แปลเป็​​น ไทย:

  • แมลงศัตรู 

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ลาว ไทย (89)

ການກໍາຈັດສັດຕູພືດແບບດັ້ງເດີມการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีดั้งเดิม
ການກໍານົດຕົ້ນກໍາເນີດการกําหนดแหล่งผลิต
ການຂ້າສັດຕູພືດທາງຊີວະພາບสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชชีวภาพ
ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດการป้องกันกําจัดศัตรูพืช
ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ(ຫຼັງການເກັບກ່ຽວ)การควบคุมศัตรูพืช (หลังเก็บเกี่ยว)
ການຈັດການສັດຕູພືດແບບປະສົມປະສານการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
ການສໍາຫຼວດສັດຕູພືດการสํารวจศัตรูพืช
ການດູດຕິດการดูดซับ
ການຕິດຕໍ່ສື່ສານລະຫວ່າງສັດการติดต่อสื่อสารระหว่างสัตว์
ການຕິດຕາມສັດຕູພືດการติดตามผลการสํารวจศัตรูพืช
ການປະຕິບັດຕໍ່ສັດสมรรถภาพของสัตว์
ການປິ່ນປົວພະຍາດໂດຍໃຊ້ພືດพฤกษบําบัด
ການອອກລິດຂອງຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດการออกฤทธิ์ของสารกําจัดศัตรูพืช
ຂໍ້ພິສູດอาร์กิวเมนต์
ຄວາມຄົງທົນຂອງຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດความคงทนของสารกําจัดศัตรูพืช
ຄວາມຕ້ານທານຂອງເຈົ້າກາຝາກຕໍ່ສັດ ພືດความต้านทานของผู้ถูกอาศัยต่อศัตรูพืชหรือสัตว์
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ກັບຢາຂ້າສັດຕູພືດความต้านทานต่อสารกําจัดศัตรูพืช
ຄວາມບໍ່ສົມບູນໃນພໍ່ພັນความไม่สมบูรณ์พันธุ์ของเพศผู้
ຄັດຕິດแนบ
ຄໍາສັ່ງເສີມຄັດຕິດแมโคร
ຄຸນສົມບັດຂອງຢາກໍາຈັດແມງໄມ້ສັດຕູພືດคุณสมบัติของสารกําจัดแมลงศัตรูพืช
ເຄືອຂ່າຍຈຸດຕໍ່ຈຸດเครือข่ายเพียร์ทูเพียร์
ເຄື່ອງຄວບຄຸມສັດຕູພືດเครื่องมือควบคุมศัตรูพืช
ຈີພີເອັສจีพีเอส (ระบบหาพิกัดบนพื้นโลก)
ສັດຕໍ່ສູ້สัตว์ที่ใช้ในกีฬาต่อสู้
ສັດຕີນກີບสัตว์กีบ
ສັດຕີນຂໍ້ເປັນປະໂຫຍດอาร์โทรพอดที่เป็นประโยชน์
ສັດຕູศัตรูพืชหรือสัตว์
ສັດຕູຂອງສັດຄ້ຽວເອື້ອງศัตรูของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ສັດຕູທໍາມະຊາດศัตรูธรรมชาติ
ສັດຕູທໍາລາຍປ່າໄມ້ศัตรูทําลายป่าไม้
ສັດຕູໃນເລົ້າສາງศัตรูในโรงเก็บ
ສັດຕູພືດທີ່ສາມາດອົບພະຍົບศัตรูพืชที่สามารถย้ายถิ่น
ສິດທິພິເສດທາງກ້າຄ້າการให้สิทธิพิเศษทางการค้า
ສີພື້ນสีอ่อน
ສີພື້ນຫັຼງสีพื้นหลัง
ໂຕດູດຕິດตัวดูดซับ
ທິດສະດີພຶດຕິກໍາทฤษฎีพฤติกรรม
ນລ້ຽງຢາປາບສັດຕູພືດตัวเสริมยากําจัดศัตรูพืช
ພະຍາດຂອງສັດທີ່ຕິດຕໍ່ໃສ່ຄົນທີ່ມີແມງໄມ້ເປັນພາຫະນະโรคสัตว์ติดคนที่มีแมลงเป็นพาหะ; โรคสัตว์ติดคน
ພະຍາດຕິດຕໍ່ໂດຍສໍາຜັດโรคติดต่อโดยการสัมผัส
ພິດຈາກສັດพิษจากสัตว์
ພຶດຕິກໍາพฤติกรรม
ພຶດຕິກໍາການສະສົມพฤติกรรมการรวมกลุ่ม
ພຶດຕິກໍາການດ່ຶມพฤติกรรมการดื่ม
ພຶດຕິກໍາຂອງຄູ່ຮ່ວມບ້ານพฤติกรรมการผสมพันธุ์
ພຶດຕິກໍາຂອງຄົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຜິດพฤติกรรมของการกระทําผิด
ພຶດຕິກໍາຂອງສັດพฤติกรรมของสัตว์
ພຶດຕິກໍາຂອງຊົນເຜົ່າพฤติกรรมของชนกลุ่มน้อย
ພຶດຕິກໍາຂອງຜູ້ບໍລິໂພກพฤติกรรมผู้บริโภค
ພຶດຕິກໍາຂອງມະນຸດพฤติกรรมมนุษย์
ພຶດຕິກໍາແຂງກະດ້າງพฤติกรรมก้าวร้าว
ພຶດຕິກໍາທາງສັງຄົມพฤติกรรมทางสังคม
ພຶດຕິກໍາທາງດ້ານເສດຖະກິດพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
ພຶດຕິກໍາທາງດ້ານວັດທະນະທໍາพฤติกรรมทางวัฒนธรรม
ພຶດຕິກໍາທາງເພດพฤติกรรมทางเพศ
ພຶດຕິກໍາທີ່ແປກປະຫຼາດพฤติกรรมที่ผิดปกติ
ພຶດຕິກໍາທີ່ຜິດປົກະຕິพฤติกรรมผิดปกติ
ພຶດຕິກໍາໃນການຕໍ່ສູ້พฤติกรรมการต่อสู้
ພຶດຕິກໍາໃນການໃຫ້ອາຫານพฤติกรรมการกินอาหาร
ພຶດຕິກໍາວິທະຍາพฤติกรรมวิทยา
ພືດຕິກໍາການແຜ່ພັນพฤติกรรมการสืบพันธุ์
ພືດຕົ້ນຕໍ່พืชต้นตอ
ພືດຕົ້ນຜູ້พืชเพศผู้
ພືດຕົ້ນແມ່พืชเพศเมีย
ພືດທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດพืชทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
ພືດປອດໄວຣັສพืชปลอดไวรัส
ພູດິນภูเขาลูกเล็ก
ພູມຕ້ານທານທີ່ສ້າງຂຶ້ນເອງภูมิคุ้มกันก่อขึ้นเอง
ພູມຕ້ານທານທີ່ແມ່ສົ່ງໃຫ້ລູກໃນເວລາລູກຍັງຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ภูมิคุ้มกันหลังแรกเกิด
ແມງໄມ້ທໍາລາຍເມັດພັນພືດแมลงทําลายเมล็ดพันธุ์พืช
ແມງໄມ້ປາກດູດแมลงปากดูด
ຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດແບບເຈາະຈົງເລືອກທໍາລາຍสารกําจัดศัตรูพืชแบบเจาะจงทําลาย
ຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດແບບເລືອກທໍາລາຍสารกําจัดศัตรูพืชแบบเลือกทําลาย
ຢາຂ້າສັດຕູພືດຈາກພຶກສາຊາດสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชจากพืช
ຢາຂ້າສັດຕູພືດຈໍາພວກບັກເຕຣີสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชจากแบคทีเรีย
ຢາເສີມລິດປາບສັດຕູພືດสารเสริมฤทธิ์กําจัดศัตรูพืช
ຢາປ້ອງກັນແລະປາບສັດຕູພືດທີ່ເຮັດດ້ວຍຈຸລິນຊີບสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชจากจุลินทรีย์
ຢາປາບສັດຕູພືດสารป้องกันกําจัดศัตรูพืช
ຢາປາບສັດຕູພືດແບບຄວບຄຸມການອອກລິດสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชแบบควบคุมการออกฤทธิ์
ລັກສະນະຂອງຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດคุณสมบัติของสารกําจัดศัตรูพืช
ວັດຖຸຄັດຕິດวัตถุฝังตัว
ວິທີການຄວບຄຸມສັດຕູພືດวิธีการควบคุมศัตรูพืช
ຫນູອາກຸດຕິສ໌อะกูติ
ຫຼັກການເຊື່ອມຕໍ່ຈຸດຕໍ່ຈຸດโพรโทคอลแบบจุด-ต่อ-จุด
ອາຫານຕັດຕໍ່ພັນທຸກໍາอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
ຮູບຈັດຕຸລັດรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ໂຮງງານຜະລິດຢາປາບສັດຕູພືດอุตสาหกรรมสารป้องกันกําจัดศัตรูพืช
ໄຮສັດຕູພືດไรศัตรู

ตัวอย่างประโยคด้วย "ແມງໄມ້ສັດຕູພືດ", หน่วยความจำการแปล

add example
ການລົດຕົວລົງທາງດ້ານຂະຫນາດ ຫຼື ບໍລິມາດ; ສໍາລັບການລົດລົງດ້ານນ້ໍາຫນັກ ໃຫ້ໃຊ້การลดขนาดหรือปริมาตร, สําหรับการลดน้ําหนักใช้
ອຸດສະຫະ​ກໍາ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ຜະລິດພັນປະມົງ​ທັງຫມົດอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง
ພືດທີ່ປູກເພື່ອຈຸດປະສົງ ລໍ້ແມງໄມ້ໃຫ້ອອກຈາກພື້ນທີ່ ທີ່ປູກຢູ່ໃກ້ຄຽງพืชที่ปลูกเพื่อดึงดูดแมลงออกจากแปลงพืชที่ปลูกใกล้ๆ กัน
ເຊື້ອໂລກທີ່ສາມາດແຜ່ ຫຼື ຖ່າຍທອດ ລະຫວ່າງຄົນ ແລະ ສັດเชื้อโรคที่สามารถถ่ายทอดระหว่างคนและสัตว์ได้
ປະລິມານອາຫານທີ່ສັດແຕ່ລະຕົວບໍລິໂພກ; ສໍາລັບລະດັບຟາມ, ພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບຊາດ ໃຊ້ปริมาณของอาหารที่สัตว์แต่ละตัวบริโภค, สําหรับระดับฟาร์ม ภาค หรือประเทศใช้
ສາທາລະນະລັດ ສະຫະພັນສັງຄົມນິຍົມຣັດເຊຍ; ສ່ວນຂອງ​ສະຫະພາບ​ໂຊວຽດ ຈົນ​ເຖິງ​ປີ ‧; ສໍາລັບ​ໃຊ້​ກັບ​ບັນດາ​ເອກະ​ສານ ກ່ຽວ​ກັບ ພາກ​ພື້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກ່ອນ​ເກີດ ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລະບອບການ​ປົກ​ຄອງ; ສ່ວນ​ພາຍ​ຫຼັງຈາກ​ນັ້ນ ​ໃຫ້​ໃຊ້เป็นส่วนหนึ่งของโซเวียตจนถึง พ.ศ. ‧, ใช้ในเอกสาร, ข้อตกลงก่อนเปลี่ยนสถานภาพ หลังจากนั้นใช้
ປາທີ່ອົບພະຍົບລະຫວ່າງເຂດນ້ໍາຈືດ ແລະ ນ້ໍາເຄັມ ເພື່ອປະສົມພັນปลาที่อพยพระหว่างน้ําจืดและน้ําเค็มเพื่อผสมพันธุ์
ເນື້ອທີ່ຂອງໃບທັງຫມົດຂອງພືດพื้นที่ใบทั้งหมดของพืช
ຟິມສໍາລັບ​ຖ່າຍ​ຮູບ, ຟິມຮູບ​ເງົາ, ຫຼື ວັດ​ສະ​ດຸ​ສະ​ແດງ​ພາບ​ອື່ນໆ; ສໍາລັບ​ວັດ​ສະດຸ​ຫຸ້ມ​ຫໍ່ ທີ່​ສາມາດ​ກິນ​ໄດ້ ​ໃຫ້​ໃຊ້ฟิล์มสําหรับถ่ายรูป ฟิล์มภาพยนต์ หรือวัสดุนําเสนออื่นๆ ที่มีภาพประกอบ, สําหรับบรรจุภัณฑ์ที่สามารถกินได้ใช้ <‧>, สําหรับวัสดุที่ใช้ในการป้องกันใช้
ພືດສໍາຮອງ ທີ່ປູກພາຍຫຼັງເກັບກ່ຽວພືດຕົ້ນຕໍອອກ ຫຼື ປູກສັບຫວ່າງກັບ ພືດຕົ້ນຕໍເລີຍ ໃນລະດູການດຽວກັນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ຍັງເຫຼືອ ຢູ່ໃນດິນพืชรองที่ปลูกหลังจากพืชหลักหรือปลูกระหว่างพืชหลักในฤดูปลูกเดียวกันเพื่อรักษาความชื้นของดิน
ສ່ວນຂອງ​ສະຫະພາບ​ໂຊວຽດ ຈົນ​ເຖິງ​ປີ ‧; ສໍາລັບ​ໃຊ້​ກັບ​ບັນດາ​ເອກະ​ສານ ກ່ຽວ​ກັບ ພາກ​ພື້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກ່ອນ​ເກີດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລະບອບການ​ປົກ​ຄອງ; ສ່ວນ​ພາຍ​ຫຼັງຈາກ​ນັ້ນ ​ໃຫ້​ໃຊ້เป็นส่วนหนึ่งของโซเวียตจนถึง พ.ศ. ‧, ใช้ในเอกสาร,ข้อตกลงก่อนเปลี่ยนสถานภาพ หลังจากนั้นใช้
ຜະລິດພັນ​ໄຂ​ມັນ​ແຂງ ຫຼື ​ເຄິ່ງ​ແຂງ; ສໍາລັບ​ສານປະກອບເຄມີ​ ​ໃຫ້​ໃຊ້ผลิตภัณฑ์ไขมันแข็งหรือกึ่งแข็ง, สําหรับสารประกอบเคมีใช้
ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ພື້ນທີ່ໃດນຶ່ງແບບສະເພາະความสัมพันธ์ที่เฉพาะเจาะจงของพื้นที่ต่อการใช้ประโยชน์
ລໍາດັບ​ຂອງ​ປີ​ທີ່​ປູກ​ພືດ ​ແລະ ປີ​ທີ່​ປະ​ເປັນ​ເລົ່າลําดับของปีการเพาะปลูกและการปีที่ปล่อยพื้นที่ให้ว่าง
ພືດທີ່ມີເນື້ອໄມ້ ຊຶ່ງສັດລ້ຽງ ຫຼື ສັດປ່າ ແຫ້ນກິນໃບ ແລະ ກິ່ງງ່າพืชที่มีเนื้อไม้ ซึ่งใบหรือกิ่งอ่อนถูกแทะเล็มโดยสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่า
ການເພາະລ້ຽງຈຸລິນຊີ ເພື່ອໃຊ້ສໍາລັບລິເລີ່ມຂະບວນສະເພາະໃດນຶ່ງการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อใช้เริ่มต้นในกระบวนการที่เฉพาะเจาะจงขบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
ສະເພາະຜະຫຼິດພັນພືດເທົ່ານັ້ນ; ສໍາລັບຕົ້ນ gum trees (ພວກ acacias) ໃຊ້ <‧>; ສໍາລັບ ຟັນແຂ້ວ ໃຊ້เฉพาะผลิตผลจากพืชเท่านั้น, สําหรับต้นไม้ที่ให้ยางใช้ <‧>, สําหรับ เหงือกใช้
ໃຊ້ສໍາລັບການປູກດ້ວຍເບ້ຍ ຫຼື ວັດສະດຸສໍາລັບໃຊ້ຂະຫຍາຍພັນการย้ายปลูกพืชสําหรับพืชที่ปลูกจากต้นกล้าหรือจากพืชเพาะชํา
ພື້ນທີ່ປູກຝັງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຫວ່ານ ຫຼື ສັກ ພືດປູກໃສ່ ເປັນເວລາ ‧ ລະດູການຜະຫຼິດพื้นที่เพาะปลูกซึ่งปล่อยแปลงให้ว่างเป็นเวลา ‧ ฤดู
ທາງດ້ານພືດສາດ; ສໍາລັບຜະລິດພັນ ໃຫ້ໃຊ້ผลทางพฤกษศาสตร์, สําหรับผลิตผลใช้
ແພຈຸລັງພືດ; ສໍາລັບກັບສະຫມອງໃຫ້ໃຊ້เนื้อเยื่อพืช, สําหรับเนื้อเยื่อสมองใช้
ການຈັດຕັ້ງການຜະລິດກະສິກໍາการก่อสร้างหรือเตรียมการโดยเกษตรกร
ສໍາລັບຄວາມແຂງແຮງຂອງລູກປະສົມ ໃຫ້ໃຊ້ความแข็งแรง, สําหรับความแข็งแรงของลูกผสมใช้
​ໃຊ້ສະ​ເພາະ​ກັບ​​ດ້ານເສດຖະກິດລະດັບ​ວິ​ສະຫະ​ກິດ ຫຼື ຟາ​ມฐานะทางการเงิน ใช้เฉพาะกับฟาร์ม และบริษัท
ການຟື້ນຟູທີ່ດິນ ຫຼື ດິນการปฏิรูปพื้นที่หรือการปรับปรุงบํารุงดิน
หน้าแสดง 1 พบ 621 ประโยควลีที่ตรงกัน ແມງໄມ້ສັດຕູພືດพบใน 0.6 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน