แปลเป็​​น ไทย:

  • แมลงศัตรู 

วลีที่เหมือนกันในพจนานุกรม ลาว ไทย (89)

ການກໍາຈັດສັດຕູພືດແບບດັ້ງເດີມการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีดั้งเดิม
ການກໍານົດຕົ້ນກໍາເນີດการกําหนดแหล่งผลิต
ການຂ້າສັດຕູພືດທາງຊີວະພາບสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชชีวภาพ
ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດการป้องกันกําจัดศัตรูพืช
ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ(ຫຼັງການເກັບກ່ຽວ)การควบคุมศัตรูพืช (หลังเก็บเกี่ยว)
ການຈັດການສັດຕູພືດແບບປະສົມປະສານการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
ການສໍາຫຼວດສັດຕູພືດการสํารวจศัตรูพืช
ການດູດຕິດการดูดซับ
ການຕິດຕໍ່ສື່ສານລະຫວ່າງສັດการติดต่อสื่อสารระหว่างสัตว์
ການຕິດຕາມສັດຕູພືດการติดตามผลการสํารวจศัตรูพืช
ການປະຕິບັດຕໍ່ສັດสมรรถภาพของสัตว์
ການປິ່ນປົວພະຍາດໂດຍໃຊ້ພືດพฤกษบําบัด
ການອອກລິດຂອງຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດการออกฤทธิ์ของสารกําจัดศัตรูพืช
ຂໍ້ພິສູດอาร์กิวเมนต์
ຄວາມຄົງທົນຂອງຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດความคงทนของสารกําจัดศัตรูพืช
ຄວາມຕ້ານທານຂອງເຈົ້າກາຝາກຕໍ່ສັດ ພືດความต้านทานของผู้ถูกอาศัยต่อศัตรูพืชหรือสัตว์
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ກັບຢາຂ້າສັດຕູພືດความต้านทานต่อสารกําจัดศัตรูพืช
ຄວາມບໍ່ສົມບູນໃນພໍ່ພັນความไม่สมบูรณ์พันธุ์ของเพศผู้
ຄັດຕິດแนบ
ຄໍາສັ່ງເສີມຄັດຕິດแมโคร
ຄຸນສົມບັດຂອງຢາກໍາຈັດແມງໄມ້ສັດຕູພືດคุณสมบัติของสารกําจัดแมลงศัตรูพืช
ເຄືອຂ່າຍຈຸດຕໍ່ຈຸດเครือข่ายเพียร์ทูเพียร์
ເຄື່ອງຄວບຄຸມສັດຕູພືດเครื่องมือควบคุมศัตรูพืช
ຈີພີເອັສจีพีเอส (ระบบหาพิกัดบนพื้นโลก)
ສັດຕໍ່ສູ້สัตว์ที่ใช้ในกีฬาต่อสู้
ສັດຕີນກີບสัตว์กีบ
ສັດຕີນຂໍ້ເປັນປະໂຫຍດอาร์โทรพอดที่เป็นประโยชน์
ສັດຕູศัตรูพืชหรือสัตว์
ສັດຕູຂອງສັດຄ້ຽວເອື້ອງศัตรูของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ສັດຕູທໍາມະຊາດศัตรูธรรมชาติ
ສັດຕູທໍາລາຍປ່າໄມ້ศัตรูทําลายป่าไม้
ສັດຕູໃນເລົ້າສາງศัตรูในโรงเก็บ
ສັດຕູພືດທີ່ສາມາດອົບພະຍົບศัตรูพืชที่สามารถย้ายถิ่น
ສິດທິພິເສດທາງກ້າຄ້າการให้สิทธิพิเศษทางการค้า
ສີພື້ນสีอ่อน
ສີພື້ນຫັຼງสีพื้นหลัง
ໂຕດູດຕິດตัวดูดซับ
ທິດສະດີພຶດຕິກໍາทฤษฎีพฤติกรรม
ນລ້ຽງຢາປາບສັດຕູພືດตัวเสริมยากําจัดศัตรูพืช
ພະຍາດຂອງສັດທີ່ຕິດຕໍ່ໃສ່ຄົນທີ່ມີແມງໄມ້ເປັນພາຫະນະโรคสัตว์ติดคนที่มีแมลงเป็นพาหะ; โรคสัตว์ติดคน
ພະຍາດຕິດຕໍ່ໂດຍສໍາຜັດโรคติดต่อโดยการสัมผัส
ພິດຈາກສັດพิษจากสัตว์
ພຶດຕິກໍາพฤติกรรม
ພຶດຕິກໍາການສະສົມพฤติกรรมการรวมกลุ่ม
ພຶດຕິກໍາການດ່ຶມพฤติกรรมการดื่ม
ພຶດຕິກໍາຂອງຄູ່ຮ່ວມບ້ານพฤติกรรมการผสมพันธุ์
ພຶດຕິກໍາຂອງຄົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຜິດพฤติกรรมของการกระทําผิด
ພຶດຕິກໍາຂອງສັດพฤติกรรมของสัตว์
ພຶດຕິກໍາຂອງຊົນເຜົ່າพฤติกรรมของชนกลุ่มน้อย
ພຶດຕິກໍາຂອງຜູ້ບໍລິໂພກพฤติกรรมผู้บริโภค
ພຶດຕິກໍາຂອງມະນຸດพฤติกรรมมนุษย์
ພຶດຕິກໍາແຂງກະດ້າງพฤติกรรมก้าวร้าว
ພຶດຕິກໍາທາງສັງຄົມพฤติกรรมทางสังคม
ພຶດຕິກໍາທາງດ້ານເສດຖະກິດพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
ພຶດຕິກໍາທາງດ້ານວັດທະນະທໍາพฤติกรรมทางวัฒนธรรม
ພຶດຕິກໍາທາງເພດพฤติกรรมทางเพศ
ພຶດຕິກໍາທີ່ແປກປະຫຼາດพฤติกรรมที่ผิดปกติ
ພຶດຕິກໍາທີ່ຜິດປົກະຕິพฤติกรรมผิดปกติ
ພຶດຕິກໍາໃນການຕໍ່ສູ້พฤติกรรมการต่อสู้
ພຶດຕິກໍາໃນການໃຫ້ອາຫານพฤติกรรมการกินอาหาร
ພຶດຕິກໍາວິທະຍາพฤติกรรมวิทยา
ພືດຕິກໍາການແຜ່ພັນพฤติกรรมการสืบพันธุ์
ພືດຕົ້ນຕໍ່พืชต้นตอ
ພືດຕົ້ນຜູ້พืชเพศผู้
ພືດຕົ້ນແມ່พืชเพศเมีย
ພືດທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດพืชทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
ພືດປອດໄວຣັສพืชปลอดไวรัส
ພູດິນภูเขาลูกเล็ก
ພູມຕ້ານທານທີ່ສ້າງຂຶ້ນເອງภูมิคุ้มกันก่อขึ้นเอง
ພູມຕ້ານທານທີ່ແມ່ສົ່ງໃຫ້ລູກໃນເວລາລູກຍັງຢູ່ໃນທ້ອງແມ່ภูมิคุ้มกันหลังแรกเกิด
ແມງໄມ້ທໍາລາຍເມັດພັນພືດแมลงทําลายเมล็ดพันธุ์พืช
ແມງໄມ້ປາກດູດแมลงปากดูด
ຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດແບບເຈາະຈົງເລືອກທໍາລາຍสารกําจัดศัตรูพืชแบบเจาะจงทําลาย
ຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດແບບເລືອກທໍາລາຍสารกําจัดศัตรูพืชแบบเลือกทําลาย
ຢາຂ້າສັດຕູພືດຈາກພຶກສາຊາດสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชจากพืช
ຢາຂ້າສັດຕູພືດຈໍາພວກບັກເຕຣີสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชจากแบคทีเรีย
ຢາເສີມລິດປາບສັດຕູພືດสารเสริมฤทธิ์กําจัดศัตรูพืช
ຢາປ້ອງກັນແລະປາບສັດຕູພືດທີ່ເຮັດດ້ວຍຈຸລິນຊີບสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชจากจุลินทรีย์
ຢາປາບສັດຕູພືດสารป้องกันกําจัดศัตรูพืช
ຢາປາບສັດຕູພືດແບບຄວບຄຸມການອອກລິດสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชแบบควบคุมการออกฤทธิ์
ລັກສະນະຂອງຢາກໍາຈັດສັດຕູພືດคุณสมบัติของสารกําจัดศัตรูพืช
ວັດຖຸຄັດຕິດวัตถุฝังตัว
ວິທີການຄວບຄຸມສັດຕູພືດวิธีการควบคุมศัตรูพืช
ຫນູອາກຸດຕິສ໌อะกูติ
ຫຼັກການເຊື່ອມຕໍ່ຈຸດຕໍ່ຈຸດโพรโทคอลแบบจุด-ต่อ-จุด
ອາຫານຕັດຕໍ່ພັນທຸກໍາอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
ຮູບຈັດຕຸລັດรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ໂຮງງານຜະລິດຢາປາບສັດຕູພືດอุตสาหกรรมสารป้องกันกําจัดศัตรูพืช
ໄຮສັດຕູພືດไรศัตรู

ตัวอย่างประโยคด้วย "ແມງໄມ້ສັດຕູພືດ", หน่วยความจำการแปล

add example
ສໍາລັບຊະນິດພັນນ້ໍາຈືດ ໃຊ້ <‧>; ສໍາລັບຊະນິດພັນນ້ໍາເຄັມ ໃຊ້สําหรับสปีชีส์ที่อาศัยในน้ําจืดใช้ <‧>, สําหรับสปีชีส์ที่อาศัยในทะเลใช้
ຄວາມຕ້ອງການທາງສາລິລະ ຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດความต้องการทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต
ສ່ວນປະສົມທີ່ໃຊ້ທົດແທນການທໍາຫນ້າທີ່ຂອງໄຂມັນບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງຫມົດ ແລະ ອາດຈະໃຫ້ ຫຼື ບໍ່ໃຫ້ ຄຸນຄ່າທາງດ້ານໂພສະນາການสารประกอบซึ่งทําหน้าที่แทนไขมันบางส่วนหรือทั้งหมด อาจมีหรือไม่มีคุณค่าทางอาหาร
ສໍາລັບອາຄານ, ເຂດພົມແດນ, ເຄື່ອງຈັກ, ພາຫານະ, ຫຼື ອຸປະກອນອື່ນໆการบํารุงรักษาตึก, เขตแดน, เครื่องจักร, พาหนะ, หรืออุปกรณ์อื่นๆ
ກາຝາກ, ສັດນັກລ່າ ຫຼື ສິ່ງມີຊີວິດອື່ນໆ ທີ່ມີພຶດຕິກໍາໃນເຊີງທີ່ຈໍາກັດ ຫຼື ຄວບຄຸມ ປະຊາກອນ ແມງໄມ້ ບໍ່ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວปรสิต นักล่า หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ซึ่งสามารถควบคุมจํานวนประชากรของแมลงศัตรูพืชได้
ສ່ວນນຶ່ງຂອງສະຫະພາບໂຊວຽດ ກ່ອນປີ ‧. ສໍາລັບບັນດາເອກະສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ພາກພື້ນທີ່ກ່າວ ກ່ອນການປ່ຽນແປງລະບົບການປົກຄອງ ໃຫ້ໃຊ້เป็นส่วนหนึ่งของโซเวียตก่อน พ.ศ. ‧, ใช้ในเอกสาร,ข้อตกลงหลังเปลี่ยนสถานภาพ ก่อนหน้านั้นใช้
​ໃຊ້​ສະ​ເພາະ​ແຕ່​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ ທີ່​ບໍ່​ມີ ຄໍາ​ສັບ​ທີ່​ມີ​ຄວາມຫມາຍສະ​ເພາະ​ເຈາະ​ຈົງ​ກວ່າ ​ເທົ່າ​ນັ້ນใช้เฉพาะเมื่อไม่มีคําเฉพาะเจาะจงที่เหมาะสม
ໃຊ້ສເພາະກັບ ວັດສະດຸສໍາລັບການຂະຫຍາຍພັນເທົ່ານັ້ນเฉพาะส่วนขยายพันธุ์
​ເຕັກ​ນິກການ​ສຸ່ມຕົວຢ່າງ ປະລິມານຊິ້ນເດເອັນເອຂະຫຍາຍเทคนิคสุ่มขยายปริมาณชิ้นดีเอ็นเอ
ສ່ວນຫຼາຍຈະໃຊ້ຄໍາສັບນີ້ ໄປລວມກັບ ຄໍາສັບທີ່ກ່ຽວກັບລະດັບຕ່າງໆຂອງກຸ່ມ Protozoanส่วนใหญ่หมายถึงการรวมกันของกลุ่ม protozoan
ວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບທາດອາຫານພືດ ແລະ ຄວາມສໍາພັນຂອງມັນ ທີ່ມີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ພະຍາດ ຂອງພືດวิทยาศาสตร์ทางด้านธาตุอาหารพืช และความสัมพันธ์ของธาตุอาหารต่อสุขภาพและโรคของพืช
ສັດປີກທີ່ນໍາເອົາຂົນ ຫຼື ຂົນອ່ອນຂອງມັນມາໃຊ້นกที่ให้ขนหรือขนอ่อนใต้ปีก
ຂອງພືດ, ສັດ, ຜະລິດພັນ; ຖ້າກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມ ໃຫ້ໃຊ້การปลอมปน,ปนเปื้อนของพืช,สัตว์,ผลิตภัณฑ์ สําหรับสิ่งแวดล้อมใช้
ຄວາມທົນທານ ຫຼື ຄວາມຕ້ານທານຂອງສິ່ງມີຊີວິດ ຕໍ່ສານເຄມີการทนทานหรือต้านทานต่อสารเคมีของสิ่งมีชีวิต
ຂະບວນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ຊຶ່ງລວມມີການໃຫ້ລະຫັດ, ການສົ່ງ, ການແກະລະຫັດ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ການການມີປະຕິກິລິຍາຕໍ່ຂ່າວສານกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยการให้รหัสข้อมูล การถ่ายทอดข้อมูล การถอดรหัสข้อมูล การใช้และการปฏิกิริยาต่อข้อมูล
ຊ່ວງເວລາໄດ້ຮັບແສງສະຫວ່າງໃນແຕ່ລະວັນ ຂອງສິ່ງມີຊີວິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຊ້ ຫມາຍເຖິງ ຜົນສະທ້ອນຂອງການລະເບີຍຕົວຕໍ່ແສງ ທີ່ມີຕໍ່ການເຕີບໂຕ ແລະ ການພັດທະນາຕົວ ສະເພາະช่วงเวลาที่สิ่งมีชีวิตได้รับแสงในแต่ละวัน โดยเฉพาะแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนา
ການລ້ຽງງົວ ແລະ ແກະ ໃນລະບົບການລ້ຽງສັດອັນດຽວກັນ ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນວ່າ ສັດທັງສອງຊະນິດຈະຕ້ອງປ່ອຍ ຫຼື ລ້ຽງໃນພື້ນທີ່ດຽວກັນ ໃນເວລາດຽວກັນກໍຕາມการให้โคและแกะเข้าแทะเล็มแปลงหญ้าในระบบเดียวกัน โดยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแปลงเดียวกันและเวลาเดียวกัน
ຊ່ວງເວລາກ່ອນທີ່ສັດຮີດນົມຢຸດໃຫ້ນົມ; ສໍາລັບຄວາມຫມາຍທີ່ກ່ຽວກັບ ດ້ານພູມອາກາດ ໃຫ້ເບິ່ງ <‧> ຫຼືเวลาก่อนการคลอดลูก เป็นช่วงที่สัตว์รีดนมหยุดการใช้นม, สําหรับช่วงเวลาแห้งแล้งทางด้านภูมิอากาศ ดู <‧> หรือ
ການໃຊ້ຊີວິດຜ່ານລະດູຫນາວ ໃນສະພາວະຈໍາສິນ/ພັກຕົວการผ่านฤดูหนาวโดยอยู่ในสภาวะการจําศีล
ປະກົດການເສື່ອມສະພາບທີ່ບໍ່ເປັນທີ່ປະສົງ ອັນເນື່ອງມາຈາກ ສິ່ງມີຊີວິດເປັນຕົວການ; ສໍາລັບການເສື່ອມສະພາບທາງຊີວະພາບ ທີ່ເປັນທີ່ປະສົງ ໃຫ້ນໍາໃຊ້ปรากฎการณ์ที่ไม่ต้องการให้เกิดเนื่องจากสารชีวภาพ, สําหรับการเสื่อมสภาพที่ต้องการให้เกิดทางชีวภาพใช้
ສ່ວນນຶ່ງຂອງສະຫະພັນ ສາທາລະນະລັດ ເຊັກໂກສະໂລວາກີ ຈົນເຖິງ ວັນທີเป็นส่วนหนึ่งของสหพันธ์สาธารณรัฐเชกและสโลวักจนถึงวันที่ ‧ ธันวาคม พ.ศ
ການຜິດປົກກະຕິທາງສາລິລະຂອງພືດ ອັນເນື່ອງມາຈາກ ການຂະຫຍາຍພັນໃນຫຼອດແກ້ວ ແບບເກີນຂອບເຂດการผิดปกติทางสรีรวิทยาของพืชเนื่องจากการขยายพันธุ์อย่างหนาแน่นในสภาพห้องทดลอง
ສໍາລັບຈຸລັງ, ຈຸລິນຊີ, ແພຈຸລັງ, ສັດຕົວປ້ອງ, ສັດຈໍາພວກຂີ້ກະເດືອນ ແລະ ອື່ນໆสําหรับเซลล์, จุลินทรีย์, เนื้อเยื่อ, สัตว์มีปล้อง, ไส้เดือนฝอย ฯลฯ
ການຂົນ ຕົ້ນໄມ້ທີ່ຕັດລົງທັງຕົ້ນ ຫຼື ເປັນທ່ອນ ໂດຍການແກ່, ການລາກ ຫຼື ການຂົນ ດ້ວຍພາຫານະการเคลื่อนย้ายไม้ที่ถูกโค่นหรือไม้ท่อนโดยการลาก เลื่อน หรือโดยพาหนะ
ການແຍກສະຫຼາຍ ທາງເຄມີ ຫຼື ທາງກາຍະພາບຂອງສານປະກອບ, ຜະລິດພັນ ຫຼື ວັດສະດຸ; ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມ ໃຫ້ໃຊ້การแยกสลายทางเคมีหรือทางกายภาพของสารประกอบ ผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุ สําหรับสิ่งแวดล้อมใช้
หน้าแสดง 1 พบ 621 ประโยควลีที่ตรงกัน ແມງໄມ້ສັດຕູພືດพบใน 0.624 msความทรงจำที่แปลถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ แต่จัดชิดโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อผิดพลาด พวกเขามาจากหลายแหล่งและจะไม่ตรวจสอบ ถูกเตือน