แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • cluster sampling   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (87)

กลุ่มการแจกจ่ายdistribution group
กลุ่มการโทรแบบทีมteam-call group
กลุ่มเกาะarchipelago
กลุ่มของสิ่งมีชีวิตในน้ําaquatic communities
กลุ่มความปลอดภัยsecurity group
กลุ่มความร่วมมือลาตินอเมริกาlaia; latin american integration association
กลุ่มค่าจ้างpay group
กลุ่มค่าเผื่อราคาสินค้าitem price tolerance group
กลุ่มคุณสมบัติproperty group; property set
กลุ่มโครงการproject group
กลุ่มโครงแบบconfiguration group
กลุ่มชาวนาpeasantry
กลุ่มชุดงานbatch group
กลุ่มดาวกระต่ายป่าLepus
กลุ่มดาวกล้องจุลทรรศน์Microscopium
กลุ่มดาวกางเขนใตSouthern Cross
กลุ่มดาวกิ้งก่าLacerta
กลุ่มดาวเข็มทิศPyxis
กลุ่มดาวคนคู่Gemini; gemini
กลุ่มดาวคนแบกงูOphiuchus
กลุ่มดาวแคสซิโอเปียCassiopeia
กลุ่มดาวเซกซ์แทนต์Sextans
กลุ่มดาวตาข่ายReticulum
กลุ่มดาวเตาหลอมFornax
กลุ่มดาวถ้วยCrater
กลุ่มดาวนกกาCorvus
กลุ่มดาวนกทูแคนTucana
กลุ่มดาวนายพรานOrion
กลุ่มดาวปลากระโทงแทงDorado; dorado
กลุ่มดาวปลาใต้Piscis Austrinus
กลุ่มดาวปลาบินVolans
กลุ่มดาวผมเบเรนิซComa Berenices
กลุ่มดาวแมงป่องscorpio; Scorpius
กลุ่มดาวยูนิคอร์นMonoceros
กลุ่มดาวลูกธนูSagitta
กลุ่มดาวสามเหลี่ยมใต้Triangulum Australe
กลุ่มดาวหญิงสาวVirgo
กลุ่มดาวหมาจิ้งจอกVulpecula
กลุ่มดาวหมาป่าLupus; lupus
กลุ่มดาวออกแทนต์Octans
กลุ่มดาวแอนดรอเมดาAndromeda
กลุ่มดินหลักแคมบิซอลcambisols
กลุ่มดินหลักเอคริสซอลacrisols
กลุ่มที่เก็บstorage group
กลุ่มนอร์ดิกNordic countries
กลุ่มประเทศต่ําlow countries
กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปeuropean union countries
กลุ่มประเทศเอสเอดีซีsadc countries
กลุ่มประเทศแอฟริกาที่พูดภาษาฝรั่งเศสfrench speaking africa; francophone africa
กลุ่มประเทศโออีซีดีoecd countries
กลุ่มผลิตภัณฑ์product group; product groups
กลุ่มผู้ใช้ขั้นสูงPower Users group
กลุ่มแฟ้มfile group
กลุ่มภาษาโรมานซ์romance languages
กลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้าitem sales tax group
กลุ่มส่วนกลางglobal group
กลุ่มส่วนลดสําหรับสินค้าitem discount group
กลุ่มสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กว่ายน้ําได้micronekton
กลุ่มหน่วยวัดmeasure group
กลุ่มใหม่New Group
กลุ่มอายุหนี้aging bucket
กลุ่มแอนเดียนgrupo andino; andean group
กลุ่มโฮสต์โครงการของทีมteam project host group
การเข้ารหัสเป็นกลุ่มขนาดใหญ่bulk encryption
การจัดตั้งกลุ่มแรงงานlabour organization
การทดสอบการเกาะกลุ่มagglutination tests
การทดสอบปฏิกิริยาการเกาะกลุ่มกับเม็ดเลือดแดงhemagglutination tests; haemagglutination tests
การทดสอบปฏิกิริยาการเกาะกลุ่มของซีรั่มserum agglutination test
การโทรถึงกลุ่มgroup call
การโทรถึงกลุ่มที่ถูกหน่วงเวลาdelayed group call
การเพาะเลี้ยงสัตว์กลุ่มครัสตาเซียนcrustacean culture
การสุ่มตัวอย่างsampling
การเอาไคลเอ็นต์ออกจากกลุ่มหลายผู้รับโดยอัตโนมัติMulticast Client Auto Removal
คอนโซลการจัดการนโยบายกลุ่มGroup Policy Management Console
ช่วงเวลาการสุ่มตัวอย่างsampling interval
นโยบายกลุ่มGroup Policy
ปฏิกิริยาการรวมกลุ่มของแอนติเจนและแอนติบอดีimmunological agglutination
ปฏิกิริยาข้ามกลุ่ม (แอนติเจน-แอนติบอดี)cross reaction (antigen antibody)
ประเทศในกลุ่มเอสแคปescap countries
พฤติกรรมกลุ่มcollective behaviour; group behaviour
ภาษากลุ่มมอญ-เขมรMon-Khmer languages
รหัสกลุ่มกฎrule group code
ระดับกลุ่มgroup level
ลบกลุ่มDelete a Group; Delete Group
ล้างกลุ่มClear Group
สร้างกลุ่มใหม่Create New Group
อัตราการสุ่มตัวอย่างsampling rate

ตัวอย่างประโยคด้วย "การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม", หน่วยความจำการแปล

add example
มีกลุ่มผู้ใช้หมายเลข % ‧ อยู่แล้วGroup with SID %‧ already exists
กลุ่มผู้ใช้ ' % ‧ ' เป็นกลุ่มหลักของผู้ใช้คนใดคนหนึ่งหรือหลายคน (เช่น ' % ‧ '); ดังนั้นมันจึงไม่สามารถทําการลบได้The group '%‧ ' is the primary group of one or more users (such as '%‧ '); it cannot be deleted
บันทึกกลุ่มงานตัวปัจจุบันหรือไม่?Save current session?
ปรับให้กลุ่มหมดอายุExpire Group
ชื่อกลุ่มงานThe number of open documentsSession Name
จัดกลุ่มงานที่คล้ายกัน& Group similar tasks
ชื่อกลุ่มไม่สามารถว่างได้ โปรดเลือกค่าใหม่A group can not have an empty name Please select a new one
ยังไม่มีการเลือกกลุ่มงานNo Session Selected
สงวนลิขสิทธิ์ (c) ‧-‧ กลุ่มผู้พัฒนา Autostart Managerc) ‧-‧ Autostart Manager team
กลุ่มที่กําหนดชื่อNamed group
c) ‧, กลุ่มผู้พัฒนา KPlatoc) ‧, The KPlato Team
กลุ่มประเทศในแอฟริการแคริบเบียน และแปซิฟิกAfrican, Caribbean and Pacific group of states
สไตล์ชีต ใช้กล่องกลุ่มนี้ เพื่อกําหนดว่า จะให้ Konqueror ทําการแสดงผลหน้าเว็บอย่างไรStylesheets Use this groupbox to determine how Konqueror will render style sheets
สงวนลิขสิทธิ์ (c) ‧, กลุ่มผู้พัฒนา KDEC) ‧, KDE Developers
อัตราการสุ่มตัวอย่างSamplerate
p, li { white-space: pre-wrap; } การจัดตารางตามเวลาจริง การจัดตาราง ตามเวลาจริง เป็นการให้การเข้าถึงแรกไปยังดิกส์ โดยไม่คํานึงว่าจะมีอะไรกําลังเกิดขึ้นในระบบบ้าง ดังนั้น การจัดตารางตามเวลาจริง จําเป็นต้องถูกใช้อย่างระมัดระวัง เพราะจะทําให้โพรเซสอื่นไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ ตามที่กลุ่มของการจัดตารางแบบ ให้ผลดีที่สุด มีระดับความสําคัญอยู่ ‧ ระดับถูกกําหนดเพื่อแสดงว่า จะแบ่งช่วงเวลาให้ใหญ่แค่ไหนให้โพรเซสในแต่ล่ะหน้าต่างการจัดตารางp, li { white-space: pre-wrap; } Real Time Scheduling The Real Time scheduling class is given first access to the disk, regardless of what else is going on in the system. Thus the Real Time class needs to be used with some care, as it can starve other processes. As with the Best Effort class, ‧ priority levels are defined denoting how big a time slice a given process will receive on each scheduling window
จัดการกลุ่มงานManage Sessions
รายการวิทยุกลุ่ม: %Group Radio: %
ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อกลุ่มงานไปเป็นชื่อ " % ‧ " ได้ เนื่องจากว่ามีกลุ่มงานที่มีชื่อนี้อยู่แล้วThe session could not be renamed to " %‧ ", there already exists another session with the same name
ตําแหน่งถือครอง: % NAME =ชื่อผู้ส่ง, % EMAIL =ที่อยู่อีเมลผู้ส่ง, % DATE =วันที่, % MSID =หมายเลขข้อความ, % MSIDX =ดัชนีข้อความ ล้อมด้วยวงเล็บแหลม, % GROUP =ชื่อกลุ่ม, % L =หยุดบรรทัดPlaceholders: %NAME =sender 's name, %EMAIL =sender 's address, %DATE =date, %MSID =message-id, %MSIDX =message-id without angle brackets, %GROUP =group name, %L =line break
คุณกําลังใช้กลุ่มส่วนตัว คุณต้องการลบกลุ่มส่วนตัว ' % ‧ ' ของผู้ใช้หรือไม่?You are using private groups. Do you want to delete the user 's private group '%‧ '?
คุณสมบัติของกลุ่มGroup Properties
กลุ่มของเจ้าของOwning Group
ไม่สามารถรับรายการของกลุ่มข่าวได้ โดยเกิดความผิดพลาดThe group list could not be retrieved. The following error occurred
คุณสามารถจะพบปะสนทนากับผู้ใช้งานโปรแกรม digiKam คนอื่น ๆ ได้ง่าย ๆ โดยใช้งานผ่านกลุ่มจดหมายเวียน digiKam-users? ถ้าคุณสนใจ สามารถขอเป็นสมาชิกจดหมายเวียนได้ ที่เวบไซต์นี้that you can reach other users through the digiKam-users mailing list? Subscribe to it at this url
หน้าแสดง 1 พบ 239 ประโยควลีที่ตรงกัน การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มพบใน 0.458 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน