แปลเป็​​น ไทย:

  • รายการอาการในรหัส ICD-10 

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม เยอรมัน ไทย (3)

Antonow An-10
แอนโตนอฟ แอน-10
Fairchild-Republic A-10
เอ-10 ธันเดอร์โบลท์ II
Rockwell OV-10
โอวี-10 บรองโก

ตัวอย่างประโยคด้วย "ICD-10", หน่วยความจำการแปล

add example
No translation memories found.
หน้าแสดง 1 พบ 0 ประโยควลีที่ตรงกัน ICD-10พบใน 0.594 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน