แปลเป็​​น อาหรับ:

  • خلفية الشاشة   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อาหรับ (89)

การกดอัดเป็นรูปتشكيل بالكبس
การเข้ารหัสลับไดรฟ์ข้อมูลเต็มรูปแบบتشفير وحدة التخزين بالكامل
การคืนรูปإعادة التركيب
การจัดรูปแบบการแสดงข้อมูลمؤثرات عرض البيانات
การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขتنسيق شرطي
การเจาะรูปลูกغرس في حفر
การทรุดตัวของพื้นดินهبوط
การบากเป็นรูปวงแหวนحز حلقي
การเปลี่ยนรูปของธาตุمعدنة
การเลี้ยงสัตว์แบบปูพื้นرعاية على فرش سميك
การเอาพื้นหลังออกإزالة الخلفية
เขตพื้นทะเลลาดทวีปنطاق عميق
ความละเอียดของรูปدقة الصورة
ชุดรูปแบบنسق
ชุดรูปแบบเดสก์ท็อปنسق سطح المكتب
ชุดรูปแบบสีلون النسق
ตะกอนน้ําพารูปพัดمروحة طميية
ตัวแก้ไขรูปمحرر الصور
ตัวคัดวางรูปแบบنسخ التنسيق
ตัวจัดรูปแบบเอกสารสําเร็จรูปمنظم الكتل البرمجية الإنشائية
ตัวสร้างเส้นและรูปمنشىء الخطوط والصور
นมคืนรูปحليب معاد التركيب
บานหน้าต่างรูปขนาดย่อجزء الصور المصغرة
แผ่นงานที่จัดรูปแบบเป็นลําดับورقة الأنماط المتتالية
แผนภูมิพื้นผิวمخطط سطحي
พืชพื้นล่างشجيرات تحتية
พืชอาหารในรูปแห้งأعلاف خشنة مجففة
พื้นأرضيات
พื้นผิวسطح
พื้นผิวการออกแบบسطح التصميم
พื้นโลกالأرض
พื้นหลังخلفية; الخلفية; مهمة في الخلفية
พื้นหลังโปรแกรมประยุกต์خلفية التطبيق
ภาชนะรูปทรงกระบอกبراميل
ระบบหาพิกัดบนพื้นโลกنظم التمركز الشامل
รูปเก้าเหลี่ยมتساعي
รูปเคารพأيقونة
รูปถ่ายالصور
รูปแบบتنسيق; ينسق
รูปแบบการขยับนิ้วالنقر باللمس
รูปแบบการเธรดنموذج مؤشر الترابط
รูปแบบการนําเข้าتنسيق ملف الاستيراد
รูปแบบการประเมินنظام التقييم
รูปแบบการลอกเลียนแบบنماذج محاكاة
รูปแบบของไม้ยืนต้นشكل الشجر
รูปแบบของอาหารأنماط الوجبات
รูปแบบข้อมูล Active Directoryنموذج بيانات Active Directory
รูปแบบคลื่นเสียงشكل موجة الصوت
รูปแบบแป้นพิมพ์تخطيط لوحة المفاتيح
รูปแบบลายเส้นإيماءة
รูปแบบลายเส้นการแก้ไขإيماءة مراجعة
รูปแบบลายเส้นการขีดทับإيماءة الخطوط المتوسطة
รูปแบบลายเส้นการย่อإيماءة تصغير
รูปแบบลายเส้นการยืดإيماءة تكبير
รูปแบบลายเส้นการรวมإيماءة الضم
รูปแบบลายเส้นในการลบمسح الحبر
รูปแบบลายเส้นแบบมัลติทัชالإيماءة باللمس المتعدد
รูปแบบวงจรชีวิตنموذج دورة الحياة
รูปแบบสีنموذج الألوان
รูปแบบหมายเลขการโทรต่างประเทศالتنسيق الدولي لأرقام الهواتف
รูปแบบหมายเลขโทรศัพท์مخطط الطلب
รูปแบบองค์กรنموذج المؤسسة
รูปแบบอะซิงโครนัสنمط غير متزامن
รูปแบบ Windows Mediaتنسيق Windows Media
รูปปั้นتمثال
รูปวงกลมدائرة
รูปสิบสองเหลี่ยมذو اثني عشر ضلعا
รูปสี่เหลี่ยมرباعي الأضلاع
รูปสี่เหลี่ยมคางหมูشبه منحرف
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานمتوازي أضلاع
รูปหลายเหลี่ยมمضلع
รูปห้าเหลี่ยมخماسي أضلاع
รูปอักษรالصورة الرمزية
โรคปอดมีเนื้องอกรูปต่อมورام غدى رئوى
ลักษณะรูปคลื่นشكل الموجة
เลื่อน สลับสีตัวอักษรและพื้นหลังتمرير، مقلوب
วิทยาศาสตร์พื้นพิภพعلوم الأرض
สภาพแวดล้อมพื้นทะเลชายฝั่งถึงท้องทะเลبيئة قاعية
สภาพแวดล้อมพื้นทะเลลึกبيئة غورية
สภาพแวดล้อมพื้นทะเลลึกถึงท้องทะเลنطاق غوري عميق
ส่วนติดต่อรูปอมยิ้มواجهة دائرية
สวิตช์รูปแบบตัวเลขرمز تبديل التمثيل الرقمي
สิ่งมีชีวิตพื้นทะเลقاعيات
สีพื้นหน้าاللون الأمامي
สีพื้นหลังلون الخلفية
เส้นรอบรูปمحيط
หน้าที่เป็นพื้นหน้าالصفحة الأمامية
หน้าที่เป็นพื้นหลังصفحة خلفية
เอาพื้นหลังออกإزالة الخلفية

ตัวอย่างประโยคด้วย "รูปพื้นหลัง", หน่วยความจำการแปล

add example
รูปแบบภาพใหม่جديد صورة تنسيق
ปรับตั้งค่าสีพื้นหลังของกรอบได้ที่นี่ضبط الخلفية اللّون من حد
ชุดตกแต่งหน้าต่างรูปแบบควอร์ซ โดยมีแถบหัวเรื่องหน้าต่างแบบเล็กบางزخرفات نوافذ كوارْتز مع شريط عنوان صغير إضافي
รูปแบบไดรเวอร์ไม่ถูกต้องهيئة السائق خاطئة
เลือกรูปหน้าใหม่انتقي وجه جديد
ตั้งค่าตัวเลือกการจัดการพลังงานของระบบ ‧-หากใช้ตัวเลือก ' scheme ' ร่วมด้วย รูปแบบการจัดการพลังงาน ‧ จะถูกปรับเป็นรูปแบบตามค่า ' value ' ที่ให้มา ‧-หากใช้ตัวเลือก ' cpufreq ' ร่วมด้วย จะใช้นโยบายการปรับความถี่ ‧ ตัวประมวลผลหลัก (ซีพียู) ตามค่า ' value ' ที่ให้มาضبط إدارة خيارات من نظام إذا مخطط ، خطة خيار هو إدارة مخطط ، خطة set إلى قيمة إذا خيار هو وحدة المعالجة المركزية تردد سياسة set إلى قيمة n
เลือกรูปแบบการแสดงหัวจดหมายView-> headersإختر نمط العرض لترويسة الرسالةView-> headers
สีพื้นหลังแถบสถานะ HTML-ไม่ใช่จดหมายแบบ HTMLخلفية شريط الحالة HTML-رسالة غير HTML
ปรับแต่งโปรแกรมสร้างพื้นหลังاضبط برنامج الخلفية
ปรับตั้งค่าสีพื้นหน้าของกรอบได้ที่นี่ضبط اللّون من حد
พื้นหลังอื่นتناوب الخلفية
รูปแบบข้อมูลتنسيق الـبيانات
ฟังก์ชัน BIN‧OCT () จะคืนค่ามาเป็นค่าในรูปแบบเลขฐานแปดالدالة RANDNEGBINOM () ترجع عددا شبه عشوائي سالب بتوزيع ثنائي
นําเข้าเอกสาร PostScript เป็นรูปแบบ PDFاستيراد PostScript PDF
รูปแบบที่อยู่ URL ที่จะกรองتعابير الموقع المرشحة
คุณสามารถเลือกผังแป้นพิมพ์แปรที่เลือกไว้ได้ที่นี่ โดยทั่วไปแล้วผังแป้นพิมพ์แปรก็คือ ผังแป้นพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ กัน สําหรับภาษาหนึ่ง ๆ ตัวอย่างเช่น ผังแป้นพิมพ์ภาษายูเครนอาจจะมีถึงสี่ผังแป้นพิมพ์แปร ได้แก่: แบบพื้นฐาน, แบบ winkeys (อย่างใน Windows), แบบพิมพ์ดีด (อย่างที่ใช้ในเครื่องพิมพ์ดีด) และ แบบตามการออกเสียง (อักษรยูเครนแต่ละตัว จะถูกวางไว้ตามการถอดเสียงภาษาละตินهنا يمكنك اختيار متغيير لتخطيط لوحة المفاتيح الإضافية المنتقاة. عادة ، تمثل تغيرات التخطيط خرائط مفاتيح مختلفة لنفس اللغة. على سبيل المثال ، التخطيط الأوكرانيّ له أربع تغيرات: أساسي ، مفاتيح ويندوز (كما في ويندوز) ، آلة كاتبة ، ولفظي (كل حرف أوكرانيّ موضوع فوق حرف لاتيني بنفس النطق
กาเลือกตัวเลือกนี้ เพื่อให้ KMail ทําการจัดเก็บรหัสผ่านเอาไว้ด้วย หาก KMail สามารถใช้งานกระเป๋าคุมข้อมูล K ได้ ก็จะจัดเก็บรหัสผ่านไว้ในกระเป๋าคุมข้อมูล แต่หากไม่มีกระเป๋าคุมข้อมูล K รหัสผ่านจะถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้มการปรับแต่งค่าของ KMail แทน โดยจะใช้รูปแบบที่อ่านได้ยากในการจัดเก็บ แต่นั่นก็ยังคงไม่ปลอดภัยนัก เนื่องจาก หากผู้ที่สามารถเข้าถึงแฟ้มนี้ได้ใช้ความพยายาม ก็อาจจะถอดรหัสผ่านนี้ได้اختر هذا الخيار كي يقوم KMail بحفظ كلمة المرور. اذا كان KWallet متوفرا سيجري حفظ كلمة المرور فيه و هذا يعتبر الائمن. و لكن اذا لم يكن KWallet متوفرا سيجري حفظ كلمة المرور في ملف اعدادات KMail. و رغم ان كلمة المرور ستكون محفوظة بشكل معتًم لا يجب اعتبارها آمنة من التشفير العكسي اذا تمكن الوصول الى ملف الاعدادات
ฟังก์ชัน BIN‧OCT () จะคืนค่ามาเป็นค่าในรูปแบบเลขฐานแปดالدالة ABS () ترجع القيمة المطلقة للعدد الكسري الحقيقي س
กด, ลากขึ้น, ปล่อย \ ขัดกันกับรูปแบบของโอเปร่า ' Up‧ ' ซึ่งจะถูกปิดไป โดยปริยายNameأوبرا أعلى هو معطل افتراضي. Name
ข้อความที่อยู่ในกรอบข้อความนี้ จะถูกนําไปใช้เป็นรูปแบบของวันแบบย่อ ตัวอย่างเช่น ถูกใช้เมื่อเรียกแสดงแฟ้ม (คําสั่ง ls-l เป็นต้น) โดยมีรูปแบบต่อไปนี้النص في مربع النص سيستخدم لتهيئة التورايخ المختصرة ، ستستخدم هذه التهيئة في حال عرض قائمة الملفات، سيتم استبدال مايلي
การปรับสีพื้นผิวالنسيج المرشّح
สีพื้นหลังلون الخلفية
รูปแบบเวลาتنسيق الوقت: %
รูปแบบการเข้ารหัสจดหมายที่ควรใช้شكل الرسائل المشفًرة المفضل
ส่งออกที่คั่นหน้าเป็นแฟ้มในรูปแบบ HTML ที่พิมพ์ได้ง่ายصدّر علامات المواقع إلى ملف في صيغة HTML قابلة للطباعة
หน้าแสดง 1 พบ 640 ประโยควลีที่ตรงกัน รูปพื้นหลังพบใน 0.323 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน