แปลเป็​​น ไทย:

  • แมลงศัตรู 

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ลาว ไทย (41)

ການກໍາຈັດສັດຕູພືດແບບດັ້ງເດີມ
การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีดั้งเดิม
ການກໍານົດຕົ້ນກໍາເນີດ
การกําหนดแหล่งผลิต
ການຂ້າສັດຕູພືດທາງຊີວະພາບ
สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชชีวภาพ
ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ
การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว; การป้องกันกําจัดศัตรูพืช; การควบคุมหลังการเก็บเกี่ยว; การควบคุมศัตรูพืช; การป้องกันผลิตผล
ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ(ຫຼັງການເກັບກ່ຽວ)
การควบคุมศัตรูพืช (หลังเก็บเกี่ยว)
ການຈັດການສັດຕູພືດແບບປະສົມປະສານ
การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
ການສໍາຫຼວດສັດຕູພືດ
การสํารวจศัตรูพืช
ການດູດຕິດ
การดูดซับ
ການຕິດຕໍ່ສື່ສານລະຫວ່າງສັດ
การติดต่อสื่อสารระหว่างสัตว์
ການຕິດຕາມສັດຕູພືດ
การติดตามผลการสํารวจศัตรูพืช; การสํารวจศัตรูพืช
ການປະຕິບັດຕໍ່ສັດ
สมรรถภาพของสัตว์
ການອອກລິດຂອງຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດ
คุณสมบัติของสารกําจัดตัวอ่อนแมลง; คุณสมบัติของสารยับยั้งการวางไข่; คุณสมบัติของสารกําจัดสัตว์ฟันแทะ; คุณสมบัติของสารกําจัดไร; คุณสมบัติของสารกําจัดเชื้อรา; คุณสมบัติของสารกําจัดแมลงศัตรูพืช; การออกฤทธิ์ของสารกําจัดศัตรูพืช; คุณสมบัติของสารกําจัดศัตรูพืช; คุณสมบัติของสารกําจัดวัชพืช
ຂໍ້ພິສູດ
อาร์กิวเมนต์
ຄວາມຄົງທົນຂອງຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດ
ความคงทนของสารกําจัดศัตรูพืช
ຄວາມຕ້ານທານຂອງເຈົ້າກາຝາກຕໍ່ສັດ ພືດ
ความต้านทานต่อศัตรูพืชหรือสัตว์; ความต้านทานของผู้ถูกอาศัยต่อศัตรูพืชหรือสัตว์; ความอ่อนแอต่อการเข้าทําลาย; ความทนทานต่อศัตรูพืชหรือสัตว์
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ກັບຢາຂ້າສັດຕູພືດ
ความต้านทานต่อสารกําจัดศัตรูพืช
ຄວາມບໍ່ສົມບູນໃນພໍ່ພັນ
ความไม่สมบูรณ์พันธุ์ของเพศผู้
ຄຸນສົມບັດຂອງຢາກໍາຈັດແມງໄມ້ສັດຕູພືດ
คุณสมบัติของสารกําจัดศัตรูพืช; คุณสมบัติของสารกําจัดสัตว์ฟันแทะ; คุณสมบัติของสารยับยั้งการวางไข่; คุณสมบัติของสารกําจัดวัชพืช; คุณสมบัติของสารกําจัดไร; คุณสมบัติของสารกําจัดเชื้อรา; การออกฤทธิ์ของสารกําจัดศัตรูพืช; คุณสมบัติของสารกําจัดแมลงศัตรูพืช; คุณสมบัติของสารกําจัดตัวอ่อนแมลง
ຈີພີເອັສ
ระบบหาพิกัดบนพื้นโลก; จีพีเอส; จีพีเอส (ระบบหาพิกัดบนพื้นโลก)
ທິດສະດີພຶດຕິກໍາ
การตอบสนองอย่างมีเงื่อนไข; ทฤษฎีพฤติกรรม; พฤติกรรมวิทยา; กลัว; นิสัย; การออกเสียง; พฤติกรรม
ນລ້ຽງຢາປາບສັດຕູພືດ
ตัวเสริมยากําจัดศัตรูพืช; ตัวเสริม; ตัวเสริมฤทธิ์ยา
ພະຍາດຂອງສັດທີ່ຕິດຕໍ່ໃສ່ຄົນທີ່ມີແມງໄມ້ເປັນພາຫະນະ
โรคสัตว์ติดคน; โรคสัตว์ติดคนที่มีแมลงเป็นพาหะ
ພະຍາດຕິດຕໍ່ໂດຍສໍາຜັດ
โรคติดต่อโดยการสัมผัส; โรคติดต่อ; โรคติดเชื้อ
ພຶດຕິກໍາ
พฤติกรรม
ພຶດຕິກໍາການສະສົມ
พฤติกรรมกลุ่ม; พฤติกรรมทางสังคม; พฤติกรรมการรวมกลุ่ม; การเคลื่อนไหวทางสังคม; พฤติกรรมการเล่น; ลักษณะเด่นของสัตว์
ພຶດຕິກໍາການດ່ຶມ
พฤติกรรมการดื่ม; นิสัยการดื่ม
ພຶດຕິກໍາຂອງຄູ່ຮ່ວມບ້ານ
การตอบสนองทางตรง; ความต้องการทางเพศกับเพศตรงข้าม; พฤติกรรมการร่วมเพศ; การยั่วเย้า; พฤติกรรมการผสมพันธุ์; พฤติกรรมทางเพศ; ความต้องการทางเพศกับเพศเดียวกัน
ພຶດຕິກໍາຂອງຄົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຜິດ
พฤติกรรมของการกระทําผิด
ພຶດຕິກໍາຂອງສັດ
พฤติกรรมของสัตว์
ພຶດຕິກໍາຂອງຊົນເຜົ່າ
พฤติกรรมของชนกลุ่มน้อย; พฤติกรรมทางวัฒนธรรม
ພຶດຕິກໍາຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ
พฤติกรรมผู้บริโภค
ພຶດຕິກໍາຂອງມະນຸດ
พฤติกรรมมนุษย์
ພຶດຕິກໍາທາງສັງຄົມ
พฤติกรรมทางสังคม
ພຶດຕິກໍາທາງດ້ານເສດຖະກິດ
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
ພຶດຕິກໍາທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ
พฤติกรรมทางวัฒนธรรม
ພຶດຕິກໍາທາງເພດ
พฤติกรรมทางเพศ
ພຶດຕິກໍາທີ່ແປກປະຫຼາດ
ความผิดปกติทางจิต; พฤติกรรมที่ผิดปกติ; พฤติกรรมผิดปกติ; ความบกพร่องทางพฤติกรรม; การจิกขน
ພຶດຕິກໍາທີ່ຜິດປົກະຕິ
พฤติกรรมผิดปกติ
ພຶດຕິກໍາວິທະຍາ
กลัว; พฤติกรรม; พฤติกรรมวิทยา; การออกเสียง; การตอบสนองอย่างมีเงื่อนไข; นิสัย

ตัวอย่างประโยคด้วย "ແມງໄມ້ສັດຕູພືດ", หน่วยความจำการแปล

add example
lo ສໍາລັບຊັ້ນແພຈຸລັງເປັນຫຸ້ມຫໍ່ຈຸລັງ ໃຫ້ໃຊ້
th ผนังเซลล์, สําหรับเนื้อเยื่อบางๆ ที่ห่อหุ้มเซลล์ใช้
lo ສະພາບພາຍ​ນອກ​ທີ່​ສົ່ງ​ຜົນກະທົບ​ຕໍ່​ການ​ພັດທະນາ​ຕົວ ຫຼື ຄວາມ​ຢູ່​ລອດ​ຂອງ ສິ່ງ​ທີ່​ມີ​ຊີ​ວິດ ຫຼື ກຸ່ມ​ຂອງ​ສິ່ງ​ມີ​ຊີ​ວິດ
th ปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่อาจมีผลต่อการพัฒนาหรือการมีชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตหรือกลุ่มของสิ่งมีชีวิต
lo ສໍາລັບດິນໃຫ້ໃຊ້
th สมดุลของน้ํา, สําหรับดินใช้
lo ລະບົບກະສິກໍາທີ່ແນໃສ່ຈໍາກັດມົນພິດຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມດ້ວຍການຄວບຄຸມການນໍາໃຊ້ສານເຄມີ ໃນຂະນະທີ່ຕ້ອງຮັກສາ ລະດັບຜົນກໍາໄລ ແລະ ປະສິດທິພາບ ຂອງການຜະຫຼິດ
th ระบบการเกษตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดมลพิษของสิ่งแวดล้อมโดยควบคุมการใช้สารเคมี โดยมีระดับการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้ผลตอบแทนได้ในเวลาเดียวกัน
lo ຂະບວນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ຊຶ່ງລວມມີການໃຫ້ລະຫັດ, ການສົ່ງ, ການແກະລະຫັດ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ການການມີປະຕິກິລິຍາຕໍ່ຂ່າວສານ
th กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยการให้รหัสข้อมูล การถ่ายทอดข้อมูล การถอดรหัสข้อมูล การใช้และการปฏิกิริยาต่อข้อมูล
lo ຂອງວິສາຫະກິດ. ຖ້າຫາກຢູ່ໃນກອບການເງິນລັດ ໃຫ້ໃຊ້
th งบประมาณของบริษัท, สําหรับงบประมาณของประเทศใช้
lo ສໍາລັບອາຄານ, ເຂດພົມແດນ, ເຄື່ອງຈັກ, ພາຫານະ, ຫຼື ອຸປະກອນອື່ນໆ
th การบํารุงรักษาตึก, เขตแดน, เครื่องจักร, พาหนะ, หรืออุปกรณ์อื่นๆ
lo ສາທາລະນະລັດ ສະຫະພັນສັງຄົມນິຍົມຣັດເຊຍ; ສ່ວນຂອງ​ສະຫະພາບ​ໂຊວຽດ ຈົນ​ເຖິງ​ປີ ‧; ສໍາລັບ​ໃຊ້​ກັບ​ບັນດາ​ເອກະ​ສານ ກ່ຽວ​ກັບ ພາກ​ພື້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກ່ອນ​ເກີດ ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລະບອບການ​ປົກ​ຄອງ; ສ່ວນ​ພາຍ​ຫຼັງຈາກ​ນັ້ນ ​ໃຫ້​ໃຊ້
th เป็นส่วนหนึ่งของโซเวียตจนถึง พ.ศ. ‧, ใช้ในเอกสาร, ข้อตกลงก่อนเปลี่ยนสถานภาพ หลังจากนั้นใช้
lo ການສະສົມຕົວຂອງສານພິດຢູ່ໃນສິ່ງມີຊີວິດ, ໃນແພຈຸລັງ ຫຼື ໃນສິ່ງທີ່ຖ່າຍເທອອກມາ
th การสะสมเส้นใยในสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อ หรือน้ําคัดหลั่ง
lo ໃຊ້ກັບຊະນິດພັນພືດເທົ່ານັ້ນ; ສໍາລັບສັດ ໃຫ້ໃຊ້
th ใช้กับพืชเท่านั้น, สําหรับสัตว์ใช้
lo ສໍາລັບການລ້ຽງມ້ອນ ໃຊ້
th อุตสาหกรรมไหม, สําหรับการเลี้ยงดูตัวไหมใช้
lo ສໍາລັບຊະນິດພັນນ້ໍາຈືດ ໃຊ້ <‧>; ສໍາລັບຊະນິດພັນນ້ໍາເຄັມ ໃຊ້
th สําหรับสปีชีส์ที่อาศัยในน้ําจืดใช้ <‧>, สําหรับสปีชีส์ที่อาศัยในทะเลใช้
lo ລະບົບຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ທີ່​ປະກອບ​ມີ​ບຸ​ກຄະລາ​ກອນ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຕິດ​ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ ຕະລອດ​ເວລາ
th ระบบสารสนเทศซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา
lo ພື້ນທີ່ທີ່ມີພືດປົກຄຸມໃນລະດັບຄວາມຫນາແຫນ້ນຕ່ໍາກວ່າໃນເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້; ໃຫ້ເບິ່ງ <‧> ນໍາດ້ວຍ
th พื้นที่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้ มีความหนาแน่นน้อยกว่าป่า, ดู
lo ພືດທຸກຊະນິດພັນ ທີ່ເກີດໃນພື້ນທີ່ນຶ່ງໆ
th ชนิดของพืชทั้งหมดที่พบในบริเวณหนึ่งๆ
lo ອາຫານທົດແທນນົມສໍາລັບໃຊ້ເກືອງົວນ້ອຍ ຫຼື ສັດອາຍຸອ່ອນອື່ນໆ; ສໍາລັບອາຫານທົດແທນນົມທີ່ໃຊ້ກັບຄົນ ໃຫ້ໃຊ້
th อาหารทดแทนนมสําหรับลูกวัวหรือสัตว์อายุน้อยอื่นๆ, สําหรับอาหารทดแทนนมของมนุษย์ใช้
lo ພືດທີ່ມັກມີຮັງເຜິ້ງຈັບ
th พืชที่มีความสัมพันธ์กับผึ้งโดยเฉพาะ
lo ວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບທາດອາຫານພືດ ແລະ ຄວາມສໍາພັນຂອງມັນ ທີ່ມີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ພະຍາດ ຂອງພືດ
th วิทยาศาสตร์ทางด้านธาตุอาหารพืช และความสัมพันธ์ของธาตุอาหารต่อสุขภาพและโรคของพืช
lo ໃຊ້ສໍາລັບການຜະລິດແກ່ນພັນ; ສໍາລັບການແຍກ ຫຼື ແກະແກ່ນ ອອກຈາກຫມາກ ໃຫ້ໃຊ້ ຄໍາສັບ DESTONING
th ในการผลิตเมล็ดพันธุ์, สําหรับการแยกเมล็ดออกจากผลหรือฝักใช้ DESTONING
lo ຫນຽງຂອງສັດປີກ, ກ້າມເນື້ອໄຄຕິນຂອງກະເພາະຈໍາພວກແມງ; ສໍາລັບ ຂອງສັດຄ້ຽວເອື້ອງ ໃຫ້ໃຊ້ <‧>, <‧> ຫຼື
th ต่อมกระเพาะของสัตว์ปีก, กล้ามเนื้อไคตินของกระเพาะแมลง สําหรับ proventriculus ของสัตว์เคี้ยวเอื้องใช้ <‧>, <‧> หรือ
lo ສິ່ງມີຊີວິດ ຊຶ່ງມີສິ່ງມີຊີວິດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍອື່ນອາໄສຢູ່ນໍາພຽງຊົ່ວຂະນະນຶ່ງ ຂອງວົງຈອນຊີວິດຂອງມັນ
th สิ่งมีชีวิตที่มีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่เป็นอันตรายอาศัยอยู่เป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิต
lo ສ່ວນຂອງ​ສະຫະພາບ​ໂຊວຽດ ຈົນ​ເຖິງ​ປີ ‧; ສໍາລັບ​ໃຊ້​ກັບ​ບັນດາ​ເອກະ​ສານ ກ່ຽວ​ກັບ ພາກ​ພື້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກ່ອນ​ເກີດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລະບອບການ​ປົກ​ຄອງ; ສ່ວນ​ພາຍ​ຫຼັງຈາກ​ນັ້ນ ​ໃຫ້​ໃຊ້
th เป็นส่วนหนึ่งของโซเวียตก่อน พ.ศ. ‧, ใช้ในเอกสาร,ข้อตกลงหลังเปลี่ยนสถานภาพ ก่อนหน้านั้นใช้
lo ໃຊ້ສໍາລັບແກ່ນຈໍາພວກສະກຸນຫຍ້າ ທີ່ກິນໄດ້ເທົ່ານັ້ນ. ສໍາລັບແກ່ນພືດອື່ນ ໃຫ້ໃຊ້
th เมล็ดของพืชตระกลูหญ้าที่สามารถบริโภคได้, สําหรับต้นพืชใช้
lo ລະບົບກະສິກໍາແບບມີທົ່ງຫຍ້າຂະຫນາດໃຫຍ່ສໍາລັບລ້ຽງສັດ
th ระบบเกษตรแบบทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่
lo ການ​ເກີດ​ໄຂ່​ພອງ​ລັກສະນະ​ຖົງ ທີ່​ບັນຈຸ​ມີ​ນ້ໍາ ຫຼື ຂອງ​ຂຸ້ນ ຫຼື ສິ່ງ​ແປກ​ປອມ​ ຈາກ​ຂ້າງ​ນອກ
th ลักษณะถุงที่มีการขยายตัวผิดปกติ บรรจุของเหลวหรือกึ่งแข็ง หรือสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย
หน้าแสดง 1 พบ 621 ประโยควลีที่ตรงกัน ແມງໄມ້ສັດຕູພືດพบใน 0.582 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน