แปลเป็​​น ไทย:

  • การฟักไข่ 

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ลาว ไทย (16)

ການຕົກໄຂ່
การตกไข่
ການຟ້ອນລໍາ
การเต้นรํา
ການຟັກ
การฟักเป็นตัว
ການຟັກໄຂ່ຕາມທໍາມະຊາດ
การฟักไข่ตามธรรมชาติ; การกกไข่
ການຟື້ນຊີບຂອງພະຍາດ
การคืนชีพของโรค; โรคระบาด; การระบาดของโรค; โรคระบาดสัตว์; โรคระบาดพืช
ການຟື້ນຕົວທາງເສດຖະກິດ
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
ການຟື້ນຟູຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ; การจัดการทรัพยากร; การพัฒนาทรัพยากร; การสํารวจทรัพยากร; การใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ການຟື້ນຟູທີ່ດິນ
การคืนสภาพที่ดิน; การฟื้นฟูสภาพดิน; การฟื้นฟูสภาพที่ดิน
ການຟື້ນຟູປ່າໄມ້
การฟื้นฟูป่าไม้
ການຟື້ນຟູອາຊີບ
การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ด้วยงานอาชีพ
ການເລັ່ງການຕົກໄຂ່ຂອງໂຕແມ່
การตกไข่จํานวนหลายใบ
ຄວາມສາມາດໃນການຝັກໄຂ່
ความสามารถในการฟักไข่
ເຄື່ອງຝັກໄຂ່
เครื่องฟักไข่
ຕູ້ຝັກໄຂ່
ตู้ฟักไข่
ເຮືອນຟັກໄຂ່
โรงฟักไข่

ตัวอย่างประโยคด้วย "ການຟັກໄຂ່", หน่วยความจำการแปล

add example
lo ການຟື້ນຟູທີ່ດິນ ຫຼື ດິນ
th การปฏิรูปพื้นที่หรือการปรับปรุงบํารุงดิน
lo ການຟັກໄຂ່ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຟັກ; ສໍາລັບການຟັກໄຂ່ແບບທໍາມະຊາດ ໃຊ້
th การฟักไข่โดยใช้เครื่องที่ประดิษฐ์ขึ้น, สําหรับกระบวนการทางธรรมชาติใช้
หน้าแสดง 1 พบ 2 ประโยควลีที่ตรงกัน ການຟັກໄຂ່พบใน 0.274 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน