แปลเป็​​น จีน:

  • 标点符号   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย จีน (67)

กระบวนการเครื่องหมายบั้งแบบปิด闭合 V 形流程; 封閉式>形箭號流程圖
กระบวนการเครื่องหมายบั้งพื้นฐาน基本 V 形流程; 基本>形箭號流程圖
กล่องกาเครื่องหมาย核取方塊; 复选框
การแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติ數學自動校正; 数学自动更正
การตอนกิ่ง压条
การตอนกิ่งแบบควั่นกิ่ง空中压条
การตอน (บีท)去梢(甜菜)
การตอนแบบสุ่มโคน分蘖力
การตอนสัตว์去势
การตอนสัตว์ตัวผู้阉割
การย้อมสีเครื่องหมาย染色标记
ขั้นตอน準銷售案源; 垂直线; 管道; 管線
ขั้นตอนการกําหนดค่า配置阶段; 設定階段
ขั้นตอนการขาย销售漏斗; 準銷售案源
ขั้นตอนการทดสอบ測試步驟; 测试步骤
ขั้นตอนของกระบวนการผลิต工艺路线工序
ขั้นตอนด่วน快速步骤; 快速步驟
ขั้นตอนที่ใช้ร่วมกัน共用步驟; 共享步骤
ขั้นตอนในการทดสอบ测试脚本; 測試指令碼
ขั้นตอนย่อยของเวิร์กโฟลว์分支元素; 分支項目
ขั้นตอนวิธี算法
ขั้นตอนวิธีการเรียงลําดับ排序算法; 排序演算法
ขั้นตอนเวิร์กโฟลว์工作流程步驟; 工作流程步骤
เขตแปซิฟิกตอนกลาง中心太平洋
เครื่องมือตอนกิ่ง嫁接工具
เครื่องหมายขีด刻度线; 刻度標記
เครื่องหมายครอบตัด裁切線; 裁剪标记
เครื่องหมายจราจร道路交通標誌
เครื่องหมายถูก核取記號; 复选标记
เครื่องหมายทับ斜線
เครื่องหมายทางชีวเคมี生化标记
เครื่องหมายทางชีววิทยา (โมเลกุล)生物标记
เครื่องหมายทางชีววิทยา (สิ่งมีชีวิต)生物学标记
เครื่องหมายทางพันธุกรรม遗传标记
เครื่องหมายทางโมเลกุล分子标记
เครื่องหมายเท่ากับ等號; 等于号
เครื่องหมายบริการ服務標章; 服务标志
เครื่องหมายบวก加號
เครื่องหมายบั้งสองชั้น溢位>形箭號; 溢出 V 形
เครื่องหมายผู้เขียน作者标记; 作者標記
เครื่องหมายลบรายการ逻辑删除
เครื่องหมายวรรค间隔字符; 佔空間字元
เครื่องหมายเศษส่วน分數線
ตอนนี้現在; 如今; 现在
ตอนเย็น
ตัวบันทึกขั้นตอนปัญหา问题步骤记录器; 問題步驟收錄程式
ตัวระบุเครื่องหมายคําพูด带引号的标识符; 引號識別項
ทุ่งหญ้าตอนใต้ของทวีปแอฟริกา灌丛稀树草原
บันทึกขั้นตอนการทดสอบ操作录制; 動作記錄
มหาสมุทรตอนใต้南冰洋
มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้南部太平洋
มหาสมุทรอินเดียตอนกลาง中心印度洋
มหาสมุทรอินเดียตอนใต้南印度洋
มหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ北印度洋
มหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้南部大西洋
ม้าที่ถูกตอน去势牲畜
รัฐกลางทางตอนเหนือ (สหรัฐอเมริกา)中北州
รัฐในที่ราบตอนเหนือ (สหรัฐอเมริกา)北部平原州
รัฐมหาสมุทรแอตแลนติกตอนกลาง (สหรัฐอเมริกา)近大西洋中部州
รายการเครื่องหมายบั้ง>形箭號清單; V 型列表
รายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้ง垂直 V 形列表; V形箭號清單
ส่วนย่อยบันทึกขั้นตอนการทดสอบ動作記錄區段; 操作录制部分
สุกรตอนตัวผู้阉公猪
หมู่เกาะแคนตอนและเอ็นเดอเบอรี่坎顿和恩德伯里群岛
หมูตัวผู้ที่ไม่ได้ตอน公猪
ออสเตรียตอนใต้下奥地利州
ออสเตรียตอนบน上奥地利州

ตัวอย่างประโยคด้วย "เครื่องหมายวรรคตอน", หน่วยความจำการแปล

add example
ในแบบฝึกหัดนี้ คุณต้องทําการเปรียบเทียบค่าเศษส่วน ‧ ค่าที่ให้มาโดยการเลือกเครื่องหมายเปรียบเทียบ ที่ถูกต้อง คุณสามารถเปลี่ยนเครื่องหมายเปรียบเทียบได้โดย แค่คลิกที่ปุ่มที่แสดงเครื่องหมาย在此练习中您要比较两个分数的大小。 请点击两个分数中间的按钮来选择您认为正确的不等号 。
เครื่องหมายกํากับเสียงแบบรวมสําหรับสัญลักษณ์KCharselect unicode block name符号组合发音标记KCharselect unicode block name
ยินดีต้อนรับ ตัวช่วยเหลือนี้ จะช่วยในการติดตั้งเครื่องพิมพ์ใหม่สําหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งจะแนะนําขั้นตอนการติดตั้งและปรับแต่งเครื่องพิมพ์ทีละขั้นตอน โดยคุณจะสามารถย้อนกลับในแต่ละขั้นตอนได้ โดยใช้ปุ่ม ย้อนกลับ เราหวังว่าคุณจะสนุกกับการใช้เครื่องมือนี้ ทีมพัฒนาระบบการพิมพ์บน KDE欢迎 , 本向导将帮助您在计算机上安装新的打印机。 它将指导您通过安装的多个步骤, 并为您的打印系统配置一台打印机。 在每一步骤里, 您都可以使用 后退 按钮来退回到前面的步骤 。 我们希望您能喜欢这个工具 ! KDE打印系统小组 。
ตอนนี้Time from-to现在Time from-to
คุณต้องการเริ่มการค้นหาใหม่จากตอนต้นหรือไม่?您想要从开头重新开始搜索吗 ?
เอาล่ะ วันนี้แอสทริดพลาดตรงไหนตอนฝึก好吧 , 阿 斯 今天 在? 笼 子 里 做? 错 了 什 么 ?
แสดงค่าของ ' คีย์ ' ของแฟมที่ให้ ' คีย์ ' อาจจะเป็นรายการของคีย์ที่คั่นด้วย เครื่องหมายจุลภาค印出给定文件里对应于“ 键” 的值 。 “ 键” 可以是由逗号分隔的一串键列表
ตัวเลือก " debug " ถูกเพิ่มแล้ว ตอนนี้ คุณควรจะ ลองเชื่อมต่อใหม่ หากมันล้มเหลวอีก คุณจะได้รับ บันทึกการปฏิบัติการของ PPP ซึ่งจะช่วยให้คุณติดตาม ถึงปัญหาช่วงที่มันทํางานล้มเหลวได้已经加入了“ debug” 选项。 您应该现在试着重新连接。 如果仍然失败的话, 您可以从PPP 日志中找出连接中的问题 。
ปุ่มแปลงหน้าที่ (เช่น Shift หรือ Ctrl) มีการเปลี่ยนสถานะของตัวมัน และตอนนี้ได้ปิดการทํางานName修饰键(如 Shift 或 Ctrl) 更改了其状态, 现未激活Name
แทนที่เครื่องหมายนําหน้าการโทรออกต่างประเทศ ' + ' ด้วย将国际直拨前缀“ +” 替换为 :
นี่คือรายการของแฟ้มที่จะเปิด สามารถระบุแฟ้มมากกว่าหนึ่งได้โดย สร้างรายการของแฟ้มหลายๆ แฟ้มแล้วคั่นด้วยวรรค这是要打开的文件的列表。 可以通过用空格间隔列出几个文件指定多个文件 。
ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้ว? คลิกเพื่ออัปเดต现在是什么时间? 请点击执行更新 。
นี่เป็นช่องข้อมูลที่ใช้กรอกค่าที่อยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และหมายเลขของการแสดงผล โดยแยกด้วยเครื่องหมาย ': ' โดยตําแหน่งที่อยู่นี้มีข้อแนะนําคือ คุณสามารถใช้ที่อยู่ใด ๆ ที่สามารถเรียกมายังคอมพิวเตอร์ของคุณได้ และการใช้พื้นที่ทํางานร่วมกัน จะพยายามเดาที่อยู่จากการปรับแต่งค่าเครือข่ายของคุณ แต่มันอาจจะไม่สําเร็จทุกครั้งไป หากคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่หลังไฟร์วอลล์จะทําให้มันได้ค่าที่อยู่ที่อาจจะไม่สามารถค้นพบได้โดยคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น此域包含了您计算机的地址和显示号码, 中间用冒号分隔 。 此地址只是一个提示-您可以使用能代表您计算机的任何地址 。 桌面共享会试图从您的网络配置中猜测地址, 但可能并不总是猜测成功 。 如果您的计算机位于防火墙后, 可能对其它计算机来说地址并不相同, 或者根本无法连接 。
โฟลเดอร์นี้จะยังไม่สามารถลบได้ในตอนนี้ เนื่องจากมีบางข่าวของมันถูกใช้งานอยู่该文件夹现在不能删除, 因为其中有些文章正在使用 。
นี่เป็นรายการของเคอร์เนล และระบบปฏิบัติการที่คุณสามารถบูตได้ในตอนนี้ เลือกตัวที่คุณต้องการแก้ไขที่นี่这是您可以启动的内核和操作系统的列表。 在此选择您要编辑的操作系统 。
คุณสามารถกรอกรายการของโปรแกรมที่ไม่ต้องการบันทึกสถานะไว้ในวาระงานได้ที่นี่ หากมีโปรแกรมหลายตัวให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคเพื่อแยกโปรแกรมแต่ละตัว และเมื่อมีการเรียกคืนวาระงานในการทํางานครั้งถัดไป โปรแกรมในรายการเหล่านี้จะไม่ถูกเรียกทํางาน ตัวอย่างการกรอกรายการ เช่น ' xterm, xconsole ' เป็นต้น您可在此输入用逗号分隔的应用程序, 这些程序将不会被保存到会话中, 因此在恢复会话时也不会启动。 例如 : “ xterm, xconsole ” 。
ภาษาอึนเดเบเล ตอนใต้Name恩德贝莱语(南部) Name
คุณสามารถทดสอบเครื่องพิมพ์ก่อนเสร็จการติดตั้งได้ในตอนนี้ โดยใช้ปุ่ม ตั้งค่า เพื่อปรับแต่งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ และใช้ปุ่ม ทดสอบ เพื่อทดสอบการปรับแต่งของคุณ ใช้ปุ่ม ย้อนกลับ เพื่อเปลี่ยนไดรเวอร์ (การปรับแต่งปัจจุบันของคุณจะถูกยกเลิก现在, 您可以在完成安装前测试打印机。 使用设置按钮来配置打印驱动程序, 使用测试按钮来测试您的配置。 使用后退按钮来改变驱动程序(您的当前配置将被丢弃) 。
CHARTOASCII(r) ไม่ถูกต้อง อักจระจะต้องมีเครื่องหมายล้อมรอบCHARTOASCII(r) 是错误的, 字符必须放在引号里 。
ชื่อแฟ้ม % ‧ ที่ร้องขออาจจะไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบว่า ชื่อแฟ้ม ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศแล้ว请求的文件名 % ‧ 似乎无效 ; 请确定将每个文件名包括在双引号内 。
ใช้กําหนดสัญลักษณ์ที่ใช้นําหน้าตัวเลขที่เป็นค่าลบ ซึ่งไม่ควรจะเป็นช่องว่าง เพื่อให้แยกความแตกต่างระหว่างค่าที่เป็นบวกและลบอย่างชัดเจน ซึ่งโดยปกติ มักใช้เครื่องหมายลบ您可以在这里指定负数的前缀。 它不能为空, 这样您才能分辨正数和负数。 通常它被设为减号 (-) 。
ชื่อของรูปแบบวิดเจ็ต ตัวอย่างเช่น " keramik " หรือ " plastik " โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายคําพูด部件风格的名称, 例如“ keramik” 或者“ plastik ” 。
สีสําหรับข้อความ OSD โดยสีจะถูกระบุให้อยู่ในรูป RGB ซึ่งเป็นจํานวนเต็มสามจํานวน มีค่าระหว่าง ‧ ถึง ‧ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคOSD 文字的颜色。 颜色以 RGB 指定, 用逗号分开三个 ‧ 到 ‧ 之间的整数 。
โปรดลองใหม่อีกครั้งในตอนนี้ หรือในภายหลัง请即刻或稍后再重试 。
เข้าสู่ระดับ % ‧ จําไว้ว่า คุณเหลือตัวเล่นอีก % ‧ ตัวในตอนนี้!进入级别 % ‧。 记住你这次有 % ‧ 条命 !
หน้าแสดง 1 พบ 106 ประโยควลีที่ตรงกัน เครื่องหมายวรรคตอนพบใน 0.52 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน