แปลเป็​​น อาหรับ:

  • خلفية الشاشة   

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ไทย อาหรับ (89)

การกดอัดเป็นรูปتشكيل بالكبس
การคืนรูปإعادة التركيب
การจัดรูปแบบข้อความتنسيق النص
การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขتنسيق شرطي
การจัดรูปแบบแหล่งข้อมูลتنسيق مصدر البيانات
การจัดรูปแบบอักขระتنسيق الأحرف
การจัดรูปแบบอัตโนมัติتنسيق تلقائي
การเจาะรูปลูกغرس في حفر
การทรุดตัวของพื้นดินهبوط
การบากเป็นรูปวงแหวนحز حلقي
การเปลี่ยนรูปของธาตุمعدنة
การเลี้ยงสัตว์แบบปูพื้นرعاية على فرش سميك
การแสดงตัวอย่างรูปแบบمعاينة التخطيط
การเอาพื้นหลังออกإزالة الخلفية
แกลเลอรีรูปمعرض الصور
เขตพื้นทะเลลาดทวีปنطاق عميق
ชุดรูปแบบنسق
ชุดรูปแบบการวาดมือمجموعة حركات القلم
ชุดรูปแบบของเพจنسق الصفحة
ชุดรูปแบบเดสก์ท็อปنسق سطح المكتب
ชุดรูปแบบลักษณะพิเศษتأثير النسق
ตะกอนน้ําพารูปพัดمروحة طميية
ตัวแก้ไขรูปمحرر الصور
ตัวจัดรูปแบบเอกสารสําเร็จรูปمنظم الكتل البرمجية الإنشائية
ป้ายชุดรูปแบบعناوين متنوعة
แผนภูมิพื้นผิวمخطط سطحي
พืชพื้นล่างشجيرات تحتية
พืชอาหารในรูปแห้งأعلاف خشنة مجففة
พื้นأرضيات
พื้นผิวسطح
พื้นผิวการออกแบบسطح التصميم
พื้นโลกالأرض
พื้นหลังخلفية; الخلفية; مهمة في الخلفية
พื้นหลังโปรแกรมประยุกต์خلفية التطبيق
แฟ้มเป็นรูปแบบที่พิมพ์ออกมาإنشاء ملف للطباعة
ภาชนะรูปทรงกระบอกبراميل
ภาษาอธิบายการจัดรูปแบบหน้าلغة وصف الصفحات
มิติการจัดรูปแบบبعد التنسيق
ระบบหาพิกัดบนพื้นโลกنظم التمركز الشامل
รูปصورة شمسية; نسخة; صورة
รูปเก้าเหลี่ยมتساعي
รูปขนาดย่อصورة مصغّرة
รูปถ่ายที่ใช้ร่วมกันالصور المشتركة
รูปแบบتنسيق; ينسق
รูปแบบการนําเข้าتنسيق ملف الاستيراد
รูปแบบการปลูกพืชأنماط الزرع
รูปแบบของไม้ยืนต้นشكل الشجر
รูปแบบของอาหารأنماط الوجبات
รูปแบบข้อมูล Active Directoryنموذج بيانات Active Directory
รูปแบบคลื่นเสียงشكل موجة الصوت
รูปแบบตลาดأسواق
รูปแบบตามเงื่อนไขتنسيق شرطي
รูปแบบแบบสอบถามنمط الاستعلام
รูปแบบแป้นพิมพ์تخطيط لوحة المفاتيح
รูปแบบพืชنماذج نباتية
รูปแบบมูลค่าنموذج القيمة
รูปแบบลายเส้นإيماءة
รูปแบบลายเส้นการแก้ไขإيماءة مراجعة
รูปแบบลายเส้นการขีดทับإيماءة الخطوط المتوسطة
รูปแบบลายเส้นในการลบمسح الحبر
รูปแบบลายเส้นแบบมัลติทัชالإيماءة باللمس المتعدد
รูปแบบวงจรชีวิตنموذج دورة الحياة
รูปแบบหมายเลขการโทรในประเทศالتنسيق المحلي لأرقام الهواتف
รูปแบบหมายเลขโทรศัพท์مخطط الطلب
รูปแบบองค์กรنموذج المؤسسة
รูปแบบอะซิงโครนัสنمط غير متزامن
รูปแปดเหลี่ยมثماني أضلاع
รูปวงกลมدائرة
รูปสิบเหลี่ยมعشاري
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสمربع
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานمتوازي أضلاع
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าمستطيل
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากمستطيل
โรคปอดมีเนื้องอกรูปต่อมورام غدى رئوى
ลักษณะรูปคลื่นشكل الموجة
เลื่อน สลับสีตัวอักษรและพื้นหลังتمرير، مقلوب
วิทยาศาสตร์พื้นพิภพعلوم الأرض
สภาพแวดล้อมพื้นทะเลชายฝั่งถึงท้องทะเลبيئة قاعية
สภาพแวดล้อมพื้นทะเลลึกبيئة غورية
สภาพแวดล้อมพื้นทะเลลึกถึงท้องทะเลنطاق غوري عميق
สวิตช์รูปแบบتبديل التنسيق
สวิตช์รูปแบบตัวเลขرمز تبديل التمثيل الرقمي
สิ่งมีชีวิตพื้นทะเลقاعيات
สีพื้นหน้าاللون الأمامي
สีพื้นหลังلون الخلفية
หน้าที่เป็นพื้นหน้าالصفحة الأمامية
หน้าที่เป็นพื้นหลังصفحة خلفية
อักษรรูปลิ่มكتابة مسمارية
เอาพื้นหลังออกإزالة الخلفية

ตัวอย่างประโยคด้วย "รูปพื้นหลัง", หน่วยความจำการแปล

add example
ใช้ตัวเลือกนี้หากต้องการกําหนดชื่อให้กับแผ่นดิสก์ แต่ในรูปแบบมินิกซ์ (Minix) จะไม่รองรับการตั้งชื่อให้แผ่น Volume label, maximal ‧ charactersاختر هذا اذا كنت ترغب فى ضع عنوان للقرص المرن. من فضلك لا حظ أن Minix لا يدعم العناوين على أى حال. Volume label, maximal ‧ characters
แก้ไขรูปแบบวางกระดานحرر تخطيط اللوحة
เพิ่มรูปแบบ& إضافة تنسيق
ข้อความที่อยู่ในกรอบข้อความนี้ จะถูกนําไปใช้เป็นรูปแบบของวันแบบย่อ ตัวอย่างเช่น ถูกใช้เมื่อเรียกแสดงแฟ้ม (คําสั่ง ls-l เป็นต้น) โดยมีรูปแบบต่อไปนี้النص في مربع النص سيستخدم لتهيئة التورايخ المختصرة ، ستستخدم هذه التهيئة في حال عرض قائمة الملفات، سيتم استبدال مايلي
รูปแบบชื่อแฟ้มمُخَطّط أسماء الملفات
รูปแบบภาษาท้องถิ่นالتعيينات المحلية
พื้นหลังส่วนอื่นتناوب الخلفية
รูปแบบการสั่งงานผิดพลาด: มีอาร์กิวเมนต์มากเกินไปخطأ في بناء الجملة: توجد عدة معطيات
รูปแปร ‧dictionary variantالمشتق ‧dictionary variant
ปรับใช้พื้นผิวتطبيق النسيج
ฟังก์ชัน BIN‧OCT () จะคืนค่ามาเป็นค่าในรูปแบบเลขฐานแปดالدالة ABS () ترجع القيمة المطلقة للعدد الكسري الحقيقي س
นําเข้าเอกสาร PostScript เป็นรูปแบบ PDFاستيراد PostScript PDF
เปลี่ยนภาพพื้นหลังغيّر الخلفية
รูปแบบวันที่สั้นقصير التاريخ تنسيق
รูปแบบที่ตั้งสําหรับแฟ้มที่ถูกเข้ารหัสنمط موقع الملفات المشفرة
เปิดใช้งานการดีบักตัวถอดรหัสเต็มรูปแบบمكن التصحيح الكامل لبرنامج التشفير
รูปแบบโอเปร่า: กด, ลากขึ้น, ปล่อย \ ข้อควรทราบ: ขัดแย้งกับ ' แท็บใหม่ ' โดยปริยายแล้วรูปแบบนี้จะถูกปิดการทํางานNameأوبرا جديد التَبويب و هو معطل افتراضي. Name
รูปแบบเสียงของ MicrosoftCommentميكروسوفت صوتComment
สีพื้นหลังلون الخلفية
เพิ่มรูปแบบเงื่อนไขเซลล์أضف تهيئة شرطية
รูปแบบเอกสารمستند إلى تضمين
รูปแบบ KWordKWord أسلوب
ไม่สามารถโหลดรูปภาพ % ‧ ได้ เป็นไปได้ว่าระบบของคุณไม่รองรับแฟ้มรูปแบบดังกล่าว หรือไลบรารี Imlib อาจจะไม่ได้ติดตั้งอยู่غير قادر على تحميل الصورة % ‧. من المحتمل أن يكون الملف غير مدعوماً أو أن Imlib غير مثبت بطريقة صحيحة
ขนาดพื้นผิว ‧ มิติสูงสุดالحد الأقصى ثلاثي الأبعاد النسيج حجم
หน้าแสดง 1 พบ 640 ประโยควลีที่ตรงกัน รูปพื้นหลังพบใน 0.497 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน