แปลเป็​​น ไทย:

  • การฟักไข่ 

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ลาว ไทย (14)

ການຕົກໄຂ່การตกไข่
ການຟ້ອນລໍາการเต้นรํา
ການຟັກการฟักเป็นตัว
ການຟັກໄຂ່ຕາມທໍາມະຊາດการฟักไข่ตามธรรมชาติ
ການຟື້ນຊີບຂອງພະຍາດการคืนชีพของโรค
ການຟື້ນຕົວທາງເສດຖະກິດการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
ການຟື້ນຟູຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ການຟື້ນຟູປ່າໄມ້การฟื้นฟูป่าไม้
ການຟື້ນຟູອາຊີບการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ด้วยงานอาชีพ
ການຫມູບຟັກໄຂ່การกกไข่
ຄວາມສາມາດໃນການຝັກໄຂ່ความสามารถในการฟักไข่
ເຄື່ອງຝັກໄຂ່เครื่องฟักไข่
ຕູ້ຝັກໄຂ່ตู้ฟักไข่
ເຮືອນຟັກໄຂ່โรงฟักไข่

ตัวอย่างประโยคด้วย "ການຟັກໄຂ່", หน่วยความจำการแปล

add example
ການຟື້ນຟູທີ່ດິນ ຫຼື ດິນการปฏิรูปพื้นที่หรือการปรับปรุงบํารุงดิน
ການຟັກໄຂ່ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຟັກ; ສໍາລັບການຟັກໄຂ່ແບບທໍາມະຊາດ ໃຊ້การฟักไข่โดยใช้เครื่องที่ประดิษฐ์ขึ้น, สําหรับกระบวนการทางธรรมชาติใช้
หน้าแสดง 1 พบ 2 ประโยควลีที่ตรงกัน ການຟັກໄຂ່พบใน 0.574 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน