การออกเสียง: IPA: ˈpaːswɜːd [ˈpaːswɜːd]

แปลเป็​​น ไทย:

 • รหัสผ่าน 
  (Noun  )
   
  computing: string of characters known only to a user
   
  word used to gain admittance
 • พาสเวิร์ด 
  (Noun  )
 • รหัส 
  (Noun  )

ความหมายอื่น ๆ :

 
(computing, transitive) To protect with a password.
 
A secret word used to gain admittance or to gain access to information; watchword.
 
(computing) A string of characters used to log in to a computer or network, to access a level in a video game, etc.
 
secret word used to gain admittance
 
A prearranged reply to the challenge of a sentry.
 
A string of characters, known only to a user, used, along with a user name, to log in to some computer or network etc.

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม อังกฤษ ไทย (11)

clear-text password
รหัสผ่านที่ไม่เข้ารหัส
device password
รหัสผ่านของอุปกรณ์
distributed password authentication
Distributed Password Authentication
homegroup password
รหัสผ่านโฮมกรุ๊ป
password authentication
การรับรองความถูกต้องของรหัสผ่าน
password policy
นโยบายรหัสผ่าน
password propagation
การเผยแพร่รหัสผ่าน
password stealer
ตัวขโมยรหัสผ่าน
password synchronization
การทําข้อมูลรหัสผ่านให้ตรงกัน
Shiva Password Authentication Protocol
Shiva Password Authentication Protocol
user password
รหัสผ่านผู้ใช้

    แสดงการผันคำนาม

ตัวอย่างประโยคด้วย "password", หน่วยความจำการแปล

add example
en The application ' %‧ ' has requested to open the wallet ' %‧ '. Please enter the password for this wallet below
th โปรแกรม ' % ‧ ' ได้ร้องขอที่จะเปิดกระเป๋าคุมข้อมูล ' % ‧ ' โปรดป้อนรหัสผ่านสําหรับกระเป๋าคุมข้อมูลนี้ที่ด้านล่าง
en Specify icon to use in the password dialog
th ระบุไอคอนที่จะใช้ในกล่องรหัสผ่าน
en Passwords match
th รหัสผ่านตรงกัน
en Please enter the password for the database connection
th โปรดเติมรหัสผ่านสําหรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
en Incorrect password, please try again
th รหัสผ่านไม่ถูกต้อง โปรดลองอีกครั้ง
en Do Not Store Password
th ไม่ต้องจัดเก็บรหัสผ่าน
en Password & User Information
th ข้อมูลรหัสผ่านและผู้ใช้
en You need to supply a username and a password to access this site
th คุณต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านก่อน เพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้
en If you allow uninvited connections, it is highly recommended to set a password in order to protect your computer from unauthorized access
th หากคุณอนุญาตให้มีการเชื่อมต่อโดยไม่ต้องเชื้อเชิญแล้วล่ะก็ ขอแนะนําให้คุณตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณ จากบุคคลที่ยังไม่มีการตรวจสอบสิทธิ์
en The convenient way of managing passwords
th วิธีสะดวกในการจัดการรหัสผ่านGenericName
en Failed login attempt from %‧: wrong password
th การล็อกอินจาก % ‧ ล้มเหลว: รหัสผ่านไม่ถูกต้อง
en Change & Password
th เปลี่ยนรหัสผ่าน
en Password echo type
th รูปแบบการสนองตอบการป้อนรหัสผ่าน
en Password Manager
th การจัดการรหัสผ่านName
en Passwords are not identical. Try again
th รหัสผ่านไม่ตรงกัน โปรดลองใหม่อีกครั้ง
en Enable simple sharing to allow users to share folders from their HOME folder, without knowing the root password
th เปิดการใช้งานร่วมกันแบบง่ายๆ เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้แบ่งใช้โฟลเดอร์ต่างๆ ได้จากโฟลเดอร์ ส่วนตัว (HOME) โดยไม่จําเป็นต้องรู้รหัสผ่านของ root
en Password caching support
th การรองรับการเก็บรหัสผ่านName
en Password file
th แฟ้มรหัสผ่าน
en KUser sources were not configured. Set 'Password file ' in Settings/Files
th แหล่งข้อมูลของ KUser ยังไม่ถูกปรับแต่ง ให้ตั้งค่า ' แฟ้มรหัสผ่าน ' ในกล่องปรับแต่ง ตั้งค่า/แฟ้ม
en Focus password
th เคอร์เซอร์อยู่ที่ช่องรหัสผ่าน
en Store IMAP Password
th จัดเก็บรหัสผ่าน IMAP
en Change Password
th เปลี่ยนรหัสผ่านName
en Check this option if you want to run the application with a different user id. Every process has a user id associated with it. This id code determines file access and other permissions. The password of the user is required to do this
th เลือกตัวเลือกนี้ หากต้องการให้แอพพลิเคชันทํางานด้วยหมายเลขของผู้ใช้อื่น ซึ่งทุกโปรเซสจะมีหมายเลขของผู้ใช้กํากับไว้ โดยหมายเลขนี้จะถูกนําไปใช้ในการพิจารณาถึงสิทธิ์ต่าง ๆ ที่สามารถใช้ได้ และต้องการรหัสผ่านของผู้ใช้นี้ สําหรับตัวเลือกนี้
en This backend may require a login/password to work properly. Select the type of access to use and fill in the login and password entries if needed
th ประเภทเครื่องพิมพ์นี้ต้องการชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านในการทํางาน เลือกประเภทของการเข้าถึงที่จะใช้ และกรอกข้อมูลล็อกอินและรหัสผ่านหากมีการร้องขอ
en Store Password
th จัดเก็บรหัสผ่าน
หน้าแสดง 1 พบ 235 ประโยควลีที่ตรงกัน passwordพบใน 1.035 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน