แปลเป็​​น เวลส์:

  • planed gorrach   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย เวลส์ (3)

ดาวเคราะห์planed
ดาวเคราะห์นอกระบบplaned allheulol
ดาวเคราะห์น้อยasteroid

ตัวอย่างประโยคด้วย "ดาวเคราะห์แคระ", หน่วยความจำการแปล

add example
การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์NameArgylchName
หน้าแสดง 1 พบ 1 ประโยควลีที่ตรงกัน ดาวเคราะห์แคระพบใน 0.683 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน