แปลเป็​​น อาหรับ:

  • خلفية الشاشة   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อาหรับ (89)

การคืนรูป
إعادة التركيب
พืชพื้นล่าง
شجيرات تحتية
พื้น
أرضيات
พื้นหลัง
خلفية; الخلفية; مهمة في الخلفية
รูป
صورة شمسية; نسخة; صورة
รูปแบบ
تنسيق; ينسق
รูปแบบความคิด
التصميم الأساسي
รูปแบบแป้นพิมพ์
تخطيط لوحة المفاتيح
รูปแบบวงจรชีวิต
نموذج دورة الحياة
รูปแบบสี
نموذج الألوان
รูปแบบหมายเลขการโทรในประเทศ
التنسيق المحلي لأرقام الهواتف
รูปแบบ Windows Media
تنسيق Windows Media
สวิตช์รูปแบบ
تبديل التنسيق
สวิตช์รูปแบบตัวเลข
رمز تبديل التمثيل الرقمي
สีพื้นหน้า
اللون الأمامي
สีพื้นหลัง
لون الخلفية
อักษรรูปลิ่ม
كتابة مسمارية

ตัวอย่างประโยคด้วย "รูปพื้นหลัง", หน่วยความจำการแปล

add example
th รูปวงรี วาดรูปวงรี
ar قطعة ناقصة رسم قطعة ناقصة
th ชื่อของรูปแบบวิดเจ็ต ตัวอย่างเช่น " keramik " หรือ " plastik " โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายคําพูด
ar اسم أسلوب الودجات ، " keramik " أو " plastik " مثلا (دون أقواس
th ปิดการแสดงภาพพื้นหลังเสมอ
ar عطّل صورة الخلفية دائماً
th รายการนี้แสดงตัวคั่นหน้าอัตโนมัติที่ได้ปรับแต่งไว้ของคุณ เมื่อมีการเปิดเอกสาร จะมีการใช้ที่คั่นหน้าแต่ละตัวในวิธีดังต่อไปนี้: จะไม่มีการใช้ที่คั่นหน้า ถ้าหากมีการระบุชนิดแฟ้ม mime หรือตัวกรองชื่อแฟ้ม ที่ไม่เข้ากับเอกสารเลย มิเช่นนั้น จะมีการลองจับคู่แต่ละบรรทัดในเอกสารเข้ากับรูปแบบ และจะมีการตั้งที่คั่นหน้าเมื่อมีบรรทัดที่เข้าได้ใช้ปุ่มที่ด้านล่างเพื่อจัดการคลังที่คั่นหน้าของคุณ
ar هذا قائمة مُهيّء متى a مستند هو كيان هو مُستخدَم بوصة متابعة الـ كيان هو IF a و أو اسم الملف حجاب ، قناع هو و مستند ما عدا ذلك سطر من مستند هو التشكيلة و a علامة هو set يعمل مواءمة سطور إستعمل أسفل إلى إدارة مجموعة من
th รูปแบบ URL ไม่ถูกต้องหรือสมบูรณ์
ar وصلة غير مصاغة جيدا
th การตั้งค่าความโปร่งแสงของพื้นหลัง จะยังไม่ถูกใช้งาน เนื่องจากพื้นที่ทํางานของคุณไม่รองกรับการแสดงผลหน้าต่างแบบโปร่งแสง
ar الـ الخلفية الشفافية ليس مُستخدَم سطح المكتب ليس ظهور إلى دعم شفّاف
th ส่งออกที่คั่นหน้าเป็นแฟ้มในรูปแบบ HTML ที่พิมพ์ได้ง่าย
ar صدّر علامات المواقع إلى ملف في صيغة HTML قابلة للطباعة
th รูปแบบวันที่
ar هيئة التاريخ
th ฟังก์ชัน HEX‧BIN () จะคืนค่ามาเป็นค่าในรูปแบบเลขฐานสอง
ar الدالة HEX‧BIN () ترجع القيمة مهيأة كعدد ثنائي
th รูปแบบวันที่
ar تنسيق البيانات
th กําหนด/แก้ไขอินสแตนซ์สําหรับเครื่องพิมพ์ที่เลือกไว้ในปัจจุบันที่นี่ โดยอินสแตนซ์นั้นเป็นการรวมกันของเครื่องพิมพ์จริง (ทางกายภาพ) และชุดของตัวเลือกที่กําหนดไว้เพิ่มเติม สําหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตแบบเดี่ยวๆ นั้น คุณสามารถกําหนดรูปแบบการพิมพ์ที่แตกต่างกันได้ เช่น คุณภาพแบบตัวร่าง, คุณภาพระดับภาพถ่าย หรือ การพิมพ์สองหน้า อินสแตนซ์เหล่านั้นจะปรากฎขึ้นเหมือนกับเป็นเครื่องพิมพ์ปกติในกล่องการพิมพ์ และอนุญาตให้คุณสามารถเลือกรูปแบบการพิมพ์ที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว
ar عرف/حرر هنا الحالات للطابعة الحالية المحددة. الحالة عبارة عن تجمُع لطابعة ومجموعة خيارات معرفة. لطابعة حبر نفاث أحادية ، يمكن أن تعرف صياغ طباعة مختلف مثل نوع المسودة, نوع الصورة أو اتجاهين. تلك الحالات تظهر كطابعات عادية في مربع حوال الطباعة وتسمح بصورة سريعة تحديد صياغ الطباعة الذي تريده
th สีพื้นหลัง
ar لون الخلفية
th ไม่สามารถเขียนภาพด้วยรูปแบบนี้ได้ รูปภาพจะไม่ถูกบันทึก!
ar لا يمكن كتابة هذه الهيئة للصورة. لن يتم حفظ الصورة!
th ฟังก์ชัน OCT‧DEC () จะคืนค่ามาเป็นค่าในรูปแบบเลขฐานสิบ
ar الدالة OCT‧DEC () ترجع القيمة مهيأة كعدد بالنظام العشري
th ตั้งเป็นภาพพื้นหลังพื้นที่ทํางาน
ar ضبط الخلفية
th Comment=เปิดแฟ้มที่มีรูปแบบ. h/[. cpp|. c] Name
ar يفتح h c ملفّName
th รูปแบบการสนองตอบการป้อนรหัสผ่าน
ar مُغَيِّر كلمة السر
th สีพื้นหลังที่จะใช้สําหรับหน้าปัดแบบ LCD
ar لون الخلفية الذى استخدم لاظهار الـ LCD
th ฟังก์ชัน DATE () จะคืนค่ากลับมาเป็นค่ารูปแบบวันที่ตามภาษาที่คุณตั้งไว้
ar الدالة DAY ترجع اليوم من التاريخ. إذا لم يوضع معاملات ترجع اليوم الحالي
th รูปแบบการเคลื่อนเมาส์
ar حركة شكلية للفأرة
th ส่งออกที่คั่นหน้าเป็นแฟ้มในรูปแบบที่คั่นหน้าของเน็ตสเคป (รุ่น ‧. x หรือก่อนหน้า
ar صدّر علامات المواقع إلى ملف في هيئة نيتسكيب (‧. x وأقدم
th รูปแบบภาษาท้องถิ่น
ar معامل لامدا (القيمة الوسطى
th ตั้งค่ารูปแบบอักขระ
ar اضبط أسلوب المحرف
th โฮสต์ที่ป้อนมาอยู่ในรูปแบบที่ผิดกับความต้องการ
ar الـ عنوان ليس مطلوب استمارة
th ที่บรรจุแอพเพล็ตและส่วนวาดพื้นหลังของพลาสมาComment
ar حاوية بريمج وراسم الخلفية لبلازماComment
หน้าแสดง 1 พบ 640 ประโยควลีที่ตรงกัน รูปพื้นหลังพบใน 0.578 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน