แปลเป็​​น จีน:

  • 标点符号   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย จีน (67)

กระบวนการเครื่องหมายบั้งแบบปิด闭合 V 形流程; 封閉式>形箭號流程圖
กระบวนการเครื่องหมายบั้งพื้นฐาน基本 V 形流程; 基本>形箭號流程圖
กล่องกาเครื่องหมาย核取方塊; 复选框
การแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติ數學自動校正; 数学自动更正
การตอนกิ่ง压条
การตอนกิ่งแบบควั่นกิ่ง空中压条
การตอน (บีท)去梢(甜菜)
การตอนแบบสุ่มโคน分蘖力
การตอนสัตว์去势
การตอนสัตว์ตัวผู้阉割
การย้อมสีเครื่องหมาย染色标记
ขั้นตอน準銷售案源; 垂直线; 管道; 管線
ขั้นตอนการกําหนดค่า配置阶段; 設定階段
ขั้นตอนการขาย销售漏斗; 準銷售案源
ขั้นตอนการทดสอบ測試步驟; 测试步骤
ขั้นตอนของกระบวนการผลิต工艺路线工序
ขั้นตอนด่วน快速步骤; 快速步驟
ขั้นตอนที่ใช้ร่วมกัน共用步驟; 共享步骤
ขั้นตอนในการทดสอบ测试脚本; 測試指令碼
ขั้นตอนย่อยของเวิร์กโฟลว์分支元素; 分支項目
ขั้นตอนวิธี算法
ขั้นตอนวิธีการเรียงลําดับ排序算法; 排序演算法
ขั้นตอนเวิร์กโฟลว์工作流程步驟; 工作流程步骤
เขตแปซิฟิกตอนกลาง中心太平洋
เครื่องมือตอนกิ่ง嫁接工具
เครื่องหมายขีด刻度线; 刻度標記
เครื่องหมายครอบตัด裁切線; 裁剪标记
เครื่องหมายจราจร道路交通標誌
เครื่องหมายถูก核取記號; 复选标记
เครื่องหมายทับ斜線
เครื่องหมายทางชีวเคมี生化标记
เครื่องหมายทางชีววิทยา (โมเลกุล)生物标记
เครื่องหมายทางชีววิทยา (สิ่งมีชีวิต)生物学标记
เครื่องหมายทางพันธุกรรม遗传标记
เครื่องหมายทางโมเลกุล分子标记
เครื่องหมายเท่ากับ等號; 等于号
เครื่องหมายบริการ服務標章; 服务标志
เครื่องหมายบวก加號
เครื่องหมายบั้งสองชั้น溢位>形箭號; 溢出 V 形
เครื่องหมายผู้เขียน作者标记; 作者標記
เครื่องหมายลบรายการ逻辑删除
เครื่องหมายวรรค间隔字符; 佔空間字元
เครื่องหมายเศษส่วน分數線
ตอนนี้現在; 如今; 现在
ตอนเย็น
ตัวบันทึกขั้นตอนปัญหา问题步骤记录器; 問題步驟收錄程式
ตัวระบุเครื่องหมายคําพูด带引号的标识符; 引號識別項
ทุ่งหญ้าตอนใต้ของทวีปแอฟริกา灌丛稀树草原
บันทึกขั้นตอนการทดสอบ操作录制; 動作記錄
มหาสมุทรตอนใต้南冰洋
มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้南部太平洋
มหาสมุทรอินเดียตอนกลาง中心印度洋
มหาสมุทรอินเดียตอนใต้南印度洋
มหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ北印度洋
มหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้南部大西洋
ม้าที่ถูกตอน去势牲畜
รัฐกลางทางตอนเหนือ (สหรัฐอเมริกา)中北州
รัฐในที่ราบตอนเหนือ (สหรัฐอเมริกา)北部平原州
รัฐมหาสมุทรแอตแลนติกตอนกลาง (สหรัฐอเมริกา)近大西洋中部州
รายการเครื่องหมายบั้ง>形箭號清單; V 型列表
รายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้ง垂直 V 形列表; V形箭號清單
ส่วนย่อยบันทึกขั้นตอนการทดสอบ動作記錄區段; 操作录制部分
สุกรตอนตัวผู้阉公猪
หมู่เกาะแคนตอนและเอ็นเดอเบอรี่坎顿和恩德伯里群岛
หมูตัวผู้ที่ไม่ได้ตอน公猪
ออสเตรียตอนใต้下奥地利州
ออสเตรียตอนบน上奥地利州

ตัวอย่างประโยคด้วย "เครื่องหมายวรรคตอน", หน่วยความจำการแปล

add example
แสดงเครื่องหมายดอกจันหนึ่งตัว แทนแต่ละตัวอักษร每个字母用一颗星表示
คุณสามารถใช้ไวล์การ์ด และเครื่องหมาย "; " เพื่อแยกการค้นหาชื่อหลาย ๆ แบบได้您可以使用通配符, 用 “; ” 分隔多个文件名
ข้อความที่ตรงกับคลาสของหน้าต่าง (คุณสมบัติ WM_ CLASS) คุณสามารถหาคลาสของหน้าต่างได้ โดยการเรียกคําสั่ง ' xprop | grep WM_ CLASS ' และคลิ้กบนหน้าต่างที่ต้องการ (แยกคําสั่งทั้งสองส่วนด้วยการเว้นวรรคหรือ เว้นวรรคเฉพาะคําสั่งทางขวามือ) ข้อควรจํา: หากคุณไม่ได้ระบุทั้งหัวเรื่องหน้าต่างหรือคลาสของหน้าต่าง จะทําให้หน้าต่างแรกที่ปรากฏได้รับผลจากตัวเลือกนี้ จึงไม่ขอแนะนําให้ใช้ตัวเลือกทั้งสองพร้อมกัน匹配窗口类(WM_ CLASS 属性) 的字符串 要找出窗口类, 可以运行“ xprop | grep WM_ CLASS” 并单击窗口(用空格来分隔两部分, 或者只有右侧部分) 。 注意: 如果您既没有指定窗口标题也没有指定窗口类, 则前面的窗 口将会执行相应的操作; 所以我们不推荐您省略全部选项 。
ยินดีต้อนรับสู่ digiKam รุ่น % ‧digiKam เป็นโปรแกรมจัดการภาพถ่ายแบบโอเพนซอร์ส มันถูกออกแบบมาให้สามารถนําเข้า, ปรับแต่งแก้ไข, ค้นหา และส่งออกภาพถ่ายดิจิตัลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้อย่างง่ายดาย ตอนนี้คุณกําลังอยู่ในมุมมองแบบอัลบั้มภาพของ digiKam, อัลบั้มภาพ คือที่สําหรับเก็บแฟ้มของคุณ ซึ่งจริง ๆ แล้วมันก็คือโฟลเดอร์บนดิสก์ในเครื่องของคุณนั่นเอง digiKam มีคุณสมบัติที่ทรงพลังมากมาย ซึ่งได้อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งาน ลองแวะเยี่ยมเวบไซต์โครงการ digiKam เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ digiKam รุ่นใหม่ ๆ % ‧ นอกจากนี้ digiKam รุ่นที่ใช้อยู่นี้ ยังมีคุณสมบัติใหม่ ๆ บางอย่างเพิ่มเติมเข้ามาดังต่อไปนี้ (โดยเปรียบเทียบกับ digiKam รุ่น % ‧): % ‧ % ‧ เราหวังว่าคุณคงชอบและสนุกกับการใช้งาน digiKam ขอขอบคุณ nbsp; & nbsp; ทีมพัฒนา digiKam欢迎使用 digiKam % ‧ digiKam 是一款开放源代码的照片管理程序。 它可以导入、 组织、 增强、 搜索和导出您计算机中的数码照片 。 您目前在 digiKam 的相册浏览模式中。 相册是用于存储文件的真实容器, 等同于磁盘上的文件夹 。 digiKam 具备许多在 文档 中所描述强大的特性 digiKam 主页 提供了有关新版 digiKam 的信息 % ‧ 本次 digiKam 发布中的一些特性包括(相对于 digiKam % ‧) : % ‧ % ‧ 我们希望您使用 digiKam 愉快 。 此致, 敬礼 nbsp; & nbsp; digiKam 团队
เครื่องหมายกํากับเสียงแบบรวมสําหรับสัญลักษณ์KCharselect unicode block name符号组合发音标记KCharselect unicode block name
ป้อนรูปแบบชื่อแฟ้มของแฟ้มที่จะค้นหาที่นี่ คุณสามารถป้อนได้หลายรูปแบบพร้อมกัน โดยให้แยกด้วยเครื่องหมายจุลภาค在此输入要搜索的文件名模式 。 您可以用逗号隔开多个模式 。
CHARTOASCII(r) ไม่ถูกต้อง อักจระจะต้องมีเครื่องหมายล้อมรอบCHARTOASCII(r) 是错误的, 字符必须放在引号里 。
สีสําหรับข้อความ OSD โดยสีจะถูกระบุให้อยู่ในรูป RGB ซึ่งเป็นจํานวนเต็มสามจํานวน มีค่าระหว่าง ‧ ถึง ‧ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคOSD 文字的颜色。 颜色以 RGB 指定, 用逗号分开三个 ‧ 到 ‧ 之间的整数 。
นี่เป็นช่องข้อมูลที่ใช้กรอกค่าที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และหมายเลขของการแสดงผล โดยแยกด้วยเครื่องหมาย ': ' โดยตําแหน่งที่อยู่นี้มีข้อแนะนําคือ คุณสามารถใช้ที่อยู่ใด ๆ ที่สามารถเรียกมายังคอมพิวเตอร์ของคุณได้ และการใช้พื้นที่ทํางานร่วมกัน จะพยายามเดาที่อยู่จากการปรับแต่งค่าเครือข่ายของคุณ แต่มันอาจจะไม่สําเร็จทุกครั้งไป หากคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่หลังไฟร์วอลล์จะทําให้มันได้ค่าที่อยู่ที่อาจจะไม่สามารถค้นพบได้โดยคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น此域包含了您计算机的地址和显示号码, 中间用冒号分隔 。 此地址只是一个提示-您可以使用能代表您计算机的任何地址 。 桌面共享会试图从您的网络配置中猜测地址, 但可能并不总是猜测成功 。 如果您的计算机位于防火墙后, 可能对其它计算机来说地址并不相同, 或者根本无法连接 。
เข้าสู่ระดับ % ‧ จําไว้ว่า คุณเหลือตัวเล่นอีก % ‧ ตัวในตอนนี้!进入级别 % ‧。 记住你这次有 % ‧ 条命 !
ส่งออกเป็นแฟ้มข้อความ โดยใช้เครื่องหมาย ': ' เป็นตัวแบ่ง เหมาะกับใช้สําหรับโปรแกรมกระดาษคํานวณเช่น กระดาษคํานวณ K导出为文本文件, 使用分号作为分隔符 。 可用于 KSpread 这样的电子表格程序 。
เช็คตัวเลือกนี้เพื่อให้ทําการบันทึกคําสั่งการบูตอัตโนมัติ ให้เป็นปริยายในตอนบูตทุกครั้ง โดย lilo จะ " ล็อก " หัวข้อที่เลือกไว้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เป็นการตั้งค่าตัวเลือก lock ในแฟ้ม lilo. conf นั่นเอง该选项将启用记录启动命令行, 并作为以后启动的默认命令行的特性。 这样, lilo“ 锁定” 启动参数, 直到手工取代它 。 该选项设置 lilo. conf 中的 lock 选项 。
เดี๋ยวเขาต้องออกไปลุยอีก เผลอๆตอนนี้ออกไปแล้วด้วยซ้ํา他?? 会 出去 的 ,? 现 在 就 差? 点 出去 了
แทนที่วรรคด้วย underscore (_将空格替换为下划线(R
โฟลเดอร์นี้จะยังไม่สามารถลบได้ในตอนนี้ เนื่องจากมีบางข่าวของมันถูกใช้งานอยู่该文件夹现在不能删除, 因为其中有些文章正在使用 。
ตอนนี้Time from-to现在Time from-to
โปรดลองใหม่อีกครั้งในตอนนี้ หรือในภายหลัง请即刻或稍后再重试 。
Amarok ไม่สามารถเล่นแฟ้ม MP‧ ได้ในตอนนี้ คุณต้องการจะติดตั้งส่วนรองรับ MP‧ หรือไม่?Amarok 目前无法播放 MP‧ 文件 。
นี่เป็นรายการของเคอร์เนล และระบบปฏิบัติการที่คุณสามารถบูตได้ในตอนนี้ เลือกตัวที่คุณต้องการแก้ไขที่นี่这是您可以启动的内核和操作系统的列表。 在此选择您要编辑的操作系统 。
ฟังก์ชันนี้ ใช้คํานวณหาค่า arc tangent ของตัวแปร x และ y ซึ่งคล้ายกับ การคํานวณหาค่า arc tangent ของ y/x ยกเว้นแต่เครื่องหมายของตัวแปรทั้งสองนั้น จะถูกใช้พิจารณาหาค่าหนึ่งส่วนสี่ของผลลัพธ์ที่ได้此函数计算两个变量x和y的反正切值。 它和计算y/x的反正切值是类似的, 只是使用两个变量的符号决定结果的象限 。
ชื่ออินสแตนซ์จะต้องไม่มีช่องว่างหรือเครื่องหมาย实例名称不能含有空格或斜线 。
มี ‧ เปอร์เซ็นต์การรอด ตอนนี้เราเหลือเลขตัวเดียวแล้ว? 现 在 生存 下? 来 的 几 率? 减 少 到? 个 位? 数 了
อยู่ตอนต้นของเอกสารแล้ว ต้องการทําต่อ โดยวนกลับไปเริ่มจากท้ายเอกสารอีกหรือไม่?到达文档开头 。 从结尾处继续吗 ?
จัดการการบริการ มอดูลนี้ให้คุณได้ดูภาพรวมโปรแกรมเสริมดีมอนทั้งหมดของ KDE ซึ่งรวมแล้วเราเรียกว่าบริการของ KDE โดยทั่วไปแล้ว จะมีบริการอยู่สองอย่างคือ: บริการที่ทํางานเมื่อ KDE เริ่มการทํางาน บริการที่ทํางานเมื่อมีความต้องการใช้งาน ซึ่งตัวหลังนั้นจะแสดงเป็นรายการเพื่อความสะดวก ส่วนของบริการที่ใช้งานตอนเริ่มระบบนั้นสามารถเปิดหรือปิดก็ได้ โดยในโหมดผู้ดูแลระบบคุณสามารถกําหนดได้ว่า จะให้บริการใดเริ่มทํางานเมื่อ KDE เริ่มการทํางานได้อีกด้วย โปรดปรับแต่งตัวเลือกนี้อย่างระมัดระวัง เนื่องจากบางบริการอาจจะจําเป็นสําหรับการทํางานของ KDE ดังนั้น อย่าสั่งยกเลิกการทํางานของบริการที่คุณไม่แน่ใจหรือไม่รู้จัก!服务管理器 此模块允许您概览全部 KDE 守护程序插件, 或称为 KDE 服务。 通常情况下, 服务分为两种 : 启动时调用的服务 按需调用的服务 后者仅仅为了方便而列出。 启动服务可以被启动和停止。 在管理员模式中, 您还可以定义要在启动时是否装入服务 。 请小心使用此功能。 某些服务是 KDE 所必需的。 如果您对某一服务不太了解, 请不要禁用该服务 。
ตัวเลือก " debug " ถูกเพิ่มแล้ว ตอนนี้ คุณควรจะ ลองเชื่อมต่อใหม่ หากมันล้มเหลวอีก คุณจะได้รับ บันทึกการปฏิบัติการของ PPP ซึ่งจะช่วยให้คุณติดตาม ถึงปัญหาช่วงที่มันทํางานล้มเหลวได้已经加入了“ debug” 选项。 您应该现在试着重新连接。 如果仍然失败的话, 您可以从PPP 日志中找出连接中的问题 。
หน้าแสดง 1 พบ 106 ประโยควลีที่ตรงกัน เครื่องหมายวรรคตอนพบใน 9.173 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน