แปลเป็​​น ฝรั่งเศส:

  • code d'accès à l'international   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย ฝรั่งเศส (83)

กลุ่มการโทรแบบทีมgroupe d'appel d'équipe
การควบคุมการโทรระยะไกลcontrôle d'appel distant
การโทรกลับหาหมายเลขที่กําหนดไว้rappel automatique prédéfini
การโทรด้วยเสียงพูดappel vocal
การโทรถึงกลุ่มappel de groupe
การโทรถึงกลุ่มที่ถูกหน่วงเวลาappel de groupe différé
การโทรออกautomate d'appels
โกนาโดโทรปินรีลิสซิงฮอร์โมนgonadolibérine
คลิกเพื่อโทรcliquer pour appeler
คอนโซลควบคุมการโทรconsole opératrice
ชั้นแกสโทรโพดาgastropoda
ชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์troposphère
ซีโคโทรปีcoprophagie
เซนโทรโซมcentrosome
ตัวแจ้งโทรจันcheval de Troie avec fonction de notification d'intrusion
ตัวดาวน์โหลดโทรจันcheval de Troie téléchargeur
ตัวปล่อยโทรจันprogramme malveillant de diffusion de chevaux de Troie
ตัวระบุแบบแผนการโทรidentificateur pilote
ตัวส่งเมลจํานวนมากของโทรจันver de publipostage; cheval de Troie et ver de publipostage
ท่าอากาศยานนานาชาติโทรอนโตเพียร์สันAéroport international Pearson de Toronto
ที-28 โทรจานNorth American T-28 Trojan
โทรappeler; téléphoner; sonnerie
โทรเข้าด้วยตนเองcomposer manuellement un numéro
โทรคาtrocart
โทรจันtrojan
โทรจันการเข้าถึงระยะไกลcheval de Troie autorisant un accès à distance
โทรจันการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการcheval de Troie provoquant une attaque par déni de service
โทรจันโค้ดcode de Troie; cheval de troie
โทรจันพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์cheval de Troie proxy
โทรจิตtélépathie
โทรต่อRécupérer
โทรต่อจากที่พักสายRécupérer l'appel en attente
โทรแบบทีมAppel d'équipe
โทรผ่าน Communicatorappel Communicator
โทรหาฉันM'appeler
โทรหาบุคคล...Appeler quelqu'un...
โทรอนโตToronto; toronto
นโยบายรหัสผ่านstratégie de mot de passe
นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสspectroscopie rmn; spectroscopie résonance magnétique nucléaire
บริการควบคุมการโทรออกภายนอกcontrôle vocal extérieur
บันทึกการโทรjournal téléphonique; journaux des appels
ม้าโทรจันcheval de Troie; cheval de troie
เมทาโทรนิดาโซลmétronidazole
แม็สสเปกโทรเมทรีspectrographie de masse; spectrométrie de masse
แมสสเปกโทรสโกปีspectrométrie de masse; spectrographie de masse
เยื่อโทรโฟบลาสtrophoblaste
รหัสกลุ่มกฎcode groupement d'employés
รหัสกะงานcode quart
รหัสการคํานวณcode calcul
รหัสข้อมูลcode info
รหัสคอนเทนเนอร์ประจําสินค้าcode conteneur d'expédition en série
รหัสเฉพาะสากลidentificateur global unique
รหัสดิจิทัลประจําตัวDigitale Identiteit
รหัสที่ตั้งcode emplacement
รหัสโทรออกcode d'accès à une ligne extérieure
รหัสรายได้code revenu
รหัสสกุลเงินidentificateur LCID de devise; code devise
รายการอาการในรหัส ICD-10Liste de codes CIM-10
รีโทรRétro
รูปแบบหมายเลขการโทรต่างประเทศformat de numéro de téléphone international
รูปแบบหมายเลขการโทรในประเทศformat de numéro de téléphone national
ลูทีโอโทรปิคฮอร์โมนhormone lutéotropique
วลีรหัสผ่านmot de passe; phrase secrète
สเปกโทรโฟโตมิเตอร์spectrophotomètre
สเปกโทรโฟโตเมตรีspectrophotométrie
สเปกโทรเมตรีspectrométrie
สเปกโทรสโกปีspectroscopie
สิ้นสุดการโทรmettre fin à un appel; Terminer l'appel; Fin de l'appel
หมายเลขที่โทรออกNuméro sortant
หมายเลขรหัสสินค้าของยุโรปnumérotation européenne des articles
อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมทรีspectrométrie d'absorption atomique
อัลตราไวโอเลตสเปกโทรโฟโตเมทรีspectroscopie uv
อินฟราเรดสเปกโทรโฟโตเมทรีspectroscopie infrarouge
อีริโทรซินÉrythrosine
อีริโทรโพไอตินÉrythropoïétine
อีริโทรมัยซินÉrythromycine
อีเอสอาร์สเปกโทรสโกปีspectroscopie rpe
อุปกรณ์การโทรsystème d'appel
เอกซ์-เรย์ สเปกโทรสโกปีspectroscopie aux rayons x
เอนโทรปีentropie
เอ็นเอมอาร์สเปกโทรสโกปีspectroscopie rmn; spectroscopie résonance magnétique nucléaire
ฮอร์โมนโครริโอนิคโกนาโดโทรปินในม้าgonadotrophine sérique de jument; gonadotrophine chorionique équine
ฮอร์โมนโซมาโตโทรปินในวัวsomatotropine bovine

ตัวอย่างประโยคด้วย "รหัสโทรระหว่างประเทศ", หน่วยความจำการแปล

add example
แยกเก็บรหัสผ่านของเครือข่ายและรหัสผ่านภายในไว้ในแฟ้มกระเป๋าคุมข้อมูลแยกกันStocker les mots de passe réseau et les mots de passe locaux dans des fichiers de portefeuille séparés
ชุดรหัสอักขระJeu de caractères
คุณต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านก่อน เพื่อเข้าใช้งานกล่องจดหมายนี้Vous devez saisir un nom d' utilisateur et un mot de passe pour accéder à cette boîte aux lettres
ฟังก์ชัน CHAR () จะคืนค่าเป็นอักขระที่มีรหัสตัวเลขตรงกับที่กําหนดLa fonction VARIANCE() calcule la variance fondée sur une population entière
รหัสผ่านไม่ถูกต้อง โปรดลองใหม่อีกครั้งMot de passe incorrect. Veuillez réessayer
รูปแบบ มอดูลนี้ ให้คุณได้ปรับแต่งรูปแบบต่าง ๆ ของส่วนติดต่อผู้ใช้ เช่นคอนโทรลและลูกเล่นต่าง ๆConfiguration du style Ce module vous permet de configurer l' apparence des éléments de l' interface utilisateur, comme le style des éléments graphiques et les effets
คุณกําลังจะทําการติดตั้งและเรียกใช้งานชุดตกแต่งของ Superkaramba ชื่อ % ‧ และเนื่องจากชุดตกแต่งนั้นสามารถที่จะบรรจุ รหัสที่สามารถประมวลผลได้ ดังนั้นคุณจึงควรที่จะติดตั้งชุดตกแต่งจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น จะทําต่อหรือไม่?Vous êtes sur le point d' installer et d' exécuter le thème SuperKaramba « & ‧‧; %‧ & ‧‧; ». Ces thèmes pouvant contenir du code exécutable, vous ne devez installer que ceux en qui vous avez confiance. Voulez-vous continuer & ‧‧;?
การจัดการรหัสผ่านNameGestionnaire de mot de passeName
แฟ้มรหัสผ่านFichier de mots de passe &
เลือกรหัสภาษาได้ที่นี่Sélectionnez ici le code de langue
สําหรับคุณสมบัตินี้ ต้องมีสคริปต์ชนิด " การแปลงรหัส " ทํางานอยู่ด้วยPour cette fonctionnalité, un script comme « & ‧‧; Transcode & ‧‧; » & ‧‧; doit être utilisé
คุณหวังมาจากประเทศจีนM. Wang vient de Chine.
ไม่ต้องจัดเก็บรหัสผ่านNe pas enregistrer le mot de passe
ชุดรหัสอักขระของเนื้อหาcollection of article headersEncodage du contenu lors du transfertcollection of article headers
เลือกประเทศหรือเขตพื้นที่อยู่ของคุณ เพื่อสลับไปใช้ค่าภาษาที่ใช้ รูปแบบตัวเลข ที่สัมพันธ์กับภาษาที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติVous pouvez sélectionner ici votre pays ou votre région. Les paramètres de langue, nombres, etc. s' adapteront automatiquement aux valeurs correspondantes
ไม่สามารถทําการล็อกอินไปยัง % ‧ ได้ รหัสผ่านอาจจะไม่ถูกต้อง %Impossible de se connecter à « & ‧‧; %‧ & ‧‧; ». Il est probable que le mot de passe que vous avez saisi soit incorrect. %
ชุดรหัสอักขระ& Soulignement &
ไม่รองรับชุดรหัสอักขระนี้Ce jeu de caractères n' est pas géré
ตั้งค่ารหัสไปรษณีย์สําหรับติดต่อได้ที่นี่Définissez ici le code postal du contact
เมื่อเปิดใช้ตัวเลือกนี้ จะมีการบันทึกรหัสผ่าน สําหรับการเชื่อมต่อนี้ของคุณไว้ในแฟ้มปรับแต่ง kppp ด้วย ซึ่งจะทําให้คุณ ไม่ต้องใส่รหัสผ่านในครั้งต่อ ๆ มา คําเตือน: รหัสผ่านของคุณ จะถูกเก็บไว้ในแบบ ข้อความธรรมดา ซึ่งมีเพียงคุณเท่านั้นที่อ่านแฟ้มนี้ได้ แต่โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า จะไม่มีใคร สามารถเข้าใช้งานแฟ้มนี้ได้!Si cette case est cochée, votre mot de passe d' accès internet sera enregistré dans le fichier de configuration de kppp, vous ne serez donc plus obligé de le saisir à chaque fois. Attention & ‧‧;: votre mot de passe sera enregistré sans être chiffré dans le fichier de configuration, mais ce dernier n' est normalement lisible que par vous. Assurez-vous donc que personne ne peut avoir accès à ce fichier & ‧‧;!
เวลาก่อนที่รหัสผ่านจะหมดอายุหลังจากการเปลี่ยนรหัสผ่านครั้งหลังสุด เพื่อแจ้งเตือนDurée avant laquelle le mot de passe expire pour provoquer un & avertissement d' expiration &
ไม่สามารถเปิดแฟ้มรหัสผ่านซึ่งมีการป้องกันไว้ได้ ไม่สามารถส่งอัลกอริทึมของรหัสผ่านได้Impossible d' ouvrir les fichiers protégés par un mot de passe. L' algorithme de mot de passe n' a pas été publié
ภาษาไทยเป็นภาษาราชการในประเทศไทยLa langue officielle de la Thaïlande est le thaï.
รหัสผ่านของเซิร์ฟเวอร์Mots de passe du serveur
ตรวจข้อมูลรหัสบัตรกํานัลvérifiez le code de la carte cadeau
หน้าแสดง 1 พบ 369 ประโยควลีที่ตรงกัน รหัสโทรระหว่างประเทศพบใน 0.364 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน