แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • atmospheric moisture   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (67)

การเก็บรักษาโดยการดัดแปลงสภาพบรรยากาศmodified atmosphere storage
การเก็บรักษาโดยควบคุมสภาพบรรยากาศcontrolled atmosphere storage
การเกิดชั้นบรรยากาศatmospheric formations
การเข้ารหัสสองชั้นtwo-pass encoding
การควบคุมความชื้นhumidity control
การเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นระเบียบของบรรยากาศatmospheric turbulence
การจัดลําดับชั้นตะกอนทางธรณีวิทยาgeological stratification
การต่อสู้ระหว่างชนชั้นclass struggle
การบรรจุภายใต้การควบคุมบรรยากาศcontrolled atmosphere packaging
การบรรจุภายใต้บรรยากาศของก๊าซgas packaging
การแบ่งระดับชั้นอากาศair classification
การปกคลุมของชั้นเรือนยอดcrown cover
การลดความชื้นตามสภาพแวดล้อมenvironment dehumidification
การลดความชื้นผลิตภัณฑ์product dehumidification
การลําดับชั้นหินstratigraphy
การวางซ้อนชั้นstacking
การสูญเสียชั้นโอโซนozone layer depletion
การหมุนเวียนของชั้นบรรยากาศatmospheric circulation
คลาสชั้นนอกwrapper class
ความกดดันบรรยากาศbarometric pressure; atmospheric pressure
ความจุความชื้นสนามfield capacity
ความชื้นhumidity; moisture; moistness; dampness; humidness
ความชื้นของเมล็ดพันธุ์seed moisture content
ความชื้นในดินsoil moisture
ความชื้นอากาศair moisture
ความไม่ต่อเนื่องของชั้นหินunconformity
ค่าคงตัวความชื้นของดินsoil water constants
คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศatmospheric co2
ชนชั้นทางสังคมsocial classes
ชนชั้นสูงupper class; upper classes
ชนิดดินแบ่งตามชั้นกําเนิดดินpolygenetic soil types
ชั้นการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสasynchronous communication layer
ชั้นแกสโทรโพดาgastropoda
ชั้นของผิวหนังใต้หนังกําพร้าskin; dermis
ชั้นของพืชplant storeys; plant strata
ชั้นความสูงของลําต้น (ในป่าไม้)height classes (in forestry)
ชั้นดินsoil horizons
ชั้นต่อประสานเครือข่ายnetwork interface layer
ชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์troposphere
ชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์stratosphere
ชั้นลําต้นstem classes
ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมmammalia
ชั้นสิทธิpermission class
ชั้นหนังสือbookshelf; bookcase
ชั้นหนึ่งfirst class
ชื่อเรื่องเคลื่อนไหว เป็นชั้นๆMoving Titles, Layered
ดินชั้นบนtop soil
บรรยากาศatmosphere; atmospheric
บรรยากาศของพื้นดินsoil atmosphere; soil air; earth atmosphere
บรรยากาศในดินsoil atmosphere; earth atmosphere; soil air
บรรยากาศแปรปรวนatmospheric disturbances
ปริมาณความชื้นwater content; moisture content
ผิวหนังชั้นนอกของสัตว์animal epidermis
ผู้ที่สนับสนุนการปกครองโยยคนชั้นสูงnobleman; blue blood; peer; wellborn; noble; gentleman; patrician; aristocrat
ฟิสิกส์บรรยากาศatmospheric physics
มลพิษในบรรยากาศatmospheric pollution; air pollution
รายการลําดับชั้นHierarchy List
ลําดับชั้นตารางTable Hierarchy
ลําดับชั้นที่มีป้ายชื่อแนวนอนHorizontal Labeled Hierarchy
ลําดับชั้นแนวนอนHorizontal Hierarchy
ลําดับชั้นหัวเรื่องsubject tree
ศาสตร์ของชั้นบรรยากาศatmospheric sciences
สภาพดูดความชื้นhygroscopicity
สภาพบรรยากาศatmospheric conditions
สมาชิกของชนชั้นสูงpeer; wellborn; noble; gentleman; nobleman; blue blood; patrician; aristocrat
สารช่วยให้ความชื้นhumectants
สารดูดความชื้นdrying agents; drier; desiccants

ตัวอย่างประโยคด้วย "ความชื้นชั้นบรรยากาศ", หน่วยความจำการแปล

add example
พืชรองที่ปลูกหลังจากพืชหลักหรือปลูกระหว่างพืชหลักในฤดูปลูกเดียวกันเพื่อรักษาความชื้นของดินMinor crops planted after a major one or between major crops in the same growing year in order to use remaining moisture
ชั้นก็เจ็บ, แล้วเค้าก็ถามอะไรไม่ได้I' m hurt, he can' t ask any questions
ชั้นอยู่คนเดียว, ช่วยส่งรถพยาบาลมาด้วยI' m all alone now, and I need an ambulance
เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา เกี่ยวกับปรากฎการณ์ในบรรยากาศMeteorological
ชั้นยังอยากทํางานที่นี่อยู่นะ!I' m trying to save my job!
ความชื้น, สําหรับความชื้นดินใช้For soil humidity use
ชั้นหรือแผ่นบางๆ ที่สกัดจากเนื้อเยื่อของพืชใช้ในการทําสิ่งทอPlant tissues extracted in layers or sheets and used as substitutes for textiles
เรียงหน้าต่างเป็นลําดับชั้นCascade Windows
ชั้นบางๆ ของคิวตินหรือไขบนผิวนอกของพืชThin layer of cutin or waxy material on the external surface of plants
ชั้นการเปลี่ยนแปลงระหว่างพื้นผิวน้ําและอากาศ และสมบัติการเปลี่ยนแปลงระหว่างพื้นผิวน้ําและอากาศTransition strata between water surface and air, and their properties
กระดาษพิมพ์ภาพถ่าย HP ชั้นยอดHP Premium Photo Paper
ความสามารถในการดูดซับรังสีของชั้นสารAbility of a layer of a substance to absorb radiation
การเคลื่อนย้ายชั้นบนสุดของบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลง, สําหรับการเคลื่อนย้ายสารละลายในดินใช้Movement of the uppermost part of the zone of weathering; for solute transport in soil use
ชั้นความลับunknown secrecy typeConfidential
ชั้นพยายามจะช่วยแกI tried to help you
แล้วนั่นก็ปัญหาชั้นThat' s my problem
เนื้อเยื่อชั้นผิวของพืช, สําหรับสัตว์ใช้Of plants; for the epidermis of animals use
ตัวคูณค่าสีน้ําเงินตั้้งค่าองค์ประกอบการขยายของชั้นสีน้ําเงินBlue multiplierSet here the magnification factor of the blue layer
ชั้นบนของโลกซึ่งมีการเจริญเติบโตของพืช, สําหรับดินที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ประเทศ ฯลฯ ใช้Upper layer of the earth in which plants grow; for the different soils in a region, country, etc. use
การร้องขอลําดับชั้นผิดพลาดHierarchy request error
ชั้นความลับBanner pageConfidential
น่า บัซซี่.. ก็แค่ให้เงินชั้นน่าPlease, Buzzy, just give me the money?
ชั้นบอกให้เค้าไปดูกวางให้หน่อยI sent him to look for the deer
ตัวสลับหน้าต่างผ่านทางการกดแป้น Alt-tab โดยใช้การพลิกหน้าต่างผ่านชั้นหน้าต่างNameAlt-Tab window switcher flipping through windows on a stack
การไถชั้นดินดานหรือการไถในระดับความลึกมากกว่าปกติTillage of the subsoil or soil pan below the normal plough depth
หน้าแสดง 1 พบ 57 ประโยควลีที่ตรงกัน ความชื้นชั้นบรรยากาศพบใน 0.714 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน