แปลเป็​​น อังกฤษ:

  • disaster prevention   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อังกฤษ (75)

กลไกการป้องกันdefence mechanisms
การเคลือบป้องกันprotective coatings
การตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติdisaster preparedness
การตัดป้องกันโรคและแมลงsanitation felling
การเตือนภัยไวรัสของ MicrosoftMicrosoft virus alert
การบรรจุถุง (การป้องกันกําจัดศัตรูพืช)bagging (pest control)
การประทับข้อมูลการป้องกันเมลที่ไม่พึงประสงค์anti-spam stamping
การป้องกันการข้ามโดเมนcross-domain barrier
การป้องกันการดําเนินการข้อมูลData Execution Prevention
การป้องกันการเพิ่มของเสียwaste prevention
การป้องกันกําจัดแมลงinsect control
การป้องกันกําจัดไรmite control
การป้องกันกําจัดวัชพืชweed control
การป้องกันกําจัดศัตรูพืชpest control
การป้องกันกําจัดสัตว์ฟันแทะrodent control
การป้องกันกําจัดหอยmollusc control
การป้องกันโดยวิธีผสมผสานintegrated protection; integrated control
การป้องกันป่าไม้protection of forests
การป้องกันฝั่งแม่น้ําriverbank protection
การป้องกันพืชโดยใช้ชีววิธีbiological plant protection
การป้องกันพืชปลูกplant protection; crop protection
การป้องกันแฟ้มของ WindowWindows File Protection
การป้องกันไฟfire prevention
การป้องกันรักษาเนื้อไม้wood preservation; timber preservation
การป้องกันโรคด้วยสารเคมีchemoprophylaxis
การป้องกันลมwind protection
การป้องกันสภาพภูมิทัศน์landscape protection; landscape conservation
การป้องกันสิ่งแวดล้อมenvironmental protection
การป้องกันอุบัติเหตุaccident prevention
การผจญภัยของจูนิเปอร์ ลีThe Life and Times of Juniper Lee
การสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันโรคpremunition
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติUnited Nations High Commissioner for Refugees
คันดินป้องกันน้ําหลากembankments
จุดป้องกันprotection point
ตัวป้องกันกระแสไฟเกินsurge suppressor
ตาข่ายป้องกันprotective screens
บริการเตือนภัยด้านเกษตรagricultural warning services
ปฏิกิริยาการป้องกันของพืชplant defense reactions
ปฏิกิริยาการป้องกันของสัตว์animal defense reactions
ป้องกันprevent; to protect; protect; ward off; ; defend
ป่าป้องกันprotection forests; protective forests
ผจญภัยโพ้นทะเลThe Voyage of the Dawn Treader
ผจญภัยล่าโจรสลัดสุดขอบโลกAhmad Shafaat; Pirates of the Caribbean: At World’s End
ผลตกค้างของสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชpesticide residues
ผู้ดูแลที่มีการป้องกันprotected administrator
ผู้ป้องกันไฟfire prevention guards
ฟิล์มสําหรับคลุม (โครงสร้างป้องกัน)film covers (protective structures)
ภัยjeopardy; ; hazard; peril; risk; danger
ภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์manmade disasters
ภัยพิบัติในพระธรรมอพยพPlagues of Egypt
ภัยแล้งdrought; drouth
ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าearly warning systems
วัสดุป้องกันprotective materials
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรNational Defence College of Thailand
สตาร์ วอร์ส เอพพิโซด 1 : ภัยซ่อนเร้นStar Wars Episode I: The Phantom Menace
สารเคมีป้องกันกําจัดเชื้อราantifungal agents; fungicides
สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อนanticaking agents
สารป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียbacteriostatic
สารป้องกันการถูกทําลายจากการแช่แข็งcryoprotectants
สารป้องกันการระเหยevaporation suppressants
สารป้องกันกําจัดทากsnail killers; slug killers
สารป้องกันกําจัดนกavicides; corvicides
สารป้องกันกําจัดแมลงinsecticides
สารป้องกันกําจัดแมลงศัตรูผักvegetable insecticides
สารป้องกันกําจัดแมลงศัตรูพืชbotanical insecticides; vegetable insecticides; plant insecticides
สารป้องกันกําจัดไรacaricides; miticides
สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชจากจุลินทรีย์microbial pesticides
สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชจากแบคทีเรียbacterial pesticides
สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชจากพืชbotanical pesticides
สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชแบบออกฤทธิ์ช้าslow release pesticides
สารป้องกันกําจัดหนูrodenticides; rat poisons
สารป้องกันกําจัดหอยmolluscicides
สารป้องกันรักษาเนื้อไม้wood preservatives
สี่สหายผจญภัยThe Adventure Series
ห้าสหายผจญภัยThe Famous Five

ตัวอย่างประโยคด้วย "การป้องกันภัยพิบัติ", หน่วยความจำการแปล

add example
หากเปิดใช้งาน แฟ้มภาพแบบ RAW ทั้งหมด จะถูกถอดรหัสเป็นภาพที่มีความลึกสี ‧ บิตโดยใช้ค่าแกมม่าเชิงเส้น เพื่อป้องกันไม่ให้ภาพดําถูกประมวลผลในเครื่องมือแก้ไขภาพ ขอแนะนําให้ให้เครื่องมือจัดการสีกับโหมดสีนี้หากปิดการใช้งาน แฟ้มภาพแบบ RAW จะถูกถอดรหัสเป็นภาพที่มีความลึกสีแบบ ‧ บิต โดยใช้ค่าแกมม่าแบบเส้น BT. ‧ และค่าเปอร์เซ็นต์ของจุดขาวแบบเส้น ‧th-percentile ซึ่งโหมดนี้จะมีความเร็วในการทํางานมีสูงกว่าการถอดรหัสแบบ ‧ บิตสีIf enabled, all RAW files will be decoded in ‧-bit color depth using a linear gamma curve. To prevent dark picture rendering in the editor, it is recommended to use Color Management in this mode. If disabled, all RAW files will be decoded in ‧-bit color depth with a BT.‧ gamma curve and a ‧th-percentile white point. This mode is faster than ‧-bit decoding
ป้องกันเอกสารจากการถูกแก้ไขProtect the document from being modified
เลิกป้องกันเอกสารUnprotect Document
ป้องกันคลิปบอร์ดว่างPrevent empty clipboard
ยินดีต้อนรับสู่ตัวช่วยปรับการป้องกันสแปมของ KMailWelcome to the KMail Anti-Spam Wizard
ป้องกันความผิดพลาด& Error protection
โครงสร้างของสัตว์ที่ป้องกันอันตรายให้ผิวหนัง เช่น ปลา สัตว์เลื้อยคลาน ฯลฯIntegumental structures occurring on certain animals, such as fishes, reptiles, etc
พืชที่ปลูกเพื่อป้องกันพืชปลูก ดิน หรือพื้นที่จากภัยที่เกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมPlants grown to protect crops, soil or land from adverse environmental factors
ป้องกันระบบ KDENameKDE System Guard
ตัวช่วยตั้งค่าการป้องกันไวรัส& Anti-Virus Wizard
ป้องกันเอกสารProtect Document
หน่วยบริการเตือนการแพร่ระบาดของโรคและแมลงเพื่อเตือนให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันพืชปลูกหรือสัตว์เลี้ยงของตนเองServices monitoring the outbreaks and spreading of pests and diseases, and warning farmers when to protect their crops or livestock
ป้องกันการขโมยโฟกัสการทํางาน& Focus stealing prevention
Konqueror ได้ป้องกันการเปิดหน้าต่างป้อบอัพโดยจาวาสคริปต์จากหน้าเว็บนี้This page was prevented from opening a new window via JavaScript
ยินดีต้อนรับสู่ตัวช่วยปรับการป้องกันไวรัสของ KMailWelcome to the KMail Anti-Virus Wizard
ส่วนผสมปุ๋ยกับน้ํายา เช่น สารกําจัดวัชพืช สารเร่งการเจริญเติบโตของพืช หรือสารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชFertilizer mixtures with agents such as herbicides, plant growth substances or pesticides
เพื่อป้องกันการออกจากระบบ ให้ทําการใช้งานวาระงานนี้ต่อไปโดยการเคลื่อนเมาส์ หรือกดแป้นพิมพ์ใด ๆTo prevent being logged out, resume using this session by moving the mouse or pressing a key
มาตรการป้องกันพืชปลูกจากความเสียหายในช่วงฤดูหนาวMeasures taken to protect crops from winter exposure
ป้องกันด้วยการล็อคPrevent Locking
ถูกปฏิเสธการเรียกใช้งาน ไม่สามารถเขียนไปยัง % ‧ ได้ แผ่นฟลอปปีดิสก์ในไดรฟ์ % ‧ ดูเหมือนจะมีการป้องกันการเขียนไว้Access denied. Could not write to %‧. The disk in drive %‧ is probably write-protected
จดหมายบางฉบับจะมีโฆษณาซึ่งมาในรูปแบบ HTML และจะมีส่วนอ้างอิงบางอย่างไปบนอินเทอร์เน็ต เช่น รูปภาพที่ถูกใช้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านโฆษณาแล้ว (quot; web bugsquot;) ทั้งที่จริงแล้ว มันไม่มีความจําเป็นใด ๆ เลยที่จะต้องเรียกรูปภาพจากอินเทอร์เน็ต เนื่องจากผู้ส่งสามารถรวมมันเข้าไปในเนื้อหาจดหมายได้โดยตรงอยู่แล้ว เพื่อป้องกันการแสดงผลส่วนข้อความแบบ HTML ที่อาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยในระบบ ให้เลือกใช้ตัวเลือกใน KMail ต่อไปนี้ คือ ปิดการใช้งาน โดยปริยาย อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการ เช่น แสดงภาพในจดหมายแบบ HTML ที่ไม่ได้ถูกรวมเข้ากับจดหมาย คุณก็สามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้ แต่คุณอาจจะได้รับคําเตือนเกี่ยวกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นSome mail advertisements are in HTML and contain references to, for example, images that the advertisers employ to find out that you have read their message (quot; web bugsquot;). There is no valid reason to load images off the Internet like this, since the sender can always attach the required images directly to the message. To guard from such a misuse of the HTML displaying feature of KMail, this option is disabled by default. However, if you wish to, for example, view images in HTML messages that were not attached to it, you can enable this option, but you should be aware of the possible problem
พืชที่หว่านหรือปลูกพร้อมพืชปลูกเพื่อป้องกันวัชพืชในระยะแรกของการเจริญเติบโตPlants sown or planted with a crop to suppress weeds or protect the crop in its early stages of development
KMFolderMaildir:: addMsg: จบการทํางานแบบไม่ปกติ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายKMFolderMaildir::addMsg: abnormally terminating to prevent data loss
ตัวช่วยการป้องกันไวรัสAnti-Virus Wizard
คุณจะได้รับการช่วยปรับตั้งค่ากฎการกรองจดหมายของ KMail โดยใช้เครื่องมือป้องกันไวรัสได้ที่นี่ ตัวช่วยตั้งค่านี้ จะทําการตรวจสอบหาเครื่องมือบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และจะทําการสร้างกฎการกรองเพื่อจําแนกจดหมาย โดยใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อแยกจดหมายที่ไม่ไวรัสอยู่ออกต่างหาก โดยตัวช่วยตั้งค่านี้ จะไม่เอากฎการกรองที่มีอยู่แล้วมาใช้ร่วมในการพิจารณา: นั่นคือ จะมีการสร้างกฎการกรองใหม่เสมอ คําเตือน: โปรแกรม KMail อาจจะดูเหมือนไม่สนองตอบการใช้งานในระหว่างที่มีการตรวจค้นไวรัสในจดหมาย ซึ่งอาจจะสร้างปัญหาให้คุณในการรอใช้งาน KMail ได้ เนื่องจากการตรวจค้นไวรัสนั้น อาจจะกินเวลามากพอสมควร หากคุณเห็นว่ามันทํางานนานเกินไป คุณอาจจะทําการลบกฎการกรอง ที่ถูกสร้างโดยตัวช่วยตั้งค่านี้ได้ เพื่อให้กลับมาทํางานแบบเดิมได้Here you can get some assistance in setting up KMail 's filter rules to use some commonly-known anti-virus tools. The wizard can detect those tools on your computer as well as create filter rules to classify messages using these tools and to separate messages containing viruses. The wizard will not take any existing filter rules into consideration: it will always append the new rules. Warning: As KMail appears to be frozen during the scan of the messages for viruses, you may encounter problems with the responsiveness of KMail because anti-virus tool operations are usually time consuming; please consider deleting the filter rules created by the wizard to get back to the former behavior
หน้าแสดง 1 พบ 65 ประโยควลีที่ตรงกัน การป้องกันภัยพิบัติพบใน 0.462 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน