แปลเป็​​น จอร์เจีย:

  • ფეოდალიზმი 

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย จอร์เจีย (28)

การกู้คืนระบบსისტემის აღდგენა
การจัดอันดับระบบსისტემური შეფასება
การติดตั้งแบบผู้ดูแลระบบადმინისტრაციული ინსტალაცია; ადმინისტრატორული ინსტალაცია
การป้องกันระบบსისტემური დაცვა
การเริ่มต้นระบบსაწყისი ჩატვირთვა
การเริ่มต้นระบบของเครื่องใหม่თბილი ჩატვირთვა
เข้าสู่ระบบშესვლა
ดาวเคราะห์นอกระบบეგზოპლანეტა
บริการระบบโดเมนของ Active Directoryაქტიური დირექტორიის დომენის სერვისები
ผู้ดูแลระบบსისტემური ადმინისტრატორი
ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์კომპიუტერის ადმინისტრატორი
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายქსელის ადმინისტრატორი
ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์სერვერის ადმინისტრატორი
ระบบსისტემა
ระบบการเรียกชื่อสิ่งมีชีวิตแบบทวินามბინომიალური ნომენკლატურა
ระบบใช้อํานาจเด็ดขาดდესპოტიზმი
ระบบนิเวศეკოსისტემა
ระบบปฏิบัติการოპერაციული სისტემა
ระบบประธานาธิบดีსაპრეზიდენტო რესპუბლიკა
ระบบพื้นที่สีფერთა სივრცე
ระบบแฟ้มფაილური სისტემა
ระบบย่อยอาหารკუჭ-ნაწლავის ტრაქტი
เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ხელახლა ჩატვირთვა
เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่โดยไม่ปิดเครื่องრბილი გადატვირთვა
ส่วนการควบคุมระบบსისტემური კონტროლის არე
เหตุการณ์ของระบบსისტემური მოვლენა
ออกจากระบบგამოსვლა
เอเจนต์ดูแลสถานภาพระบบსისტემის მდგომარეობის აგენტი

ตัวอย่างประโยคด้วย "ระบบเจ้าขุนมูลนาย", หน่วยความจำการแปล

add example
UADescription (NN ‧. ‧ บนระบบปัจจุบัน) NameUADescription (NN ‧. ‧ მიმდინარე სისტემაში) Name
ระบบผิดพลาด: %სისტემური შეცდომა: %
ปรับแต่งค่าระบบเครือข่ายทั่วไป เช่น ค่าหมดเวลา เป็นต้นNameქსელის ზოგადი პარამეტრები, ისეთი როგორიცაა ტაიმაუტიName
ปรับแต่งการตั้งค่าระบบแคชNameვებ კეშის პარამეტრების კონფიგურაციაName
ตั้งค่าระบบNameსისტემური მისამართებიName
แบบอักษรทั้งระบบსისტემური მენიუ
ระบบจัดการหน้าต่างที่เร็วและเบา สร้างบนพื้นฐานของ WM‧Nameსწრაფი და მსუბუქი ფანჯრების მენეჯერი WM‧-ის ბაზაზეName
ระบบจัดการหน้าต่างขนาดเบาที่ใช้ชุดตกแต่งได้Nameმსუბუქი ფანჯრის მენეჯერი თემების მხარდაჭერითName
ระบบจัดการหน้าต่างขนาดเบา สร้างมาจาก BlackboxNameBlackbox-ის ბაზაზე ფანჯრიოს მენეჯერიName
ระบบจัดการหน้าต่างขนาดเล็กNameმინიმალისტური ფანჯრების მნეჯერიName
ปูมบันทึกของระบบการพิมพ์ჟურნალის საფეხურის ბეჭდვა
ระบบจัดการหน้าต่าง OpenLook แบบดั้งเดิมNameOpenLook სისტემის ტრადიციული ფანჯრის მენეჯერიName
Lightweight Window Manager ระบบจัดการหน้าต่างเปล่าๆ ที่ไม่สามารถปรับแต่งได้เลยNameმსუბუქი არაკონფიგურირებადი ფანჯრების მენეჯერიName
ป้องกันระบบ KDENameKDE სისტემური მონიტორიName
รองรับเฉพาะแฟ้มภายในระบบเท่านั้นმიიღება მხოლოდ ლოკალური ფაილები
เครื่องมือแสดงข้อมูลระบบNameხელსაწყო სისტემის ინფორმაციის სანახავად Name
ระบบทันสมัยNameთანამედროვე სისტემაName
ระดับความแข็งแกร่งของรหัสผ่าน จะเป็นตัวชี้วัดได้ว่าระบบมีความปลอดภัยมากเพียงใด โดยมีหลักสําหรับกําหนดรหัสผ่านที่มีความปลอดภัยสูงคือ:-ใช้รหัสผ่านที่มีความยาวมากขึ้น;-ใช้รหัสผ่านที่เป็นการผสมระหว่างอักษรตัวเล็กและอักษรตัวใหญ่;-ใช้ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ร่วมกับตัวอักษรპაროლის საიმედოობის მზომი აჩვენებს პაროლის უსაფრთხოების დონეს. პაროლი უფრო საიმედო რომ იყოს:-მას საკმარისი სიგრძე უნდა ჰქონდეს;-მასში შერეული უნდა იყოს ასოები და ციფრები;-ასოებისა და ციფრების გარდა მასში უნდა იყოს სპეციალური სიმბილოები. მაგ
ระบบจัดการหน้าต่างขนาดเล็ก แต่สามารถปรับแต่งได้Nameმინიმალური მაგრამ კონფიგურირებადი ფანჯრის მენეჯერიName
คุณเลือกระดับความรุนแรง วิกฤติ โปรดจําไว้ว่าระดับความรุนแรงนี้ มีจุดประสงค์ จะใช้กับข้อผิดพลาดเท่านั้น ซึ่ง ซึ่งอาจจะทําให้ซอฟต์แวร์ในระบบ (หรือระบบทั้งหมด) ที่ไม่เกี่ยวข้องหยุดทํางานได้ ส่งผลให้เกิดข้อมูลสูญหายอย่างหนัก อาจนํามาซึ่งช่องโหว่ของระบบความปลอดภัยของระบบ ข้อผิดพลาดที่คุณรายงานนี้ สร้างความเสียหายอย่างมากต่อคุณหรือไม่? ถ้าไม่ใช่ โปรดเลือกระดับความรุนแรงที่ต่ํากว่านี้ ขอบคุณ!თვენ მიუთითეთ მნიშვნელობა კრიტიკული. ეს დონე გულისხმობს, რომ თუ ეს პაკეტი ჩადგმულია შეცდომამ შესაძლოა გამოიწვის სხვა პროგრამების ან თავად სისტემის მუშაობის შეწყვეტა მონაცემთა დაზიანება ან დაკარგვა სისტემის უსაფრთხოების დარღვევა არის თუ არა შეცდომა, რომლის პატაკიც გსურთ ამდენად სერიოზული? თუ ასე არაა, აირჩიეთ უფრო შესაფერისი მნიშვნელობა. გმადლობთ!
ข้อมูลระบบเสียงNameინფორმაცია ხმის შესახებName
' % ‧ ' ไม่ใช่แฟ้มภายในระบบ' % ‧ ' არაა ლოკალური ფაილი
เปิดแฟ้มในปูมบันทึกระบบ Kფაილის KSystemLog-ში გახსნა
เริ่มแบบย่อเป็นไอคอนไปยังถาดระบบ (ย่อหายხატულებიან (შემცირებული) მოდულით დაწყება
ระบบจัดการหน้าต่างที่ปรับแต่งได้อย่างละเอียด สร้างมาจาก BlackboxNameკონფიგურირებადი ფანჯრის მენეჯერი Blackbox-ს ბაზაზეName
หน้าแสดง 1 พบ 113 ประโยควลีที่ตรงกัน ระบบเจ้าขุนมูลนายพบใน 0.606 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน