แปลเป็​​น ฝรั่งเศส:

  • code d'accès à l'international   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย ฝรั่งเศส (83)

กลุ่มการโทรแบบทีมgroupe d'appel d'équipe
การควบคุมการโทรระยะไกลcontrôle d'appel distant
การโทรกลับหาหมายเลขที่กําหนดไว้rappel automatique prédéfini
การโทรด้วยเสียงพูดappel vocal
การโทรถึงกลุ่มappel de groupe
การโทรถึงกลุ่มที่ถูกหน่วงเวลาappel de groupe différé
การโทรออกautomate d'appels
โกนาโดโทรปินรีลิสซิงฮอร์โมนgonadolibérine
คลิกเพื่อโทรcliquer pour appeler
คอนโซลควบคุมการโทรconsole opératrice
ชั้นแกสโทรโพดาgastropoda
ชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์troposphère
ซีโคโทรปีcoprophagie
เซนโทรโซมcentrosome
ตัวแจ้งโทรจันcheval de Troie avec fonction de notification d'intrusion
ตัวดาวน์โหลดโทรจันcheval de Troie téléchargeur
ตัวปล่อยโทรจันprogramme malveillant de diffusion de chevaux de Troie
ตัวระบุแบบแผนการโทรidentificateur pilote
ตัวส่งเมลจํานวนมากของโทรจันver de publipostage; cheval de Troie et ver de publipostage
ท่าอากาศยานนานาชาติโทรอนโตเพียร์สันAéroport international Pearson de Toronto
ที-28 โทรจานNorth American T-28 Trojan
โทรappeler; téléphoner; sonnerie
โทรเข้าด้วยตนเองcomposer manuellement un numéro
โทรคาtrocart
โทรจันtrojan
โทรจันการเข้าถึงระยะไกลcheval de Troie autorisant un accès à distance
โทรจันการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการcheval de Troie provoquant une attaque par déni de service
โทรจันโค้ดcode de Troie; cheval de troie
โทรจันพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์cheval de Troie proxy
โทรจิตtélépathie
โทรต่อRécupérer
โทรต่อจากที่พักสายRécupérer l'appel en attente
โทรแบบทีมAppel d'équipe
โทรผ่าน Communicatorappel Communicator
โทรหาฉันM'appeler
โทรหาบุคคล...Appeler quelqu'un...
โทรอนโตToronto; toronto
นโยบายรหัสผ่านstratégie de mot de passe
นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสspectroscopie rmn; spectroscopie résonance magnétique nucléaire
บริการควบคุมการโทรออกภายนอกcontrôle vocal extérieur
บันทึกการโทรjournal téléphonique; journaux des appels
ม้าโทรจันcheval de Troie; cheval de troie
เมทาโทรนิดาโซลmétronidazole
แม็สสเปกโทรเมทรีspectrographie de masse; spectrométrie de masse
แมสสเปกโทรสโกปีspectrométrie de masse; spectrographie de masse
เยื่อโทรโฟบลาสtrophoblaste
รหัสกลุ่มกฎcode groupement d'employés
รหัสกะงานcode quart
รหัสการคํานวณcode calcul
รหัสข้อมูลcode info
รหัสคอนเทนเนอร์ประจําสินค้าcode conteneur d'expédition en série
รหัสเฉพาะสากลidentificateur global unique
รหัสดิจิทัลประจําตัวDigitale Identiteit
รหัสที่ตั้งcode emplacement
รหัสโทรออกcode d'accès à une ligne extérieure
รหัสรายได้code revenu
รหัสสกุลเงินidentificateur LCID de devise; code devise
รายการอาการในรหัส ICD-10Liste de codes CIM-10
รีโทรRétro
รูปแบบหมายเลขการโทรต่างประเทศformat de numéro de téléphone international
รูปแบบหมายเลขการโทรในประเทศformat de numéro de téléphone national
ลูทีโอโทรปิคฮอร์โมนhormone lutéotropique
วลีรหัสผ่านmot de passe; phrase secrète
สเปกโทรโฟโตมิเตอร์spectrophotomètre
สเปกโทรโฟโตเมตรีspectrophotométrie
สเปกโทรเมตรีspectrométrie
สเปกโทรสโกปีspectroscopie
สิ้นสุดการโทรmettre fin à un appel; Terminer l'appel; Fin de l'appel
หมายเลขที่โทรออกNuméro sortant
หมายเลขรหัสสินค้าของยุโรปnumérotation européenne des articles
อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรเมทรีspectrométrie d'absorption atomique
อัลตราไวโอเลตสเปกโทรโฟโตเมทรีspectroscopie uv
อินฟราเรดสเปกโทรโฟโตเมทรีspectroscopie infrarouge
อีริโทรซินÉrythrosine
อีริโทรโพไอตินÉrythropoïétine
อีริโทรมัยซินÉrythromycine
อีเอสอาร์สเปกโทรสโกปีspectroscopie rpe
อุปกรณ์การโทรsystème d'appel
เอกซ์-เรย์ สเปกโทรสโกปีspectroscopie aux rayons x
เอนโทรปีentropie
เอ็นเอมอาร์สเปกโทรสโกปีspectroscopie rmn; spectroscopie résonance magnétique nucléaire
ฮอร์โมนโครริโอนิคโกนาโดโทรปินในม้าgonadotrophine sérique de jument; gonadotrophine chorionique équine
ฮอร์โมนโซมาโตโทรปินในวัวsomatotropine bovine

ตัวอย่างประโยคด้วย "รหัสโทรระหว่างประเทศ", หน่วยความจำการแปล

add example
รหัสผ่านตรงกันLes mots de passe correspondent
ตั้งค่าชุดรหัสอักขระChoisir le jeu de caractères
จัดเก็บรหัสผ่านConserver le mot de passe
คุณต้องการจะจัดเก็บรหัสผ่านหรือไม่?Voulez-vous vraiment enlever ce modèle & ‧‧;?
' % ‧ ' ต้องการรหัสผ่านสําหรับเข้าถึง โปรดใส่รหัสผ่าน« & ‧‧; %‧ & ‧‧; » nécessite un mot de passe. Saisissez le mot de passe
ใช้ชุดรหัสภาษาของระบบUtiliser l' encodage de votre langue
เลือกตัวเลือกนี้ หากต้องการให้แอพพลิเคชันทํางานด้วยหมายเลขของผู้ใช้อื่น ซึ่งทุกโปรเซสจะมีหมายเลขของผู้ใช้กํากับไว้ โดยหมายเลขนี้จะถูกนําไปใช้ในการพิจารณาถึงสิทธิ์ต่าง ๆ ที่สามารถใช้ได้ และต้องการรหัสผ่านของผู้ใช้นี้ สําหรับตัวเลือกนี้Cochez cette option si vous voulez exécuter l' application avec un numéro d' utilisateur différent. Chaque processus possède un numéro d' utilisateur associé. Ce dernier détermine les droits d' accès aux fichiers et ainsi que d' autres permissions. Le mot de passe de l' utilisateur en question est nécessaire pour faire cela
รหัสผ่านไม่ถูกต้อง โปรดลองใหม่Mot de passe erroné. Nouvel essai &
รหัสผ่านใบรับรอง SSLMot de passe du certificat SSL
โปรดป้อนรหัสผ่านของคุณที่ด้านล่างVeuillez saisir votre mot de passe ci-dessous
ยืนยันรหัสผ่านVérifiez le mot de passe &
รหัสผ่านของเอกสารMot de passe du document
พิมพ์รหัสผ่านที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการของคุณ ซึ่งจําเป็นสําหรับ PAP และ CHAP คุณอาจจะไม่เติมมัน หากคุณใช้การตรวจสอบสิทธิ์แบบเทอร์มินัล หรือแบบสคริปต์อยู่ ข้อสําคัญ: การพิมพ์ตัวเล็กและตัวใหญ่มีความสําคัญมาก: mypassword นั้นไม่ใช่ตัวเดียวกันกับ MyPassword!Saisissez le mot de passe que votre fournisseur d' accès internet vous a donné. Ceci est important en particulier pour PAP et CHAP. Vous pouvez l' omettre si vous utilisez une authentification fondée sur un terminal ou un script. Important & ‧‧;: la casse est importante ici & ‧‧;: motdepasse est différent de MotDePasse
ฟังก์ชัน CHAR () จะคืนค่าเป็นอักขระที่มีรหัสตัวเลขตรงกับที่กําหนดLa fonction TTEST() calcule la probabilité d' un test t
ฟังก์ชัน CHAR () จะคืนค่าเป็นอักขระที่มีรหัสตัวเลขตรงกับที่กําหนดLa fonction DEVSQ() calcule la somme des carrés des déviations
การกระทําที่เรียกใช้ ต้องการ สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ กรุณาป้อนรหัสผ่านของ ผู้ดูแลระบบ ที่ด้านล่างหรือคลิกไม่สนใจ เพื่อทําการต่อไปโดยใช้สิทธิ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันL' action requise nécessite les droits du superutilisateur. Veuillez saisir ci-dessous le mot de passe du superutilisateur ou cliquez sur « & ‧‧; Ignorer & ‧‧; » pour continuer avec vos droits actuels
ฟังก์ชัน CHAR () จะคืนค่าเป็นอักขระที่มีรหัสตัวเลขตรงกับที่กําหนดLa fonction FACT() calcule la factorielle du paramètre. L' expression mathématique est (valeur)!
หยุดการทํางานของเดมอน (และลืมทุกรหัสผ่านArrêter le démon (oublier les mots de passe mémorisés
ดู ' man pppd ' เพิ่มเติม เกี่ยวกับรหัสความผิดพลาด หรือดูที่คําถามที่ถามบ่อยของ kppp ที่ %Consultez la page de manuel de pppd (« & ‧‧; man pppd & ‧‧; ») pour plus d' explications sur les codes d' erreur ou lisez la FAQ de KPPP à l' adresse %
คุณต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านก่อน เพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้Vous devez fournir un nom d' utilisateur et un mot de passe pour accéder à ce site
แหล่งข้อมูลของ KUser ยังไม่ถูกปรับแต่ง ให้ตั้งค่า ' แฟ้มรหัสผ่าน ' ในกล่องปรับแต่ง ตั้งค่า/แฟ้มLes sources de KUser n' ont pas été configurées. Veuillez paramétrer l' emplacement du fichier de mots de passe dans « & ‧‧; Configuration & ‧‧;/Fichiers & ‧‧; »
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสําหรับบัญชีผู้ใช้ SMTP ของคุณNom d' utilisateur et mot de passe de votre compte SMTP &
ประเทศของฉันMes demeures
ระบุไอคอนที่จะใช้ในกล่องรหัสผ่านSpécifier l' icône à utiliser dans la fenêtre du mot de passe
หน้าแสดง 1 พบ 369 ประโยควลีที่ตรงกัน รหัสโทรระหว่างประเทศพบใน 1.579 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน