แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • Veeraphol Sahaprom   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (7)

จุลประติมากรรมfigurine
ประติมากรsculptor
เยาวภา บุรพลชัยYaowapa Boorapolchai
ศรีชัยวรเทนปุระ-โกตเตSri Jayawardenepura Kotte
ศรีลังกา ประจะธันธริกา สมชวดี ชนรชยDemocratic Socialist Republic of Sri Lanka
สุรพล สมบัติเจริญSuraphol Sombatcharoen
อุทยานแห่งชาติวีรชัยVirachey National Park

ตัวอย่างประโยคด้วย "วีระพล นครหลวงโปรโมชั่น", หน่วยความจำการแปล

add example
การกระทําที่ร้องขอมานั้น ยังไม่มีการรองรับจากโปรแกรม KDE ซึ่งเป็นตัวจัดการโพโทคอล %The requested action is not supported by the KDE program which is implementing the %‧ protocol
p, li { white-space: pre-wrap; } การจัดตารางตามช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน โปรแกรมที่ทํางานด้วยระดับความสําคัญของ I/O แบบ ตามช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน จะสามารถเข้าถึงดิสก์ได้ ก็ต่อเมื่อไม่มีโปรแกรมอื่นกําลังใช้งาน I/O ของดิสก์แล้วในระยะหนึ่ง ผลกระทบของโพเซสที่จัดตาราง I/O แบบ ตามช่วงที่ไม่ได้ใช้งาน ต่อกิจกรรมปกติของระบบควรจะเป็นศูนย์ การจัดลําดับความสําคัญจะไม่ถูกนํามาใช้การจัดตารางกลุ่มนี้p, li { white-space: pre-wrap; } Idle Scheduling A program running with Idle I/O priority will only get disk time when no other program has asked for disk I/O for a defined grace period. The impact of Idle I/O processes on normal system activity should be zero. Priority is not applicable to this scheduling class
KDE สามารถสื่อสารระหว่างโพโทคอลและภายในโพโทคอล สิ่งที่ร้องขอมานี้ ได้กําหนดโพรโทคอลที่จะใช้ด้วย แต่ว่า โพโทคอลนี้ ไม่มีความสามารถในการกระทํานั้น ซึ่งนี่เป็นเหตุการณ์จริง และดูเหมือนว่าจะเป็นข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรมKDE is able to communicate through a protocol within a protocol. This request specified a protocol be used as such, however this protocol is not capable of such an action. This is a rare event, and is likely to indicate a programming error
โปรโตคอลสําหรับบูทที่อุปกรณ์เครือข่ายจะใช้งานThe boot protocol this network device should use
คอยรับข้อมูล (Port/Listen) พอร์ต/ที่อยู่ที่คอยรับข้อมูล ค่าพอร์ตปริยาย ‧ จะถูกจองไว้สําหรับ โปรโตคอลการพิมพ์ทางอินเทอร์เน็ต (IPP) และคือพอร์ตที่จะใช้ที่นี่ คุณสามารถมีพอร์ตหรือสายคอยรับข้อมูลได้หลายอันเพื่อคอยรับข้อมูล ได้มากกว่าหนึ่งพอร์ตหรือที่อยู่ หรือเพื่อจํากัดการเข้าถึง ข้อสังเกต: โชคไม่ดีที่เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ไม่สนับสนุน TLS หรือ HTTP แบบอัปเกรดสําหรับการเข้ารหัส ถ้าคุณต้องการที่จะสนับสนุนการเข้ารหัสแบบเว็บ คุณอาจจะต้องทําการรอรับข้อมูลที่พอร์ต ‧ (พอร์ตของ " HTTPS ") ตย.: ‧, myhost: ‧, ‧. ‧. ‧. ‧: ‧ Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etcListen to (Port/Listen) Ports/addresses that are listened to. The default port ‧ is reserved for the Internet Printing Protocol (IPP) and is what is used here. You can have multiple Port/Listen lines to listen to more than one port or address, or to restrict access. Note: Unfortunately, most web browsers do n't support TLS or HTTP Upgrades for encryption. If you want to support web-based encryption you will probably need to listen on port ‧ (the " HTTPS " port...). ex: ‧, myhost
โปรเซส escputil กําลังทํางานอยู่แล้ว คุณต้องรอจนกว่ามันจะทํางานเสร็จเสียก่อนAn escputil process is still running. You must wait until its completion before continuing
ข้อผิดพลาดภายใน: ไม่สามารถเริ่มโปรเซส escputil ได้Internal error: unable to start escputil process
โปรตุเกส (ptPortuguese (pt
คุณสามารถเลือกจัดลําดับการทํางาน เพื่อใช้กับแอพพลิเคชันได้ที่นี่ การจัดลําดับการทํางานนั้น เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ ซึ่งใช้ในการ พิจารณาว่า โปรเซสใดควรทํางานก่อน และโปรเซสใดควรจะคอย มีการจัดลําดับการทํางานที่ใช้ได้อยู่สองตัว: ปกติ: เป็นการจัดลําดับการทํางานแบบมาตรฐาน โดยจะทําการหารค่าเวลาทั้งหมด ต่อหนึ่งรอบโปรเซส เรียลไทม์: การจัดลําดับแบบนี้ จะทําให้ไม่สามารถขัดจังหวะการทํางานของแอพพลิเคชันที่ทํางานได้ จนกว่าจะจบโปรเซส ซึ่งอันตรายมากในกรณีที่โปรเซสไม่คืนวงรอบการทํางาน หรือจบการทํางานโปรเซสไม่ได้ โดยอาจจะทําให้ระบบค้างได้ คุณจะต้องใช้รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ เพื่อเลือกการจัดลําดับแบบนี้Select whether realtime scheduling should be enabled for the application. The scheduler governs which process will run and which will have to wait. Two schedulers are available: Normal: This is the standard, timesharing scheduler. It will divide fairly the available processing time between all processes. Realtime: This scheduler will run your application uninterrupted until it gives up the processor. This can be dangerous. An application that does not give up the processor might hang the system. You need root 's password to use the scheduler
ไม่สามารถเขียนแฟ้มโดยการใช้โปรโตคอลนี้can not write file using that protocol
ลบโปรไฟล์การสํารองข้อมูล ' % ‧ ' จริงหรือไม่?Really delete backup profile '%‧ '?
โปรไฟล์มาตรฐานพร้อมการเปิดใช้การแสดงตัวอย่าง HTML-มีความปลอดภัยน้อย! NameStandard profile with HTML preview enabled-less secure!
โปรโตคอลและตัวเข้ารหัสดั้งเดิมของ VNCoriginal VNC encoders and protocol design
ภาษาโปรตุเกสบราซิลNameBrazilian Portuguese
จาก โปรตุเกส เป็น& Portuguese To
Name=โปรเซสล้มเหลวProcessFailed
เครื่องพิมพ์แบบเครือข่าย เลือกตัวเลือกนี้หากเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบวินโดว์ส หรือใช้งานผ่านโปรโตคอล SMB (เช่น sambaShared Windows printer Use this for a printer installed on a Windows server and shared on the network using the SMB protocol (samba
Comment=ไม่สามารถเรียกโปรเซสเพื่อรับการเชื่อมต่อได้NameCould not call process to handle connection
ร้องขอโปรเซสProcess Query
โปรไฟล์มาตรฐานNameStandard profile
สร้างโปรไฟล์ของการสํารองข้อมูลCreate Backup Profile
เครื่องพิมพ์แบบเครือข่าย TCP เลือกตัวเลือกนี้สําหรับเครื่องพิมพ์ที่เป็นแบบเครื่องพิมพ์เครือข่าย โดยสื่อสารทางโปรโตคอล TCP (มักจะเปิดให้บริการด้วยพอร์ตหมายเลข ‧) โดยทั่วไปแล้วจะสามารถใช้ตัวเลือกนี้กับเครื่องพิมพ์ที่เป็นแบบเครือข่ายในตัวได้เลยNetwork TCP printer Use this for a network-enabled printer using TCP (usually on port ‧) as communication protocol. Most network printers can use this mode
ข้อผิดพลาดขณะสร้างฐานข้อมูล: โปรเซสลูกจบการทํางานอย่างผิดปกติError while creating driver database: abnormal child-process termination
ภาษาโปรตุเกสNamePortuguese
ลบโปรไฟล์การสํารองข้อมูลแล้วBackup profile deleted
หน้าแสดง 1 พบ 592 ประโยควลีที่ตรงกัน วีระพล นครหลวงโปรโมชั่นพบใน 0.427 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน