แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • disaster prevention   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (75)

กลไกการป้องกันdefence mechanisms
การเคลือบป้องกันprotective coatings
การตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติdisaster preparedness
การตัดป้องกันโรคและแมลงsanitation felling
การเตือนภัยไวรัสของ MicrosoftMicrosoft virus alert
การบรรจุถุง (การป้องกันกําจัดศัตรูพืช)bagging (pest control)
การประทับข้อมูลการป้องกันเมลที่ไม่พึงประสงค์anti-spam stamping
การป้องกันการข้ามโดเมนcross-domain barrier
การป้องกันการดําเนินการข้อมูลData Execution Prevention
การป้องกันการเพิ่มของเสียwaste prevention
การป้องกันกําจัดแมลงinsect control
การป้องกันกําจัดไรmite control
การป้องกันกําจัดวัชพืชweed control
การป้องกันกําจัดศัตรูพืชpest control
การป้องกันกําจัดสัตว์ฟันแทะrodent control
การป้องกันกําจัดหอยmollusc control
การป้องกันโดยวิธีผสมผสานintegrated protection; integrated control
การป้องกันป่าไม้protection of forests
การป้องกันฝั่งแม่น้ําriverbank protection
การป้องกันพืชโดยใช้ชีววิธีbiological plant protection
การป้องกันพืชปลูกplant protection; crop protection
การป้องกันแฟ้มของ WindowWindows File Protection
การป้องกันไฟfire prevention
การป้องกันรักษาเนื้อไม้wood preservation; timber preservation
การป้องกันโรคด้วยสารเคมีchemoprophylaxis
การป้องกันลมwind protection
การป้องกันสภาพภูมิทัศน์landscape protection; landscape conservation
การป้องกันสิ่งแวดล้อมenvironmental protection
การป้องกันอุบัติเหตุaccident prevention
การผจญภัยของจูนิเปอร์ ลีThe Life and Times of Juniper Lee
การสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันโรคpremunition
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติUnited Nations High Commissioner for Refugees
คันดินป้องกันน้ําหลากembankments
จุดป้องกันprotection point
ตัวป้องกันกระแสไฟเกินsurge suppressor
ตาข่ายป้องกันprotective screens
บริการเตือนภัยด้านเกษตรagricultural warning services
ปฏิกิริยาการป้องกันของพืชplant defense reactions
ปฏิกิริยาการป้องกันของสัตว์animal defense reactions
ป้องกันprevent; to protect; protect; ward off; ; defend
ป่าป้องกันprotection forests; protective forests
ผจญภัยโพ้นทะเลThe Voyage of the Dawn Treader
ผจญภัยล่าโจรสลัดสุดขอบโลกAhmad Shafaat; Pirates of the Caribbean: At World’s End
ผลตกค้างของสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชpesticide residues
ผู้ดูแลที่มีการป้องกันprotected administrator
ผู้ป้องกันไฟfire prevention guards
ฟิล์มสําหรับคลุม (โครงสร้างป้องกัน)film covers (protective structures)
ภัยjeopardy; ; hazard; peril; risk; danger
ภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์manmade disasters
ภัยพิบัติในพระธรรมอพยพPlagues of Egypt
ภัยแล้งdrought; drouth
ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าearly warning systems
วัสดุป้องกันprotective materials
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรNational Defence College of Thailand
สตาร์ วอร์ส เอพพิโซด 1 : ภัยซ่อนเร้นStar Wars Episode I: The Phantom Menace
สารเคมีป้องกันกําจัดเชื้อราantifungal agents; fungicides
สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อนanticaking agents
สารป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียbacteriostatic
สารป้องกันการถูกทําลายจากการแช่แข็งcryoprotectants
สารป้องกันการระเหยevaporation suppressants
สารป้องกันกําจัดทากsnail killers; slug killers
สารป้องกันกําจัดนกavicides; corvicides
สารป้องกันกําจัดแมลงinsecticides
สารป้องกันกําจัดแมลงศัตรูผักvegetable insecticides
สารป้องกันกําจัดแมลงศัตรูพืชbotanical insecticides; vegetable insecticides; plant insecticides
สารป้องกันกําจัดไรacaricides; miticides
สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชจากจุลินทรีย์microbial pesticides
สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชจากแบคทีเรียbacterial pesticides
สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชจากพืชbotanical pesticides
สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชแบบออกฤทธิ์ช้าslow release pesticides
สารป้องกันกําจัดหนูrodenticides; rat poisons
สารป้องกันกําจัดหอยmolluscicides
สารป้องกันรักษาเนื้อไม้wood preservatives
สี่สหายผจญภัยThe Adventure Series
ห้าสหายผจญภัยThe Famous Five

ตัวอย่างประโยคด้วย "การป้องกันภัยพิบัติ", หน่วยความจำการแปล

add example
ป้องกันแผ่นงานจากการถูกแก้ไขProtect the sheet from being modified
หากเปิดใช้งาน แฟ้มภาพแบบ RAW ทั้งหมด จะถูกถอดรหัสเป็นภาพที่มีความลึกสี ‧ บิตโดยใช้ค่าแกมม่าเชิงเส้น เพื่อป้องกันไม่ให้ภาพดําถูกประมวลผลในเครื่องมือแก้ไขภาพ ขอแนะนําให้ให้เครื่องมือจัดการสีกับโหมดสีนี้หากปิดการใช้งาน แฟ้มภาพแบบ RAW จะถูกถอดรหัสเป็นภาพที่มีความลึกสีแบบ ‧ บิต โดยใช้ค่าแกมม่าแบบเส้น BT. ‧ และค่าเปอร์เซ็นต์ของจุดขาวแบบเส้น ‧th-percentile ซึ่งโหมดนี้จะมีความเร็วในการทํางานมีสูงกว่าการถอดรหัสแบบ ‧ บิตสีIf enabled, all RAW files will be decoded in ‧-bit color depth using a linear gamma curve. To prevent dark picture rendering in the editor, it is recommended to use Color Management in this mode. If disabled, all RAW files will be decoded in ‧-bit color depth with a BT.‧ gamma curve and a ‧th-percentile white point. This mode is faster than ‧-bit decoding
ตรวจจดหมายโดยใช้เครื่องมือป้องกันไวรัสCheck messages using the anti-virus tools
ระดับการป้องกันการขโมยโฟกัสการทํางาน: Focus Stealing Prevention LevelFocus stealing prevention level
การตรวจค้นเสร็จสิ้นแล้ว-ไม่พบเครื่องมือป้องกันไวรัสScanning complete. No anti-virus tools found
รองรับส่วนป้องกันไวรัสAnti-virus support
การป้องกันProtection
พืชที่ปลูกเพื่อป้องกันพืชปลูก ดิน หรือพื้นที่จากภัยที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมPlants grown to protect crops, soil or land from adverse environmental factors
ยินดีต้อนรับสู่ระบบกระเป๋าคุมข้อมูลสําหรับ KDE, ระบบกระเป๋าคุมข้อมูลนี้ จะอนุญาตให้คุณสามารถเก็บรหัสผ่านและข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ลงบนดิสก์ในแฟ้มที่มีการเข้ารหัสเอาไว้ ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ คนอื่นสามารถดูข้อมูลนั้นได้ ตัวช่วยนี้ จะบอกคุณเกี่ยวกับระบบกระเป๋าคุมข้อมูล และจะช่วยคุณทําการปรับแต่งสําหรับการใช้งานครั้งแรกWelcome to KWallet, the KDE Wallet System. KWallet allows you to store your passwords and other personal information on disk in an encrypted file, preventing others from viewing the information. This wizard will tell you about KWallet and help you configure it for the first time
ตัวเลือกเพื่อปรับค่าการป้องกันสแปมอย่างละเอียดOptions to fine-tune the handling of spam messages
เลิกป้องกันเอกสารUnprotect Document
ตั้งค่าแอพเพล็ตการป้องกันระบบSystem Guard Applet Settings
ตัวช่วยการป้องกันไวรัสAnti-Virus Wizard
โปรแกรมรักษาจอภาพ มอดูลนี้ ให้คุณสามารถปรับแต่งโปรแกรมรักษาจอภาพได้ คุณสามารถเปิดใช้ส่วนโปรแกรมรักษาจอภาพได้แม้ว่าคุณจะมีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน สําหรับจอภาพของคุณอยู่แล้ว นอกจากจะให้ความบันเทิงต่าง ๆ ไม่รู้จบ และการป้องกันไม่ให้จอภาพของคุณเสียแล้ว โปรแกรมรักษาจอภาพยังจะล็อคหน้าจอ ของคุณได้แบบง่าย ๆ อีกด้วย หากคุณต้องปล่อยหน้าจอเอาไว้เมื่อคุณไม่อยู่ หากว่า คุณต้องการให้โปรแกรมรักษาหน้าจอทําการล็อควาระงาน โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทําการเปิดความสามารถ " ต้องการรหัสผ่าน " ของโปรแกรมรักษาหน้าจอ หากคุณไม่ต้องการ คุณก็ยังสามารถล็อควาระงาน ได้โดยตรงโดยใช้การกระทํา " ล็อควาระงาน " ของพื้นที่หน้าจอScreen Saver This module allows you to enable and configure a screen saver. Note that you can enable a screen saver even if you have power saving features enabled for your display. Besides providing an endless variety of entertainment and preventing monitor burn-in, a screen saver also gives you a simple way to lock your display if you are going to leave it unattended for a while. If you want the screen saver to lock the session, make sure you enable the " Require password " feature of the screen saver; if you do not, you can still explicitly lock the session using the desktop 's " Lock Session " action
ป้องกันแผ่นงานProtect Sheet
เว็บไซต์นี้พยายามจะแนบแฟ้มที่อยู่ภายในเครื่องของคุณไปกับการส่งแบบฟอร์ม ซึ่งแฟ้มที่แนบจะถูกเอาออกเนื่องจากการตั้งการป้องกันของคุณThis site attempted to attach a file from your computer in the form submission. The attachment was removed for your protection
Konqueror ได้ป้องกันการเปิดหน้าต่างป้อบอัพโดยจาวาสคริปต์จากหน้าเว็บนี้This page was prevented from opening a new window via JavaScript
ป้องกันความผิดพลาดError protection
เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานโมเด็มจากโปรแกรมอื่น ขณะที่มีการเชื่อมต่ออยู่ ควรจะมีการสร้างแฟ้มชั่วคราว เพื่อแสดงว่ามีการใช้งานโมเดมอยู่แล้วขึ้นมา โดยบนระบบลินุกซ์นั้น แฟ้มนี้มักจะเป็น/var/lock/LCK.. ttyS‧ ซึ่งคุณสามารถเลือกที่จะให้มีการสร้างแฟ้มล็อคหรือไม่ ได้ที่นี่ ค่าปริยาย: เปิดใช้To prevent other programs from accessing the modem while a connection is established, a file can be created to indicate that the modem is in use. On Linux an example file would be/var/lock/LCK.. ttyS‧ Here you can select whether this locking will be done. Default: On
ตัวช่วยตั้งค่าการป้องกันไวรัส& Anti-Virus Wizard
โครงสร้างของสัตว์ที่ป้องกันอันตรายให้ผิวหนัง เช่น ปลา สัตว์เลื้อยคลาน ฯลฯIntegumental structures occurring on certain animals, such as fishes, reptiles, etc
ป้องกันการขโมยโฟกัสการทํางาน& Focus stealing prevention
เทปในไดรฟ์ป้องกันการเขียนไว้ โปรดยกเลิกการป้องกันการเขียนแล้วลองใหม่อีกครั้งThe tape in the drive is write protected. Please disable write protection and try again
ป้องกันแผ่นงานProtect & Sheet
หน้าแสดง 1 พบ 65 ประโยควลีที่ตรงกัน การป้องกันภัยพิบัติพบใน 2.111 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน