แปลเป็​​น อาหรับ:

  • خلفية الشاشة   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อาหรับ (89)

การกดอัดเป็นรูปتشكيل بالكبس
การคืนรูปإعادة التركيب
การจัดรูปแบบข้อความتنسيق النص
การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขتنسيق شرطي
การจัดรูปแบบแหล่งข้อมูลتنسيق مصدر البيانات
การจัดรูปแบบอักขระتنسيق الأحرف
การจัดรูปแบบอัตโนมัติتنسيق تلقائي
การเจาะรูปลูกغرس في حفر
การทรุดตัวของพื้นดินهبوط
การบากเป็นรูปวงแหวนحز حلقي
การเปลี่ยนรูปของธาตุمعدنة
การเลี้ยงสัตว์แบบปูพื้นرعاية على فرش سميك
การแสดงตัวอย่างรูปแบบمعاينة التخطيط
การเอาพื้นหลังออกإزالة الخلفية
แกลเลอรีรูปمعرض الصور
เขตพื้นทะเลลาดทวีปنطاق عميق
ชุดรูปแบบنسق
ชุดรูปแบบการวาดมือمجموعة حركات القلم
ชุดรูปแบบของเพจنسق الصفحة
ชุดรูปแบบเดสก์ท็อปنسق سطح المكتب
ชุดรูปแบบลักษณะพิเศษتأثير النسق
ตะกอนน้ําพารูปพัดمروحة طميية
ตัวแก้ไขรูปمحرر الصور
ตัวจัดรูปแบบเอกสารสําเร็จรูปمنظم الكتل البرمجية الإنشائية
ป้ายชุดรูปแบบعناوين متنوعة
แผนภูมิพื้นผิวمخطط سطحي
พืชพื้นล่างشجيرات تحتية
พืชอาหารในรูปแห้งأعلاف خشنة مجففة
พื้นأرضيات
พื้นผิวسطح
พื้นผิวการออกแบบسطح التصميم
พื้นโลกالأرض
พื้นหลังخلفية; الخلفية; مهمة في الخلفية
พื้นหลังโปรแกรมประยุกต์خلفية التطبيق
แฟ้มเป็นรูปแบบที่พิมพ์ออกมาإنشاء ملف للطباعة
ภาชนะรูปทรงกระบอกبراميل
ภาษาอธิบายการจัดรูปแบบหน้าلغة وصف الصفحات
มิติการจัดรูปแบบبعد التنسيق
ระบบหาพิกัดบนพื้นโลกنظم التمركز الشامل
รูปصورة شمسية; نسخة; صورة
รูปเก้าเหลี่ยมتساعي
รูปขนาดย่อصورة مصغّرة
รูปถ่ายที่ใช้ร่วมกันالصور المشتركة
รูปแบบتنسيق; ينسق
รูปแบบการนําเข้าتنسيق ملف الاستيراد
รูปแบบการปลูกพืชأنماط الزرع
รูปแบบของไม้ยืนต้นشكل الشجر
รูปแบบของอาหารأنماط الوجبات
รูปแบบข้อมูล Active Directoryنموذج بيانات Active Directory
รูปแบบคลื่นเสียงشكل موجة الصوت
รูปแบบตลาดأسواق
รูปแบบตามเงื่อนไขتنسيق شرطي
รูปแบบแบบสอบถามنمط الاستعلام
รูปแบบแป้นพิมพ์تخطيط لوحة المفاتيح
รูปแบบพืชنماذج نباتية
รูปแบบมูลค่าنموذج القيمة
รูปแบบลายเส้นإيماءة
รูปแบบลายเส้นการแก้ไขإيماءة مراجعة
รูปแบบลายเส้นการขีดทับإيماءة الخطوط المتوسطة
รูปแบบลายเส้นในการลบمسح الحبر
รูปแบบลายเส้นแบบมัลติทัชالإيماءة باللمس المتعدد
รูปแบบวงจรชีวิตنموذج دورة الحياة
รูปแบบหมายเลขการโทรในประเทศالتنسيق المحلي لأرقام الهواتف
รูปแบบหมายเลขโทรศัพท์مخطط الطلب
รูปแบบองค์กรنموذج المؤسسة
รูปแบบอะซิงโครนัสنمط غير متزامن
รูปแปดเหลี่ยมثماني أضلاع
รูปวงกลมدائرة
รูปสิบเหลี่ยมعشاري
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสمربع
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานمتوازي أضلاع
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าمستطيل
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากمستطيل
โรคปอดมีเนื้องอกรูปต่อมورام غدى رئوى
ลักษณะรูปคลื่นشكل الموجة
เลื่อน สลับสีตัวอักษรและพื้นหลังتمرير، مقلوب
วิทยาศาสตร์พื้นพิภพعلوم الأرض
สภาพแวดล้อมพื้นทะเลชายฝั่งถึงท้องทะเลبيئة قاعية
สภาพแวดล้อมพื้นทะเลลึกبيئة غورية
สภาพแวดล้อมพื้นทะเลลึกถึงท้องทะเลنطاق غوري عميق
สวิตช์รูปแบบتبديل التنسيق
สวิตช์รูปแบบตัวเลขرمز تبديل التمثيل الرقمي
สิ่งมีชีวิตพื้นทะเลقاعيات
สีพื้นหน้าاللون الأمامي
สีพื้นหลังلون الخلفية
หน้าที่เป็นพื้นหน้าالصفحة الأمامية
หน้าที่เป็นพื้นหลังصفحة خلفية
อักษรรูปลิ่มكتابة مسمارية
เอาพื้นหลังออกإزالة الخلفية

ตัวอย่างประโยคด้วย "รูปพื้นหลัง", หน่วยความจำการแปล

add example
พื้นผิวจาก Pixmapالنسيج من بكسماب
แปลงเป็นรูปแบบแฟ้มที่สูญเสียรายละเอียดน้อยحوّل إلى دون خسائر ملفّ تنسيق
ไม่พบ โปรแกรม fdformat การฟอร์แมตแผ่นเต็มรูปแบบ จะไม่สามารถใช้งานได้تعذر ايجاد البرنامج fdformat. تم تعطيل التهيئة الكاملة
แถบเมนูของแอพพลเคชันปัจจุบัน (รูปแบบ Mac OSالحالي تطبيق s قائمة شريط الماك نظام التّشغيل أسلوب
รูปแบบการค้นหา บรรทัดที่เข้าคู่กับการค้นหาจะถูกทําคั่นหน้าไว้عبارة منتظمة. ستعلّم السطور الموافقة
รูปแบบครึ่งความกว้างและเต็มความกว้างKCharselect unicode block nameأشكال بنصف وكامل الارتفاعKCharselect unicode block name
โปรดเลือกรูปแบบการส่งออกทางด้านซ้ายมือفضلاً اختر هيئة المخرجات من الجانب الأيمن
ดูพื้นหลังعرض الخلفية
ยังไม่ได้เลือกรูปแบบلم يتم تحديد هيئة
ซ่อนพื้นหลังإخفاء الخلفية
ตั้งค่ารูปแบบเซลล์ในรูปแบบร้อยละاضبط تنسيق الخلية لتبدو كنسبة مئوية
รูปแบบ URL % ‧ ผิดพลาดرابط عنوان URL % ‧ خاطئ التكوين
ฟังก์ชัน DEC‧BIN () จะคืนค่ามาเป็นค่าในรูปแบบเลขฐานสองالدالة DEC‧BIN () ترجع القيمة مهيئة كعدد ثنائي
แฟ้มแบบ % ‧ ไม่มีการสนับสนุน้โดยตรงจากระบบการพิมพ์ปัจจุบัน ยคุณมี ‧ ทางเลือกคือ KDE สามารถแปลงเอกสารนี้ไปเป็นรูปแบบที่สนับสนุนได้โดยอัตโนมัติ (เลือก แปลง) คุณสามารถลองส่งเอกสารนี้ไปยังเครื่องพิมพ์โดยไม่ทําการแปลงได้ (เลือก คงเดิม) คุณสามารถยกเลิกงานพิมพ์ได้ (เลือก ยกเลิก) < ul > คุณต้องการให้ KDE ทําการแปลงแฟ้มนี้ไปเป็นแฟ้ม % ‧ หรือไม่?الـ ملفّ تنسيق هو ليس مدعوم أداء الحالي طبع نظام أنت الآن خيارات كيدي محاولة إلى تحويل ملفّ إلى a مدعوم تنسيق انتقِ حوّل أنت إلى إرسال ملفّ إلى طابعة أي منها تحويل انتقِ حافظ عليه أنت إلغاء انتقِ إلغاء تنفيذ كيدي إلى محاولة و تحويل ملفّ إلى
ส่วนการตั้งค่านี้ จะสามารถพบได้ในแท็บ " ปุ่ม " โปรดจําไว้ว่า ตัวเลือกนี้ยังไม่สามารถใช้กับรูปแบบทั้งหมดได้الإعدادات المناسبة يمكن إيجادها في لسان " الأزرار " ، من فضلك لاحظ أن هذا الخيار غير متوفر لكلّ المظاهر حتى الآن
ปรับใช้พื้นผิวتطبيق النسيج
ปรับปรุงรูปแบบชุดสีและการเลือกข้อความالسمةالسمات و نص منتقى
ยินดีด้วย คุณได้ทําการอัพเกรด KNode มาเป็นรุ่น % ‧ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเวอร์ชันนี้จะใช้รูปแบบแฟ้มข้อมูลที่แตกต่างออกไป ดังนั้นจะมีการสํารองข้อมูลของคุณที่มีอยู่ไว้ก่อน ก่อนจะทําการแปลง ซึ่งเป็นไปโดยอัตโนมัติ โดย KNodeتهانينا مُرقّى إلى قارئ الأخبار النسخة لسوء الحظ النسخة a مختلف تنسيق لـ بعض البيانات ملفات بوصة ترتيب إلى إبقاء موجود البيانات الإيطالية هو إلى تحويل الإيطالية الأوّل هذا هو الآن done أداء قارئ الأخبار إذا إلى a احتياطي من موجود البيانات قبل تحويل
กําหนดหมายเลขโทรศัพท์ที่จะใช้ในการหมุน คุณสามารถใส่ได้หลายหมายเลข โดยการคลิกที่ปุ่ม " เพิ่ม " และสามารถเรียงลําดับหมายเลขที่จะใช้ ในการพยายามหมุนโมเด็มได้ โดยใช้ปุ่มรูปลูกศร เมื่อหมายเลขไม่ว่างหรือล้มเหลว kppp จะพยายามใช้หมายเลขถัดไปที่มีอยู่يحدّد أرقام الهواتف لطلبها. يمكنك تزويد عدة أرقام هنا, بكل بساطة إنقر على " إضف " يمكنك ترتيب الأرقام باستخدام أزرار السهم. عندما يكون الرقم مشغولاً أو فشل, برنامج اتصال كيدي سيقوم بتجربة الرقم التالي وهكذا
นี่เป็นประวัติเก็บที่อยู่ URL ที่คุณเคยเรียกใช้มาก่อน โดยคุณสามารถเรียงลําดับมันได้ในหลายรูปแบบNameهو من أنت بوصة. Name
ป้อนรูปแบบชื่อแฟ้มของแฟ้มที่จะค้นหาที่นี่ คุณสามารถป้อนได้หลายรูปแบบพร้อมกัน โดยให้แยกด้วยเครื่องหมายจุลภาคإدخال ملفّ الإسم التشكيلة من ملفات إلى ابحث أيار إعطاءها أداء
แสดงไอคอนบนพื้นทีทํางานأظهار الأيقونات على سطح المكتب
ดาวน์โหลดภาพพื้นหลังเพิ่มเติมنزّل صورا جديدة
ภาพพื้นหลังสีสันน้อยสําหรับทูลทิปالخلفية صورة لـ
Divide et impera (ละติน " แบ่งแยกและพิชิต)-โดยการแบ่งหน้าต่างออกเป็นสองส่วน (เช่น อาจใช้ผ่านเมนู หน้าต่าง-> แบ่งมุมมองซ้าย/ขวา) คุณจะสามารถทําให้ Konqueror มีรูปลักษณ์อย่างที่คุณต้องการ คุณยังสามารถโหลด โพรไฟล์มุมมองตัวอย่างบางโพรไฟล์ได้ (เช่น Midnight Commander) หรือสร้าง โพรไฟล์ของตัวคุณเองقسمة الإستونية قسمة و أداء a نافذة إثنان e g نافذة تقسيم عرض يسار يمين make كونكيورر ظهور مثل أنت التحميل بعض اعرض توصيفات e g منتصف الليل القائد أو إ_ نشيء
หน้าแสดง 1 พบ 640 ประโยควลีที่ตรงกัน รูปพื้นหลังพบใน 4.65 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน