แปลเป็​​น เวลส์:

  • planed gorrach   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย เวลส์ (4)

ตัวอย่างประโยคด้วย "ดาวเคราะห์แคระ", หน่วยความจำการแปล

add example
th การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์Name
cy ArgylchName
หน้าแสดง 1 พบ 1 ประโยควลีที่ตรงกัน ดาวเคราะห์แคระพบใน 0.271 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน