แปลเป็​​น เดนมาร์ก:

  • multiplexer   

ตัวอย่างประโยคด้วย "มัลติเพล็กเซอร์", หน่วยความจำการแปล

add example
No translation memories found.
หน้าแสดง 1 พบ 0 ประโยควลีที่ตรงกัน มัลติเพล็กเซอร์พบใน 0.305 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน