แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • cluster sampling   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (87)

กลุ่มการแจกจ่ายdistribution group
กลุ่มการโทรแบบทีมteam-call group
กลุ่มเกาะarchipelago
กลุ่มของสิ่งมีชีวิตในน้ําaquatic communities
กลุ่มความปลอดภัยsecurity group
กลุ่มความร่วมมือลาตินอเมริกาlaia; latin american integration association
กลุ่มค่าจ้างpay group
กลุ่มค่าเผื่อราคาสินค้าitem price tolerance group
กลุ่มคุณสมบัติproperty group; property set
กลุ่มโครงการproject group
กลุ่มโครงแบบconfiguration group
กลุ่มชาวนาpeasantry
กลุ่มชุดงานbatch group
กลุ่มดาวกระต่ายป่าLepus
กลุ่มดาวกล้องจุลทรรศน์Microscopium
กลุ่มดาวกางเขนใตSouthern Cross
กลุ่มดาวกิ้งก่าLacerta
กลุ่มดาวเข็มทิศPyxis
กลุ่มดาวคนคู่Gemini; gemini
กลุ่มดาวคนแบกงูOphiuchus
กลุ่มดาวแคสซิโอเปียCassiopeia
กลุ่มดาวเซกซ์แทนต์Sextans
กลุ่มดาวตาข่ายReticulum
กลุ่มดาวเตาหลอมFornax
กลุ่มดาวถ้วยCrater
กลุ่มดาวนกกาCorvus
กลุ่มดาวนกทูแคนTucana
กลุ่มดาวนายพรานOrion
กลุ่มดาวปลากระโทงแทงDorado; dorado
กลุ่มดาวปลาใต้Piscis Austrinus
กลุ่มดาวปลาบินVolans
กลุ่มดาวผมเบเรนิซComa Berenices
กลุ่มดาวแมงป่องscorpio; Scorpius
กลุ่มดาวยูนิคอร์นMonoceros
กลุ่มดาวลูกธนูSagitta
กลุ่มดาวสามเหลี่ยมใต้Triangulum Australe
กลุ่มดาวหญิงสาวVirgo
กลุ่มดาวหมาจิ้งจอกVulpecula
กลุ่มดาวหมาป่าLupus; lupus
กลุ่มดาวออกแทนต์Octans
กลุ่มดาวแอนดรอเมดาAndromeda
กลุ่มดินหลักแคมบิซอลcambisols
กลุ่มดินหลักเอคริสซอลacrisols
กลุ่มที่เก็บstorage group
กลุ่มนอร์ดิกNordic countries
กลุ่มประเทศต่ําlow countries
กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปeuropean union countries
กลุ่มประเทศเอสเอดีซีsadc countries
กลุ่มประเทศแอฟริกาที่พูดภาษาฝรั่งเศสfrench speaking africa; francophone africa
กลุ่มประเทศโออีซีดีoecd countries
กลุ่มผลิตภัณฑ์product group; product groups
กลุ่มผู้ใช้ขั้นสูงPower Users group
กลุ่มแฟ้มfile group
กลุ่มภาษาโรมานซ์romance languages
กลุ่มภาษีขายตามประเภทสินค้าitem sales tax group
กลุ่มส่วนกลางglobal group
กลุ่มส่วนลดสําหรับสินค้าitem discount group
กลุ่มสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กว่ายน้ําได้micronekton
กลุ่มหน่วยวัดmeasure group
กลุ่มใหม่New Group
กลุ่มอายุหนี้aging bucket
กลุ่มแอนเดียนgrupo andino; andean group
กลุ่มโฮสต์โครงการของทีมteam project host group
การเข้ารหัสเป็นกลุ่มขนาดใหญ่bulk encryption
การจัดตั้งกลุ่มแรงงานlabour organization
การทดสอบการเกาะกลุ่มagglutination tests
การทดสอบปฏิกิริยาการเกาะกลุ่มกับเม็ดเลือดแดงhemagglutination tests; haemagglutination tests
การทดสอบปฏิกิริยาการเกาะกลุ่มของซีรั่มserum agglutination test
การโทรถึงกลุ่มgroup call
การโทรถึงกลุ่มที่ถูกหน่วงเวลาdelayed group call
การเพาะเลี้ยงสัตว์กลุ่มครัสตาเซียนcrustacean culture
การสุ่มตัวอย่างsampling
การเอาไคลเอ็นต์ออกจากกลุ่มหลายผู้รับโดยอัตโนมัติMulticast Client Auto Removal
คอนโซลการจัดการนโยบายกลุ่มGroup Policy Management Console
ช่วงเวลาการสุ่มตัวอย่างsampling interval
นโยบายกลุ่มGroup Policy
ปฏิกิริยาการรวมกลุ่มของแอนติเจนและแอนติบอดีimmunological agglutination
ปฏิกิริยาข้ามกลุ่ม (แอนติเจน-แอนติบอดี)cross reaction (antigen antibody)
ประเทศในกลุ่มเอสแคปescap countries
พฤติกรรมกลุ่มcollective behaviour; group behaviour
ภาษากลุ่มมอญ-เขมรMon-Khmer languages
รหัสกลุ่มกฎrule group code
ระดับกลุ่มgroup level
ลบกลุ่มDelete a Group; Delete Group
ล้างกลุ่มClear Group
สร้างกลุ่มใหม่Create New Group
อัตราการสุ่มตัวอย่างsampling rate

ตัวอย่างประโยคด้วย "การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม", หน่วยความจำการแปล

add example
สงวนลิขสิทธิ์ (C) ‧, กลุ่มผู้พัฒนา KGet สงวนลิขสิทธิ์ (C) ‧, Patrick Charbonnier สงวนลิขสิทธิ์ (C) ‧, Carsten Pfeiffer สงวนลิขสิทธิ์ (C) ‧, Matej KossC) ‧, The KGet developers (C) ‧, Patrick Charbonnier (C) ‧, Carsten Pfeiffer (C) ‧, Matej Koss
สงวนลิขสิทธิ์ (c) ‧, กลุ่มผู้พัฒนา AmarokC) ‧, The Amarok Developers
ชื่อกลุ่มปริยายของคอนโทรลสําหรับแสดงในเครื่องมือออกแบบDefault widget group name to display in designer
c) ‧ กลุ่มผู้พัฒนาเครื่องมือดูการทํางานระบบของ KDEc) ‧ The KDE System Monitor Developers
ส่วนใหญ่หมายถึงการรวมกันของกลุ่ม protozoanMost may be referred to this descriptor used in combination with the appropriate protozoan taxon
คุณแน่ใจหรือว่าต้องการจะลบ กลุ่มที่ชื่อ % ‧?Are you sure that you want to remove the group named %‧?
ตัวกรองกลุ่มผู้ใช้ LDAPลุ่มLDAP Group filter
เป็นของกลุ่มOwned by & group
ตําแหน่งถือครอง: % NAME =ชื่อผู้ส่ง, % EMAIL =ที่อยู่อีเมลผู้ส่ง, % DATE =วันที่, % MSID =หมายเลขข้อความ, % MSIDX =ดัชนีข้อความ ล้อมด้วยวงเล็บแหลม, % GROUP =ชื่อกลุ่ม, % L =หยุดบรรทัดPlaceholders: %NAME =sender 's name, %EMAIL =sender 's address, %DATE =date, %MSID =message-id, %MSIDX =message-id without angle brackets, %GROUP =group name, %L =line break
หมายเลขกลุ่มGroup number
สงวนลิขสิทธิ์ (c) ‧ กลุ่มผู้พัฒนา KDEc) ‧ KDE Developers
เปลี่ยนกลุ่มChange Group
สงวนลิขสิทธิ์ (c) ‧, กลุ่มผู้พัฒนา KDEc) ‧, The KDE Developers
รายการวิทยุกลุ่ม: %Group Radio: %
กลุ่มที่ชื่อนี้มีการใช้งานอยู่แล้วGroup name already in use
ไม่สามารถเขียนไปยังแฟ้มรายการกลุ่มข่าวได้Unable to write the group list file
ตัวอักษรกลุ่มตัวเอียงCursive font
สงวนลิขสิทธิ์ (c) ‧ กลุ่มผู้พัฒนา Katec) ‧ The Kate Authors
อัตราการสุ่มตัวอย่างของแฟ้มสื่อนี้Audio sample rate of this file
กลุ่มส่วนตัวของผู้ใช้User private groups
การจัดการกลุ่มงานSession Management
คุณสมบัติของกลุ่มGroup Properties
ติดตามไปยังกลุ่มข่าว& Followup to Newsgroup
มีกลุ่มที่มีชื่อนี้อยู่แล้ว โปรดตั้งชื่อที่แตกต่างจากเดิมAnother group with this name already exists Please select a different name
กลุ่มงานปริยายDefault Session
หน้าแสดง 1 พบ 239 ประโยควลีที่ตรงกัน การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มพบใน 2.094 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน