แปลเป็​​น ไทย:

  • แมลงศัตรู 

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ลาว ไทย (89)

ການກໍາຈັດສັດຕູພືດແບບດັ້ງເດີມ
การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีดั้งเดิม
ການກໍານົດຕົ້ນກໍາເນີດ
การกําหนดแหล่งผลิต
ການຂ້າສັດຕູພືດທາງຊີວະພາບ
สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชชีวภาพ
ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ
การป้องกันกําจัดศัตรูพืช
ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ(ຫຼັງການເກັບກ່ຽວ)
การควบคุมศัตรูพืช (หลังเก็บเกี่ยว)
ການຈັດການສັດຕູພືດແບບປະສົມປະສານ
การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
ການສໍາຫຼວດສັດຕູພືດ
การสํารวจศัตรูพืช
ການດູດຕິດ
การดูดซับ
ການຕິດຕໍ່ສື່ສານລະຫວ່າງສັດ
การติดต่อสื่อสารระหว่างสัตว์
ການຕິດຕາມສັດຕູພືດ
การติดตามผลการสํารวจศัตรูพืช
ການປະຕິບັດຕໍ່ສັດ
สมรรถภาพของสัตว์
ການອອກລິດຂອງຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດ
การออกฤทธิ์ของสารกําจัดศัตรูพืช
ຂໍ້ພິສູດ
อาร์กิวเมนต์
ຄວາມຄົງທົນຂອງຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດ
ความคงทนของสารกําจัดศัตรูพืช
ຄວາມຕ້ານທານຂອງເຈົ້າກາຝາກຕໍ່ສັດ ພືດ
ความต้านทานของผู้ถูกอาศัยต่อศัตรูพืชหรือสัตว์
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ກັບຢາຂ້າສັດຕູພືດ
ความต้านทานต่อสารกําจัดศัตรูพืช
ຄວາມບໍ່ສົມບູນໃນພໍ່ພັນ
ความไม่สมบูรณ์พันธุ์ของเพศผู้
ຄຸນສົມບັດຂອງຢາກໍາຈັດແມງໄມ້ສັດຕູພືດ
คุณสมบัติของสารกําจัดแมลงศัตรูพืช
ເຄືອຂ່າຍຈຸດຕໍ່ຈຸດ
เครือข่ายเพียร์ทูเพียร์
ເຄື່ອງຄວບຄຸມສັດຕູພືດ
เครื่องมือควบคุมศัตรูพืช
ຈີພີເອັສ
จีพีเอส (ระบบหาพิกัดบนพื้นโลก)
ສັດຕໍ່ສູ້
สัตว์ที่ใช้ในกีฬาต่อสู้
ສັດຕີນກີບ
สัตว์กีบ
ສັດຕີນຂໍ້ເປັນປະໂຫຍດ
อาร์โทรพอดที่เป็นประโยชน์
ສັດຕູ
ศัตรูพืชหรือสัตว์
ສັດຕູຂອງສັດຄ້ຽວເອື້ອງ
ศัตรูของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ສັດຕູທໍາມະຊາດ
ศัตรูธรรมชาติ
ສັດຕູທໍາລາຍປ່າໄມ້
ศัตรูทําลายป่าไม้
ສັດຕູໃນເລົ້າສາງ
ศัตรูในโรงเก็บ
ສັດຕູພືດທີ່ສາມາດອົບພະຍົບ
ศัตรูพืชที่สามารถย้ายถิ่น
ສິດທິພິເສດທາງກ້າຄ້າ
การให้สิทธิพิเศษทางการค้า
ສີພື້ນ
สีอ่อน
ສີພື້ນຫັຼງ
สีพื้นหลัง
ໂຕດູດຕິດ
ตัวดูดซับ
ທິດສະດີພຶດຕິກໍາ
ทฤษฎีพฤติกรรม
ນລ້ຽງຢາປາບສັດຕູພືດ
ตัวเสริมยากําจัดศัตรูพืช
ພະຍາດຂອງສັດທີ່ຕິດຕໍ່ໃສ່ຄົນທີ່ມີແມງໄມ້ເປັນພາຫະນະ
โรคสัตว์ติดคนที่มีแมลงเป็นพาหะ; โรคสัตว์ติดคน
ພະຍາດຕິດຕໍ່ໂດຍສໍາຜັດ
โรคติดต่อโดยการสัมผัส
ພິດຈາກສັດ
พิษจากสัตว์
ພຶດຕິກໍາ
พฤติกรรม
ພຶດຕິກໍາການສະສົມ
พฤติกรรมการรวมกลุ่ม
ພຶດຕິກໍາການດ່ຶມ
พฤติกรรมการดื่ม
ພຶດຕິກໍາຂອງຄູ່ຮ່ວມບ້ານ
พฤติกรรมการผสมพันธุ์
ພຶດຕິກໍາຂອງຄົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຜິດ
พฤติกรรมของการกระทําผิด
ພຶດຕິກໍາຂອງສັດ
พฤติกรรมของสัตว์
ພຶດຕິກໍາຂອງຊົນເຜົ່າ
พฤติกรรมของชนกลุ่มน้อย
ພຶດຕິກໍາຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ
พฤติกรรมผู้บริโภค
ພຶດຕິກໍາຂອງມະນຸດ
พฤติกรรมมนุษย์
ພຶດຕິກໍາແຂງກະດ້າງ
พฤติกรรมก้าวร้าว
ພຶດຕິກໍາທາງສັງຄົມ
พฤติกรรมทางสังคม
ພຶດຕິກໍາທາງດ້ານເສດຖະກິດ
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
ພຶດຕິກໍາທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ
พฤติกรรมทางวัฒนธรรม
ພຶດຕິກໍາທາງເພດ
พฤติกรรมทางเพศ
ພຶດຕິກໍາທີ່ແປກປະຫຼາດ
พฤติกรรมที่ผิดปกติ
ພຶດຕິກໍາທີ່ຜິດປົກະຕິ
พฤติกรรมผิดปกติ
ພຶດຕິກໍາໃນການຕໍ່ສູ້
พฤติกรรมการต่อสู้
ພຶດຕິກໍາໃນການໃຫ້ອາຫານ
พฤติกรรมการกินอาหาร
ພຶດຕິກໍາວິທະຍາ
พฤติกรรมวิทยา
ພືດຕິກໍາການແຜ່ພັນ
พฤติกรรมการสืบพันธุ์
ພືດຕົ້ນຕໍ່
พืชต้นตอ
ພືດຕົ້ນຜູ້
พืชเพศผู้
ພືດຕົ້ນແມ່
พืชเพศเมีย
ພືດປອດໄວຣັສ
พืชปลอดไวรัส
ພືດຜັກອາຫານສັດ
อาหารสัตว์ตระกูลคะน้า
ພູມຕ້ານທານທີ່ສ້າງຂຶ້ນເອງ
ภูมิคุ้มกันก่อขึ้นเอง
ແມງໄມ້ທໍາລາຍເມັດພັນພືດ
แมลงทําลายเมล็ดพันธุ์พืช
ແມງໄມ້ປາກດູດ
แมลงปากดูด
ຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດແບບເຈາະຈົງເລືອກທໍາລາຍ
สารกําจัดศัตรูพืชแบบเจาะจงทําลาย
ຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດແບບເລືອກທໍາລາຍ
สารกําจัดศัตรูพืชแบบเลือกทําลาย
ຢາແກ້ພິດ
ยาแก้พิษ
ຢາຂ້າສັດຕູພືດຈາກພຶກສາຊາດ
สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชจากพืช
ຢາຂ້າສັດຕູພືດຈໍາພວກບັກເຕຣີ
สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชจากแบคทีเรีย
ຢາເສີມລິດປາບສັດຕູພືດ
สารเสริมฤทธิ์กําจัดศัตรูพืช
ຢາປ້ອງກັນແລະປາບສັດຕູພືດທີ່ເຮັດດ້ວຍຈຸລິນຊີບ
สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชจากจุลินทรีย์
ຢາປາບສັດຕູພືດ
สารป้องกันกําจัดศัตรูพืช
ຢາປາບສັດຕູພືດແບບຄວບຄຸມການອອກລິດ
สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชแบบควบคุมการออกฤทธิ์
ລັກສະນະຂອງຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດ
คุณสมบัติของสารกําจัดศัตรูพืช
ວັດຖຸຄັດຕິດ
วัตถุฝังตัว
ວິທີການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ
วิธีการควบคุมศัตรูพืช
ຫຼັກການເຊື່ອມຕໍ່ຈຸດຕໍ່ຈຸດ
โพรโทคอลแบบจุด-ต่อ-จุด
ອາຫານຕັດຕໍ່ພັນທຸກໍາ
อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
ຮູບຈັດຕຸລັດ
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ໂຮງງານຜະລິດຢາປາບສັດຕູພືດ
อุตสาหกรรมสารป้องกันกําจัดศัตรูพืช
ໄຮສັດຕູພືດ
ไรศัตรู

ตัวอย่างประโยคด้วย "ແມງໄມ້ສັດຕູພືດ", หน่วยความจำการแปล

add example
lo ສານລະ​ລາຍ​ທີ່​ຊຶມ​ຜ່ານ​ ຈາກ​ກອງ​ຂີ້​ເຫຍື້ອລົງດິນ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ ສານ​ລະ​ລາຍ​ ທີ່ບັນຈຸ​ມີ​ສິ່ງ​ເປິະ​ເປື້ອນ ຊຶ່ງ​ເກັບ​ໄດ້ ຈາ​ກການ​ຊືມຜ່ານ​​ລົງດິນ.​
th สารละละายจากการชะล้างของดิน เป็นต้น โดยเฉพาะสารละลายที่มีสารปนเปื้อน ซึ่งได้จากการชะล้างของดิน
lo ສານເພີ້ມກິດຈະກໍາທາງສາລິລະຂອງສິ່ງມີຊີວິດ ຫຼື ສ່ວນໃດນຶ່ງຂອງມັນ
th สารที่ผลิตขึ้นเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต
lo ວັດສະດຸ ຫຼື ເຕັກນິກ ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການໄລ່ສັດປີກ, ແມງໄມ້ ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ຫຼື ໄລ່ສັດຕູ ພືດອື່ນໆ
th วัสดุหรือเทคนิคในการขับไล่นก แมลง หรือศัตรูพืชอื่นๆ
lo ປະກົດການທາງຈິດຕະສາລິລະ; ສໍາລັບການຂາດແຄນອາຫານ ໃຊ້
th ปรากฎการณ์ทางจิตสรีรวิทยา, สําหรับการขาดแคลนอาหารใช้
lo ຟິມສໍາລັບ​ຖ່າຍ​ຮູບ, ຟິມຮູບ​ເງົາ, ຫຼື ວັດ​ສະ​ດຸ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ອື່ນໆ; ສໍາລັບ​ວັດ​ສະດຸ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່ ທີ່​ສາມາດ​ກິນ​ໄດ້ ​ໃຫ້​ໃຊ້
th ฟิล์มสําหรับถ่ายรูป ฟิล์มภาพยนต์ หรือวัสดุนําเสนออื่นๆ ที่มีภาพประกอบ, สําหรับบรรจุภัณฑ์ที่สามารถกินได้ใช้ <‧>, สําหรับวัสดุที่ใช้ในการป้องกันใช้
lo ​ເຕົ່າ​ນ້ໍາ​ຈືດ ​ແລະ ນ້ໍາ​ເຄັມ ທີ່​ກິນ​ໄດ້ ​ໃນ​ອະ​ເມ​ລິ​ກາ​ເຫນືອ
th เต่าบริเวณน้ําจืด และน้ํากร่อยของอเมริการเหนือสามารถกินได้
lo ສັດທີ່ບົ່ງບອກເຖິງສະພາບເງື່ອນໄຂສະເພາະໃດນຶ່ງທາງເຄມີ ຫຼື ກາຍະພາບ ຂອງພື້ນທີ່ໃດນຶ່ງ ໂດຍການປະກົດຕົວ (ການເກີດ) ຫຼື ດ້ວຍລັກສະນະ ຄວາມແຂງແຮງ ຂອງມັນ ໃນພື້ນທີ່ນັ້ນ
th สัตว์ที่ใช้ชี้บอกลักษณะเฉพาะทางเคมีหรือทางกายภาพของสภาพพื้นที่โดยการแสดงความแข็งแรงหรือการปรากฎของสัตว์นั้น
lo ສ່ວນຂອງ​ສະຫະພາບ​ໂຊວຽດ ຈົນ​ເຖິງ​ປີ ‧; ສໍາລັບ​ໃຊ້​ກັບ​ບັນດາ​ເອກະ​ສານ ກ່ຽວ​ກັບ ພາກ​ພື້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກ່ອນ​ເກີດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລະບອບການ​ປົກ​ຄອງ; ສ່ວນ​ພາຍ​ຫຼັງຈາກ​ນັ້ນ ​ໃຫ້​ໃຊ້
th เป็นส่วนหนึ่งของโซเวียตก่อน พ.ศ. ‧, ใช้ในเอกสาร,ข้อตกลงหลังเปลี่ยนสถานภาพ ก่อนหน้านั้นใช้
lo ພືດປະດັບທີ່ອອກດອກ ແລະ ຫມາກພຽງຄັ້ງດຽວ ແລ້ວ ຕາຍ
th ไม้ดอกไม้ประดับและไม้ผลที่ให้ดอกและผลเพียงครั้งเดียวแล้วแห้งตาย
lo ຊື່ສະກຸນ; ສໍາລັບດອກບົວ ໃຫ້ໃຊ້
th ชื่อสกุล, สําหรับพืชน้ําใช้
lo ຂອງສິ່ງມີຊີວິດ
th การใช้ออกซิเจนของสิ่งมีชีวิต
lo ເຊື້ອໂລກທີ່ສາມາດແຜ່ ຫຼື ຖ່າຍທອດ ລະຫວ່າງຄົນ ແລະ ສັດ
th เชื้อโรคที่สามารถถ่ายทอดระหว่างคนและสัตว์ได้
lo ຂອງສັດ ຫຼື ພືດ
th เถ้าถ่านของสัตว์หรือพืช
lo ສໍາລັບການກະຈາຍຂອງສັດ ແລະ ພືດຕາມທໍາມະຊາດ ໃຫ້ໃຊ້
th การกระจายตัวทางเศรษฐกิจ, สําหรับการแพร่กระจายโดยธรรมชาติของสัตว์หรือพืชใช้
lo ຂອບເຂດ ຫຼື ສ່ວນຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ກ່ອນເດືອນພຶດສະພາ ‧. ສໍາລັບຂໍ້ມູນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາກພື້ນດັ່ງກ່າວກ່ອນເກີດມີການປ່ຽນແປງ ໃຫ້ໃຊ້
th เป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเชียก่อน พ.ศ. ‧; ใช้ในข้อตกลงของภูมิภาคก่อนเปลี่ยนสถานภาพใช้
lo ການປະຕິບັດການດ້ານວັນນະວັດ ແລະ ດ້ານການຂຸດຄົ້ນ
th วิธีการปลูก การบํารุงรักษา และการโค่นป่าไม้
lo ສ່ວນຂອງແກ່ນ ທີ່ຢູ່ຂ້າງໃນ ຂອງເປືອກຫຸ້ມແກ່ນ
th ส่วนของเมล็ดที่อยู่ภายในเปลือกหุ้มเมล็ด
lo ສິ່ງມີຊີວິດ ຊຶ່ງໃຫ້ ສິ່ງມີຊີວິດອື່ນອາໄສໃຊ້ຊີວິດຢູ່ນໍາມັນ
th สิ่งมีชีวิตที่ให้อาหารแก่ปรสิต
lo ຈຸດ​ວິ​ກິດ ທີ່​ໃຊ້​ໃນການ​ວິ​ເຄາະ​​ໄພ​ພີ​ບັດ
th ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
lo ສໍາລັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ໃຫ້ໃຊ້
th ปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตใช้
lo ໃຊ້ສະເພາະກັບຊະນິດທີ່ຢູ່ໃນທະເລເທົ່ານັ້ນ; ສໍາລັບຊະນິດທີ່ຢູ່ດິນ ໃຫ້ໃຊ້ຄໍາສັບ TERRESTRIAL TORTOISES; ແລະ ສໍາລັບຊະນິດໃນນ້ໍາຈືດ ໃຫ້ໃຊ້ຄໍາສັບ FRESHWATER TORTOISES
th เฉพาะสปีชีส์ที่อาศัยในทะเล, สําหรับสปีชีส์ที่อาศัยบนบกใช้ <‧>, สําหรับสปีชีส์ที่อาศัยในน้ําจืดใช้
lo ໃຊ້ສະເພາະກັບຂະບວນການທາງວິຊາການ; ສໍາລັບການຫຼ້ອນສີ ໃຫ້ໃຊ້
th เฉพาะกระบวนการเฉพาะทางเทคนิค, สําหรับการเปลี่ยนสีที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นใช้
lo ພືດທຸກຊະນິດພັນ ທີ່ເກີດໃນພື້ນທີ່ນຶ່ງໆ
th ชนิดของพืชทั้งหมดที่พบในบริเวณหนึ่งๆ
lo ຂະບວນການ ຜະຫຼິດແກ໊ດເຊື້ອໄຟ ຈາກມວນຊີວະພາບ ໂດຍໃຊ້ເຄມີ ແລະ/ຫຼື ຄວາມຮ້ອນ. ສໍາລັບຂະບວນການ ແກ໊ດຜະຫຼິດເຊື້ອໄຟ ຈາກມວນຊີວະພາບ ດ້ວຍການຫມັກ ໃຫ້ໃຊ້
th สารเคมีและ/หรือกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงจากมวลชีวภาพโดยใช้ความร้อน, สําหรับการผลิตก๊าซโดยการหมักใช้
lo ສ່ວນນ້ອຍໆຂອງພືດໂດຍສະເພາະແມ່ນຫົວກີບ ຫຼື ຫົວຕາທີ່ໃຊ້ສໍາລັບຂະຫຍາຍພັນ
th ส่วนเล็กๆ ของพืชโดยเฉพาะหน่อ หรือหัวที่ใช้สําหรับการขยายพันธุ์พืช
หน้าแสดง 1 พบ 621 ประโยควลีที่ตรงกัน ແມງໄມ້ສັດຕູພືດพบใน 0.5 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน