แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • atmospheric moisture   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (67)

การเก็บรักษาโดยการดัดแปลงสภาพบรรยากาศmodified atmosphere storage
การเก็บรักษาโดยควบคุมสภาพบรรยากาศcontrolled atmosphere storage
การเกิดชั้นบรรยากาศatmospheric formations
การเข้ารหัสสองชั้นtwo-pass encoding
การควบคุมความชื้นhumidity control
การเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นระเบียบของบรรยากาศatmospheric turbulence
การจัดลําดับชั้นตะกอนทางธรณีวิทยาgeological stratification
การต่อสู้ระหว่างชนชั้นclass struggle
การบรรจุภายใต้การควบคุมบรรยากาศcontrolled atmosphere packaging
การบรรจุภายใต้บรรยากาศของก๊าซgas packaging
การแบ่งระดับชั้นอากาศair classification
การปกคลุมของชั้นเรือนยอดcrown cover
การลดความชื้นตามสภาพแวดล้อมenvironment dehumidification
การลดความชื้นผลิตภัณฑ์product dehumidification
การลําดับชั้นหินstratigraphy
การวางซ้อนชั้นstacking
การสูญเสียชั้นโอโซนozone layer depletion
การหมุนเวียนของชั้นบรรยากาศatmospheric circulation
คลาสชั้นนอกwrapper class
ความกดดันบรรยากาศbarometric pressure; atmospheric pressure
ความจุความชื้นสนามfield capacity
ความชื้นhumidity; moisture; moistness; dampness; humidness
ความชื้นของเมล็ดพันธุ์seed moisture content
ความชื้นในดินsoil moisture
ความชื้นอากาศair moisture
ความไม่ต่อเนื่องของชั้นหินunconformity
ค่าคงตัวความชื้นของดินsoil water constants
คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศatmospheric co2
ชนชั้นทางสังคมsocial classes
ชนชั้นสูงupper class; upper classes
ชนิดดินแบ่งตามชั้นกําเนิดดินpolygenetic soil types
ชั้นการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสasynchronous communication layer
ชั้นแกสโทรโพดาgastropoda
ชั้นของผิวหนังใต้หนังกําพร้าskin; dermis
ชั้นของพืชplant storeys; plant strata
ชั้นความสูงของลําต้น (ในป่าไม้)height classes (in forestry)
ชั้นดินsoil horizons
ชั้นต่อประสานเครือข่ายnetwork interface layer
ชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์troposphere
ชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์stratosphere
ชั้นลําต้นstem classes
ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมmammalia
ชั้นสิทธิpermission class
ชั้นหนังสือbookshelf; bookcase
ชั้นหนึ่งfirst class
ชื่อเรื่องเคลื่อนไหว เป็นชั้นๆMoving Titles, Layered
ดินชั้นบนtop soil
บรรยากาศatmosphere; atmospheric
บรรยากาศของพื้นดินsoil atmosphere; soil air; earth atmosphere
บรรยากาศในดินsoil atmosphere; earth atmosphere; soil air
บรรยากาศแปรปรวนatmospheric disturbances
ปริมาณความชื้นwater content; moisture content
ผิวหนังชั้นนอกของสัตว์animal epidermis
ผู้ที่สนับสนุนการปกครองโยยคนชั้นสูงnobleman; blue blood; peer; wellborn; noble; gentleman; patrician; aristocrat
ฟิสิกส์บรรยากาศatmospheric physics
มลพิษในบรรยากาศatmospheric pollution; air pollution
รายการลําดับชั้นHierarchy List
ลําดับชั้นตารางTable Hierarchy
ลําดับชั้นที่มีป้ายชื่อแนวนอนHorizontal Labeled Hierarchy
ลําดับชั้นแนวนอนHorizontal Hierarchy
ลําดับชั้นหัวเรื่องsubject tree
ศาสตร์ของชั้นบรรยากาศatmospheric sciences
สภาพดูดความชื้นhygroscopicity
สภาพบรรยากาศatmospheric conditions
สมาชิกของชนชั้นสูงpeer; wellborn; noble; gentleman; nobleman; blue blood; patrician; aristocrat
สารช่วยให้ความชื้นhumectants
สารดูดความชื้นdrying agents; drier; desiccants

ตัวอย่างประโยคด้วย "ความชื้นชั้นบรรยากาศ", หน่วยความจำการแปล

add example
กระดาษพิมพ์ภาพถ่าย HP ชั้นยอดHP Premium Photo Paper
ชั้นบางๆ ของคิวตินหรือไขบนผิวนอกของพืชThin layer of cutin or waxy material on the external surface of plants
เนื้อเยื่อชั้นผิวของพืช, สําหรับสัตว์ใช้Of plants; for the epidermis of animals use
การเคลื่อนย้ายชั้นบนสุดของบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลง, สําหรับการเคลื่อนย้ายสารละลายในดินใช้Movement of the uppermost part of the zone of weathering; for solute transport in soil use
ชั้นความลับConfidential
ชั้นความลับunknown secrecy typeConfidential
แต่ถ้านายยิงชั้นBut if you shoot me
เอ้อ ชั้นถูกยิงน่ะค่ะUh, I was shot
เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยา เกี่ยวกับปรากฎการณ์ในบรรยากาศMeteorological
องค์ประกอบของชั้นแรกแบบ ‧ บิตbit prime factor
ชั้นขอร้องI want you to do it
กระดาษพิมพ์ภาพถ่ายผิวมันชั้นยอดPremium Glossy Photo Paper
ส่งหน้าต่างให้อยู่ใต้หน้าต่างอื่นหนึ่งชั้นLower Window
พ่อชั้นอยู่ย่ะMy dad' s home
กลไกของสิ่งมีชีวิตชั้นสูง โดยเซลล์จะตอบสนองต่อสัญญาณที่เฉพาะเจาะจงในการทําให้เซลล์ตายHighly organized mechanism by which cells undergo programmed cell death in response to a specific signal
สภาวะที่ผิวโลกและชั้นบรรยากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณไอน้ําWarming of the earth surface and the layers of the atmosphere that tends to increase with the carbon dioxide and water vapour content
ตัวคูณค่าสีน้ําเงินตั้้งค่าองค์ประกอบการขยายของชั้นสีน้ําเงินBlue multiplierSet here the magnification factor of the blue layer
ชั้นไม่ได้ตั้งใจI didn' t mean to
พี่น้อง ชาวนิยอร์คทุกท่าน ดิฉันมายืนอยู่ที่นี่ในวันนี้ได้หลังจากตกมาจากตึก ‧ ชั้น ก็เพราะมีใครบางคนช่วยเอาไว้People of the city of New York, I am here today because I fell ‧ storeys and someone caught me
ชั้นไม่ได้ตั้งใจจริงๆI didn' t mean it
ห่วงโซ่ใบรับรองที่เชื่อถือได้มีความยาวมากกว่าระดับชั้นความลึกสูงสุดที่กําหนดไว้The certificate chain is longer than the maximum depth specified
แล้วนั่นก็ปัญหาชั้นThat' s my problem
ชั้นการเปลี่ยนแปลงระหว่างพื้นผิวน้ําและอากาศ และสมบัติการเปลี่ยนแปลงระหว่างพื้นผิวน้ําและอากาศTransition strata between water surface and air, and their properties
ชั้นบนของโลกซึ่งมีการเจริญเติบโตของพืช, สําหรับดินที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ประเทศ ฯลฯ ใช้Upper layer of the earth in which plants grow; for the different soils in a region, country, etc. use
หน้าแสดง 1 พบ 57 ประโยควลีที่ตรงกัน ความชื้นชั้นบรรยากาศพบใน 0.227 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน