แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • Roman       
    (name, noun, adjv   )
  • latin alphabet   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (73)

กาติฟลอกซาซินGatifloxacin
การค้นหาแบบเพิ่มทีละส่วนincremental search
การจัดชุดย่อยแบบอักษรfont subsetting
การออกเสียงตัวอักษรของการสื่อสารวิทยุNATO phonetic alphabet
เกี่ยวกับอักษรอียิปต์โบราณhieroglyphic
แกลเลอรีอักษรศิลป์WordArt Gallery
ข้อความอักษรศิลป์WordArt text
เขตแอนตาร์กติกและแอตแลนติกantarctic atlantic; southern atlantic ocean
คลีเอตินไคเนสcreatine kinase
คอนสแตนตินconstantine
คัมภีร์ไบเบิลฉบับภาษาละตินvulgate
คัวตินcautin
จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1Constantine I
เจลาตินjelly; gelatine; isinglass; gelatin
ช่องแคบมะละกาStrait of Malacca
ซินติกราฟฟีscintigraphy
ซินเทติกเปปไทด์synthetic peptides
ซีเอตินzeatin
ตัวจัดการแบบอักษรfont manager
ตัวเพิ่มค่าครั้งละหนึ่งincrement operator
ตัวลดค่าครั้งละหนึ่งdecrement operator
ตัวอักษรconsonant; grapheme; letter; ; alphabet
ตัวอักษรวิ่งmarquee
ที่ราบซับแอนตาร์กติกทุนดร้าsubantarctic tundra
ที่ราบแอนตาร์กติกทุนดร้าantarctic tundra
ธงชาติบริติชแอนตาร์กติกเทอร์ริทอรีFlag of the British Antarctic Territory
นีโอนิโคตินneonicotine
บริการแคชแบบอักษรFont Cache Service
บุนยัง วอละจิดBounnhang Vorachith
แบบอักษรที่สามารถดาวน์โหลดได้downloadable font
แบบอักษรแรสเตอร์raster font
แบบอักษร OpentypeOpenType font
ประเทศแอนติกาและบาร์บูดาAntigua and Barbuda
เปลี่ยนแบบอักษร...Change Font
เพกตินpectins;
ภาษาละตินlatin; Latin
ภูมิอากาศแอนตาร์กติกantarctic climate
มหาสมุทรอินเดียและแอนตาร์กติกantarctic indian ocean
มหาสมุทรแอนตาร์กติกantarctic ocean
ยูโครมาตินeuchromatin
ร้อยละpercent; per cent; percentage
รัฐเกรละKerala
รัฐมะละกาMalacca; malacca
รัฐแอละแบมาalabama
ละตินLatin
ละตินอเมริกาLatin America; latin america
ลีออน บาตติสตา อัลเบอร์ติLeone Battista Alberti
เลขอักษรchronogram
วิกิพีเดียภาษาละตินLatin Wikipedia
สารยับยั้งการสร้างไคตินchitin synthesis inhibitors
อนาคาริก ธรรมปาละAnagarika Dharmapala
อะบาเม็กตินabamectin
อะไมโลเพกตินamylopectin
อะเวอร์เม็กตินavermectins
อักษรletter of alphabet; letter; alphabet; ; grapheme
อักษรกันนาดาKannada script
อักษรเกอร์มุกห์Gurmukhi
อักษรคุรมุขีGurmukhi; Gurumukhi
อักษรจีนChinese character
อักษรซีริลลิกCyrillic; cyrillic; Cyrillic script; Cyrillic alphabet
อักษรตัวพิมพ์ใหญ่uppercase letter
อักษรเตลุกุTelugu script
อักษรเทวนาครีDevanagari; Devanāgarī
อักษรรูปลิ่มcuneiform
อักษรศิลป์WordArt
อักษรเอธิโอปิกGe'ez; Ethiopic script; Ge'ez alphabet
อัตราร้อยละpercentage
อีริโทรโพไอตินerythropoietin
เอดีเอช (ฮอร์โมนแอนติไดยูเรติค)adh (antidiuretic hormone)
เอสอาร์ไอเอช (โซมาโตสเตติน)srih (somatostatin)
ฮอร์โมนแอนติไดยูเรติคantidiuretic hormones
เฮเตอโรโครมาตินheterochromatin
เฮสเพอริตินhesperidin

ตัวอย่างประโยคด้วย "อักษรละติน", หน่วยความจำการแปล

add example
เปลี่ยนตัวพิมพ์ของอักษรChange case to
โหมดจัดการแบบอักษรFont Management Mode
อินเดีย/ชากัสIndian/Chagos
คู่มืออ้างอิงภาษาไพธอQueryPython Reference Manual
เพลงโปรดของพวกเขาเลยละTheir favorite
เพิ่มขนาดตัวอักษรIncrease Font Size
แอตาร์กติกา/วอสต็อกAntarctica/Vostok
แปลงตัวอักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่& Convert first letter to uppercase
ปรับขนาดอักษรที่ใช้ในโพรไฟล์นี้Adjust the font size used in this profile
เปิดใช้ตัวเลือกนี้หากคุณต้องการให้คงสัดส่วนเดิมของภาพไว้ด้วย หากเปิดใช้ ค่าความกว้างของกรอบจะเป็นร้อยละของขนาดมิติภาพ หากปิดการใช้ค่าความกว้างกรอบจะใช้หน่วยเป็นพิกเซลEnable this option if you want to preserve the aspect ratio of image. If enabled, the border width will be in percent of the image size, else the border width will be in pixels
แบบอักษรทั้งระบบSystem wide font
ตั้งค่ารูปแบบเซลล์ในรูปแบบร้อยละSet the cell formatting to look like a percentage
คุณสามารถเพิ่มพาธสําหรับค้นหาเอกสารได้ที่นี่ โดยการคลิกที่ปุ่ม เพิ่ม... และเลือกโฟลเดอร์ที่ควรจะใช้ค้นหาเอกสารเพิ่มเติม คุณสามารถลบไดเรกทอรีได้ โดยการคลิกบปุ่ม ลบHere you can add additional paths to search for documentation. To add a path, click on the Add... button and select the folder from where additional documentation should be searched. You can remove folders by clicking on the Delete button
การเปลี่ยนแปลงบางประการเช่น การแสดงผลอักษรแบบลดรอยหยักจะมีผล กับโปรแกรมที่เริ่มงานใหม่เท่านั้นSome changes such as anti-aliasing will only affect newly started applications
แบบอักษรสําหรับลายน้ําWatermark Font
บังคับใช้ DPI ของแบบอักษร: Force fonts DPIForce fonts DPI
อักษรสิลเหตินาครีKCharselect unicode block nameSyloti Nagri
ตัวเลข, อักษรNumber, Letter
ปรับขนาดแบบอักษร& Font size adjustment
เลือกวิธีการที่จะใช้ในการเปลี่ยนตัวพิมพ์ตัวอักษรของชื่อแฟ้มภาพSet the method to use to change the case of the image filenames
สัญลักษณ์คล้ายตัวอักษรKCharselect unicode block nameLetter-Like Symbols
หากตั้งไว้ การจัดเรียงแฟ้มจะจับกลุ่มศิลปินที่ชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษรเดียวกันIf set, Organize files will group artist starting in the same character
แปลงตัวอักษรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่Convert all letters to upper case
ใช้เปลี่ยนแบบอักษรสําหรับใช้แสดงข้อความทั่วไปในโปรแกรมจัดการการล็อกอิน ยกเว้นข้อความต้อนรับและข้อความผิดพลาดfont forThis changes the font which is used for all the text in the login manager except for the greeting and failure messages
ย่อขนาดตัวอักษรShrink Font
หน้าแสดง 1 พบ 524 ประโยควลีที่ตรงกัน อักษรละตินพบใน 0.681 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน