แปลเป็​​น ไทย:

  • การฟักไข่ 

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ลาว ไทย (14)

ການຕົກໄຂ່
การตกไข่
ການຟ້ອນລໍາ
การเต้นรํา
ການຟັກ
การฟักเป็นตัว
ການຟັກໄຂ່ຕາມທໍາມະຊາດ
การฟักไข่ตามธรรมชาติ
ການຟື້ນຊີບຂອງພະຍາດ
การคืนชีพของโรค
ການຟື້ນຕົວທາງເສດຖະກິດ
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
ການຟື້ນຟູຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ການຟື້ນຟູປ່າໄມ້
การฟื้นฟูป่าไม้
ການຟື້ນຟູອາຊີບ
การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ด้วยงานอาชีพ
ຄວາມສາມາດໃນການຝັກໄຂ່
ความสามารถในการฟักไข่
ເຄື່ອງຝັກໄຂ່
เครื่องฟักไข่
ຕູ້ຝັກໄຂ່
ตู้ฟักไข่
ເຮືອນຟັກໄຂ່
โรงฟักไข่

ตัวอย่างประโยคด้วย "ການຟັກໄຂ່", หน่วยความจำการแปล

add example
lo ການຟື້ນຟູທີ່ດິນ ຫຼື ດິນ
th การปฏิรูปพื้นที่หรือการปรับปรุงบํารุงดิน
lo ການຟັກໄຂ່ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຟັກ; ສໍາລັບການຟັກໄຂ່ແບບທໍາມະຊາດ ໃຊ້
th การฟักไข่โดยใช้เครื่องที่ประดิษฐ์ขึ้น, สําหรับกระบวนการทางธรรมชาติใช้
หน้าแสดง 1 พบ 2 ประโยควลีที่ตรงกัน ການຟັກໄຂ່พบใน 0.49 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน