แปลเป็​​น ไทย:

  • แมลงศัตรู 

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ลาว ไทย (89)

ການກໍາຈັດສັດຕູພືດແບບດັ້ງເດີມ
การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีดั้งเดิม
ການກໍານົດຕົ້ນກໍາເນີດ
การกําหนดแหล่งผลิต
ການຂ້າສັດຕູພືດທາງຊີວະພາບ
สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชชีวภาพ
ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ
การป้องกันกําจัดศัตรูพืช
ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ(ຫຼັງການເກັບກ່ຽວ)
การควบคุมศัตรูพืช (หลังเก็บเกี่ยว)
ການຈັດການສັດຕູພືດແບບປະສົມປະສານ
การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
ການສໍາຫຼວດສັດຕູພືດ
การสํารวจศัตรูพืช
ການດູດຕິດ
การดูดซับ
ການຕິດຕໍ່ສື່ສານລະຫວ່າງສັດ
การติดต่อสื่อสารระหว่างสัตว์
ການຕິດຕາມສັດຕູພືດ
การติดตามผลการสํารวจศัตรูพืช
ການປະຕິບັດຕໍ່ສັດ
สมรรถภาพของสัตว์
ການອອກລິດຂອງຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດ
การออกฤทธิ์ของสารกําจัดศัตรูพืช
ຂໍ້ພິສູດ
อาร์กิวเมนต์
ຄວາມຄົງທົນຂອງຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດ
ความคงทนของสารกําจัดศัตรูพืช
ຄວາມຕ້ານທານຂອງເຈົ້າກາຝາກຕໍ່ສັດ ພືດ
ความต้านทานของผู้ถูกอาศัยต่อศัตรูพืชหรือสัตว์
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ກັບຢາຂ້າສັດຕູພືດ
ความต้านทานต่อสารกําจัดศัตรูพืช
ຄວາມບໍ່ສົມບູນໃນພໍ່ພັນ
ความไม่สมบูรณ์พันธุ์ของเพศผู้
ຄຸນສົມບັດຂອງຢາກໍາຈັດແມງໄມ້ສັດຕູພືດ
คุณสมบัติของสารกําจัดแมลงศัตรูพืช
ເຄືອຂ່າຍຈຸດຕໍ່ຈຸດ
เครือข่ายเพียร์ทูเพียร์
ເຄື່ອງຄວບຄຸມສັດຕູພືດ
เครื่องมือควบคุมศัตรูพืช
ຈີພີເອັສ
จีพีเอส (ระบบหาพิกัดบนพื้นโลก)
ສັດຕໍ່ສູ້
สัตว์ที่ใช้ในกีฬาต่อสู้
ສັດຕີນກີບ
สัตว์กีบ
ສັດຕີນຂໍ້ເປັນປະໂຫຍດ
อาร์โทรพอดที่เป็นประโยชน์
ສັດຕູ
ศัตรูพืชหรือสัตว์
ສັດຕູຂອງສັດຄ້ຽວເອື້ອງ
ศัตรูของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ສັດຕູທໍາມະຊາດ
ศัตรูธรรมชาติ
ສັດຕູທໍາລາຍປ່າໄມ້
ศัตรูทําลายป่าไม้
ສັດຕູໃນເລົ້າສາງ
ศัตรูในโรงเก็บ
ສັດຕູພືດທີ່ສາມາດອົບພະຍົບ
ศัตรูพืชที่สามารถย้ายถิ่น
ສິດທິພິເສດທາງກ້າຄ້າ
การให้สิทธิพิเศษทางการค้า
ສີພື້ນ
สีอ่อน
ສີພື້ນຫັຼງ
สีพื้นหลัง
ໂຕດູດຕິດ
ตัวดูดซับ
ທິດສະດີພຶດຕິກໍາ
ทฤษฎีพฤติกรรม
ນລ້ຽງຢາປາບສັດຕູພືດ
ตัวเสริมยากําจัดศัตรูพืช
ພະຍາດຂອງສັດທີ່ຕິດຕໍ່ໃສ່ຄົນທີ່ມີແມງໄມ້ເປັນພາຫະນະ
โรคสัตว์ติดคนที่มีแมลงเป็นพาหะ; โรคสัตว์ติดคน
ພະຍາດຕິດຕໍ່ໂດຍສໍາຜັດ
โรคติดต่อโดยการสัมผัส
ພິດຈາກສັດ
พิษจากสัตว์
ພຶດຕິກໍາ
พฤติกรรม
ພຶດຕິກໍາການສະສົມ
พฤติกรรมการรวมกลุ่ม
ພຶດຕິກໍາການດ່ຶມ
พฤติกรรมการดื่ม
ພຶດຕິກໍາຂອງຄູ່ຮ່ວມບ້ານ
พฤติกรรมการผสมพันธุ์
ພຶດຕິກໍາຂອງຄົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຜິດ
พฤติกรรมของการกระทําผิด
ພຶດຕິກໍາຂອງສັດ
พฤติกรรมของสัตว์
ພຶດຕິກໍາຂອງຊົນເຜົ່າ
พฤติกรรมของชนกลุ่มน้อย
ພຶດຕິກໍາຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ
พฤติกรรมผู้บริโภค
ພຶດຕິກໍາຂອງມະນຸດ
พฤติกรรมมนุษย์
ພຶດຕິກໍາແຂງກະດ້າງ
พฤติกรรมก้าวร้าว
ພຶດຕິກໍາທາງສັງຄົມ
พฤติกรรมทางสังคม
ພຶດຕິກໍາທາງດ້ານເສດຖະກິດ
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
ພຶດຕິກໍາທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ
พฤติกรรมทางวัฒนธรรม
ພຶດຕິກໍາທາງເພດ
พฤติกรรมทางเพศ
ພຶດຕິກໍາທີ່ແປກປະຫຼາດ
พฤติกรรมที่ผิดปกติ
ພຶດຕິກໍາທີ່ຜິດປົກະຕິ
พฤติกรรมผิดปกติ
ພຶດຕິກໍາໃນການຕໍ່ສູ້
พฤติกรรมการต่อสู้
ພຶດຕິກໍາໃນການໃຫ້ອາຫານ
พฤติกรรมการกินอาหาร
ພຶດຕິກໍາວິທະຍາ
พฤติกรรมวิทยา
ພືດຕິກໍາການແຜ່ພັນ
พฤติกรรมการสืบพันธุ์
ພືດຕົ້ນຕໍ່
พืชต้นตอ
ພືດຕົ້ນຜູ້
พืชเพศผู้
ພືດຕົ້ນແມ່
พืชเพศเมีย
ພືດປອດໄວຣັສ
พืชปลอดไวรัส
ພືດຜັກອາຫານສັດ
อาหารสัตว์ตระกูลคะน้า
ພູມຕ້ານທານທີ່ສ້າງຂຶ້ນເອງ
ภูมิคุ้มกันก่อขึ้นเอง
ແມງໄມ້ທໍາລາຍເມັດພັນພືດ
แมลงทําลายเมล็ดพันธุ์พืช
ແມງໄມ້ປາກດູດ
แมลงปากดูด
ຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດແບບເຈາະຈົງເລືອກທໍາລາຍ
สารกําจัดศัตรูพืชแบบเจาะจงทําลาย
ຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດແບບເລືອກທໍາລາຍ
สารกําจัดศัตรูพืชแบบเลือกทําลาย
ຢາແກ້ພິດ
ยาแก้พิษ
ຢາຂ້າສັດຕູພືດຈາກພຶກສາຊາດ
สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชจากพืช
ຢາຂ້າສັດຕູພືດຈໍາພວກບັກເຕຣີ
สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชจากแบคทีเรีย
ຢາເສີມລິດປາບສັດຕູພືດ
สารเสริมฤทธิ์กําจัดศัตรูพืช
ຢາປ້ອງກັນແລະປາບສັດຕູພືດທີ່ເຮັດດ້ວຍຈຸລິນຊີບ
สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชจากจุลินทรีย์
ຢາປາບສັດຕູພືດ
สารป้องกันกําจัดศัตรูพืช
ຢາປາບສັດຕູພືດແບບຄວບຄຸມການອອກລິດ
สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชแบบควบคุมการออกฤทธิ์
ລັກສະນະຂອງຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດ
คุณสมบัติของสารกําจัดศัตรูพืช
ວັດຖຸຄັດຕິດ
วัตถุฝังตัว
ວິທີການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ
วิธีการควบคุมศัตรูพืช
ຫຼັກການເຊື່ອມຕໍ່ຈຸດຕໍ່ຈຸດ
โพรโทคอลแบบจุด-ต่อ-จุด
ອາຫານຕັດຕໍ່ພັນທຸກໍາ
อาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
ຮູບຈັດຕຸລັດ
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ໂຮງງານຜະລິດຢາປາບສັດຕູພືດ
อุตสาหกรรมสารป้องกันกําจัดศัตรูพืช
ໄຮສັດຕູພືດ
ไรศัตรู

ตัวอย่างประโยคด้วย "ແມງໄມ້ສັດຕູພືດ", หน่วยความจำการแปล

add example
lo ການສະທ້ອນກັບຂອງລັງສີຈາກດວງອາທິດ ຈາກຜິວຫນ້າໂລກ ຫຼື ຈາກຜິວຫນ້ານ້ໍາ
th การสะท้อนของรังสีดวงอาทิตย์จากพื้นผิวโลกหรือพื้นผิวน้ํา
lo ການປູກ ແລະ ເກັບກ່ຽວພືດໃຫຍ່ໄວ ທີ່ປູກໃນຊ່ວງລະຫວ່າງ ສອງລະດູການປູກ ປົກກະຕິ ຖັດຕໍ່ກັນ
th การปลูกและเก็บเกี่ยวพืชที่มีการเจริญเติบโตรวดเร็วระหว่างพืชปกติในช่วง ‧ ฤดูติดต่อกัน
lo ກຸ່ມຂອງສິ່ງມີຊີວິດ ທີ່ອາໄສຢູ່ນໍາວັດຖຸທີ່ຈົມໃນນ້ໍາ
th กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนวัตถุที่จมน้ํา
lo ໃຫ້ໃຊ້ສໍາລັບຜະລິດພັນ. ສໍາລັບສິ່ງທີ່ປົ່ງຈາກຜິວຫນັງສັດ ໃຫ້ໃຊ້ <‧> ແລະ ສິ່ງທີ່ປົ່ງອອກຈາກ ຜິວຊັ້ນນອກ ຂອງພືດ ໃຫ້ໃຊ້
th ขนที่เป็นผลิตภัณฑ์, สําหรับขนที่งอกจากผิวหนังของสัตว์ใช้ <‧>, สําหรับขนที่งอกจากชั้นอิพิเดอร์มิสของพืชใช้
lo ສ່ວນຂອງ​ສະຫະພາບ​ໂຊວຽດ ຈົນ​ເຖິງ​ປີ ‧; ສໍາລັບ​ໃຊ້​ກັບ​ບັນດາ​ເອກະ​ສານ ກ່ຽວ​ກັບ ພາກ​ພື້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກ່ອນ​ເກີດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລະບອບການ​ປົກ​ຄອງ; ສ່ວນ​ພາຍ​ຫຼັງຈາກ​ນັ້ນ ​ໃຫ້​ໃຊ້
th เป็นส่วนหนึ่งของโซเวียตจนถึง พ.ศ. ‧, ใช้ในเอกสาร,ข้อตกลงก่อนเปลี่ยนสถานภาพ หลังจากนั้นใช้
lo ສັດທີ່ບົ່ງບອກເຖິງສະພາບເງື່ອນໄຂສະເພາະໃດນຶ່ງທາງເຄມີ ຫຼື ກາຍະພາບ ຂອງພື້ນທີ່ໃດນຶ່ງ ໂດຍການປະກົດຕົວ (ການເກີດ) ຫຼື ດ້ວຍລັກສະນະ ຄວາມແຂງແຮງ ຂອງມັນ ໃນພື້ນທີ່ນັ້ນ
th สัตว์ที่ใช้ชี้บอกลักษณะเฉพาะทางเคมีหรือทางกายภาพของสภาพพื้นที่โดยการแสดงความแข็งแรงหรือการปรากฎของสัตว์นั้น
lo ພືດທີ່ເປັນປະໂຍດທັງຫມົດ ບໍ່ວ່າຈະປູກ ຫຼື ບໍ່ກໍຕາມ
th พืชทุกชนิดที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะโดยการปลูกหรือไม่
lo ອົງການຮ່ວມອາຟຣິກກາ-ໂມຣີຊີອັສ
th องค์กรสามัญ afro-mauritian
lo ໄມ້ເສັ້ນ ທີ່ມີຄຸນສົມບັດ ໃນການຮັບນ້ໍາຫນັກ ຊຶ່ງເຫມາະສໍາລັບໃຊ້ເຮັດໂຄງ ຫຼື ຂາງ
th ไม้ที่เหมาะสําหรับใช้ประกอบโครงสร้างหรือรองรับน้ําหนัก ซึ่งต้องมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ
lo ໂປຣຕີນຈາກສັດ. ສໍາລັບສານເຄມີ ໃຫ້ໃຊ້
th โปรตีนที่ได้จากสัตว์, สําหรับสารประกอบเคมีใช้
lo ການລ້ຽງສິ່ງມີຊີວິດ ແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ ເພື່ອໃຊ້ສໍາລັບການຄວບຄຸມທາງຊີວະພາບ ແລະ ໃຊ້ເປັນຕົວທົດລອງ
th การเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ในการควบคุมโดยชีววิธีและใช้เพื่อการทดลอง
lo ພືດທີ່ປູກເພື່ອປົກປ້ອງ ພືດອື່ນ, ປົກປ້ອງດິນ ຫຼື ເນື້ອທີ່ ຈາກໄພ ຫຼືຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີ ດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ
th พืชที่ปลูกเพื่อป้องกันพืชปลูก ดิน หรือพื้นที่จากภัยที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม
lo ສໍາລັບບັກເຕເຣຍ ແລະ ພືດຊັ້ນຕ່ໍາ
th สปอร์ของแบคทีเรียหรือพืชชั้นต่ํา
lo ຫຼັກການໂພສະນາການ ທີ່ໃຊ້ສໍາລັບບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນ ທີ່ເປັນຜູ້ໃຫ້ອາຫານ
th หลักการโภชนาการเพื่อการบริโภคของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
lo ພືດຄຸມດິນ; ສໍາລັບສິ່ງປົກຄຸມດິນທີ່ເປັນໃບ ແລະ ເສດກິ່ງງ່າພືດ ໃຫ້ໃຊ້
th พืชคลุมดิน, สําหรับบริเวณร่มที่เกิดจากใบและกิ่งจากบริเวณยอดของต้นพืชใช้
lo ລະບົບການຄາດການ ຫຼື ພະຍາກອນ ກ່ຽວກັບການກໍ່ຕົວ ຫຼື ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງ ປະກົດການທີ່ເປັນໄພອັນຕະລາຍ ຊຶ່ງອາດຈະກໍ່ຕົວເປັນ ຫຼື ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເກີດ ໄພທໍາມະຊາດ ຫຼື ໄພພິບັດອື່ນໆ
th ระบบที่พัฒนาหรือสร้างขึ้นเพื่อทํานายหรือพยากรณ์ปรากฏการณ์ความเสียหาย ที่อาจพัฒนาหรือเป็นเหตุแห่งหายนะ ทางธรรมชาติหรืออย่างอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
lo ຂອງສັດ ຫຼື ພືດ
th เถ้าถ่านของสัตว์หรือพืช
lo ຟິມສໍາລັບ​ຖ່າຍ​ຮູບ, ຟິມຮູບ​ເງົາ, ຫຼື ວັດ​ສະ​ດຸ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ອື່ນໆ; ສໍາລັບ​ວັດ​ສະດຸ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່ ທີ່​ສາມາດ​ກິນ​ໄດ້ ​ໃຫ້​ໃຊ້
th ฟิล์มสําหรับถ่ายรูป ฟิล์มภาพยนต์ หรือวัสดุนําเสนออื่นๆ ที่มีภาพประกอบ, สําหรับบรรจุภัณฑ์ที่สามารถกินได้ใช้ <‧>, สําหรับวัสดุที่ใช้ในการป้องกันใช้
lo ການຂ້າ ຫຼື ການທໍາລາຍສັດ ເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນ ນອກຈາກເພື່ອເປັນອາຫານ; ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຜິດກັບ
th การฆ่าหรือทําลายสัตว์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากการฆ่าเพื่อเป็นอาหาร, ไม่ใช่
lo ໄລຍະທີ່ມີການເຕີບໂຕ; ສໍາລັບຄົນຫນຸ່ມ ໃຫ້ໃຊ້
th ระยะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง, สําหรับคนใช้
lo ການກັດ ຫຼື ການຕອດ ໂດຍແມງໄມ້, ງູ ຫຼື ສັດອື່ນໆ
th กัดหรือต่อยโดยแมลง งู หรือสัตว์อื่นๆ
lo ພື້ນທີ່ສໍາລັບໃຊ້ເປັນທົ່ງລ້ຽງສັດ
th บริเวณใดๆ ที่สามารถใช้เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
lo ການອວ່າຍ ຫຼື ການປັບຕົວຂອງພືດ ຫຼື ສັດ (ຈໍາພວກບໍ່ເຄື່ອນທີ່) ໄປຕາມທິດທາງຂອງສິ່ງກະຕຸ້ນ
th การปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นของพืชหรือสัตว์
lo ອານາເຂດຂົ້ວໂລກໄຕ້ທັງຫມົດ
th อาณาเขตขั้วแถบขั้วโลกใต้ทั้งหมด
lo ພືດທີ່​ປູກ​ເພື່ອ​ໃຊ້​​ເປັນ​ອາຫານ​ສັດ
th พืชที่ปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์
หน้าแสดง 1 พบ 621 ประโยควลีที่ตรงกัน ແມງໄມ້ສັດຕູພືດพบใน 0.74 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน