แปลเป็​​น ไทย:

  • ขอบคุณ 
    (Interjection  )

ตัวอย่างประโยคด้วย "terimakasih", หน่วยความจำการแปล

add example
id Terimakasih, Bu
th ขอบคุณครับ คุณผู้หญิง
id Terimakasih
th ขอบคุณครับ
หน้าแสดง 1 พบ 2 ประโยควลีที่ตรงกัน terimakasihพบใน 0.465 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน