แปลเป็​​น ไทย:

  • การวิเคราะห์ช่องว่างของทักษะ 
     
    A method of comparing the actual skill level of an employee with a target level defined for a current job, a career path, or any other job in a company. This analysis helps to identify strengths and weaknesses in an employee's competence profile in relation to a job, and can be used to determine the appropriate competence development activities.

ตัวอย่างประโยคด้วย "skill gap analysis", หน่วยความจำการแปล

add example
en Max. time gap (sec
th ช่วงห่างสูงสุดของเวลา (วินาที
en After the war, a job at the Union was a perfect match for our specialized skill- set
th หลังสงคราม งานที่สมาพันธ์เป็น งานที่ลงตัวดีกับความสามารถพิเศษของเรา
en Hazard analysis critical control point
th ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
หน้าแสดง 1 พบ 3 ประโยควลีที่ตรงกัน skill gap analysisพบใน 2.874 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน