แปลเป็​​น อิตาลี:

  • glicerina   
    (noun   )

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อิตาลี (89)

กลีเซอรอลglicerolo; glicerina
กลีเซอรัลดีไฮด์ 3 ฟอสเฟต ดีไฮดรอกgliceraldeide 3 fosfato deidrogenasi
กลีเซอไรด์gliceridi; acilgliceroli
กลีเซอไรด์เมตาบอลิซึมmetabolismo dei gliceridi
แกรนด์ดยุคอ็องรีที่ 1 แห่งลักเซมเบิร์กEnrico di Lussemburgo
ไกลเซอโรฟอสโฟไลปิดglicerofosfolipidi
ควีนาครีนchinacrina
คอมพิวเตอร์ อตานาซอฟฟ์-เบอร์รีAtanasoff Berry Computer
เจ้าหญิงแคเทอรีนแห่งอารากอนCaterina d’Aragona
เจ้าหญิงมารี-โจเซแห่งเบลเยียมMaria José del Belgio
ชาลส์ เดอ เซอกงดา บารงแห่งมงแตสกีเยอmontesquieu
ซิรีมารินsilimarina
ซีดสครีนนิ่งselezione dei semi
ซูโดยูรีดีนpseudouridina
เซลีน ดิออนCéline Dion
เซอรานอลzeranolo
เซอราไมด์ceramidi
เซอรีนserina
เซอโรโทนินserotonina
แซนโฮเซSan Jose
เดอรีส (สารป้องกันกําจัดแมลง)derris (insetticida)
โดนาโดรีลินgonadorelina
ไดกลีเซอไรด์digliceridi
ตัวยับยั้งเอ็นไซม์ย่อยยูรีนinibitori dell'ureasi
ไตรกลีเซอไรด์trigliceridi
ไตรกลีเซอไรด์ไลเปสtriglicerido lipasi
นอร์อะดรีนาลีนnoradrenalina
ไนโตรกลีเซอรีนnitroglicerina
ปลาจอห์นดอรีpesce san pietro
ปลาดอรีpesce gallo
พรีโคซีนinduttori della muta
พรีออนprione
พรีออนโปรตีนproteine prioniche
พอลิเมอไรเซชันpolimerizzazione
แพนครีโอไซมินpancreozimina
โพลีเมอเรสเชนรีแอคชันreazione a catena della polimerasi
โพลียูรีเทนpoliuretano
โพลีสไตรีนpolistirene
ฟรานซิสโก เซอบารานFrancisco de Zurbarán
ฟอสฟาติดิลเซอรีนfosfatidilserine
มิเซโรทอกซินmiserotossina
เมโทพรีนmetoprene
โมโนและไดกลีเซอไรด์mono- e digliceridi
รีควีนนิ่งsostituzione dell'ape regina
รีเซพเตอร์recettore
รีโมตคอนโทรลtelecomando
รีแลกซินrelaxina
โรคดูรีนdurina
โรคพยาธิออนโคเซอเซียซิสoncocerciasi
วูล์ฟเวอรีนgulo gulo
สไตรีนstirene
สมเด็จพระจักรพรรดินีนาถแคทเธอรีนที่ 2 แห่งรัสเซียCaterina II di Russia
สมเด็จพระราชินีแคเธอรีน ฮอเวิร์ดCatherine Howard
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 1Papa Gregorio I
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 10Papa Gregorio X
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 11Papa Gregorio XI
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 12Papa Gregorio XII
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 13Papa Gregorio XIII
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 14Papa Gregorio XIV
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 15Papa Gregorio XV
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 16Papa Gregorio XVI
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 2Papa Gregorio II
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 3Papa Gregorio III
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 4Papa Gregorio IV
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 5Papa Gregorio V
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 7Papa Gregorio VII
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 8Papa Gregorio VIII
สมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีที่ 9Papa Gregorio IX
สมเด็จพระสันตะปาปาเซเลสทีนที่ 1Papa Celestino I
สมเด็จพระสันตะปาปาเซเลสทีนที่ 2Papa Celestino II
สมเด็จพระสันตะปาปาเซเลสทีนที่ 3Papa Celestino III
สมเด็จพระสันตะปาปาเซเลสทีนที่ 4Papa Celestino IV
สมเด็จพระสันตะปาปาเซเลสทีนที่ 5Papa Celestino V
สมเด็จพระสันตะปาปาอนิเซตุสPapa Aniceto
อนินทรียวัตถุปรับปรุงดินammendanti inorganici
อองตวน เดอ แซง-เตกซูเปรีAntoine de Saint-Exupéry
อะดรีเนอจิครีเซปเตอร์recettori adrenergici
อันดับดินเซอโรซอลxerosol
อามีทรีนametrina
อินเซคทิวอราInsectivora
อูนอูนเซปเทียมUnunseptio; ununseptio
อูนอูนเทรียมununtrio; Ununtrio
เอฟิดรีนefedrina
โอมาร์ ซิวอรีOmar Sivori
โอโอสปอรีนoosporeina
ไอโซพรีนอยด์isoprenoidi
ฮอร์โมนรีเซปเตอร์recettori di ormoni
ฮิลลารี คลินตันHillary Clinton
โฮโมเซรีนomoserina

ตัวอย่างประโยคด้วย "กลีเซอรีน", หน่วยความจำการแปล

add example
๏ ์฿ๆ๙ ๐๙๒ แ๕๔\ xFC ่แ \ xDE่ๅ๋ๅ ๏ ไ๑ ห\ xDCํ้ํใ๊Forse è questo che avrebbe voluto il dottor Lanning
ส\ xDC๋โ้ํ, ๔แ S- ‧ ๊แ๔แ๓๔๑\ xDD๖๏ ๕ํ ๔แ ๐แ๋้\ xFC๔ๅ๑แ ๑๏ ์๐\ xFC๔!Calvin, gli NS- ‧ stanno distruggendo i vecchi robot!
ดฯ๋แ ๔แ S- ‧ ๐แ๑๏ ๕๓้แ๓๔ๅ฿๔ๅ ใ้แ ๓\ xDD๑โ้๒ ๊แ้ แ๐๏ ่\ xDE๊ๅ๕๓็Tutti gli NS- ‧, dirigetevi al settore ovest
ิแ S- ‧ ๊แ๔\ xDD๓๔๑ๅ๘แํ ๔แ ๐แ๋้\ xFC๔ๅ๑แ ๑๏ ์๐\ xFC๔ ใ้แ๔฿ ่แ ์แ๒ ๐๑๏ ๓๔\ xDC๔ๅ๕แํGli NS- ‧ hanno fatto fuori i vecchi robot perché ci avrebbero protetti
ชั้นบางๆ ของคิวติหรือไขบนผิวนอกของพืชStrato sottile di cutina o materiale ceroso sulla superficie esterna della pianta
แนวเรามีคน้อยแค่ไหนกันครับ?Quanto siamo scoperti, signore?
ื๑็๓้์๏ ๐๏ ้ๅ฿๒ ๔็ ๓\ xFDํไๅ๓็ ใ้แ ํแ ๐แ- ๑แ๊\ xDC์๘ๅ้๒ ๐๑๏ ใ๑แ์์แ๔้๓์\ xFC ๔๙ํSStai usando il collegamento per annullare la programmazione dei NS
ขอกระสุอีก!Ricaricare!
ฮอร์โมนเพรกแนนท์ แมร ซีรั่ม โกนาโดโทรลิGonadotropina sierica di cavalla gravida
แทนนิที่เป็นสารประกอบเคมี, สําหรับผลิตภัณฑ์ใช้Composti chimici; per i prodotti usare
ครอบครัวคุณสบายดีมั้ย เฮดริก?La famiglia, Hendrick?
พลังงานไอโอไนเซชันลําดับที่ % ‧: %Energia di prima ionizzazione
พ่อ แม่.. นารีlo, la mamma, Nerine
ล฿ํแ้ ๐๑๏ ใ๑แ์์แ๔้๓์\ xDDํแ ์ๅ ๔๏ ๕๒ ิ๑ๅ้๒ \ xFC์๏ ๕๒, ๅ฿๐ๅ๒Sono programmati con le Tre Leggi
แนวรับของเรา มีคไม่พอNon abbiamo uomini a sufficienza
ชนะสก็ตแลนด์ ‧ ต่อ ‧ ในรอบรองชนะเลิศHanno battuto la Scozia ‧ a ‧ nei quarti di finale
พวกเราทั้งกองจะเคลื่อนผ่านฐานบิน ในเวลา ‧. ‧ L' intera divisione attraversera ' il campo di aviazione alle
แหลม กลัสเตอร์, นิวบริเทCapo Gloucester, Nuova Britannia
พวกฮานาเค่น.. ขึ้นเหนือไปสมทบกําลัง ที่ มันตานิการ์Stanno mandando Hanneken a nord, verso il Matanikau
ลบส่วนแสดงตัวของโพรเซสออกจากชื่อโพรเซElimina l' identificativo dal nome del processo
ฬ ' แ๊ ๏ \ xFD๒, ๔ๅ๋Mi stai ascoltando, Del?
จะให้แสดงเลขโพรเซส (PID) ในคอลัมน์โพรเซสของปูมบันทึกระบบหรือไม่?Mostriamo il PID nella colonna del processo del registro di sistema?
ไลบรารีใช้อาร์กิวเมนต์ ‧ ตัวเท่านั้น ไม่ใช่ %library richiede un solo argomento, non %
ี๐\ xDC๑๗ๅ้ ๐๑\ xFCโ๋็์แ ์ๅ ๔๏ ๕๒ ิ๑ๅ้๒ \ xFC์๏ ๕๒C' è un problema con le Tre Leggi?
หน่วยของเราจะไปรวมกับของ.. จอน แฮนาเค่นในจุดรวมพลเดิม.. ทางตอนใต้ของฐานทัพอากาศIl nostro battaglione si riunira ' con quello di Hanneken nella nostra vecchia posizione, a sud del campo d' aviazione
หน้าแสดง 1 พบ 44 ประโยควลีที่ตรงกัน กลีเซอรีนพบใน 5.552 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน