แปลเป็​​น ไทย:

  • แมลงศัตรู 

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ลาว ไทย (89)

ການກໍາຈັດສັດຕູພືດແບບດັ້ງເດີມการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีดั้งเดิม
ການກໍານົດຕົ້ນກໍາເນີດการกําหนดแหล่งผลิต
ການຂ້າສັດຕູພືດທາງຊີວະພາບสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชชีวภาพ
ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດการป้องกันกําจัดศัตรูพืช
ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ(ຫຼັງການເກັບກ່ຽວ)การควบคุมศัตรูพืช (หลังเก็บเกี่ยว)
ການຈັດການສັດຕູພືດແບບປະສົມປະສານการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
ການສໍາຫຼວດສັດຕູພືດการสํารวจศัตรูพืช
ການດູດຕິດการดูดซับ
ການຕິດຕໍ່ສື່ສານລະຫວ່າງສັດการติดต่อสื่อสารระหว่างสัตว์
ການຕິດຕາມສັດຕູພືດการติดตามผลการสํารวจศัตรูพืช
ການປະຕິບັດຕໍ່ສັດสมรรถภาพของสัตว์
ການພອງຕົວບາງສ່ວນຂອງສັດ, ພືດดิกทิโอโซม
ການອອກລິດຂອງຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດการออกฤทธิ์ของสารกําจัดศัตรูพืช
ຂໍ້ພິສູດอาร์กิวเมนต์
ຄວາມຄົງທົນຂອງຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດความคงทนของสารกําจัดศัตรูพืช
ຄວາມຕ້ານທານຂອງເຈົ້າກາຝາກຕໍ່ສັດ ພືດความต้านทานของผู้ถูกอาศัยต่อศัตรูพืชหรือสัตว์
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ກັບຢາຂ້າສັດຕູພືດความต้านทานต่อสารกําจัดศัตรูพืช
ຄວາມບໍ່ສົມບູນໃນພໍ່ພັນความไม่สมบูรณ์พันธุ์ของเพศผู้
ຄັດຕິດแนบ
ຄໍາສັ່ງເສີມຄັດຕິດแมโคร
ຄຸນສົມບັດຂອງຢາກໍາຈັດແມງໄມ້ສັດຕູພືດคุณสมบัติของสารกําจัดแมลงศัตรูพืช
ເຄືອຂ່າຍຈຸດຕໍ່ຈຸດเครือข่ายเพียร์ทูเพียร์
ເຄື່ອງຄວບຄຸມສັດຕູພືດเครื่องมือควบคุมศัตรูพืช
ຈີພີເອັສจีพีเอส (ระบบหาพิกัดบนพื้นโลก)
ສັດຕໍ່ສູ້สัตว์ที่ใช้ในกีฬาต่อสู้
ສັດຕີນກີບสัตว์กีบ
ສັດຕີນຂໍ້ເປັນປະໂຫຍດอาร์โทรพอดที่เป็นประโยชน์
ສັດຕູศัตรูพืชหรือสัตว์
ສັດຕູຂອງສັດຄ້ຽວເອື້ອງศัตรูของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ສັດຕູທໍາມະຊາດศัตรูธรรมชาติ
ສັດຕູທໍາລາຍປ່າໄມ້ศัตรูทําลายป่าไม้
ສັດຕູໃນເລົ້າສາງศัตรูในโรงเก็บ
ສັດຕູພືດທີ່ສາມາດອົບພະຍົບศัตรูพืชที่สามารถย้ายถิ่น
ສິດທິພິເສດທາງກ້າຄ້າการให้สิทธิพิเศษทางการค้า
ສີພື້ນสีอ่อน
ສີພື້ນຫັຼງสีพื้นหลัง
ໂຕດູດຕິດตัวดูดซับ
ທິດສະດີພຶດຕິກໍາทฤษฎีพฤติกรรม
ນລ້ຽງຢາປາບສັດຕູພືດตัวเสริมยากําจัดศัตรูพืช
ພະຍາດຂອງສັດທີ່ຕິດຕໍ່ໃສ່ຄົນທີ່ມີແມງໄມ້ເປັນພາຫະນະโรคสัตว์ติดคนที่มีแมลงเป็นพาหะ; โรคสัตว์ติดคน
ພະຍາດຕິດຕໍ່ໂດຍສໍາຜັດโรคติดต่อโดยการสัมผัส
ພິດຈາກສັດพิษจากสัตว์
ພຶດຕິກໍາพฤติกรรม
ພຶດຕິກໍາການສະສົມพฤติกรรมการรวมกลุ่ม
ພຶດຕິກໍາການດ່ຶມพฤติกรรมการดื่ม
ພຶດຕິກໍາຂອງຄູ່ຮ່ວມບ້ານพฤติกรรมการผสมพันธุ์
ພຶດຕິກໍາຂອງຄົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຜິດพฤติกรรมของการกระทําผิด
ພຶດຕິກໍາຂອງສັດพฤติกรรมของสัตว์
ພຶດຕິກໍາຂອງຊົນເຜົ່າพฤติกรรมของชนกลุ่มน้อย
ພຶດຕິກໍາຂອງຜູ້ບໍລິໂພກพฤติกรรมผู้บริโภค
ພຶດຕິກໍາຂອງມະນຸດพฤติกรรมมนุษย์
ພຶດຕິກໍາແຂງກະດ້າງพฤติกรรมก้าวร้าว
ພຶດຕິກໍາທາງສັງຄົມพฤติกรรมทางสังคม
ພຶດຕິກໍາທາງດ້ານເສດຖະກິດพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
ພຶດຕິກໍາທາງດ້ານວັດທະນະທໍາพฤติกรรมทางวัฒนธรรม
ພຶດຕິກໍາທາງເພດพฤติกรรมทางเพศ
ພຶດຕິກໍາທີ່ແປກປະຫຼາດพฤติกรรมที่ผิดปกติ
ພຶດຕິກໍາທີ່ຜິດປົກະຕິพฤติกรรมผิดปกติ
ພຶດຕິກໍາໃນການຕໍ່ສູ້พฤติกรรมการต่อสู้
ພຶດຕິກໍາໃນການໃຫ້ອາຫານพฤติกรรมการกินอาหาร
ພຶດຕິກໍາວິທະຍາพฤติกรรมวิทยา
ພືດຕິກໍາການແຜ່ພັນพฤติกรรมการสืบพันธุ์
ພືດຕົ້ນຕໍ່พืชต้นตอ
ພືດຕົ້ນຜູ້พืชเพศผู้
ພືດຕົ້ນແມ່พืชเพศเมีย
ພືດປອດໄວຣັສพืชปลอดไวรัส
ພືດຜັກອາຫານສັດอาหารสัตว์ตระกูลคะน้า
ພູມຕ້ານທານທີ່ສ້າງຂຶ້ນເອງภูมิคุ้มกันก่อขึ้นเอง
ພູມຕ້ານທານທີ່ແມ່ສົ່ງໃຫ້ລູກໃນເວລາລູກຍັງຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ภูมิคุ้มกันหลังแรกเกิด
ແມງໄມ້ທໍາລາຍເມັດພັນພືດแมลงทําลายเมล็ดพันธุ์พืช
ແມງໄມ້ປາກດູດแมลงปากดูด
ຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດແບບເຈາະຈົງເລືອກທໍາລາຍสารกําจัดศัตรูพืชแบบเจาะจงทําลาย
ຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດແບບເລືອກທໍາລາຍสารกําจัดศัตรูพืชแบบเลือกทําลาย
ຢາແກ້ພິດยาแก้พิษ
ຢາຂ້າສັດຕູພືດຈາກພຶກສາຊາດสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชจากพืช
ຢາຂ້າສັດຕູພືດຈໍາພວກບັກເຕຣີสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชจากแบคทีเรีย
ຢາເສີມລິດປາບສັດຕູພືດสารเสริมฤทธิ์กําจัดศัตรูพืช
ຢາປ້ອງກັນແລະປາບສັດຕູພືດທີ່ເຮັດດ້ວຍຈຸລິນຊີບสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชจากจุลินทรีย์
ຢາປາບສັດຕູພືດสารป้องกันกําจัดศัตรูพืช
ຢາປາບສັດຕູພືດແບບຄວບຄຸມການອອກລິດสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชแบบควบคุมการออกฤทธิ์
ລັກສະນະຂອງຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດคุณสมบัติของสารกําจัดศัตรูพืช
ວັດຖຸຄັດຕິດวัตถุฝังตัว
ວິທີການຄວບຄຸມສັດຕູພືດวิธีการควบคุมศัตรูพืช
ຫນູອາກຸດຕິສ໌อะกูติ
ຫຼັກການເຊື່ອມຕໍ່ຈຸດຕໍ່ຈຸດโพรโทคอลแบบจุด-ต่อ-จุด
ອາຫານຕັດຕໍ່ພັນທຸກໍາอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
ຮູບຈັດຕຸລັດรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ໂຮງງານຜະລິດຢາປາບສັດຕູພືດอุตสาหกรรมสารป้องกันกําจัดศัตรูพืช
ໄຮສັດຕູພືດไรศัตรู

ตัวอย่างประโยคด้วย "ແມງໄມ້ສັດຕູພືດ", หน่วยความจำการแปล

add example
ສານລະ​ລາຍ​ທີ່​ຊຶມ​ຜ່ານ​ ຈາກ​ກອງ​ຂີ້​ເຫຍື້ອລົງດິນ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ ສານ​ລະ​ລາຍ​ ທີ່ບັນຈຸ​ມີ​ສິ່ງ​ເປິະ​ເປື້ອນ ຊຶ່ງ​ເກັບ​ໄດ້ ຈາ​ກການ​ຊືມຜ່ານ​​ລົງດິນ.​สารละละายจากการชะล้างของดิน เป็นต้น โดยเฉพาะสารละลายที่มีสารปนเปื้อน ซึ่งได้จากการชะล้างของดิน
ສານເພີ້ມກິດຈະກໍາທາງສາລິລະຂອງສິ່ງມີຊີວິດ ຫຼື ສ່ວນໃດນຶ່ງຂອງມັນสารที่ผลิตขึ้นเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต
ວັດສະດຸ ຫຼື ເຕັກນິກ ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການໄລ່ສັດປີກ, ແມງໄມ້ ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ຫຼື ໄລ່ສັດຕູ ພືດອື່ນໆวัสดุหรือเทคนิคในการขับไล่นก แมลง หรือศัตรูพืชอื่นๆ
ປະກົດການທາງຈິດຕະສາລິລະ; ສໍາລັບການຂາດແຄນອາຫານ ໃຊ້ปรากฎการณ์ทางจิตสรีรวิทยา, สําหรับการขาดแคลนอาหารใช้
ຟິມສໍາລັບ​ຖ່າຍ​ຮູບ, ຟິມຮູບ​ເງົາ, ຫຼື ວັດ​ສະ​ດຸ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ອື່ນໆ; ສໍາລັບ​ວັດ​ສະດຸ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່ ທີ່​ສາມາດ​ກິນ​ໄດ້ ​ໃຫ້​ໃຊ້ฟิล์มสําหรับถ่ายรูป ฟิล์มภาพยนต์ หรือวัสดุนําเสนออื่นๆ ที่มีภาพประกอบ, สําหรับบรรจุภัณฑ์ที่สามารถกินได้ใช้ <‧>, สําหรับวัสดุที่ใช้ในการป้องกันใช้
​ເຕົ່າ​ນ້ໍາ​ຈືດ ​ແລະ ນ້ໍາ​ເຄັມ ທີ່​ກິນ​ໄດ້ ​ໃນ​ອະ​ເມ​ລິ​ກາ​ເຫນືອเต่าบริเวณน้ําจืด และน้ํากร่อยของอเมริการเหนือสามารถกินได้
ສັດທີ່ບົ່ງບອກເຖິງສະພາບເງື່ອນໄຂສະເພາະໃດນຶ່ງທາງເຄມີ ຫຼື ກາຍະພາບ ຂອງພື້ນທີ່ໃດນຶ່ງ ໂດຍການປະກົດຕົວ (ການເກີດ) ຫຼື ດ້ວຍລັກສະນະ ຄວາມແຂງແຮງ ຂອງມັນ ໃນພື້ນທີ່ນັ້ນสัตว์ที่ใช้ชี้บอกลักษณะเฉพาะทางเคมีหรือทางกายภาพของสภาพพื้นที่โดยการแสดงความแข็งแรงหรือการปรากฎของสัตว์นั้น
ສ່ວນຂອງ​ສະຫະພາບ​ໂຊວຽດ ຈົນ​ເຖິງ​ປີ ‧; ສໍາລັບ​ໃຊ້​ກັບ​ບັນດາ​ເອກະ​ສານ ກ່ຽວ​ກັບ ພາກ​ພື້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກ່ອນ​ເກີດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລະບອບການ​ປົກ​ຄອງ; ສ່ວນ​ພາຍ​ຫຼັງຈາກ​ນັ້ນ ​ໃຫ້​ໃຊ້เป็นส่วนหนึ่งของโซเวียตก่อน พ.ศ. ‧, ใช้ในเอกสาร,ข้อตกลงหลังเปลี่ยนสถานภาพ ก่อนหน้านั้นใช้
ພືດປະດັບທີ່ອອກດອກ ແລະ ຫມາກພຽງຄັ້ງດຽວ ແລ້ວ ຕາຍไม้ดอกไม้ประดับและไม้ผลที่ให้ดอกและผลเพียงครั้งเดียวแล้วแห้งตาย
ຊື່ສະກຸນ; ສໍາລັບດອກບົວ ໃຫ້ໃຊ້ชื่อสกุล, สําหรับพืชน้ําใช้
ຂອງສິ່ງມີຊີວິດการใช้ออกซิเจนของสิ่งมีชีวิต
ເຊື້ອໂລກທີ່ສາມາດແຜ່ ຫຼື ຖ່າຍທອດ ລະຫວ່າງຄົນ ແລະ ສັດเชื้อโรคที่สามารถถ่ายทอดระหว่างคนและสัตว์ได้
ຂອງສັດ ຫຼື ພືດเถ้าถ่านของสัตว์หรือพืช
ສໍາລັບການກະຈາຍຂອງສັດ ແລະ ພືດຕາມທໍາມະຊາດ ໃຫ້ໃຊ້การกระจายตัวทางเศรษฐกิจ, สําหรับการแพร่กระจายโดยธรรมชาติของสัตว์หรือพืชใช้
ຂອບເຂດ ຫຼື ສ່ວນຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ກ່ອນເດືອນພຶດສະພາ ‧. ສໍາລັບຂໍ້ມູນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາກພື້ນດັ່ງກ່າວກ່ອນເກີດມີການປ່ຽນແປງ ໃຫ້ໃຊ້เป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเชียก่อน พ.ศ. ‧; ใช้ในข้อตกลงของภูมิภาคก่อนเปลี่ยนสถานภาพใช้
ການປະຕິບັດການດ້ານວັນນະວັດ ແລະ ດ້ານການຂຸດຄົ້ນวิธีการปลูก การบํารุงรักษา และการโค่นป่าไม้
ສ່ວນຂອງແກ່ນ ທີ່ຢູ່ຂ້າງໃນ ຂອງເປືອກຫຸ້ມແກ່ນส่วนของเมล็ดที่อยู่ภายในเปลือกหุ้มเมล็ด
ສິ່ງມີຊີວິດ ຊຶ່ງໃຫ້ ສິ່ງມີຊີວິດອື່ນອາໄສໃຊ້ຊີວິດຢູ່ນໍາມັນสิ่งมีชีวิตที่ให้อาหารแก่ปรสิต
ຈຸດ​ວິ​ກິດ ທີ່​ໃຊ້​ໃນການ​ວິ​ເຄາະ​​ໄພ​ພີ​ບັດระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
ສໍາລັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ໃຫ້ໃຊ້ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตใช้
ໃຊ້ສະເພາະກັບຊະນິດທີ່ຢູ່ໃນທະເລເທົ່ານັ້ນ; ສໍາລັບຊະນິດທີ່ຢູ່ດິນ ໃຫ້ໃຊ້ຄໍາສັບ TERRESTRIAL TORTOISES; ແລະ ສໍາລັບຊະນິດໃນນ້ໍາຈືດ ໃຫ້ໃຊ້ຄໍາສັບ FRESHWATER TORTOISESเฉพาะสปีชีส์ที่อาศัยในทะเล, สําหรับสปีชีส์ที่อาศัยบนบกใช้ <‧>, สําหรับสปีชีส์ที่อาศัยในน้ําจืดใช้
ໃຊ້ສະເພາະກັບຂະບວນການທາງວິຊາການ; ສໍາລັບການຫຼ້ອນສີ ໃຫ້ໃຊ້เฉพาะกระบวนการเฉพาะทางเทคนิค, สําหรับการเปลี่ยนสีที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นใช้
ພືດທຸກຊະນິດພັນ ທີ່ເກີດໃນພື້ນທີ່ນຶ່ງໆชนิดของพืชทั้งหมดที่พบในบริเวณหนึ่งๆ
ຂະບວນການ ຜະຫຼິດແກ໊ດເຊື້ອໄຟ ຈາກມວນຊີວະພາບ ໂດຍໃຊ້ເຄມີ ແລະ/ຫຼື ຄວາມຮ້ອນ. ສໍາລັບຂະບວນການ ແກ໊ດຜະຫຼິດເຊື້ອໄຟ ຈາກມວນຊີວະພາບ ດ້ວຍການຫມັກ ໃຫ້ໃຊ້สารเคมีและ/หรือกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงจากมวลชีวภาพโดยใช้ความร้อน, สําหรับการผลิตก๊าซโดยการหมักใช้
ສ່ວນນ້ອຍໆຂອງພືດໂດຍສະເພາະແມ່ນຫົວກີບ ຫຼື ຫົວຕາທີ່ໃຊ້ສໍາລັບຂະຫຍາຍພັນส่วนเล็กๆ ของพืชโดยเฉพาะหน่อ หรือหัวที่ใช้สําหรับการขยายพันธุ์พืช
หน้าแสดง 1 พบ 621 ประโยควลีที่ตรงกัน ແມງໄມ້ສັດຕູພືດพบใน 0.515 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน