แปลเป็​​น อาหรับ:

  • خلفية الشاشة   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อาหรับ (89)

การกดอัดเป็นรูปتشكيل بالكبس
การคืนรูปإعادة التركيب
การจัดรูปแบบข้อความتنسيق النص
การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขتنسيق شرطي
การจัดรูปแบบแหล่งข้อมูลتنسيق مصدر البيانات
การจัดรูปแบบอักขระتنسيق الأحرف
การจัดรูปแบบอัตโนมัติتنسيق تلقائي
การเจาะรูปลูกغرس في حفر
การทรุดตัวของพื้นดินهبوط
การบากเป็นรูปวงแหวนحز حلقي
การเปลี่ยนรูปของธาตุمعدنة
การเลี้ยงสัตว์แบบปูพื้นرعاية على فرش سميك
การแสดงตัวอย่างรูปแบบمعاينة التخطيط
การเอาพื้นหลังออกإزالة الخلفية
แกลเลอรีรูปمعرض الصور
เขตพื้นทะเลลาดทวีปنطاق عميق
ชุดรูปแบบنسق
ชุดรูปแบบการวาดมือمجموعة حركات القلم
ชุดรูปแบบของเพจنسق الصفحة
ชุดรูปแบบเดสก์ท็อปنسق سطح المكتب
ชุดรูปแบบลักษณะพิเศษتأثير النسق
ตะกอนน้ําพารูปพัดمروحة طميية
ตัวแก้ไขรูปمحرر الصور
ตัวจัดรูปแบบเอกสารสําเร็จรูปمنظم الكتل البرمجية الإنشائية
ป้ายชุดรูปแบบعناوين متنوعة
แผนภูมิพื้นผิวمخطط سطحي
พืชพื้นล่างشجيرات تحتية
พืชอาหารในรูปแห้งأعلاف خشنة مجففة
พื้นأرضيات
พื้นผิวسطح
พื้นผิวการออกแบบسطح التصميم
พื้นโลกالأرض
พื้นหลังخلفية; الخلفية; مهمة في الخلفية
พื้นหลังโปรแกรมประยุกต์خلفية التطبيق
แฟ้มเป็นรูปแบบที่พิมพ์ออกมาإنشاء ملف للطباعة
ภาชนะรูปทรงกระบอกبراميل
ภาษาอธิบายการจัดรูปแบบหน้าلغة وصف الصفحات
มิติการจัดรูปแบบبعد التنسيق
ระบบหาพิกัดบนพื้นโลกنظم التمركز الشامل
รูปصورة شمسية; نسخة; صورة
รูปเก้าเหลี่ยมتساعي
รูปขนาดย่อصورة مصغّرة
รูปถ่ายที่ใช้ร่วมกันالصور المشتركة
รูปแบบتنسيق; ينسق
รูปแบบการนําเข้าتنسيق ملف الاستيراد
รูปแบบการปลูกพืชأنماط الزرع
รูปแบบของไม้ยืนต้นشكل الشجر
รูปแบบของอาหารأنماط الوجبات
รูปแบบข้อมูล Active Directoryنموذج بيانات Active Directory
รูปแบบคลื่นเสียงشكل موجة الصوت
รูปแบบตลาดأسواق
รูปแบบตามเงื่อนไขتنسيق شرطي
รูปแบบแบบสอบถามنمط الاستعلام
รูปแบบแป้นพิมพ์تخطيط لوحة المفاتيح
รูปแบบพืชنماذج نباتية
รูปแบบมูลค่าنموذج القيمة
รูปแบบลายเส้นإيماءة
รูปแบบลายเส้นการแก้ไขإيماءة مراجعة
รูปแบบลายเส้นการขีดทับإيماءة الخطوط المتوسطة
รูปแบบลายเส้นในการลบمسح الحبر
รูปแบบลายเส้นแบบมัลติทัชالإيماءة باللمس المتعدد
รูปแบบวงจรชีวิตنموذج دورة الحياة
รูปแบบหมายเลขการโทรในประเทศالتنسيق المحلي لأرقام الهواتف
รูปแบบหมายเลขโทรศัพท์مخطط الطلب
รูปแบบองค์กรنموذج المؤسسة
รูปแบบอะซิงโครนัสنمط غير متزامن
รูปแปดเหลี่ยมثماني أضلاع
รูปวงกลมدائرة
รูปสิบเหลี่ยมعشاري
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสمربع
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานمتوازي أضلاع
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าمستطيل
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากمستطيل
โรคปอดมีเนื้องอกรูปต่อมورام غدى رئوى
ลักษณะรูปคลื่นشكل الموجة
เลื่อน สลับสีตัวอักษรและพื้นหลังتمرير، مقلوب
วิทยาศาสตร์พื้นพิภพعلوم الأرض
สภาพแวดล้อมพื้นทะเลชายฝั่งถึงท้องทะเลبيئة قاعية
สภาพแวดล้อมพื้นทะเลลึกبيئة غورية
สภาพแวดล้อมพื้นทะเลลึกถึงท้องทะเลنطاق غوري عميق
สวิตช์รูปแบบتبديل التنسيق
สวิตช์รูปแบบตัวเลขرمز تبديل التمثيل الرقمي
สิ่งมีชีวิตพื้นทะเลقاعيات
สีพื้นหน้าاللون الأمامي
สีพื้นหลังلون الخلفية
หน้าที่เป็นพื้นหน้าالصفحة الأمامية
หน้าที่เป็นพื้นหลังصفحة خلفية
อักษรรูปลิ่มكتابة مسمارية
เอาพื้นหลังออกإزالة الخلفية

ตัวอย่างประโยคด้วย "รูปพื้นหลัง", หน่วยความจำการแปล

add example
พื้นหลังของทูลทิปتلميحة الخلفية
ปิดการใช้ภาพพื้นหลังของพื้นที่ทํางาน-Kإلغاء تنشيط خلفية KDesktop
รูปแบบหัวเรื่องแท็บلسان عنوان تنسيق
รูปแปร ‧dictionary variantالمشتق ‧dictionary variant
รูปแบบหัวเรื่องแท็บแบบทางไกลعن بعد لسان عنوان تنسيق
เลือกรูปหน้าใหม่انتقي وجه جديد
รูปแบบ มอดูลนี้ ให้คุณได้ปรับแต่งรูปแบบต่าง ๆ ของส่วนติดต่อผู้ใช้ เช่นคอนโทรลและลูกเล่นต่าง ๆالأسلوب هذه الوحدة تسمح لك بتعديل المظهر المرئي لعناصر واجهة المستخدم مثل تأثيرات و أسلوب الودج
ชุดสีนี้ใช้พื้นหลังแบบโปร่งแสง ซึ่งดูเหมือนว่าพื้นที่ทํางานของคุณจะไม่รองรับهذا لون مخطط ، خطة a شفّاف الخلفية ليس ظهور إلى مدعوم يعمل سطح المكتب
รูปแบบมาตรฐาน (%الهيئة المعيارية (%
รูปแบบลายน้ําأسلوب العلامة المائية
ตั้งค่ารูปแบบส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกของโปรแกรมيحدّد الأسلوب الرسومي للتطبيق
เลือกรูปแบบตกแต่งหน้าต่าง เพื่อให้แสดงกับทั้งกรอบหน้าต่าง และส่วนที่เป็นหน้าต่างانتقي زخرفة النافذة. أي المظهر والسِمة لكل من مقابض و حواف النافذة
ยินดีด้วย คุณได้ทําการอัพเกรด KNode มาเป็นรุ่น % ‧ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเวอร์ชันนี้จะใช้รูปแบบแฟ้มข้อมูลที่แตกต่างออกไป ดังนั้นจะมีการสํารองข้อมูลของคุณที่มีอยู่ไว้ก่อน ก่อนจะทําการแปลง ซึ่งเป็นไปโดยอัตโนมัติ โดย KNodeتهانينا مُرقّى إلى قارئ الأخبار النسخة لسوء الحظ النسخة a مختلف تنسيق لـ بعض البيانات ملفات بوصة ترتيب إلى إبقاء موجود البيانات الإيطالية هو إلى تحويل الإيطالية الأوّل هذا هو الآن done أداء قارئ الأخبار إذا إلى a احتياطي من موجود البيانات قبل تحويل
รูปแบบของที่อยู่ IP ไม่ถูกต้องصيغة عنوان IP المحدد غير صالحة
รูปแบบ KDE คลาสสิคNameتقليدي كيديName
ฟังก์ชัน DEC‧OCT () จะคืนค่ามาเป็นค่าในรูปแบบเลขฐานแปดالدالة IMTAN(سلسلة نصية) ترجع الظل للعدد المركب
รูปแบบบริการ ' % ‧ ' ผิดพลาดالخدمة % ‧ غير صحيحة التهيئة
รูปแบบบางเบา รุ่นที่ ‧Commentخفيف الأسلوب الثالثComment
แปลงเป็นรูปแบบแฟ้มที่สูญเสียรายละเอียดน้อยحوّل إلى دون خسائر ملفّ تنسيق
ฟังก์ชัน DATE () จะคืนค่ากลับมาเป็นค่ารูปแบบวันที่ตามภาษาที่คุณตั้งไว้الدالة DATE () ترجع التاريخ منسقا بالمعاملات المحلية
เลือกช่องสีหลักในการแสดงผลตามโหมดช่องสีต่าง ๆ: สีแดง: วาดช่องสีแดงของภาพในพื้นหน้าสีเขียว: วาดช่องสีเขียวของภาพในพื้นหน้าสีน้ําเงิน: วาดช่องสีน้ําเงินของภาพในพื้นหน้าانتقِ رئيسي اللّون مع الألوان القناة نمط أحمر رسم أحمر صورة القناة بوصة أخضر رسم أخضر صورة القناة بوصة أزرق رسم أزرق صورة القناة بوصة
รูปแบบ Printcapهيئة Printcap
พื้นหลัง สามารถเลือกพื้นหลังรูปแบบต่าง ๆ ได้เองالخلفية خلف هذا الباب تتوفر القدرة على إختيار خلفية إفتراضية مخصصة
รูปแบบภาษาท้องถิ่นالتعيينات المحلية
ตั้งเป็นสีหลักของพื้นหลังتعيين كلون أولي للخلفية
หน้าแสดง 1 พบ 640 ประโยควลีที่ตรงกัน รูปพื้นหลังพบใน 0.56 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน