แปลเป็​​น โปแลนด์:

  • George Marshall   

ตัวอย่างประโยคด้วย "จอร์จ มาร์แชลล์", หน่วยความจำการแปล

add example
โปรแกรมรักษาจอภาพ มอดูลนี้ ให้คุณสามารถปรับแต่งโปรแกรมรักษาจอภาพได้ คุณสามารถเปิดใช้ส่วนโปรแกรมรักษาจอภาพได้แม้ว่าคุณจะมีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน สําหรับจอภาพของคุณอยู่แล้ว นอกจากจะให้ความบันเทิงต่าง ๆ ไม่รู้จบ และการป้องกันไม่ให้จอภาพของคุณเสียแล้ว โปรแกรมรักษาจอภาพยังจะล็อคหน้าจอ ของคุณได้แบบง่าย ๆ อีกด้วย หากคุณต้องปล่อยหน้าจอเอาไว้เมื่อคุณไม่อยู่ หากว่า คุณต้องการให้โปรแกรมรักษาหน้าจอทําการล็อควาระงาน โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทําการเปิดความสามารถ " ต้องการรหัสผ่าน " ของโปรแกรมรักษาหน้าจอ หากคุณไม่ต้องการ คุณก็ยังสามารถล็อควาระงาน ได้โดยตรงโดยใช้การกระทํา " ล็อควาระงาน " ของพื้นที่หน้าจอWygaszacz ekranu Ten moduł pozwala włączyć i skonfigurować wygaszacz ekranu. Możesz włączyć wygaszacz, nawet jeśli używasz funkcji oszczędzania monitora i energii. Poza wartościami rozrywkowymi i zabezpieczeniem przed wypaleniem monitora, wygaszacz ekranu umożliwia proste zabezpieczenie Twojego komputera. Jeśli chcesz włączyć blokadę, wybierz opcję " Wymagaj hasła " w wygaszaczu. Nawet jeśli ta opcja nie jest włączona, możesz zablokować ekran poleceniem " Zablokuj sesję " w menu pulpitu
ถ้าคุณมีจอแบบ TFT หรือ LCD คุณจะสามารถปรับคุณภาพของการแสดงแบบอักษรให้ดีขึ้นได้ โดยเลือกตัวเลือกนี้ การสร้างพิกเซลย่อยนั้นยังรู้จักกันในนาม ClearType(tm) ด้วย ในการที่จะทําให้การแสดงพิกเซลย่อยทํางานอย่างถูกต้อง คุณจําเป็นต้องรู้ว่า พิกเซลย่อยของหน้าจอคุณเรียงตัวอย่างไร บนจอ TFT หรือ LCD นั้น พิกเซลเดี่ยว ๆ จะประกอบด้วยพิกเซลย่อย ‧ พิกเซล ได้แก่ แดง, เขียว และ น้ําเงิน หน้าจอส่วนใหญ่จะมีการเรียงลําดับแนวแบบ RGB ในขณะที่บางหน้าจอจะเรียงแบบ BGR คุณสมบัติตรงนี้จะไม่ทํางานกับจอแบบใช้หลอด (CRTNa ekranach TFT i LCD wybierając tę opcję można dodatkowo poprawić jakość wyświetlanych czcionek. Wygładzanie podpikselowe, znane jest także jako ClearType(tm). Żeby wygładzanie podpikselowe działało poprawnie, trzeba wybrać sposób ustawienia podpikseli na Twoim ekranie. Na wyświetlaczach TFT i LCD pojedynczy piksel w rzeczywistości składa się z trzech podpikseli: czerwonego (R), zielonego (G) i niebieskiego (B). Najczęstsza kolejność to RGB, ale zdarza się także BGR. Ta opcja nie działa na monitorach CRT
ปรับค่าแกมม่าการแสดงผล เป็นเครื่องมือในการปรับความถูกต้องของค่าแกมม่าของจอภาพของคุณ ใช้แถบเลื่อนปรับค่าทั้งสี่ในการปรับค่าให้ถูกต้อง โดยอาจจะปรับเฉพาะค่าแกมม่าตัวเดียวก็ได้ หรือจะแยกปรับค่าสีทั้งสีแดง, สีเขียว และสีน้ําเงินก็ได้ ทั้งนี้อาจจะต้องปรับความสว่างหน้าจอ (Brightness) และความตัดกันของสี (Contrast) ของจอภาพของคุณให้ถูกต้องและเหมาะสมก่อน เพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องมากขึ้น นอกจากนั้นคุณยังสามารถเลือกบันทึกการปรับตั้งค่าแกมม่าของคุณนี้ให้มีผลกับทั้งระบบได้ โดยการจัดเก็บไว้ในแฟ้มปรับแต่ง XF‧Config (ต้องใช้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบ-root ในการบันทึก) หรือจะให้มีผลกับการใช้งาน KDE เฉพาะตัวคุณเท่านั้นก็ได้ ทั้งนี้คุณสามารถแยกการปรับความถูกต้องของค่าแกมม่าของแต่ละจอภาพในการแสดงผลแบบหลายจอก็ได้Korekcja Gamma Ten program służy do ustawienia korekcji gamma monitora. Za pomocą czterech suwaków można ustawić korekcję gamma-albo jako pojedynczą wartość, albo oddzielnie dla kolorów: czerwonego, zielonego i niebieskiego. Dla uzyskania lepszych wyników konieczne może okazać się odpowiednie ustawienie kontrastu i jasności monitora. Obrazki testowe pomogą dobrać najlepszą konfigurację. Można zapisać ustawienia do systemowego pliku XF‧Config (wymagane są uprawnienia administratora). W systemach wieloekranowych można skonfigurować każdy ekran oddzielnie
ตามปกติแล้วโปรแกรมรักษาหน้าจอจะถูกหยุดชั่วคราว เมื่อมีการใช้ระบบประหยัดพลังงานหน้าจอ เนื่องจากจะไม่มีใครเห็นอะไรบนหน้าจออยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมรักษาหน้าจอบางตัว จะทําการคํานวณต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นจึงไม่น่าจะหยุดการทํางานของโปรแกรมเหล่านั้นNAME OF TRANSLATORSZazwyczaj wygaszacz ekranu jest wyłączany, kiedy włączy się oszczędzanie energii wyświetlacza, bo i tak nie będzie nic widać. Niektóre wygaszacze wykonują jednak przydatne obliczenia, więc nie powinno się ich wyłączać. NAME OF TRANSLATORS
เปิดใช้งานตัวเลือกนี้ หากคุณต้องการให้มีการใช้ โพรไฟล์ระบบสีจอภาพ ร่วมกับการแสดงภาพในเครื่องมือแก้ไขภาพเพื่อให้มีการปรับค่าสีให้ถูกต้องบนจอภาพของคุณ คําเตือน: ตัวเลือกนี้จะใช้เวลาในการแสดงผลภาพบนจอมากขึ้น และอาจจะทําให้เครื่องทํางานได้ช้าลงWłącz tę opcję jeśli chcesz użyć swojego Profilu koloru monitora aby pokazać obarzy w edytorze obrazów z korekcją barw dostosowaną do twojego monitora. Uwaga: ta opcja może zabrać trochę czasu, zwłaszcza na wolnym komputerze
ใช้เมนูนี้ สําหรับเลือกโหมดในการจับภาพได้สี่โหมดดังต่อไปนี้: ทั้งจอภาพ-จับภาพทุกส่วนของจอภาพ หน้าต่างซึ่งอยู่ด้านล่างเคอร์เซอร์-จับภาพเฉพาะหน้าต่าง (หรือเมนู) ซึ่งอยู่ด้านล่างของเคอร์เซอร์เมาส์ขณะที่มีการเริ่มจับภาพ เลือกขอบเขต-จับภาพเฉพาะขอบเขตของพื้นที่ทํางานที่คุณกําหนด เมื่อเริ่มการจับจอภาพในโหมดนี้ โปรแกรมจะรอให้คุณเลือกขอบเขตพื้นที่ที่ต้องการ โดยการคลิกเมาส์ค้างไว้เพื่อเริ่มขอบเขตและลากครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ ส่วนของหน้าต่าง-จับภาพเฉพาะส่วนของหน้าต่าง เมื่อเริ่มการจับภาพในโหมดนี้โปรแกรมจะรอให้คุณเลือกหน้าต่างต่าง ๆ ได้ตามที่คุณต้องการ ซึ่งทําได้โดยการเคลื่อนเมาส์ไปอยู่เหนือหน้าต่างที่ต้องการZ tego menu można wybrać cztery tryby zrzutów: Pełny ekran-zapisuje całą zawartość ekranu. Okno pod kursorem-zapisuje jedynie okno (lub menu) zawierające kursor w momencie wykonywania zrzutu. Obszar-zapisuje jedynie podany obszar. Podczas wykonywania zrzutu będzie można określić wymagany obszar przez kliknięcie i przesuwanie myszy. Część okna-zapisuje tylko część okna. Podczas wykonywania zrzutu będzie można wybrać dowolny element okna przez przesunięcie myszy nad niego
ตําแหน่งแกน Y ของ OSD โดยสัมพันธ์กับหน้าจอที่ถูกเลือกและการจัดวาง OSD หากเลือกการจัดวางไว้บนสุด ตําแหน่งพิกัดแกน Y จะเป็นที่ว่างระหว่างขอบบนของ OSD และส่วนบนสุดของหน้าจอ หากเลือกการจัดวางไว้ล่างสุด พิกัดแกน Y จะเป็นที่ว่างระหว่าง ขอบล่างของ OSD และส่วนล่างสุดของหน้าจอWspółrzędna Y OSD względem wybranego ekranu i dopasowania OSD. Jeśli jest wybrane dopasowanie Górne, współrzędna Y jest odległością pomiędzy górną krawędzią OSD a szczytem ekranu. Jeśli jest wybrane dopasowanie Dolne, współrzędna Y jest odległością pomiędzy dolną krawędzią OSD a dołem ekranu
ค่าการปรับแต่งใหม่: ความละเอียดการแสดงผล: % ‧ x % ‧ แนวของจอภาพ: % ‧ อัตราการรีเฟรชของจอ: % ‧Refresh rate in Hertz (HzNowa konfiguracja: Rozdzielczość: % ‧ x % ‧ Orientacja: % ‧ Częstotliwość odświeżania: % ‧Refresh rate in Hertz (Hz
เปิดใช้การรองรับการใช้งานหลายจอภาพในการแสดงหน้าต่างเต็มจอภาพWłącz obsługę trybu pełnoekranowego na wielu monitorach
ปรับขนาดภาพให้เต็มขนาดจอหากภาพเล็กกว่าจอ ขึ้นกับองค์ประกอบPrzeskaluj obrazek do rozmiaru ekranu, jeśli mniejszy, do powiększenia
ตั้งค่าโปรแกรมรักษาจอภาพหน้าจอว่างKonfiguracja wygaszacza Pusty ekran
หากเลือกตัวเลือกนี้ จะมีแถบเมนูปรากฎที่ด้านบนสุดของจอ ซึ่งจะใช้แสดงเมนูของพื้นที่หน้าจอJeśli ta opcja jest wybrana, na górze ekranu wyświetlany będzie pasek zawierający menu pulpitu
เซิร์ฟเวอร์ X ของคุณไม่รองรับการปรับความละเอียดการแสดงผลและการหมุนจอภาพ โปรดปรับปรุง X ให้เป็นรุ่น ‧. ‧ หรือใหม่กว่า นอกจากนี้คุณยังต้องใช้ส่วนเสริมการปรับความละเอียดและหมุนจอภาพของระบบ X (เรียกว่าส่วนเสริม RANDR) รุ่น ‧. ‧ หรือใหม่กว่าขึ้นไป สําหรับการใช้งานคุณสมบัตินี้Twój X serwer nie obsługuje zmiany rozmiaru i obracania ekranu. Proszę uaktualnić go do wersji ‧. ‧ lub nowszej. Aby używać tej funkcji, potrzebujesz rozszerzenia X Resize And Rotate (RANDR) w wersji ‧. ‧ lub nowszej
วิธีใช้: % ‧ [-setup ] [ อากรูเมนต์ ] เพื่อเริ่มโปรแกรมรักษาจอภาพแบบสุ่ม บางอากรูเมนต์ (ยกเว้น-setup) จะถูกส่งต่อไปยังโปรแกรมรักษาจอภาพUżycie: % ‧ [-setup ] [ args ] Uruchamia losowy wygaszacz ekranu. Inne argumenty poza-setup są przekazywane do wygaszacza ekranu
แนวการวาง(หมุน) จอภาพ, ความละเอียดการแสดงผล และอัตราการรีเฟรชจอภาพของคุณ ได้ถูกปรับเปลี่ยนตามต้องการแล้ว โปรดยืนยันหากคุณต้องการใช้การแสดงผลที่ถูกปรับเปลี่ยนนี้ในเวลา ‧ วินาที ไม่เช่นนั้นการแสดงผลจะถูกปรับคืนกลับไปใช้ค่าที่เคยใช้ก่อนหน้าการปรับแต่งนี้Orientacja, rozmiar i częstotliwość odświeżania ekranu zostały zmienione na żądane ustawienia. Proszę wskazać, czy zachować bieżącą konfigurację. Za ‧ sekund ekran powróci do poprzednich ustawień
คุณได้เลือกให้แสดงหน้าต่างในโหมดแสดงเต็มจอภาพ และหากโปรแกรมที่เป็นเจ้าของหน้าต่างไม่มีตัวเลือกให้สลับโหมดการแสดงผลเต็มจอ จะทําให้คุณไม่สามารถปิดการแสดงผลเต็มจอผ่านเมาส์ได้ ดังนั้นให้ใช้เมนูปฏิบัติการของหน้าต่างแทน โดยเรียกใช้เมนูผ่านทางปุ่มพิมพ์ลัด %Wybrałeś opcję wyświetlania okna na cały ekran. Jeśli program sam nie ma opcji powrotu do zwykłego trybu, powrót do niego przy użyciu myszy będzie niemożliwy. Jedyna możliwość to użycie menu operacji na oknie, wywoływanego skrótem klawiszowym %
ขีดเริ่มคือ ระยะที่น้อยที่สุดที่ตัวชี้ของเมาส์จะต้องเคลื่อนที่บนหน้าจอ ก่อนที่การเพิ่มความเร็วใด ๆ จะมีผล หากการเคลื่อนที่ของเมาส์น้อยกว่าขีดเริ่ม ตัวชี้ของเมาส์ก็จะเคลื่อนที่เหมือนกับตั้งการเร่งความเร็วไว้ที่ ‧ เท่า ดังนั้น เมื่อคุณเคลื่อนที่ตัวอุปกรณ์เพียงเล็กน้อย นั่นหมายถึงจะไม่มีการเร่งความเร็วเกิดขึ้นเลย ทําให้คุณสามารถควบคุม ตัวชี้ของเมาส์ได้มากขึ้น และด้วยการเคลื่อนที่อุปกรณ์ที่มากขึ้น คุณจะสามารถเลื่อนตัวชี้ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ บนหน้าจอได้อย่างรวดเร็วCzułość myszy to najmniejsza odległość, jaką musi pokonać kursor, aby zadziałało przyspieszenie. Jeżeli ruch jest mniejszy niż czułość myszy, kursor przesuwa się tak, jakby przyspieszenie było ustawione na ‧x. W związku z tym przy małych przemieszczeniach urządzenia wskazującego brak przyspieszenia, co daje dużą kontrolę nad kursorem myszy. Przy dużych przemieszczeniach urządzenia wskazującego można szybko przesunąć kursor z jednego końca ekranu na drugi
นี่เป็นความละเอียดในการแสดงผลของจอภาพ ซึ่งในช่องรายการเลือกแบบหย่อนรายการเลือกลงนี้จะเป็นรายการความละเอียดในการแสดงผลที่ใช้ได้กับจอภาพของคุณRozmiar, znany również jako rozdzielczość twojego ekranu, może być wybrany z tej listy rozwijanej
ใช้โปรแกรมรักษาจอภาพที่เหมาะสมกับจอภาพUżyj wygaszaczy, które wykorzystują aktualny obraz ekranu
ลดขนาดภาพให้เต็มจอ หากภาพใหญ่กว่าจอDostosuj obrazek do wielkości ekranu, jeżeli jest większy
ดูตัวอย่างของโปรแกรมรักษาจอภาพที่เลือกไว้แบบเต็มจอPokaż pełnoekranowy podgląd wybranego wygaszacza ekranu
โปรแกรมรักษาจอภาพ ธงพัดสะบัดไหว โปรแกรมรักษาจอภาพ ธงพัดสะบัดไหว สําหรับ KDE สงวนลิขสิทธิ์ (c) Ian Reinhart GeiserPowiewająca flaga Wygaszacz " Powiewająca flaga " dla KDE Copyright (c) Ian Reinhart Geiser
ยกเลิกตัวเลือกนี้ หากคุณไม่ต้องการ ให้มีไอคอนบนพื้นที่หน้าจอ ซึ่งจะทําให้พื้นที่หน้าจอ ทํางานได้ค่อนข้างเร็วขึ้น แต่คุณก็จะไม่สามารถลาก แฟ้มมาไว้ยังพื้นที่หน้าจอได้Wyłącz tę opcje, jeśli nie chcesz mieć ikon na pulpicie. Bez ikon KDE będzie działać nieco szybciej, ale nie będziesz mógł przeciągać plików na pulpit
แสดงหลายจอภาพ มอดูลนี้ให้คุณได้ปรับแต่ง KDE ในการแสดงผลกับระบบหลายจอภาพได้Wiele monitorów Ten moduł pozwala skonfigurować obsługę wielu monitorów przez KDE
ตัวเลือกนี้ ใช้เปลี่ยนความสัมพันธ์ ระหว่างระยะที่ตัวชี้ของเมาส์ เคลื่อนไปบนหน้าจอ และการเคลื่อนที่ของตัวอุปกรณ์เอง (ซึ่งอาจเป็นเมาส์, แทร็กบอล, หรืออุปกรณ์ชี้อื่น) การตั้งค่าที่สูงจะทําให้การเลื่อนตัวชี้ของเมาส์บนหน้าจอที่มากขึ้นด้วย แม้ว่าคุณจะเลื่อนตัวอุปกรณ์เพียงเล็กน้อยก็ตามการเลือกค่าที่สูงมาก อาจจะส่งผลให้ตัวชี้ของเมาส์ เคลื่อนตัวอย่างสะเปะสะปะบนหน้าจอได้ ทําให้ควบคุมได้ยากTa opcja pozwala na określenie zależności między odległością, o jaką przesuwa się kursor, a względnym przesunięciem samego urządzenia (myszy, trackballa czy innego urządzenia wskazującego). Duża wartość przyspieszenia powoduje, że wystarczy niewielki ruch myszy, aby poruszyć kursorem na dużą odległość. Ustawienie tej wartości na zbyt wielką może spowodować, że kursor będzie skakać po ekranie, utrudniając pracę
หน้าแสดง 1 พบ 328 ประโยควลีที่ตรงกัน จอร์จ มาร์แชลล์พบใน 2.835 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน