แปลเป็​​น ไทย:

  • แมลงศัตรู 

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ลาว ไทย (89)

ການກໍາຈັດສັດຕູພືດແບບດັ້ງເດີມการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีดั้งเดิม
ການກໍານົດຕົ້ນກໍາເນີດการกําหนดแหล่งผลิต
ການຂ້າສັດຕູພືດທາງຊີວະພາບสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชชีวภาพ
ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດการป้องกันกําจัดศัตรูพืช
ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ(ຫຼັງການເກັບກ່ຽວ)การควบคุมศัตรูพืช (หลังเก็บเกี่ยว)
ການຈັດການສັດຕູພືດແບບປະສົມປະສານการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
ການສໍາຫຼວດສັດຕູພືດการสํารวจศัตรูพืช
ການດູດຕິດการดูดซับ
ການຕິດຕໍ່ສື່ສານລະຫວ່າງສັດการติดต่อสื่อสารระหว่างสัตว์
ການຕິດຕາມສັດຕູພືດการติดตามผลการสํารวจศัตรูพืช
ການປະຕິບັດຕໍ່ສັດสมรรถภาพของสัตว์
ການປິ່ນປົວພະຍາດໂດຍໃຊ້ພືດพฤกษบําบัด
ການອອກລິດຂອງຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດการออกฤทธิ์ของสารกําจัดศัตรูพืช
ຂໍ້ພິສູດอาร์กิวเมนต์
ຄວາມຄົງທົນຂອງຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດความคงทนของสารกําจัดศัตรูพืช
ຄວາມຕ້ານທານຂອງເຈົ້າກາຝາກຕໍ່ສັດ ພືດความต้านทานของผู้ถูกอาศัยต่อศัตรูพืชหรือสัตว์
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ກັບຢາຂ້າສັດຕູພືດความต้านทานต่อสารกําจัดศัตรูพืช
ຄວາມບໍ່ສົມບູນໃນພໍ່ພັນความไม่สมบูรณ์พันธุ์ของเพศผู้
ຄັດຕິດแนบ
ຄໍາສັ່ງເສີມຄັດຕິດแมโคร
ຄຸນສົມບັດຂອງຢາກໍາຈັດແມງໄມ້ສັດຕູພືດคุณสมบัติของสารกําจัดแมลงศัตรูพืช
ເຄືອຂ່າຍຈຸດຕໍ່ຈຸດเครือข่ายเพียร์ทูเพียร์
ເຄື່ອງຄວບຄຸມສັດຕູພືດเครื่องมือควบคุมศัตรูพืช
ຈີພີເອັສจีพีเอส (ระบบหาพิกัดบนพื้นโลก)
ສັດຕໍ່ສູ້สัตว์ที่ใช้ในกีฬาต่อสู้
ສັດຕີນກີບสัตว์กีบ
ສັດຕີນຂໍ້ເປັນປະໂຫຍດอาร์โทรพอดที่เป็นประโยชน์
ສັດຕູศัตรูพืชหรือสัตว์
ສັດຕູຂອງສັດຄ້ຽວເອື້ອງศัตรูของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ສັດຕູທໍາມະຊາດศัตรูธรรมชาติ
ສັດຕູທໍາລາຍປ່າໄມ້ศัตรูทําลายป่าไม้
ສັດຕູໃນເລົ້າສາງศัตรูในโรงเก็บ
ສັດຕູພືດທີ່ສາມາດອົບພະຍົບศัตรูพืชที่สามารถย้ายถิ่น
ສິດທິພິເສດທາງກ້າຄ້າการให้สิทธิพิเศษทางการค้า
ສີພື້ນสีอ่อน
ສີພື້ນຫັຼງสีพื้นหลัง
ໂຕດູດຕິດตัวดูดซับ
ທິດສະດີພຶດຕິກໍາทฤษฎีพฤติกรรม
ນລ້ຽງຢາປາບສັດຕູພືດตัวเสริมยากําจัดศัตรูพืช
ພະຍາດຂອງສັດທີ່ຕິດຕໍ່ໃສ່ຄົນທີ່ມີແມງໄມ້ເປັນພາຫະນະโรคสัตว์ติดคนที่มีแมลงเป็นพาหะ; โรคสัตว์ติดคน
ພະຍາດຕິດຕໍ່ໂດຍສໍາຜັດโรคติดต่อโดยการสัมผัส
ພິດຈາກສັດพิษจากสัตว์
ພຶດຕິກໍາพฤติกรรม
ພຶດຕິກໍາການສະສົມพฤติกรรมการรวมกลุ่ม
ພຶດຕິກໍາການດ່ຶມพฤติกรรมการดื่ม
ພຶດຕິກໍາຂອງຄູ່ຮ່ວມບ້ານพฤติกรรมการผสมพันธุ์
ພຶດຕິກໍາຂອງຄົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຜິດพฤติกรรมของการกระทําผิด
ພຶດຕິກໍາຂອງສັດพฤติกรรมของสัตว์
ພຶດຕິກໍາຂອງຊົນເຜົ່າพฤติกรรมของชนกลุ่มน้อย
ພຶດຕິກໍາຂອງຜູ້ບໍລິໂພກพฤติกรรมผู้บริโภค
ພຶດຕິກໍາຂອງມະນຸດพฤติกรรมมนุษย์
ພຶດຕິກໍາແຂງກະດ້າງพฤติกรรมก้าวร้าว
ພຶດຕິກໍາທາງສັງຄົມพฤติกรรมทางสังคม
ພຶດຕິກໍາທາງດ້ານເສດຖະກິດพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
ພຶດຕິກໍາທາງດ້ານວັດທະນະທໍາพฤติกรรมทางวัฒนธรรม
ພຶດຕິກໍາທາງເພດพฤติกรรมทางเพศ
ພຶດຕິກໍາທີ່ແປກປະຫຼາດพฤติกรรมที่ผิดปกติ
ພຶດຕິກໍາທີ່ຜິດປົກະຕິพฤติกรรมผิดปกติ
ພຶດຕິກໍາໃນການຕໍ່ສູ້พฤติกรรมการต่อสู้
ພຶດຕິກໍາໃນການໃຫ້ອາຫານพฤติกรรมการกินอาหาร
ພຶດຕິກໍາວິທະຍາพฤติกรรมวิทยา
ພືດຕິກໍາການແຜ່ພັນพฤติกรรมการสืบพันธุ์
ພືດຕົ້ນຕໍ່พืชต้นตอ
ພືດຕົ້ນຜູ້พืชเพศผู้
ພືດຕົ້ນແມ່พืชเพศเมีย
ພືດທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດพืชทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
ພືດປອດໄວຣັສพืชปลอดไวรัส
ພູດິນภูเขาลูกเล็ก
ພູມຕ້ານທານທີ່ສ້າງຂຶ້ນເອງภูมิคุ้มกันก่อขึ้นเอง
ພູມຕ້ານທານທີ່ແມ່ສົ່ງໃຫ້ລູກໃນເວລາລູກຍັງຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ภูมิคุ้มกันหลังแรกเกิด
ແມງໄມ້ທໍາລາຍເມັດພັນພືດแมลงทําลายเมล็ดพันธุ์พืช
ແມງໄມ້ປາກດູດแมลงปากดูด
ຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດແບບເຈາະຈົງເລືອກທໍາລາຍสารกําจัดศัตรูพืชแบบเจาะจงทําลาย
ຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດແບບເລືອກທໍາລາຍสารกําจัดศัตรูพืชแบบเลือกทําลาย
ຢາຂ້າສັດຕູພືດຈາກພຶກສາຊາດสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชจากพืช
ຢາຂ້າສັດຕູພືດຈໍາພວກບັກເຕຣີสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชจากแบคทีเรีย
ຢາເສີມລິດປາບສັດຕູພືດสารเสริมฤทธิ์กําจัดศัตรูพืช
ຢາປ້ອງກັນແລະປາບສັດຕູພືດທີ່ເຮັດດ້ວຍຈຸລິນຊີບสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชจากจุลินทรีย์
ຢາປາບສັດຕູພືດสารป้องกันกําจัดศัตรูพืช
ຢາປາບສັດຕູພືດແບບຄວບຄຸມການອອກລິດสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชแบบควบคุมการออกฤทธิ์
ລັກສະນະຂອງຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດคุณสมบัติของสารกําจัดศัตรูพืช
ວັດຖຸຄັດຕິດวัตถุฝังตัว
ວິທີການຄວບຄຸມສັດຕູພືດวิธีการควบคุมศัตรูพืช
ຫນູອາກຸດຕິສ໌อะกูติ
ຫຼັກການເຊື່ອມຕໍ່ຈຸດຕໍ່ຈຸດโพรโทคอลแบบจุด-ต่อ-จุด
ອາຫານຕັດຕໍ່ພັນທຸກໍາอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
ຮູບຈັດຕຸລັດรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ໂຮງງານຜະລິດຢາປາບສັດຕູພືດอุตสาหกรรมสารป้องกันกําจัดศัตรูพืช
ໄຮສັດຕູພືດไรศัตรู

ตัวอย่างประโยคด้วย "ແມງໄມ້ສັດຕູພືດ", หน่วยความจำการแปล

add example
ການສະທ້ອນກັບຂອງລັງສີຈາກດວງອາທິດ ຈາກຜິວຫນ້າໂລກ ຫຼື ຈາກຜິວຫນ້ານ້ໍາการสะท้อนของรังสีดวงอาทิตย์จากพื้นผิวโลกหรือพื้นผิวน้ํา
ການປູກ ແລະ ເກັບກ່ຽວພືດໃຫຍ່ໄວ ທີ່ປູກໃນຊ່ວງລະຫວ່າງ ສອງລະດູການປູກ ປົກກະຕິ ຖັດຕໍ່ກັນการปลูกและเก็บเกี่ยวพืชที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วระหว่างพืชปกติในช่วง ‧ ฤดูติดต่อกัน
ກຸ່ມຂອງສິ່ງມີຊີວິດ ທີ່ອາໄສຢູ່ນໍາວັດຖຸທີ່ຈົມໃນນ້ໍາกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนวัตถุที่จมน้ํา
ໃຫ້ໃຊ້ສໍາລັບຜະລິດພັນ. ສໍາລັບສິ່ງທີ່ປົ່ງຈາກຜິວຫນັງສັດ ໃຫ້ໃຊ້ <‧> ແລະ ສິ່ງທີ່ປົ່ງອອກຈາກ ຜິວຊັ້ນນອກ ຂອງພືດ ໃຫ້ໃຊ້ขนที่เป็นผลิตภัณฑ์, สําหรับขนที่งอกจากผิวหนังของสัตว์ใช้ <‧>, สําหรับขนที่งอกจากชั้นอิพิเดอร์มิสของพืชใช้
ສ່ວນຂອງ​ສະຫະພາບ​ໂຊວຽດ ຈົນ​ເຖິງ​ປີ ‧; ສໍາລັບ​ໃຊ້​ກັບ​ບັນດາ​ເອກະ​ສານ ກ່ຽວ​ກັບ ພາກ​ພື້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກ່ອນ​ເກີດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລະບອບການ​ປົກ​ຄອງ; ສ່ວນ​ພາຍ​ຫຼັງຈາກ​ນັ້ນ ​ໃຫ້​ໃຊ້เป็นส่วนหนึ่งของโซเวียตจนถึง พ.ศ. ‧, ใช้ในเอกสาร,ข้อตกลงก่อนเปลี่ยนสถานภาพ หลังจากนั้นใช้
ສັດທີ່ບົ່ງບອກເຖິງສະພາບເງື່ອນໄຂສະເພາະໃດນຶ່ງທາງເຄມີ ຫຼື ກາຍະພາບ ຂອງພື້ນທີ່ໃດນຶ່ງ ໂດຍການປະກົດຕົວ (ການເກີດ) ຫຼື ດ້ວຍລັກສະນະ ຄວາມແຂງແຮງ ຂອງມັນ ໃນພື້ນທີ່ນັ້ນสัตว์ที่ใช้ชี้บอกลักษณะเฉพาะทางเคมีหรือทางกายภาพของสภาพพื้นที่โดยการแสดงความแข็งแรงหรือการปรากฎของสัตว์นั้น
ພືດທີ່ເປັນປະໂຍດທັງຫມົດ ບໍ່ວ່າຈະປູກ ຫຼື ບໍ່ກໍຕາມพืชทุกชนิดที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะโดยการปลูกหรือไม่
ອົງການຮ່ວມອາຟຣິກກາ-ໂມຣີຊີອັສองค์กรสามัญ afro-mauritian
ໄມ້ເສັ້ນ ທີ່ມີຄຸນສົມບັດ ໃນການຮັບນ້ໍາຫນັກ ຊຶ່ງເຫມາະສໍາລັບໃຊ້ເຮັດໂຄງ ຫຼື ຂາງไม้ที่เหมาะสําหรับใช้ประกอบโครงสร้างหรือรองรับน้ําหนัก ซึ่งต้องมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ
ໂປຣຕີນຈາກສັດ. ສໍາລັບສານເຄມີ ໃຫ້ໃຊ້โปรตีนที่ได้จากสัตว์, สําหรับสารประกอบเคมีใช้
ການລ້ຽງສິ່ງມີຊີວິດ ແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ ເພື່ອໃຊ້ສໍາລັບການຄວບຄຸມທາງຊີວະພາບ ແລະ ໃຊ້ເປັນຕົວທົດລອງการเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ในการควบคุมโดยชีววิธีและใช้เพื่อการทดลอง
ພືດທີ່ປູກເພື່ອປົກປ້ອງ ພືດອື່ນ, ປົກປ້ອງດິນ ຫຼື ເນື້ອທີ່ ຈາກໄພ ຫຼືຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີ ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມพืชที่ปลูกเพื่อป้องกันพืชปลูก ดิน หรือพื้นที่จากภัยที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ສໍາລັບບັກເຕເຣຍ ແລະ ພືດຊັ້ນຕ່ໍາสปอร์ของแบคทีเรียหรือพืชชั้นต่ํา
ຫຼັກການໂພສະນາການ ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນ ທີ່ເປັນຜູ້ໃຫ້ອາຫານหลักการโภชนาการเพื่อการบริโภคของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ພືດຄຸມດິນ; ສໍາລັບສິ່ງປົກຄຸມດິນທີ່ເປັນໃບ ແລະ ເສດກິ່ງງ່າພືດ ໃຫ້ໃຊ້พืชคลุมดิน, สําหรับบริเวณร่มที่เกิดจากใบและกิ่งจากบริเวณยอดของต้นพืชใช้
ລະບົບການຄາດການ ຫຼື ພະຍາກອນ ກ່ຽວກັບການກໍ່ຕົວ ຫຼື ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງ ປະກົດການທີ່ເປັນໄພອັນຕະລາຍ ຊຶ່ງອາດຈະກໍ່ຕົວເປັນ ຫຼື ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດ ໄພທໍາມະຊາດ ຫຼື ໄພພິບັດອື່ນໆระบบที่พัฒนาหรือสร้างขึ้นเพื่อทํานายหรือพยากรณ์ปรากฏการณ์ความเสียหาย ที่อาจพัฒนาหรือเป็นเหตุแห่งหายนะ ทางธรรมชาติหรืออย่างอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ຂອງສັດ ຫຼື ພືດเถ้าถ่านของสัตว์หรือพืช
ຟິມສໍາລັບ​ຖ່າຍ​ຮູບ, ຟິມຮູບ​ເງົາ, ຫຼື ວັດ​ສະ​ດຸ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ອື່ນໆ; ສໍາລັບ​ວັດ​ສະດຸ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່ ທີ່​ສາມາດ​ກິນ​ໄດ້ ​ໃຫ້​ໃຊ້ฟิล์มสําหรับถ่ายรูป ฟิล์มภาพยนต์ หรือวัสดุนําเสนออื่นๆ ที่มีภาพประกอบ, สําหรับบรรจุภัณฑ์ที่สามารถกินได้ใช้ <‧>, สําหรับวัสดุที่ใช้ในการป้องกันใช้
ການຂ້າ ຫຼື ການທໍາລາຍສັດ ເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນ ນອກຈາກເພື່ອເປັນອາຫານ; ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຜິດກັບการฆ่าหรือทําลายสัตว์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการฆ่าเพื่อเป็นอาหาร, ไม่ใช่
ໄລຍະທີ່ມີການເຕີບໂຕ; ສໍາລັບຄົນຫນຸ່ມ ໃຫ້ໃຊ້ระยะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง, สําหรับคนใช้
ການກັດ ຫຼື ການຕອດ ໂດຍແມງໄມ້, ງູ ຫຼື ສັດອື່ນໆกัดหรือต่อยโดยแมลง งู หรือสัตว์อื่นๆ
ພື້ນທີ່ສໍາລັບໃຊ້ເປັນທົ່ງລ້ຽງສັດบริเวณใดๆ ที่สามารถใช้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
ການອວ່າຍ ຫຼື ການປັບຕົວຂອງພືດ ຫຼື ສັດ (ຈໍາພວກບໍ່ເຄື່ອນທີ່) ໄປຕາມທິດທາງຂອງສິ່ງກະຕຸ້ນการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นของพืชหรือสัตว์
ອານາເຂດຂົ້ວໂລກໄຕ້ທັງຫມົດอาณาเขตขั้วแถบขั้วโลกใต้ทั้งหมด
ພືດທີ່​ປູກ​ເພື່ອ​ໃຊ້​​ເປັນ​ອາຫານ​ສັດพืชที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์
หน้าแสดง 1 พบ 621 ประโยควลีที่ตรงกัน ແມງໄມ້ສັດຕູພືດพบใน 1.277 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน