แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • cluster sampling   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (87)

กลุ่มการแจกจ่ายdistribution group
กลุ่มการโทรแบบทีมteam-call group
กลุ่มเกาะarchipelago
กลุ่มของสิ่งมีชีวิตในน้ําaquatic communities
กลุ่มความปลอดภัยsecurity group
กลุ่มความร่วมมือลาตินอเมริกาlaia; latin american integration association
กลุ่มค่าจ้างpay group
กลุ่มค่าเผื่อราคาสินค้าitem price tolerance group
กลุ่มคุณสมบัติproperty group; property set
กลุ่มโครงการproject group
กลุ่มโครงแบบconfiguration group
กลุ่มชาวนาpeasantry
กลุ่มชุดงานbatch group
กลุ่มดาวกระต่ายป่าLepus
กลุ่มดาวกล้องจุลทรรศน์Microscopium
กลุ่มดาวกางเขนใตSouthern Cross
กลุ่มดาวกิ้งก่าLacerta
กลุ่มดาวเข็มทิศPyxis
กลุ่มดาวคนคู่Gemini; gemini
กลุ่มดาวคนแบกงูOphiuchus
กลุ่มดาวแคสซิโอเปียCassiopeia
กลุ่มดาวเซกซ์แทนต์Sextans
กลุ่มดาวตาข่ายReticulum
กลุ่มดาวเตาหลอมFornax
กลุ่มดาวถ้วยCrater
กลุ่มดาวนกกาCorvus
กลุ่มดาวนกทูแคนTucana
กลุ่มดาวนายพรานOrion
กลุ่มดาวปลากระโทงแทงDorado; dorado
กลุ่มดาวปลาใต้Piscis Austrinus
กลุ่มดาวปลาบินVolans
กลุ่มดาวผมเบเรนิซComa Berenices
กลุ่มดาวแมงป่องscorpio; Scorpius
กลุ่มดาวยูนิคอร์นMonoceros
กลุ่มดาวลูกธนูSagitta
กลุ่มดาวสามเหลี่ยมใต้Triangulum Australe
กลุ่มดาวหญิงสาวVirgo
กลุ่มดาวหมาจิ้งจอกVulpecula
กลุ่มดาวหมาป่าLupus; lupus
กลุ่มดาวออกแทนต์Octans
กลุ่มดาวแอนดรอเมดาAndromeda
กลุ่มดินหลักแคมบิซอลcambisols
กลุ่มดินหลักเอคริสซอลacrisols
กลุ่มที่เก็บstorage group
กลุ่มนอร์ดิกNordic countries
กลุ่มประเทศต่ําlow countries
กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปeuropean union countries
กลุ่มประเทศเอสเอดีซีsadc countries
กลุ่มประเทศแอฟริกาที่พูดภาษาฝรั่งเศสfrench speaking africa; francophone africa
กลุ่มประเทศโออีซีดีoecd countries
กลุ่มผลิตภัณฑ์product group; product groups
กลุ่มผู้ใช้ขั้นสูงPower Users group
กลุ่มแฟ้มfile group
กลุ่มภาษาโรมานซ์romance languages
กลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้าitem sales tax group
กลุ่มส่วนกลางglobal group
กลุ่มส่วนลดสําหรับสินค้าitem discount group
กลุ่มสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กว่ายน้ําได้micronekton
กลุ่มหน่วยวัดmeasure group
กลุ่มใหม่New Group
กลุ่มอายุหนี้aging bucket
กลุ่มแอนเดียนgrupo andino; andean group
กลุ่มโฮสต์โครงการของทีมteam project host group
การเข้ารหัสเป็นกลุ่มขนาดใหญ่bulk encryption
การจัดตั้งกลุ่มแรงงานlabour organization
การทดสอบการเกาะกลุ่มagglutination tests
การทดสอบปฏิกิริยาการเกาะกลุ่มกับเม็ดเลือดแดงhemagglutination tests; haemagglutination tests
การทดสอบปฏิกิริยาการเกาะกลุ่มของซีรั่มserum agglutination test
การโทรถึงกลุ่มgroup call
การโทรถึงกลุ่มที่ถูกหน่วงเวลาdelayed group call
การเพาะเลี้ยงสัตว์กลุ่มครัสตาเซียนcrustacean culture
การสุ่มตัวอย่างsampling
การเอาไคลเอ็นต์ออกจากกลุ่มหลายผู้รับโดยอัตโนมัติMulticast Client Auto Removal
คอนโซลการจัดการนโยบายกลุ่มGroup Policy Management Console
ช่วงเวลาการสุ่มตัวอย่างsampling interval
นโยบายกลุ่มGroup Policy
ปฏิกิริยาการรวมกลุ่มของแอนติเจนและแอนติบอดีimmunological agglutination
ปฏิกิริยาข้ามกลุ่ม (แอนติเจน-แอนติบอดี)cross reaction (antigen antibody)
ประเทศในกลุ่มเอสแคปescap countries
พฤติกรรมกลุ่มcollective behaviour; group behaviour
ภาษากลุ่มมอญ-เขมรMon-Khmer languages
รหัสกลุ่มกฎrule group code
ระดับกลุ่มgroup level
ลบกลุ่มDelete a Group; Delete Group
ล้างกลุ่มClear Group
สร้างกลุ่มใหม่Create New Group
อัตราการสุ่มตัวอย่างsampling rate

ตัวอย่างประโยคด้วย "การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม", หน่วยความจำการแปล

add example
สิ่งแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต หรือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตEnvironment in a given area occupied by an organism or a group of organisms
กลุ่มของ GoogleQueryGoogle Groups
ตอบกลับทางกลุ่มข่าวReply Public
กลุ่มการถ่ายโอนTransfer Group
ปรับปรุงกลุ่มข่าว " % ‧ " อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งทําให้ไม่สามารถยกเลิกการรับข่าวได้ในตอนนี้The group " %‧ " is being updated currently. It is not possible to unsubscribe from it at the moment
ไม่สามารถยกเลิกหรือแทนที่ข่าวนี้ได้ เนื่องจากหมายเลขข้อความของมัน ไม่ได้ถูกสร้างจาก KNode แต่คุณสามารถดูข่าวของคุณในกลุ่มข่าว และยกเลิก (หรือแทนที่) มันได้จากที่นี่This article cannot be canceled or superseded, because its message-id has not been created by KNode. But you can look for your article in the newsgroup and cancel (or supersede) it there
ส่วนใหญ่หมายถึงการรวมกันของกลุ่ม protozoanMost may be referred to this descriptor used in combination with the appropriate protozoan taxon
กลุ่มของสิ่งมีชีวิตทีมีโครงสร้างทางพันธุกรรมเหมือนกันGroups of organisms of identical genetic constitution
กลุ่มผู้พัฒนา OxygenNameOxygen Team
ยังไม่มีการเลือกกลุ่มงานที่จะเปิดใช้No session selected to open
ไม่มีชื่อของกลุ่มงานMissing Session Name
ไม่สามารถรับค่ารายละเอียดของกลุ่มข่าวได้ โดยเกิดความผิดพลาดThe group descriptions could not be retrieved. The following error occurred
สงวนลิขสิทธิ์ (c) ‧ กลุ่มผู้เขียน KNodeCopyright (c) ‧ the KNode authors
กลุ่มงานใหม่แบบไม่มีชื่อNew Anonymous Session
จัดกลุ่มแฟ้มด้วยชนิดแฟ้มGroup by File Type
สงวนลิขสิทธิ์ (c) ‧, กลุ่มผู้พัฒนากระดาษคํานวณ Kc) ‧, The KSpread Team
เป็นกลุ่ม (มาตรฐานCluster (Standard
คุณสามารถปรับแต่งสิ่งที่ตัวจัดการแฟ้ม Konqueror จะทําเมื่อคุณคลิกบนแฟ้มของแฟ้มประเภทนี้ได้ที่นี่ Konqueror สามารถแสดงแฟ้มในมุมมองแบบฝังตัว หรือแยกทํางานในต่างหากในโปรแกรมอื่น ถ้าเปลี่ยนให้เป็น ' ใช้การปรับแต่งนี้กับกลุ่ม G ' Konqueror จะพิจารณาว่าจะปรับให้กลุ่ม G เป็นหมวดหมู่ใด เช่น ' image ' ถ้าประเภทแฟ้มปัจจุบันคือ ' image/png 'Here you can configure what the Konqueror file manager will do when you click on a file of this type. Konqueror can display the file in an embedded viewer or start up a separate application. If set to 'Use settings for G group ', Konqueror will behave according to the settings of the group G this type belongs to, for instance 'image ' if the current file type is image/png
กลุ่มที่จะใช้ค้นหา โดยค้นลึกลงไปในกลุ่มย่อยของมันด้วยGroup to look in. Use repeatedly for nested groups
สงวนลิขสิทธิ์ (c) ‧ กลุ่มผู้พัฒนา Kontactc) ‧ The Kontact developers
ไม่สนับสนุนกลุ่มที่อยู่ของชื่อโหนดaddress family for nodename not supported
กลุ่มข่าวcollection of article headersNewsgroups
กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนวัตถุที่จมน้ําAssemblage of organisms living on submerged objects
กล่องกลุ่มอื่น ๆOther GroupBox
ระบุชื่อใหม่ของกลุ่มงานSpecify New Name for Session
หน้าแสดง 1 พบ 239 ประโยควลีที่ตรงกัน การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มพบใน 0.283 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน