส่วนที่เป็น HTML ในแบบข้อความธรรมดา ข้อควรจํา: คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกนี้สําหรับแต่ละโฟลเดอร์ ได้จากเมนู โฟลเดอร์ ของหน้าต่างหลักจัดการจดหมาย KMessages sometimes come in both formats. This option controls whether you want the HTML part or the plain text part to be displayed. Displaying the HTML part makes the message look better, but at the same time increases the risk of security holes being exploited. Displaying the plain text part loses much of the message 's formatting, but makes it almost impossible to exploit security holes in the HTML renderer (Konqueror). The option below guards against one common misuse of HTML messages, but it cannot guard against security issues that were not known at the time this version of KMail was written. It is therefore advisable to not prefer HTML to plain text. Note: You can set this option on a per-folder basis from the Folder menu of KMail 's main window
อุปกรณ์ % ‧ ถูกถอดออกก่อนที่จะมีการตัดการเชื่อมต่อ เพื่อป้องกัน การสูญเสียข้อมูลของคุณ กรุณากดที่ปุ่ม " ตัดการเชื่อมต่อ " ก่อนที่จะถอดอุปกรณ์ออกThe device %‧ was removed before it was disconnected. In order to avoid possible data loss, press the " Disconnect " button before disconnecting the device
เลิกป้องกันเอกสารUnprotect Document
โปรแกรมรักษาจอภาพ มอดูลนี้ ให้คุณสามารถปรับแต่งโปรแกรมรักษาจอภาพได้ คุณสามารถเปิดใช้ส่วนโปรแกรมรักษาจอภาพได้แม้ว่าคุณจะมีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน สําหรับจอภาพของคุณอยู่แล้ว นอกจากจะให้ความบันเทิงต่าง ๆ ไม่รู้จบ และการป้องกันไม่ให้จอภาพของคุณเสียแล้ว โปรแกรมรักษาจอภาพยังจะล็อคหน้าจอ ของคุณได้แบบง่าย ๆ อีกด้วย หากคุณต้องปล่อยหน้าจอเอาไว้เมื่อคุณไม่อยู่ หากว่า คุณต้องการให้โปรแกรมรักษาหน้าจอทําการล็อควาระงาน โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทําการเปิดความสามารถ " ต้องการรหัสผ่าน " ของโปรแกรมรักษาหน้าจอ หากคุณไม่ต้องการ คุณก็ยังสามารถล็อควาระงาน ได้โดยตรงโดยใช้การกระทํา " ล็อควาระงาน " ของพื้นที่หน้าจอScreen Saver This module allows you to enable and configure a screen saver. Note that you can enable a screen saver even if you have power saving features enabled for your display. Besides providing an endless variety of entertainment and preventing monitor burn-in, a screen saver also gives you a simple way to lock your display if you are going to leave it unattended for a while. If you want the screen saver to lock the session, make sure you enable the " Require password " feature of the screen saver; if you do not, you can still explicitly lock the session using the desktop 's " Lock Session " action
หน้าแสดง 1 พบ 65 ประโยควลีที่ตรงกัน การป้องกันภัยพิบัติพบใน 0.226 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน