แปลเป็​​น จีน:

  • 标点符号   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย จีน (67)

กระบวนการเครื่องหมายบั้งแบบปิด闭合 V 形流程; 封閉式>形箭號流程圖
กระบวนการเครื่องหมายบั้งพื้นฐาน基本 V 形流程; 基本>形箭號流程圖
กล่องกาเครื่องหมาย核取方塊; 复选框
การแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติ數學自動校正; 数学自动更正
การตอนกิ่ง压条
การตอนกิ่งแบบควั่นกิ่ง空中压条
การตอน (บีท)去梢(甜菜)
การตอนแบบสุ่มโคน分蘖力
การตอนสัตว์去势
การตอนสัตว์ตัวผู้阉割
การย้อมสีเครื่องหมาย染色标记
ขั้นตอน準銷售案源; 垂直线; 管道; 管線
ขั้นตอนการกําหนดค่า配置阶段; 設定階段
ขั้นตอนการขาย销售漏斗; 準銷售案源
ขั้นตอนการทดสอบ測試步驟; 测试步骤
ขั้นตอนของกระบวนการผลิต工艺路线工序
ขั้นตอนด่วน快速步骤; 快速步驟
ขั้นตอนที่ใช้ร่วมกัน共用步驟; 共享步骤
ขั้นตอนในการทดสอบ测试脚本; 測試指令碼
ขั้นตอนย่อยของเวิร์กโฟลว์分支元素; 分支項目
ขั้นตอนวิธี算法
ขั้นตอนวิธีการเรียงลําดับ排序算法; 排序演算法
ขั้นตอนเวิร์กโฟลว์工作流程步驟; 工作流程步骤
เขตแปซิฟิกตอนกลาง中心太平洋
เครื่องมือตอนกิ่ง嫁接工具
เครื่องหมายขีด刻度线; 刻度標記
เครื่องหมายครอบตัด裁切線; 裁剪标记
เครื่องหมายจราจร道路交通標誌
เครื่องหมายถูก核取記號; 复选标记
เครื่องหมายทับ斜線
เครื่องหมายทางชีวเคมี生化标记
เครื่องหมายทางชีววิทยา (โมเลกุล)生物标记
เครื่องหมายทางชีววิทยา (สิ่งมีชีวิต)生物学标记
เครื่องหมายทางพันธุกรรม遗传标记
เครื่องหมายทางโมเลกุล分子标记
เครื่องหมายเท่ากับ等號; 等于号
เครื่องหมายบริการ服務標章; 服务标志
เครื่องหมายบวก加號
เครื่องหมายบั้งสองชั้น溢位>形箭號; 溢出 V 形
เครื่องหมายผู้เขียน作者标记; 作者標記
เครื่องหมายลบรายการ逻辑删除
เครื่องหมายวรรค间隔字符; 佔空間字元
เครื่องหมายเศษส่วน分數線
ตอนนี้現在; 如今; 现在
ตอนเย็น
ตัวบันทึกขั้นตอนปัญหา问题步骤记录器; 問題步驟收錄程式
ตัวระบุเครื่องหมายคําพูด带引号的标识符; 引號識別項
ทุ่งหญ้าตอนใต้ของทวีปแอฟริกา灌丛稀树草原
บันทึกขั้นตอนการทดสอบ操作录制; 動作記錄
มหาสมุทรตอนใต้南冰洋
มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้南部太平洋
มหาสมุทรอินเดียตอนกลาง中心印度洋
มหาสมุทรอินเดียตอนใต้南印度洋
มหาสมุทรอินเดียตอนเหนือ北印度洋
มหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้南部大西洋
ม้าที่ถูกตอน去势牲畜
รัฐกลางทางตอนเหนือ (สหรัฐอเมริกา)中北州
รัฐในที่ราบตอนเหนือ (สหรัฐอเมริกา)北部平原州
รัฐมหาสมุทรแอตแลนติกตอนกลาง (สหรัฐอเมริกา)近大西洋中部州
รายการเครื่องหมายบั้ง>形箭號清單; V 型列表
รายการเครื่องหมายบั้งแนวตั้ง垂直 V 形列表; V形箭號清單
ส่วนย่อยบันทึกขั้นตอนการทดสอบ動作記錄區段; 操作录制部分
สุกรตอนตัวผู้阉公猪
หมู่เกาะแคนตอนและเอ็นเดอเบอรี่坎顿和恩德伯里群岛
หมูตัวผู้ที่ไม่ได้ตอน公猪
ออสเตรียตอนใต้下奥地利州
ออสเตรียตอนบน上奥地利州

ตัวอย่างประโยคด้วย "เครื่องหมายวรรคตอน", หน่วยความจำการแปล

add example
คุณสามารถกรอกรายการของโปรแกรมที่ไม่ต้องการบันทึกสถานะไว้ในวาระงานได้ที่นี่ หากมีโปรแกรมหลายตัวให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคเพื่อแยกโปรแกรมแต่ละตัว และเมื่อมีการเรียกคืนวาระงานในการทํางานครั้งถัดไป โปรแกรมในรายการเหล่านี้จะไม่ถูกเรียกทํางาน ตัวอย่างการกรอกรายการ เช่น ' xterm, xconsole ' เป็นต้น您可在此输入用逗号分隔的应用程序, 这些程序将不会被保存到会话中, 因此在恢复会话时也不会启动。 例如 : “ xterm, xconsole ” 。
แสดงค่าของ ' คีย์ ' ของแฟมที่ให้ ' คีย์ ' อาจจะเป็นรายการของคีย์ที่คั่นด้วย เครื่องหมายจุลภาค印出给定文件里对应于“ 键” 的值 。 “ 键” 可以是由逗号分隔的一串键列表
แทนที่เครื่องหมายนําหน้าการโทรออกต่างประเทศ ' + ' ด้วย将国际直拨前缀“ +” 替换为 :
นี่เป็นรายการของเคอร์เนล และระบบปฏิบัติการที่คุณสามารถบูตได้ในตอนนี้ เลือกตัวที่คุณต้องการแก้ไขที่นี่这是您可以启动的内核和操作系统的列表。 在此选择您要编辑的操作系统 。
สิ้นสุดเอกสารแล้ว ต้องการทําต่อ โดยวนกลับไปเริ่มจากตอนเอกสารใหม่หรือไม่?到达文档结尾 。 从开始处继续吗 ?
นี่เป็น " บรรทัดส่วนหัว " ของหน้าต่างล็อกอินสําหรับ KDM ซึ่งคุณอาจจะกรอกข้อความต้อนรับที่ต้องการได้ที่นี่และ KDM จะแสดงหัวเรื่องย่อยโดยการใช้คู่อักขระแทนการแสดงเนื้อหา โดยมีคู่อักขระดังต่อไปนี้: % d-> การแสดงผลปัจจุบัน% h-> ชื่อเครื่อง (และโดเมนถ้ามี) % n-> ชื่อโหนด โดยทั่วไปมักจะเป็นชื่อเครื่องโดยไม่เติมโดเมน% s-> ชื่อระบบปฏิบัติการ% r-> รุ่นของระบบปฏิบัติการ% m-> สถาปัตยกรรมของเครื่อง %%-> แสดงเครื่องหมาย %这是 KDM 登录窗口的头条。 您可能想要在此显示一些欢迎词或者关于操作系统的信息 。 KDM 将会把下列占位符替换为相应的内容 : % d-> 当前显示 % h-> 主机名, 可能带有域名 % n-> 结点名, 可能是不带有域名的主机名 % s-> 操作系统 % r-> 操作系统版本 % m-> 机器(硬件) 类型 %%-> 百分号自身
มี ‧ เปอร์เซ็นต์การรอด ตอนนี้เราเหลือเลขตัวเดียวแล้ว? 现 在 生存 下? 来 的 几 率? 减 少 到? 个 位? 数 了
คุณมีเมาส์ของ Logitech ต่ออยู่ และพบ libusb เมื่อตอนที่ทําการคอมไพล์ แต่ ไม่สามารถติดต่อกับเมาส์นี้ได้ สิ่งนี้อาจมีสาเหตุจากปัญหาเรื่องสิทธิ์อนุญาต-คุณควรอ่านคู่มือเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาNAME OF TRANSLATORS您连接了罗技鼠标, 并且编译时找到了 libusb, 但现在无法访问此鼠标。 这很可能是权限问题-您应该查看手册中如何纠正此问题的部分。 NAME OF TRANSLATORS
เอาล่ะ วันนี้แอสทริดพลาดตรงไหนตอนฝึก好吧 , 阿 斯 今天 在? 笼 子 里 做? 错 了 什 么 ?
ก็ได้ แต่ตอนนี้เวลาไม่พอ!我 可以 那 么 做 但是 我? 没 空 !
รายการชนิดแฟ้ม mime แยกด้วยเครื่องหมาย '; ' ซึ่งใช้ในการจํากัดการใช้กับแฟ้มที่เข้าคู่กับชนิดแฟ้ม mime เท่านั้น ใช้ปุ่มช่วยสร้างทางด้านขวาเพื่อขอรายการชนิดแฟ้มที่มีอยู่ เพื่อใช้ในการเลือก และเมื่อเลือกใช้ จะมีการเติมมาสก์ชื่อแฟ้มให้อัตโนมัติ以分号分隔的 MIME 类型列表。 此列表可用于限制此项仅针对特定 MIME 类型的文件 。 使用右侧的向导按钮可获得现有的文件类型列表, 您可从中加以选择, 这样也可以同时填入文件通配符 。
คุณได้เติมนามสกุลแฟ้มที่แตกต่างจากที่มีอยู่เดิม แต่การแปลงแบบ ' on the fly ' ยังทําไม่ได้ในตอนนี้ และถูกวางแผนที่จะใช้กับรุ่นต่อไป ตอนนี้ Kooka จะทํานามสกุลให้ถูกต้อง您输入了与当前后缀不同的文件扩展名, 现在这还做不到 。 “ 直接转换” 功能计划在将来的版本中增加 。 Kooka 更正了扩展名 。
ฟังก์ชันนี้ ใช้คํานวณหาค่า arc tangent ของตัวแปร x และ y ซึ่งคล้ายกับ การคํานวณหาค่า arc tangent ของ y/x ยกเว้นแต่เครื่องหมายของตัวแปรทั้งสองนั้น จะถูกใช้พิจารณาหาค่าหนึ่งส่วนสี่ของผลลัพธ์ที่ได้此函数计算两个变量x和y的反正切值。 它和计算y/x的反正切值是类似的, 只是使用两个变量的符号决定结果的象限 。
นี่คือตัวกรองที่จะนําไปใช้กับรายการแฟ้ม ชื่อแฟ้มที่ไม่เข้ากับตัวกรองจะไม่แสดงขึ้นมา คุณอาจจะเลือกจากหนึ่งในตัวกรองที่ได้ตั้งมาแล้วในรายการเมนูเลื่อนลง หรือคุณอาจจะป้อนตัวกรองที่คุณตั้งเองเข้าไปยังพื้นที่ข้อความโดยตรงก็ได้,/p > อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายแทนอักษรเช่น * และ? ได้这是应用到这个文件列表中的过滤器。 和这个过滤器不匹配的文件名将不会被显示 。 您可以在下拉菜单中已有的过滤器中选择一个, 或者您也可以在文本区域中直接输入一个自定义的过滤器 。 这里允许使用通配符, 例如 * 和? 。
เช็คตัวเลือกนี้เพื่อให้ทําการบันทึกคําสั่งการบูตอัตโนมัติ ให้เป็นปริยายในตอนบูตทุกครั้ง โดย lilo จะ " ล็อก " หัวข้อที่เลือกไว้ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เป็นการตั้งค่าตัวเลือก lock ในแฟ้ม lilo. conf นั่นเอง该选项将启用记录启动命令行, 并作为以后启动的默认命令行的特性。 这样, lilo“ 锁定” 启动参数, 直到手工取代它 。 该选项设置 lilo. conf 中的 lock 选项 。
ใช้กําหนดสัญลักษณ์ที่ใช้นําหน้าตัวเลขที่เป็นค่าลบ ซึ่งไม่ควรจะเป็นช่องว่าง เพื่อให้แยกความแตกต่างระหว่างค่าที่เป็นบวกและลบอย่างชัดเจน ซึ่งโดยปกติ มักใช้เครื่องหมายลบ您可以在这里指定负数的前缀。 它不能为空, 这样您才能分辨正数和负数。 通常它被设为减号 (-) 。
สีพื้นหลังของ OSD โดยสีจะถูกระบุให้อยู่ในรูป RGB ซึ่งเป็นจํานวนเต็มสามจํานวน มีค่าระหว่าง ‧ ถึง ‧ คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคOSD 背景的颜色。 颜色以 RGB 指定, 用逗号分开三个 ‧ 到 ‧ 之间的整数 。
รายการนี้ควรจะแสดงชนิดของแฟ้มที่โปรแกรมของคุณสามารถเปิดได้ ซึ่งรายการนี้จะถูกจัดระเบียบด้วย ชนิด mime MIME หรือ Multipurpose Internet (e) Mail Extension (ส่วนขยายของเมล์อินเทอร์เน็ตอเนกประสงค์) คือโพรโทคอลมาตรฐานสําหรับระบุชนิดของแฟ้ม โดยอาศัยส่วนขยาย (นามสกุล) ของชื่อแฟ้ม และ ชนิด mime ที่คล้ายกัน ตัวอย่าง: ส่วนของ " bmp " ที่ตามหลังเครื่องหมายจุด ใน flower. bmp จะบ่งบอกว่า นี่คือรูปภาพชนิดหนึ่ง image/x-bmp ในการที่จะรู้ได้ว่า ควรจะใช้โปรแกรมไหนเปิดแฟ้มแต่ละชนิด ระบบควรจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ ความสามารถในการรับมือส่วนขยายเหล่านี้ และชนิด mime ของโปรแกรมแต่ละตัว หากคุณต้องการเชื่อมโปรแกรมนี้เข้ากับชนิด mime ตั้งแต่ ‧ ขึ้นไปที่ไม่ได้อยู่ในรายการนี้ ให้คลิกที่ปุ่ม เพิ่ม ที่ด้านล่าง หากว่ามีชนิดของแฟ้มตั้งแต่ ‧ ชนิดที่โปรแกรมนี้ไม่สามารถเปิดได้ คุณอาจต้องการที่จะ เอาชนิดแฟ้มนั้นออกจากรายการ ให้คลิกที่ปุ่ม เอาออก ด้านล่าง在此选择您的应用程序可处理的一种或多种文件类型。 此列表是按照 MIME 类型 组织的 。 MIME-- 多用途网际邮件扩展-- 是一种用来根据文件扩展名和相应的 MIME 类型 来标识数据类型的标准协议。 例如: flower. bmp 中句点后面的“ bmp” 部分表明了这是一种图像 image/x-bmp 。 要哪个应用程序应该打开哪种类型的文件, 您系统通知系统每个应用程序可处理哪些扩展名和 MIME 类型 。 如果您想要将此应用程序与一种或多种未在列表中出现的 MIME 类型关联起来, 请单击下面的 添加 按钮。 如果此应用程序有一种或多种文件类型, 您可以使用下面的 删除 按钮从列表中予以删除 。
หากเปิดความสามารถนี้ไว้ เมื่อมี \\ N เกิดขึ้นโดยที่ N คือเลขจํานวนเต็ม จะถูกแทนที่ด้วยการครอบ (" ข้อความในวงเล็บ ") จากรูปแบบที่ตั้งเอาไว้ ในการรวม (ตัวอักษร \\ N เข้าไปในรายการสําหรับแทนที่ของคุณ ให้ใส่เครื่องหมายแบ็คแสลชเพิ่มพิเศษเข้าไปด้านหน้ามัน เช่น \\\\ N如果启用此选项 , \\ N 的每次出现(此时 N 为整数) 都将替换为模式中相应的抓取 (“ 括号包围的子串 ”) 。 要在您的替换中包含字面的 \\ N , 请在前面放一个额外的反斜线, 即 \\\\ N 。
คุณต้องการเริ่มการค้นหาใหม่จากตอนต้นหรือไม่?您想要从开头重新开始搜索吗 ?
ป้อนเนื้อความของแท็ก HTML (เครื่องหมาย <, > และแท็กปิดจะถูกใส่ให้อัตโนมัติ输入 HTML 标记的内容 (< \ �\ �\ � > 和结束标记会被自动提供) :
ยังไม่สนับสนุนบริการที่ร้องขอในตอนนี้请求的服务目前不可用 。
หากว่าคําที่ไม่รู้จักนี้เป็นคําที่สะกดผิด คุณควรจะตรวจสอบว่ามีคําที่แก้ไขให้ถูกต้อง สําหรับคํานี้อยู่หรือไม่ และหากว่ามี, ให้คลิกที่คํานั้น หากไม่มีคําในรายการนี้ที่สามารถใช้แทนที่ได้เลย คุณอาจะพิมพ์คําที่ถูกต้องลงไปในกล่องแก้ไขที่ด้านบนได้ การที่จะแก้ไขคํานี้ให้คลิกที่ แทนที่ หากคุณต้องการแก้ไขคําแต่เฉพาะ ตอนนี้เท่านั้น หรือคลิกที่ แทนที่ทั้งหมด หากคุณต้องการที่จะแก้ไขคําผิดที่เกิดขึ้นทั้งหมด如果未知单词是拼写错误, 您应该检查是否有可用的正确拼写, 如果存在, 则点击它。 如果这个列表中没有可进行替换的合适的词, 您可以在上面的编辑框中输入正确的单词 。 要更正这个单词且并且只更正这一处, 请点击 替换 , 如果您要更正全部出现的这个错词, 请点击 全部替换 。
มีการปรับเปลี่ยนค่าตัวเลือก หมุนภาพตัวอย่างด้วยข้อมูล Exif คุณต้องการจะสร้างภาพตัวอย่างของรายการในอัลบั้มทั้งหมดในตอนนี้หรือไม่? แจ้งให้ทราบ: การประมวลผลสร้างภาพตัวอย่าง จะใช้เวลาค่อนข้างมาก! คุณสามารถเริ่มการประมวลผลนี้ได้ โดยเรียกที่เมนู " เครื่องมือ "Exif 自动旋转缩略图选项已更改 。 您现在想要重建所有相册项目的缩略图吗 ? 注意: 缩略图处理会花费一段时间! 您可以稍后从“ 工具” 菜单启动这项作业 。
เพราะข้าอยากจดจําสิ่งที่เจ้าจะตอบ ณ ตอนนี้因? 为 我 想? 记 住 你? 现 在? 说 的? 话
หน้าแสดง 1 พบ 106 ประโยควลีที่ตรงกัน เครื่องหมายวรรคตอนพบใน 0.384 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน