แปลเป็​​น ไทย:

  • แมลงศัตรู 

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ลาว ไทย (89)

ການກໍາຈັດສັດຕູພືດແບບດັ້ງເດີມการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีดั้งเดิม
ການກໍານົດຕົ້ນກໍາເນີດการกําหนดแหล่งผลิต
ການຂ້າສັດຕູພືດທາງຊີວະພາບสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชชีวภาพ
ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດการป้องกันกําจัดศัตรูพืช
ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ(ຫຼັງການເກັບກ່ຽວ)การควบคุมศัตรูพืช (หลังเก็บเกี่ยว)
ການຈັດການສັດຕູພືດແບບປະສົມປະສານการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
ການສໍາຫຼວດສັດຕູພືດการสํารวจศัตรูพืช
ການດູດຕິດการดูดซับ
ການຕິດຕໍ່ສື່ສານລະຫວ່າງສັດการติดต่อสื่อสารระหว่างสัตว์
ການຕິດຕາມສັດຕູພືດการติดตามผลการสํารวจศัตรูพืช
ການປະຕິບັດຕໍ່ສັດสมรรถภาพของสัตว์
ການປິ່ນປົວພະຍາດໂດຍໃຊ້ພືດพฤกษบําบัด
ການອອກລິດຂອງຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດการออกฤทธิ์ของสารกําจัดศัตรูพืช
ຂໍ້ພິສູດอาร์กิวเมนต์
ຄວາມຄົງທົນຂອງຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດความคงทนของสารกําจัดศัตรูพืช
ຄວາມຕ້ານທານຂອງເຈົ້າກາຝາກຕໍ່ສັດ ພືດความต้านทานของผู้ถูกอาศัยต่อศัตรูพืชหรือสัตว์
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ກັບຢາຂ້າສັດຕູພືດความต้านทานต่อสารกําจัดศัตรูพืช
ຄວາມບໍ່ສົມບູນໃນພໍ່ພັນความไม่สมบูรณ์พันธุ์ของเพศผู้
ຄັດຕິດแนบ
ຄໍາສັ່ງເສີມຄັດຕິດแมโคร
ຄຸນສົມບັດຂອງຢາກໍາຈັດແມງໄມ້ສັດຕູພືດคุณสมบัติของสารกําจัดแมลงศัตรูพืช
ເຄືອຂ່າຍຈຸດຕໍ່ຈຸດเครือข่ายเพียร์ทูเพียร์
ເຄື່ອງຄວບຄຸມສັດຕູພືດเครื่องมือควบคุมศัตรูพืช
ຈີພີເອັສจีพีเอส (ระบบหาพิกัดบนพื้นโลก)
ສັດຕໍ່ສູ້สัตว์ที่ใช้ในกีฬาต่อสู้
ສັດຕີນກີບสัตว์กีบ
ສັດຕີນຂໍ້ເປັນປະໂຫຍດอาร์โทรพอดที่เป็นประโยชน์
ສັດຕູศัตรูพืชหรือสัตว์
ສັດຕູຂອງສັດຄ້ຽວເອື້ອງศัตรูของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ສັດຕູທໍາມະຊາດศัตรูธรรมชาติ
ສັດຕູທໍາລາຍປ່າໄມ້ศัตรูทําลายป่าไม้
ສັດຕູໃນເລົ້າສາງศัตรูในโรงเก็บ
ສັດຕູພືດທີ່ສາມາດອົບພະຍົບศัตรูพืชที่สามารถย้ายถิ่น
ສິດທິພິເສດທາງກ້າຄ້າการให้สิทธิพิเศษทางการค้า
ສີພື້ນสีอ่อน
ສີພື້ນຫັຼງสีพื้นหลัง
ໂຕດູດຕິດตัวดูดซับ
ທິດສະດີພຶດຕິກໍາทฤษฎีพฤติกรรม
ນລ້ຽງຢາປາບສັດຕູພືດตัวเสริมยากําจัดศัตรูพืช
ພະຍາດຂອງສັດທີ່ຕິດຕໍ່ໃສ່ຄົນທີ່ມີແມງໄມ້ເປັນພາຫະນະโรคสัตว์ติดคนที่มีแมลงเป็นพาหะ; โรคสัตว์ติดคน
ພະຍາດຕິດຕໍ່ໂດຍສໍາຜັດโรคติดต่อโดยการสัมผัส
ພິດຈາກສັດพิษจากสัตว์
ພຶດຕິກໍາพฤติกรรม
ພຶດຕິກໍາການສະສົມพฤติกรรมการรวมกลุ่ม
ພຶດຕິກໍາການດ່ຶມพฤติกรรมการดื่ม
ພຶດຕິກໍາຂອງຄູ່ຮ່ວມບ້ານพฤติกรรมการผสมพันธุ์
ພຶດຕິກໍາຂອງຄົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຜິດพฤติกรรมของการกระทําผิด
ພຶດຕິກໍາຂອງສັດพฤติกรรมของสัตว์
ພຶດຕິກໍາຂອງຊົນເຜົ່າพฤติกรรมของชนกลุ่มน้อย
ພຶດຕິກໍາຂອງຜູ້ບໍລິໂພກพฤติกรรมผู้บริโภค
ພຶດຕິກໍາຂອງມະນຸດพฤติกรรมมนุษย์
ພຶດຕິກໍາແຂງກະດ້າງพฤติกรรมก้าวร้าว
ພຶດຕິກໍາທາງສັງຄົມพฤติกรรมทางสังคม
ພຶດຕິກໍາທາງດ້ານເສດຖະກິດพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
ພຶດຕິກໍາທາງດ້ານວັດທະນະທໍາพฤติกรรมทางวัฒนธรรม
ພຶດຕິກໍາທາງເພດพฤติกรรมทางเพศ
ພຶດຕິກໍາທີ່ແປກປະຫຼາດพฤติกรรมที่ผิดปกติ
ພຶດຕິກໍາທີ່ຜິດປົກະຕິพฤติกรรมผิดปกติ
ພຶດຕິກໍາໃນການຕໍ່ສູ້พฤติกรรมการต่อสู้
ພຶດຕິກໍາໃນການໃຫ້ອາຫານพฤติกรรมการกินอาหาร
ພຶດຕິກໍາວິທະຍາพฤติกรรมวิทยา
ພືດຕິກໍາການແຜ່ພັນพฤติกรรมการสืบพันธุ์
ພືດຕົ້ນຕໍ່พืชต้นตอ
ພືດຕົ້ນຜູ້พืชเพศผู้
ພືດຕົ້ນແມ່พืชเพศเมีย
ພືດທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດพืชทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
ພືດປອດໄວຣັສพืชปลอดไวรัส
ພູດິນภูเขาลูกเล็ก
ພູມຕ້ານທານທີ່ສ້າງຂຶ້ນເອງภูมิคุ้มกันก่อขึ้นเอง
ພູມຕ້ານທານທີ່ແມ່ສົ່ງໃຫ້ລູກໃນເວລາລູກຍັງຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ภูมิคุ้มกันหลังแรกเกิด
ແມງໄມ້ທໍາລາຍເມັດພັນພືດแมลงทําลายเมล็ดพันธุ์พืช
ແມງໄມ້ປາກດູດแมลงปากดูด
ຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດແບບເຈາະຈົງເລືອກທໍາລາຍสารกําจัดศัตรูพืชแบบเจาะจงทําลาย
ຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດແບບເລືອກທໍາລາຍสารกําจัดศัตรูพืชแบบเลือกทําลาย
ຢາຂ້າສັດຕູພືດຈາກພຶກສາຊາດสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชจากพืช
ຢາຂ້າສັດຕູພືດຈໍາພວກບັກເຕຣີสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชจากแบคทีเรีย
ຢາເສີມລິດປາບສັດຕູພືດสารเสริมฤทธิ์กําจัดศัตรูพืช
ຢາປ້ອງກັນແລະປາບສັດຕູພືດທີ່ເຮັດດ້ວຍຈຸລິນຊີບสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชจากจุลินทรีย์
ຢາປາບສັດຕູພືດสารป้องกันกําจัดศัตรูพืช
ຢາປາບສັດຕູພືດແບບຄວບຄຸມການອອກລິດสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชแบบควบคุมการออกฤทธิ์
ລັກສະນະຂອງຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດคุณสมบัติของสารกําจัดศัตรูพืช
ວັດຖຸຄັດຕິດวัตถุฝังตัว
ວິທີການຄວບຄຸມສັດຕູພືດวิธีการควบคุมศัตรูพืช
ຫນູອາກຸດຕິສ໌อะกูติ
ຫຼັກການເຊື່ອມຕໍ່ຈຸດຕໍ່ຈຸດโพรโทคอลแบบจุด-ต่อ-จุด
ອາຫານຕັດຕໍ່ພັນທຸກໍາอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
ຮູບຈັດຕຸລັດรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ໂຮງງານຜະລິດຢາປາບສັດຕູພືດอุตสาหกรรมสารป้องกันกําจัดศัตรูพืช
ໄຮສັດຕູພືດไรศัตรู

ตัวอย่างประโยคด้วย "ແມງໄມ້ສັດຕູພືດ", หน่วยความจำการแปล

add example
ຫນຽງຂອງສັດປີກ, ກ້າມເນື້ອໄຄຕິນຂອງກະເພາະຈໍາພວກແມງ; ສໍາລັບ ຂອງສັດຄ້ຽວເອື້ອງ ໃຫ້ໃຊ້ <‧>, <‧> ຫຼືต่อมกระเพาะของสัตว์ปีก, กล้ามเนื้อไคตินของกระเพาะแมลง สําหรับ proventriculus ของสัตว์เคี้ยวเอื้องใช้ <‧>, <‧> หรือ
ສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ໍານົມທີ່ອາໄສຢູ່ເທິງຫນ້າດິນสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในโลก
ຂົງ​ເຂດ​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ຢູຣົບเขตเศรษฐกิจยุโรป
​ໃຫ້​ໃຊ້​ສັບທີ່​ມີ​ຄວາມຫມາຍ​ສະ​ເພາະ​ເຈາະ​ຈົງ​ກວ່າ ຖ້າ​ເຫັນ​ວ່າ​​ເຫມາະສົມควรใช้คําที่เฉพาะเจาะจงกว่าเมื่อสามารถใช้ได้
ສະພາບແວດລ້ອມໃນພື້ນທີ່ໃດນຶ່ງ ທີ່ມີສິ່ງມີຊີວິດ ຫຼື ກຸ່ມຂອງສິ່ງມີຊີວິດອາໄສຢູ່สิ่งแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต หรือกลุ่มของสิ่งมีชีวิต
ການລ້ຽງສິ່ງມີຊີວິດ ແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ ເພື່ອໃຊ້ສໍາລັບການຄວບຄຸມທາງຊີວະພາບ ແລະ ໃຊ້ເປັນຕົວທົດລອງการเพาะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ในการควบคุมโดยชีววิธีและใช้เพื่อการทดลอง
ໃຊ້ສະເພາະກັບສັດ; ສໍາລັບພືດ ໃຫ້ໃຊ້รกของสัตว์, สําหรับพืชใช้
ສ່ວນຂອງລໍາຕົ້ນ ຫຼື ຂອງງ່າໃຫຍ່ ທີ່ຜ່ານການລິງ່າ ແລະ ບັ່ນເປັນທ່ອນส่วนของลําต้นหรือกิ่งของต้นไม้ที่ถูกตัดหลังการตัดเล็มและโค่น
ຂະບວນການຕິດເຊື້ອ; ສໍາລັບພະຍາດ ຫຼື ເຊື້ອທີ່ຖືກຕິດນັ້ນ ໃຫ້ໃຊ້ ຄໍາສັບທີ່ເຫັນວ່າ ເຫມາະສົມกระบวนการเข้าทําลาย, สําหรับอาการหรือผลของโรคที่เกิดใช้คําที่เฉพาะ
ຂອງພືດ ​ແລະ ສັດ; ສໍາລັບ​ຂອງດິນ ​ໃຫ້​ໃຊ້ความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์, สําหรับดินใช้
ສໍາລັບໃຊ້ສານຫຸ້ມເປືອກແກ່ນ ໃຫ້ໃຊ້สําหรับการหุ้มเมล็ดใช้
ໃຊ້ສໍາລັບຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາກພື້ນນີ້ ພາຍຫຼັງການປ່ຽນແປງການປົກຄອງ ໃນ ເດືອນ ມິຖຸນ ປີ ‧. ຖ້າເປັນໄລຍະກ່ອນນີ້ ໃຫ້ໃຊ້ใช้ในเอกสารหรือข้อตกลงของภูมิภาคหลังเปลี่ยนสถานภาพในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ‧ ก่อนหน้านั้นใช้
ທຸກໆ ກົດຫມາຍ, ລະບຽບການ ຫຼື ຂັ້ນຕອນທາງການ ທີ່ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ການນໍາເຂົ້າ ແລະ/ຫຼື ການແຜ່ລະບາດ ຂອງສັດຕູພືດທີ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບ ຫຼື ເພື່ອຈໍາກັດຜົນກະທົບທາງ ເສດຖະກິດ ຈາກສັດຕະພືດຄວບຄຸມທີ່ບໍ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບการออกกฏหมาย,กฏข้อบังคับหรือการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการชักนําและ/หรือการแพร่กระจายของแมลงที่เป็นพาหะนําเชื้อโรคติดต่อ,หรือการจํากัดผลกระทบางเศรษฐกิจของแมลงที่ไม่เป็นพาหะนําเชื้อโรคติดต่อ
ສານທີ່ຢັບຢັ້ງການກິນອາຫານຂອງສັດຕູພືດ ໂດຍທີ່ບໍ່ຂ້າມັນໂດຍກົງสารที่ยับยั้งการกินอาหารของแมลงศัตรูพืชเป็นการฆ่าแมลงทางอ้อม
ພືດທີ່ປູກ ລະຫວ່າງ ຫຼື ໃນຊ່ວງໄລຍະການປູກພືດປົກກະຕິ ເພື່ອເພີ້ມອິນຊີວັດຖຸແກ່ດິນ ແລະ/ຫຼື ເພື່ອປ້ອງກັນດິນຈາກການເຊາະເຈື່ອນการปลูกพืชแซมระหว่างพืชปลูกเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน และ/หรือป้องกันการเกิดการพังทะลายของดิน
ສໍາລັບການຂະຫຍາຍພັນພືດ ໃຫ້ໃຊ້สําหรับส่วนขยายพันธุ์ของพืชใช้
ສໍາລັບການຂະຫຍາຍພັນພືດ ໃຫ້ໃຊ້เหง้า,ลําต้นใต้ดินสําหรับขยายพันธุ์พืช
ການສຶກສາ​ປັດ​ໄຈທີ່​ເປັນ​ຕົວ​ກໍານົດ​ດ້ານ​ຈໍານວນ/ຄວາມ​ຖີ່ ​ແລະ ການ​​ແຜ່ກະຈາຍ​ຂອງ​ພະຍາດการศึกษาถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุการแพร่ระบาด และการคํานวณหาอัตราการแพร่ระบาดของโรค
ສ່ວນຫຼາຍຈະໃຊ້ຄໍາສັບນີ້ ໄປລວມກັບ ຄໍາສັບທີ່ກ່ຽວກັບລະດັບຕ່າງໆຂອງກຸ່ມ Protozoanส่วนใหญ่หมายถึงการรวมกันของกลุ่ม protozoan
ສານ​ປະສົມ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ສົມບັດຕ້ານການລວມຕົວກັບອົກຊີ​สารประกอบธรรมชาติซึ่งมีคุณสมบัติต่อต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ການຕ້ານ​ທານ​​ໄລຍະ​ແລກ​​ເລີ້​ມ ຂອງ​ພືດ​ເຈົ້າ​ພາບ​/ພືດ​ທີ່​ໃຫ້​ທີ່​ອາ​ໄສ​ ແກ່​ພືດ​ອື່ນการต้านทานระยะแรกของพืชที่ให้ปรสิตอยู่
ນະເວດວິທະຍາກ່ຽວກັບແຕ່ລະຕົວ ຫຼື ແຕ່ລະຢ່າງ ຫຼື ຊະນິດ ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด ตรงข้ามกับ
ໃຊ້ສໍາລັບການບໍລິຫານງານການຄົ້ນຄວ້າ; ສໍາລັບຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ໃນຫົວຂໍ້ ສະເພາະໃດນຶ່ງ ໃຫ້ໃຊ້ຄໍາສັບທີ່ເຫັນວ່າເຫມາະກວ່າເທົ່ານັ້ນใช้สําหรับการบริหารงานทั่วไปของการวิจัย, สําหรับผลของการวิจัยในสาขาวิชาเฉพาะใช้คําที่เฉพาะเจาะจงของสาขานั้นๆ
ສ່ວນຂອງ​ສະຫະພາບ​ໂຊວຽດ ຈົນ​ເຖິງ​ປີ ‧; ສໍາລັບ​ໃຊ້​ກັບ​ບັນດາ​ເອກະ​ສານ ກ່ຽວ​ກັບ ພາກ​ພື້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກ່ອນ​ເກີດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລະບອບການ​ປົກ​ຄອງ; ສ່ວນ​ພາຍ​ຫຼັງຈາກ​ນັ້ນ ​ໃຫ້​ໃຊ້เป็นส่วนหนึ่งของโซเวียตจนถึง พ.ศ. ‧, ใช้ในเอกสาร,ข้อตกลงก่อนเปลี่ยนสถานภาพ หลังจากนั้นใช้
ຂອງວັດສະດຸ, ຜະລິດພັນ, ອາຄານ ແລະ ອຸປະກອນ; ສໍາລັບນ້ໍາ ໃຊ້ <‧>; ສໍາລັບດິນ ໃຊ້การฆ่าเชื้อโรคของวัสดุ ผลิตภัณฑ์ อาหาร และอุปกรณ์, สําหรับน้ําใช้ <‧>, สําหรับดินใช้
หน้าแสดง 1 พบ 621 ประโยควลีที่ตรงกัน ແມງໄມ້ສັດຕູພືດพบใน 0.57 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน